Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2012 рік | новини за роками:
 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011

Фільтр:


Семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

26 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Холодов Р.І.

  Взаємодія протона і антипротона з електронною плазмою у магнітному полі.

  Методами квантової теорії поля досліджується взаємодія позитивно і негативно заряджених важких частинок з електронним газом у зовнішньому магнітному полі. Діелектричну проникність і гальмівну здатність електронної плазми знайдено з урахуванням другого борнівського наближення.

 • Професор Рощупкін С.П.

  Закриття осінньої наукової сесії.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 

Показати

Загальноінститутський семінар під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

25 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Оглядова доповідь: проект CLIC

  к.ф.-м.н., н.с. Лебедь О.А.

 • Звіт про відрядження в ЦЕРН

  асп. Профатілова Я.В.

Запрошуються всі бажаючі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Засідання вченої ради ІПФ НАН України під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

25 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Оглядова доповідь: проект CLIC

  к.ф.-м.н. Лебедь О.А.

 • Звіт про відрядження в ЦЕРН

  асп. Профатілова Я.В.

 • Розгляд звітів за науковими роботами:

  № 380-10 (Вальтер А.А.), № 504-12 (Рогульський Ю.В.)

 • Висунення праці к.ф.-м.н. Харченко "Властивості проходження нерівноважних процесів упорядкування в опроінюваних кристалічних систеах" на здобуття премії Президента України для молодих вчених
  Доповідачі: уч. секр. Ворошило О.І., к.ф.-м.н. Харченко В.О.
 • Інше

Явка членів вченої ради обов'язкова

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 25.12.2012

Показати

Засідання вченої ради ІПФ НАН України
під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

20 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Розгляд звітів за науковими роботами:  №184-10 (Бугай О.М.), №186-11(чл.-кор.  Мирошніченко В.І.), №187-11 (акад. Сторіжко В.Ю.), №188-12 (проф. Харченко Д.О.), №189-12 (Харченко В.О.), №204-12 (чл.-кор. Мирошніченко В.І.),  385-11 (Лебедь О.А.), №505-12 (Данильченко С.М.), №507-12 (акад. Сторіжко В.Ю.),
 • Інше

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 20.12.2012

Показати

Семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

19 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Новак О.П.

  Огляд літератури: Надпровідникам знайдено альтернативу.

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Ефективний потенціал взаємодії двох електронів в імпульсному світловому полі, як рішення рівняння Паулі в зовнішньому полі.

  Вивчається взаємодія двох нерелятивістських електронів між собою в присутності імпульсної світлової хвилі. Розглядається рішення рівняння Паулі, яке враховує релятивістські поправки. Дані поправки дають основний внесок у врахуванні впливу лазерної хвилі на відносний рух електронів. Показано суттєвий вплив імпульсного лазерного хвилі на відносний рух електронів.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 

Показати

Загальноінститутський семінар під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

17 грудня 2012 р. о 900

Порядок денний

 • Доповідь про напрямки наукової роботи, обладнання та досягнення відділу біофізики наукового центру GSI

  Проф. Марко Дюранте (Prof. Marko Durante), д-р Чиара Ла Тесса (Dr. Chiara La Tessa)

Запрошуються всі бажаючі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Премії для молодих учених і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

термін подачі матеріалів: 15.12.2012

Докладніше
Показати

Засідання спеціалізованої вченої ради К 55.250.01

11 грудня 2012 р. о 1300

Порядок денний

 • Прийняття до розгляду дисертації Пономарьова А. О. « Формування іонного пучка з неоднорідною фазовою густиною в ядерному мікрозонді» за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.»

  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Мирошніченко Валентин Іванович.

 • Прийняття до розгляду дисертації Крамченкова А.Б. «Спектрометрія пружного розсіяння з високою роздільною здатністю » за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Сторіжко Володимир Юхимович.

 • Захист дисертаційної роботи Нагорного Дмитра Анатолійовича «Визначення плазмових параметрів високочастотного джерела іонів методами зондової та надвисокочастотної діагностики», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник - к.ф.-м.н., с.н.с. Мордик С.М.

