Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Бугай Олександр Миколайович

Посада: зав. сектору; член вченої ради Інституту;

e-mail:  
 

Загальна інформація

Захист дисертації: «Моделювання процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі: кінетична модель з двома незалежними джерелами»за спеціальністю 01.04. 01 - фізика приладів, елементів і систем. Захист відбувся 08 червня 2006 р. у спеціалізованій вченій раді в Сумському державному університеті.

Науковий керівник: к.ф.-м.н., с.н.с. Рогульський Юрій Володимирович

Основні наукові праці

  • О.М. Buhay, Yu.V. Rogulsky, A.N. Kulik, A.N. Kalinkevich, L.F. Sukhodub Simulation of atomic absorption signals: A kinetic model with two independent sources. // Spectrochimica Acta Part B. – 2005. – V.60. – P. 491 – 503.
  • Рогульский Ю.В. Бугай А.Н., Кулик А.Н. Влияние пористости поверхности графитовой печи на атомизацию пробы. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2004. – Т. 71, № 2. – С. 259-263.
  • Бугай А.Н., Рогульский Ю. В., Кулик А. Н., Суходуб Л. Ф. Кинетическая модель поступления свободных атомов в электротермический атомизатор. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2005. – Т. 72. – № 2. – С. 241-246.
  • Бугай О. М., Павленко П.О., Кулик О. М., Рогульський Ю.В., Суходуб Л.Ф. Дослідження розподілу проби на поверхні графітової печі атомно-абсорбційного спектрометра методами растрової електронної мікроскопії. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 702-707.
  • Рогульский Ю.В., Бугай А.Н., Кулик А.Н. Влияние потери массы в результате износа графитовой трубчатой печи на температурный режим электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра КАС-120. // Аналитика и контроль. – 2004. – Т. 8. – № 3. – С. 231-235.
  • Бугай О. М., Рогульский Ю.В, Токмань В.В. Численное моделирование методом Монте-Карло функции распределения характеристического рентгеновского излучения по глубине в пористых биокерамиках на основе гидроксилапатита и трикальцийфосфата. // Вісник Сумського держуніверситету. – 2001. – № 3-4. – С.117-120.

Нагороди

Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2014), Ювілейна почесна грамота (2018), Почесна грамота голови Сумської ОДА (2019),

Останні новини

Вибори директора

Наказ № 204 від 30.12.2021 "Про організацію виборів директора ІПФ НАН України" Детальніше ...

Розпорядження № 145 від 03.03.22 "Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України" Детальніше ...

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2022 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...