Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Лебедь Олександр Анатолійович

Посада: директор; зав. лабораторії; член вченої ради Інституту;

e-mail:  
 

Загальна інформація

Лебедь Олександр Анатолійович народився 14 липня 1984 року в с. М. Бобрик Лебединського району Сумської області (нині Лебединська міська громада Сумського району Сумської області). В період з 1990 р. по 2001 р. отримав середню освіту в місцевій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, по випуску був відзначений золотою медаллю.

В 2001 р. вступив до Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка на фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика». У 2006 році за кваліфікацією «Фізик» одержав диплом спеціаліста з відзнакою. Серпень – жовтень 2006 року працював в Інституті прикладної фізики НАН України на посаді інженера ІІ категорії, де в листопаді 2006 року вступив до аспірантури з відривом від виробництва. Успішно закінчив аспірантуру в 2009 році. В липні 2010 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук «Вимушене і спонтанне випромінювання при розсіюванні електрона на ядрі в імпульсному світловому полі» за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

В період з 2009 по 2016 роки працював в лабораторії та відділі квантової електродинаміки сильних полів ІПФ НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. З вересня 2016 року по серпень 2018 навчався в докторантурі Інституту прикладної фізики НАН України. У квітні 2021 року захистив дисертацію доктора ф.-м. наук «Нелінійні ефекти в процесах квантової електродинаміки в сильному імпульсному полі лазера» (01.04.02 – теоретична фізика).

З вересня 2018 року став старшим науковим співробітником відділу ядерно-фізичних досліджень №30 ІПФ НАН України. З лютого 2019 – завідувач лабораторії №31 «Лабораторія рентгенівської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів». З 2017 року став учасником Франко-Української Асоційованої міжнародної лабораторії в рамках Міжнародного дослідницького проєкту «Інструментальні розробки для експериментів на прискорювальних установках і прискорювальні технології» (LIA/IRP IDEATE).

Основний напрямок досліджень – взаємодія квазімонохроматичного випромінювання з речовиною. Це включає вивчення нелінійних ефектів в процесах квантової електродинаміки в імпульсних лазерних полях різних конфігурацій. Дослідження кінематичних особливостей протікання фізичних процесів в зовнішніх полях. До кола наукових інтересів входить розвинення неруйнівних методів дослідження для застосувань в області медицини та матеріалознавства. Зокрема, розвинення методів рентгенівського фазового контрасту з використанням джерел рентгенівського випромінювання на базі малогабаритних прискорювачів, що включає вивчення особливостей генерації випромінювання пучками заряджених частинок та фізику пучків, вивчення когерентних властивостей рентгенівського випромінювання та нелінійних оптичних ефектів. Науковий інтерес також включає розвиток аналітичних підходів та прикладних розрахунків для методу спектрометрії часу життя позитронів.

З травня 2024 зайняв посаду в.о. директора Інституту прикладної фізики НАН України.

Список основних публікацій

Монографії

1. Рощупкин С.П., Лебедь А.А. Эффекты сильного импульсного светового поля в процессах квантовой электродинамики // Видавництво „Наукова думка”, 2013, 212 ст.
2. Sergei P. Roshchupkin, Alexandr A. Lebed’, Elena A. Padusenko and Alexey I.
Voroshilo Resonant Effects of Quantum Electrodynamics in the Pulsed Light Field // Quantum Optics and Laser Experiments, Edited by SergiyLyagushyn (by InTech Rijeka, Croatia), 2012, pp. 107-156 (глава в монографії зарубіжного видавництва).