  Офіційні опоненти:

  • Пономарьов О.Г., д.ф.-м., с.н.с., зав. лабораторії №12 ІПФ НАН України;
  • Шамрай К.П., д.ф.-м.н., с.н.с., зав. відділу теорії плазми ІЯД НАН України.

  Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України.

 • Захист дисертаційної роботи Вершинського Сергія Олексійовича «Джерело квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання на базі електростатичного прискорювача протонів» що представлені на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – акад. Сторіжко В.Ю., д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, директор Інституту прикладної фізики НАН України.

  Офіційні опоненти:

  • Куліш М.П., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, зав. кафедри фізики функціональних матеріалів Київського національного університету;
  • Мирошніченко В.І., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, заст. директора з наукової роботи ІПФ НАН України.

  Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України.

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

відбудеться: 11.12.2012

Показати

Засідання Вченої ради під. кер. акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

10 грудня 2012 р. о 1500

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Наукова доповідь: «Новітні наукові европейські мегапроекти.» Заст. директора з наукової роботи, к.ф.-м.н., с.н.с., доц. Холодов Р.І.
 • Затвердження анотаційних звітів з наукових робіт, що виконувалися в ІПФ НАН України в 2012р.
 • Відрахування із аспірантури Реброва О.В.
 • Доповідачі: учений секретар к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., науковий керівник д.ф.-м.н., с.н.с. Пономарьов О.Г.

 • Переведення аспіранта Булата В.С. на денну форму навчання
 • Доповідачі: учений секретар к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., асп. Булат В.С.

  Доповідачі: керівники наукових робіт.

відбудеться: 10.12.2012

Показати

Загальноінститутський семінар під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

10 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Новітні наукові европейські мегапроекти

  Заст. директора з наукової роботи, к.ф.-м.н., с.н.с., доц. Холодов Р.І.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

XI КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ, ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ И УСКОРИТЕЛЯМ (11 - 15 марта 2013г.)

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ CООБЩЕНИЕ

Конференция будет проведена Институтом физики высоких энергий и ядерной физики ННЦ ХФТИ НАНУ в городе Харькове, 11-15.03.2013г.

термін подачі матеріалів: 10.12.2012

Детальніше див. http://www.kipt.kharkov.ua
Показати

Семінар з фізики пучків заряджених частинок і пучкових технологій під кер. чл.-кор. НАН України Мирошніченко В.І.

6 грудня 2012 р. в 10.00

План денний

 • Представлення дисертації Пономарьова А. О. « Формування іонного пучка з неоднорідною фазовою густиною в ядерному мікрозонді» за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Мирошніченко Валентин Іванович.

 • Представлення дисертації Крамченкова А.Б. «Спектрометрія пружного розсіяння з високою роздільною здатністю » за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Сторіжко Володимир Юхимович.

Запрошуються всі бажаючі.

кімната 24А лабораторного корпусу ІПФ НАН України

Показати

Семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

05.12.2012 о 15-00

Порядок денний

 • Н.с. Лебедь О.А.

  Огляд літератури: Фізики додали в наш світ визначеності.

 • Н.с. Новак О.П.
  Народження е+е- пари в магнітному полі при зіткненні двох іонів.

  Розглянуто процес народження е+е- пари двома важкими йонами в магнітному полі в області між іонами. Задача розв’язується в другому борнівському наближенні в рамках картини Фаррі. Вивчено розв’язок двоцентрового нестаціонарного рівняння Дірака поза межами монопольного наближення.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

Показати

Шановні аспіранти, молоді науковці Інституту прикладної фізики НАН України

З 20 листопада 2012 р. розпочинають роботу курси з англійської мови.

Заняття буде проводити пров. інженер НОВ Торчило Галина Олександрівна.

Записатись на курси можна за телефоном 22-37-60 (Галина Олександрівна)

Показати

Загальноінститутський семінар під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

29 листопада 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Oxidation of Surfaces of Quasicrystals
  Temperature stability of metal films on polyimide: Analysis by high-resolution Rutherford Backscattering Spectroscopy

  H.D. Carstanjen Max Planck Institute for Intelligent Systems, Germany

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати


1  2  3  4  5  6  7  8  9  вперед >>

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...