Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Колесник Марина Іванівна

Посада: с.н.с.; зав. лабораторії; працівник відповідальний за підготовку наукових кадрів;

e-mail:  
Робочий телефон:  +380542224608
 

Загальна інформація

 

1987 – 1992 р. – фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка (за спеціальністю «фізика та математика»)
1992 – 1995 р. –  аспірантура Інституту прикладної фізики АН України за спеціальністю «Фізика твердого тіла»
1995 – 2000 р. – в.о. м. н. с. відділу № 40 ІПФ НАН України (1995-1996 р.), м. н. с. кафедри загальної та експериментальної фізики Сумського державного університету (1997 р.), вчитель фізики ЗНВК № 10 м. Суми (1997-2000 р.)
2000 – 2004 р. – м.н.с. відділу № 40 ІПФ НАН України
З 2005 р. – с.н.с. Науково-дослідному центрі навчально-наукових приладів ІПФ НАН України

У 2004 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему «Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску» за спеціальністю 01.04.07. «Фізика твердого тіла».

Основні напрямки наукової діяльності: навчальне та наукове приладобудування.

Участь у конференціях

  • Лопаткин Р.Ю., Колесник М.И. Применение мультимедийных технологий в физическом кабинете - Материалы девятой Международной конференции, Санкт-Петербург, 4-8 июня 2007 г. Т. 2, - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. - с. 266 – 268.
  • Колесник М.И. Оборудование школьных кабинетов физики, химии, биологии, - Инновационные технологии и средства обучения физике, химии, биологии в школе и вузе: материалы Международной научно- практической конференции, Астрахань, 12 - 13 апреля 2007 г./ сост.: Е.В. Лазуткина, Н.М. Кармазина. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет»,  2007. - с. 39-45.
  • Колесник М.И., Усенко О.И. Реализация деятельностного подхода на уроках физики с помощью программно-методического комплекса InterTESS. Современный физический практикум:  междунар. научн. конф.,  12-14 октября 2010.: тезисы. - Минск, Белорруссия. – С. 278 – 279.
  • Колесник М.І., Соколюк О.М. До питання про навчальний фізичний експеримент у профільній школі. Матеріали Міжнародної VII(XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 року. / Відповід. ред.: С.П. Величко. - Кіровоград: ТОВ"КОД", 2011. - 188 с., С. 165-167.

Основні публікації

  • Грюнемайер А., Колесник М.И. Лабораторный практикум по изучению и применению рентгеновского излучения в курсе общей физики . - Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск ІХ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – 625 с. - С. 255 – 260.
  • Колесник М.І. Система засобів вимірювання сучасного шкільного кабінету фізики - Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід: всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 лютого 2010 р.: тези. – Суми, 2010. – С. 41 – 42
  • Колесник М.І., Соколюк О.М. Активізація дослідницької діяльності учнів основної школи під час виконання навчального експерименту з використанням лабораторного комплекту «Механіка»

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...