Статті у зарубіжних виданнях

1. A.A. Lebed, S.P. Roshchupkin, The influence of a pulsed light field on the electron scattering by a nucleus, // Laser Physics Letters, 2008, V.5 №6, p.437-445.
2. A.A. Lebed, S.P. Roshchupkin, Nonresonant spontaneous bremsstrahlung by relativistic electron scattered by a nucleus in the field of pulsed light wave // European Physical Journal D, 2009, V.53, p.113-122
3. A.A. Lebed, S.P. Roshchupkin, Spontaneous bremsstrahlung effect in the nonrelativistic electron scattering by a nucleus in the field of pulsed light wave // Laser Physics Letters, 2009, V.6, №6, p.472-479
4. A.A. Lebed, S.P. Roshchupkin, Resonant spontaneous bremsstrahlung by an electron scattered by a nucleus in the field of pulsed light wave // Physical Review A, 2010, V.81, р.033413(1-13)
5. A.A. Lebed, S.P. Roshchupkin, Resonant Electron–Positron Pair Photoproduction on a Nucleus in a Pulsed Light Field // Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2011, V.113, №1, p.46–54.
6. Lebed A.A., Roshchupkin S.P. Nonresonant Photocreation of Electron-Positron Pair on a Nucleus in the Field of a Pulsed Light Wave // Laser Physics, 2011, V.21, №9, p.1613–1620.
7. Roshchupkin S.P., Lebed A.A., Padusenko E.A., Voroshilo O.I. Quantum electrodynamics resonances in a pulsed laser field // LaserPhysics, 2012, V.22, №6, p.1113-1144
8. S.P. Roshchupkin, A.A. Lebed, E.A. Padusenko, Nonresonant quantum electrodynamics processes in a pulsed laser field // Laser Physics, 2012, V.22, №10, p.1513–1546.
9. Lebed A.A., Roshchupkin S.P. Interference effect in electron scattering on a nucleus in the field of two pulsed laser waves of circular polarization// Laser Physics, 2013, V.23, p.125301(9)
10. Padusenko E.A., Lebed A.A., Roshchupkin S.P., Resonant interference effect in scattering of an electron by an electron in the field of two pulsed laser waves // Universal Journal of Physics and Application, 2013, V. 1(3), p.274-285
11. Roshchupkin S.P., Lebed A.A. Parametric interference effect in electron-nucleus scattering in the field of two pulsed laser waves // Physical Review A., 2014, V. 90, 035403(5рр)
12. Lebed A.A. Mott scattering in a field of two pulsed laser waves // Laser Physics, 2015, V.25, N.5, 055301 (8рр)
13. Lebed A.A., Poshupkin S.P., Padusenko E.A. Resonant scattering of ultrarelativistic electrons in the strong field of a pulsed laser wave// Laser Physics, 2016, V.26, №2, 025302(9 p)
14. Lebed A.A., Padusenko E.A., Roshchupkin S.P., Dubov V.V. Parametric interference effect in nonresonant spontaneous bremsstrahlung of an electron in the field of a nucleus and two pulsed laser waves // Physical Review A, 2016, V. 94, 013424.
15. Lebed A.A. Electron-nucleus scattering at small angles in the field of a pulsed laser wave // Laser Physics Letters, 2016, V.13(4), 045401(7pp)
16. Lebed A.A., Padusenko E.A., Poshchupkin S.P., Dubov V.V. Parametric interference effect in nonesonant pair photoproduction on a nucleus in the field of two pulsed light waves // Physical Review A, 2017, V.95(4), 043406(11pp)
17. Lebed A.A., Padusenko E.A., Poshchupkin S.P., Dubov V.V. Resonant parametric interference effect in spontaneous bremsstrahlung of an electron in the field of a nucleus and two pulsed laser waves // Physical Review A, 2018, V.97(4), 043404(14pp)

Статті у вітчизняних виданнях

1. Vorona M.I., Lebed O.A. Positron annihilation rate in point defects of reactor materials within the modified Tao-Eldrup model // Nuclear Physics and Atomic Energy, 2023, V.24 (2), pp.113 - 121
2. A.Yu. Ovcharenko, О.А. Lebed Modeling of X-Ray Phase Contrast Imaging of Optically Heterogeneous Objects // Jornal of Nano- and Electronic Physics, 2024, Vol. 16 No 2, 02021 (6pp)
3. А.Ю. Овчаренко, О.А. Лебедь, Виявлення структурних особливостей об’єктiв методом рентгенівського фазового контрасту // Український фізичний журнал, [прийнято до друку].

Нагороди

Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2012), Інше (2011), Стипендія Президента України (2008), Грант НАН України для молодих вчених (2011), Нагрудний знак - Талант, натхнення, праця (2013), Почесна грамота управління освіти (викладачі) (2014), Премія Президента України для молодих учених (2014), Стипендія Президента України (2016), Ювілейна почесна грамота (2018), Почесна грамота голови Сумської ОДА (2021),