Картинка
Новини Про Інститут Головні результати Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Ворошило Олексій Іванович

Посада: с.н.с.; учений секретар; учений секретар; зав. відділу; учений секретар вченої ради Інституту; член спеціалізованої вченої ради K55.250.01;
к.ф.-м.н.
с.н.с.e-mail:   ,  
Робочий телефон:  +80542224608
 

Загальна інформація

Народився 25 січня 1972 р. в смт. Терни, Недригайлівського р-на, Сумської обл.

З 1979 р. по 1989 р. навчався в Тернівській середній школі.

З 1990 по 1995 рр. навчався в Сумському державному університеті. На старших курсах займався науковою роботою під кер. Рощупкіна С.П. Закінчив університет з відзнакою за спеціальністю «Фізична електроніка» і одержав фах інженера-фізика.

Після розподілу працював в Інституті прикладної фізики НАН України на посаді інженера. В тому ж році поступив в аспірантуру ІПФ НАН України за спеціальністю «Фізика ядра і елементарних частинок».

В 1996 р. перевівся в аспірантуру Сумського державного університету за спеціальністю «Фізична електроніка». Науковим керівником був проф., д-р. фіз.-мат. наук Рощупкін С.П.

Після закінчення аспірантури в 1998 р. працював на кафедрі загальної та експериментальної фізики спочатку на посаді наукового співробітника, а потім асистента.

В квітні 1999 р. захистив дисертацію за темою «Спонтанне і вимушене випромінювання електрона в багаточастотному електромагнітному полі» і одержав наукову ступінь кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю «Фізична електроніка». Після захисту дисертації до кінця 2001 р. працював на посаді старшого викладача кафедри загальної та експериментальної фізики.

З січня 2002 року по липень 2010 року працював старшим науковим співробітником в теоретичному відділі Інституту прикладної фізики НАН України. З липня 2010 року по цей час – учений секретар Інституту.

Основні наукові праці

  • О.І. Ворошило, Р.І. Холодов. Функція Гріна електрона в постійному однорідному магнітному полі і довільному полі плоскої хвилі // Укр. фіз. журн. , Т.47, N.4 (2002).
  • O.I. Denisenko, S.P. Roshchupkin, A.I. Voroshilo. Interference suppresion in the two- photon annihilation of an electron-positron pair in the light wave field // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. , V.39 (2006).
  • A.I. Voroshilo, S.P. Roshchupkin, and O.I. Denisenko. Resonance of exchange amplitude of Compton effect in the circularly polarized laser field. // The European Physical Journal D , 2007, V.41, PP. 433.440 (DOI: 10.1140/epjd/e2006-00230-0).
  • O.I. Voroshilo, S.P. Roshсhupkin. Resonant two-photon emission of an electron in the field of an electromagnetic wave. // Problems of atomic science and technology . 2007, N3 (1), p. 221-224.
  • V.N. Nedoreshta, A.I. Voroshilo, and S.P. Roshchupkin Nonresonant scattering of an electron by a muon in the field of plane electromagnetic wave. // Laser Phys. Lett. 4, No. 12, 872.879 (2007).
  • С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило. Резонансные и когерентные эффекты квантово й электродинамики в сильных световых полях. // Наукова думка , 2008, 400 C.
  • E.A. Padusenko, S.P. Roshchupkin, and A.I. Voroshilo. Nonresonant scattering of relativistic electron by relativistic muon in the pulsed light field. // Laser Phys. Lett. 6, No. 3, 242.251 (2009) / DOI 10.1002/lapl.200810121
  • V.N. Nedoreshta, A.I. Voroshilo, S.P. Roshchupkin. Resonant scattering of an electron by a muon in the field of light wave. // The European Physical Journal D 48, 451.458 (2008).
  • A.I. Voroshilo, E.A. Padusenko, and S.P. Roshchupkin. One Photon Annihilation of an Electron-Positron Pair in the Field of Pulsed Circularly Polarized Light Wave // Laser Physics 2010, Vol. 20, No. 7, pp. 1679–1685

 

Нагороди

Стипендія Президії НАН України (2002), Стипендія Президента України (2006), Почетна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2013),