Картинка
Новини Про Інститут Головні результати Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Структура Інституту

 Дирекція

директор: д.ф.-м.н. ,  акад. НАН України, проф., засл. діяч науки і техн. України Сторіжко Володимир Юхимович

зам. дир. з наук. роботи: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Холодов Роман Іванович

учений секретар: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Ворошило Олексій Іванович

 Вчена рада

голова вченої ради Інституту: д.ф.-м.н. ,  проф. Сторіжко Володимир Юхимович

заст. голови вченої ради Інституту: к.ф.-м.н. ,  с.н.с., доц. Холодов Роман Іванович

учений секретар вченої ради Інституту: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Ворошило Олексій Іванович

 Профспілка

 Спеціалізована вчена рада К55.250.01

голова спеціалізованої вченої ради K55.250.01: д.ф.-м.н. ,  акад. НАН України, проф., засл. діяч науки і техн. України Сторіжко Володимир Юхимович

заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.ф.-м.н. ,  с.н.с. Кульментьєв Олександр Іванович

учений секретар спеціалізованої вченої ради K55.250.01: к.ф.-м.н. Недорешта Віталій Миколайович

 №10 - Відділ фізики пучків заряджених частинок

зав. відділу: д.ф.-м.н. ,  проф. Пономарьов Олександр Георгійович

 №20 - Відділ радіаційної біофізики

зав. відділу: к.ф.-м.н. Данильченко Сергій Миколайович

 №30 - Відділ ядерно-фізичних досліджень

зав. відділу: д.ф.-м.н. ,  акад. НАН України, проф., засл. діяч науки і техн. України Сторіжко Володимир Юхимович

заст. зав. відділу: к.ф.-м.н. Бугай Олександр Миколайович

 №301 - група лазерної мас-спектрометрії

 №31 - Лабораторія електростатичних прискорювачів

зав. лабораторії: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Возний Віталій Іванович

 №311– сектор експлуатації та модернізації електростатичних прискорювачів

зав. сектору: к.ф.-м.н. Дрозденко Олександр Олексійович

 №40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

зав. відділу: к.ф.-м.н. ,  с.н.с., доц. Холодов Роман Іванович

 №50 - Лабораторія фізичних методів аналізу руд

зав. лабораторії: д.г.-м.н. ,  доц. Вальтер Антон Антонович

 №60 – Відділ моделювання радіаційних ефектів та мікроструктурних перетворень у конструкційних матеріалах

зав. відділу: д.ф.-м.н. ,  проф. Харченко Дмитро Олегович

 №80 - лабораторія прискорювачів прямої дії та іонної імплантації і модифікації реакторних матеріалів

зав. лабораторії: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Батурін Володимир Андрійович

   Науково-дослідний центр ННП

зав. НДЦ ННП: к.ф.-м.н. ,  доц. Лопаткін Роман Юрійович

заст. зав. НДЦ ННП: Гордієнко Григорій Павлович

 Відділ інноваційних проектів та трансферу технологій

 Сектор трансферту технологiй, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

 Сектор науково - технічних та конструкторських розробок

 Технологiчний сектор

 №60Ц – Сектор телекомунікацій і грід технологій

 Науково-організаційний відділ

зав. відділу: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Ворошило Олексій Іванович

 Підготовка наукових кадрів

заст. директора, відповідальний за підготовку наукових кадрів: к.ф.-м.н. ,  с.н.с., доц. Холодов Роман Іванович

учений секретар: к.ф.-м.н. ,  с.н.с. Ворошило Олексій Іванович

працівник відповідальний за підготовку наукових кадрів: к.ф.-м.н. Колесник Марина Іванівна