Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Холодов Роман Іванович

Посада: пров. н.с.; директор; керівник аспірантури; зав. відділу; заст. голови вченої ради Інституту;

e-mail:   ,  
Робочий телефон:  +30542222794
 

Загальна інформація

Біографія

Народився у 1971 році у м. Невинномиськ Ставропольського краю. У 1994 р. закінчив Харківський державний університет, спеціальність – «Теоретична ядерна фізика».

З 1994 р. по 1997р. - аспірантура в Інституті прикладної фізики НАН України (м.Суми). З 1994 р. і до цього часу працює в Інституті прикладної фізики НАН України. Посада – старший науковий співробітник. Кандидат фізико-математичних наук з 2001 р.

Дисертація: захист 11.05.2001 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.12 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Педагогічна діяльність:

З 2002 року за сумісництвом працює в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. В 2008 році здобув звання доцента кафедри експериментальної і теоретичної фізики.

Керування роботою аспіранта з 2006 по 2009 р.: «Резонансні і когерентні електромагнітні процеси в сильному магнітному полі» – Новак Олександр Петрович (спеціальність – 01.04.02 «Теоретична фізика»); магістерською роботою «Розсіяння електрона на іоні в зовнішньому магнітному полі» - студент Хелемеля Олексій Володимирович.

Навчальні курси: «Електродинаміка»: 120 годин; «Фізика ядра і елементарних частинок»: 70 годин; «Теорія функцій комплексної змінної»: 85 годин; «Основи векторного та тензорного числення»: 45 годин; «Математичні методи фізики»: 106 годин.

Основні наукові публікації

  • П.И.Фомин, Р.И.Холодов, О природе узких пиков в канале рождения е+е- пар при столкновениях тяжелых ионов // Доповіді НАН України, №12, 91, (1998).
  • П.И.Фомин, Р.И.Холодов, Резонансное комптоновское рассеяние во внешнем магнитном поле // Журнал экспер. и теор. физики 117, Вып.2, 319, (2000); Journ. Exper. Theor. Phys. 90, 281, (2000).
  • Ю.В.Рогульский, Р.И.Холодов, Л.Ф.Суходуб, Кинетическая модель атомно-абсорбционного сигнала // Журнал аналит. химии 55, №4, 360, (2000).
  • P.V.Baturin, R.I.Kholodov, Polarization effect in synchrotron radiation in ultra-quantum approximation // Український фіз. журнал 46, №5-6, 621, (2001).
  • P.I.Fomin, R.I.Kholodov, Polarization effects in synchrotron radiation in strong magnetic field // Probl.Atom.Sc.Thech. №6(1), 154, (2001).
  • О.І.Ворошило, Р.И.Холодов, Функція Гріна електрона в постійному однорідному магнітному полі і довільному полі плоскої хвилі // Український фіз. журнал 47, №4, 317, (2002).
  • П.И.Фомин, Р.И.Холодов, Резонансное двойное магнитотормозное излучение в сильном магнитном поле // Журнал экспер. и теор. физики 123, Вып.2, 356 (2003); Journ. Exper. Theor. Phys. 96, 315, (2003).
  • P.I.Fomin, R.I.Kholodov, Photoproduction of the e+e- pair with photon emission kinematics in strong magnetic field // Probl.Atom.Sc.Thech., №6, 43, (2005).
  • P.I.Fomin, R.I.Kholodov, Resonant photoproduction of e+e- pair with photon emission in strong magnetic field // Probl.At.Sc.Thech., №3, 179, (2007).
  • A.P.Novak, R.I.Kholodov, Plarization effects in the photon-induced process of electron-pozitron pair creation in a magnetic field, studied in the ultra-quantum-mechanical approximation // Ukrain. Journ. of Phys., V.53, P.185, (2008).

У 2007 вийшов навчальний посібник „Основи спеціальної теорії відносності”, розроблено у співавторстві з Морозом І.О. та Іванієм В.С.

Анотація. У навчальному посібнику розглянуто основи спеціальної теорії відносності, фізичні процеси, що обумовлюють специфічні ефекти СТВ, продемонстровано їх використання в науці та на практиці. Наведені методичні вказівки та приклади розв’язування відповідних задач. До кожного розділу вказані контрольні запитання для самоперевірки та задачі для самостійної роботи. Навчальний посібник рекомендовано для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних та класичних університетів, може бути також корисним для студентів технічних ВНЗ Україні та викладачів фізики.

Нагороди

Почесна грамота голови Сумської ОДА (2010), Стипендія Президії НАН України (2000), Почесна грамота Президії НАН України (2013), Нагрудний знак - За підготовки наукової зміни (2018), Почесна грамота Президії НАН України (2021), Почесна грамота Президії НАН України (2021),

Останні новини

Різне

15-16 квітня 2024 р. проводиться X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, наукових і науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики" (СПЕТФ-МНФ 2024) Детальніше ...