Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2013 рік | новини за роками:
 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012 2011

Фільтр:


Доступ до електронних науково-інформаційних продуктів компаній EBSCO, Elsevier та IET

Шановні наукові працівники Інституту прикладної фізики НАН України!

Відкрито доступ до науково-інформаційних ресурсів компаній EBSCO, Elsevier та IET: Academic Search Complete, SciVerse Scopus, SciVerse Freedom Collection та INSPEC.

Доступ з IP адресу надається автоматично при завантаженні зі сторінок:

 

 • http://search.ebscohost.com;
 • http://scopus.com;
 • http://sciencedirect.com.

З метою забезпечення ефективного споживання зазначених продуктів звертаємо Вашу увагу на необхідність контролю і заборону передачі прав користування ними третім особам відповідно до умов підписаного НБУВ контракту. У випадку несанкціонованого підключення до виділених установам ресурсів сторонніх організацій або осіб, що автоматично реєструється апаратними засобами, компанії-поставщики мають права припинити надання послуги

Показати

Конкурс проектів, що претендують на одержання грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок (далі-гранти) за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, проводиться за такими напрямами, визначеними Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України оголошує конкурс проектів, що претендують на одержання грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Строк подання документів на Конкурс: з 20 грудня до 30 грудня 2013 року. Кінцевий термін подання документів: 30 грудня 2013 року.

Перелік та форми документів, що подаються колективами молодих учених на Конкурс, розміщено на офіційному сайті Держінформнауки (www.dknii.gov.ua).

Телефон для довідок з питань Конкурсу: (044)287-82-32.

термін подачі матеріалів: 30.12.2013

Детально див. тут: http://www.dknii.gov.ua/?q=node/1643
Показати

27 грудня 2013р. о 10.00 відбудеться засідання вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Затвердження анотованих звітів за 2013 рік
  Доповідачі: учений секретар Інституту, керівники наукових робіт
 • Звіти наукових робіт, виконання яких завершується в 2013 р.
  Доповідачі: керівники наукових робіт
 • Затвердження проміжних звітів, які заплановані замовником за 2013 р.
  Доповідачі: учений секретар Інституту, керівники наукових робіт
 • Звіт про результати відрядження до Китаю
  Доповідач: в.о. зав. відділу № 20, к.ф.-м.н. Данильченко С.М.
 • Інше 

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

відбудеться: 27.12.2013

Показати

Науковий семінар з фізики пучків заряджених частинок і пучкових технологій під кер. чл.-кор. НАН України Мирошніченка В.І.

26 грудня 2013 р., четверг, о 1000

Порядок денний

            Аспірант Профатілова Ярослава Валеріївна

 • Дослідження пробоїв у постійному електричному полі проекту CLIC

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: кімната № 18 лабораторного корпусу ІПФ НАН України

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

25 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Про природу вузьких піків в каналі народження е+е- пар при зіткненнях важких іонів

  Серія квазі-еквідистантних вузьких піків в каналі сумарної енергії е+е-, що спостерігалася при зіткненнях важких іонів в GSI, Дармштадт, є результатом взаємного зв'язування е+е- пар і сильного магнітного поля, створюваного зіштовхуються ядрами. Пара захоплюється в «магнітну пастку» між двох ядер, що стикаються і в свою чергу «електрон-позитронна плазма» в пастці утримує магнітне поле протягом ~ 10-19 с за рахунок магнітогідродинамічного ефекту альфвенівського «вмерзання».

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О.

24 грудня 2013 р. о 1000

Порядок денний

 • Харченко Д.О.

  Узагальнена модель росту зерен: вплив опромінення

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Загальноінститутський семінар під керівництвом акад. НАН України Сторіжко В.Ю.

24 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Программа Горизонт 2020

  Доповідач: Директор Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій Коваль О.В.

Запрошуються всі бажаючі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

18 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Ефективний потенціал взаємодії двох електронів в імпульсному світловому полі, як рішення рівняння Паулі в зовнішньому полі. Чисельна перевірка відомих виразів для різних наближень

  Вивчається взаємодія двох нерелятивістських електронів між собою в присутності імпульсної світлової хвилі. Розглядається рішення рівняння Паулі, яке враховує релятивістські поправки. Дані поправки дають основний внесок при врахуванні впливу лазерної хвилі на відносний рух електронів. Здійснюється пошук та нормування хвильових функцій на відносний рух частинок. Реалізована чисельна перевірка відомих рішень рівняння Шредінгера в різних наближеннях.

 • Аспірант Дяченко М.М.

  Температурна функція Гріна в задачі електронного охолодження

  Розглянуто процес проходження позитивно і негативно заряджених частинок через електронну плазму методами квантової теорії поля. Знайдено вирази для ймовірності процесу в першому і другому борнівському наближенні через температурну функцію Гріна. Показано відмінність втрат енергії для різнойменно заряджених частинок.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

11 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Сучасні методи обробки даних натурних та комп'ютерних експериментів у фізиці поверхні

  Дано огляд методів обробки даних натурних і комп'ютерних експериментів у фізиці поверхні.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль

  Розглянуто розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль. Проаналізовано кінематичні характеристики процесу, отримано амплітуду. Особливу увагу приділено інтерференційній області.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з фізики пучків заряджених частинок і пучкових технологій під кер. чл.-кор. НАН України Мирошніченка В.І.

5 грудня 2013 р., четверг, о 1000

Порядок денний

            C.н.с. Дуванов С.М.

 • Две стадии диффузии изотопов 18О в наноструктурированных ионной имплантацией слоях сплава Ti-6Al-4V.

 • Окисление чистого циркония в результате облучения ионами Ar с энергией 150 кэВ в вакууме.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: кімната № 18 лабораторного корпусу ІПФ НАН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати

Засідання Вченої ради 05.12.2013 о 15-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 • Атестація аспірантів, які завершили навчання.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Атестація аспірантів, які завершили перший та другий роки навчання та затвердження індивідуальних планів роботи на 2013 рік.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання.
 • Доповідач: к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., учений секретар.
 • Затвердження нової наукової роботи: Розроблення комп’ютерної складової багатофункціонального електровимірювального комплекту приладів для фізичного експерименту.
 • Доповідач: к.ф.-м.н. Лопаткін Р.Ю.
 • Різне.

відбудеться: 05.12.2013

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

4 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Резонансний інтерференційний ефект при розсіянні лептона на лептоні в двомодовому імпульсному світловому полі. Ультрарелятивістський випадок

  Проведено теоретичне дослідження процесу резонансного розсіяння ультрарелятивістських лептона на лептоні в інтерференційній області, коли лептони рухаються у вузькому конусі з фотонами зовнішнього поля. Детально вивчені умови та кінематика резонансу. Отримано аналітичні вирази для амплітуди та перерізу. Показано суттєвий вплив інтерференції та поляризації хвиль на досліджуваний процес.

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Процеси першого порядку і процес Комптона в лазерному полі

  Проведено огляд літератури з процесів першого порядку і процесу Комптона в лазерному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Оголошується конкурс (Ф59) спільних українсько-польських науково-технічних і гуманітарних проектів у рамках підписаної Угоди про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень (Україна) і Жешувським університетом (Республіка Польща).

Наявність польського партнера , пошук якого здійснюється самостійно, є обов’язковою.

Термін подачі запитів до ДФФД – до 29 листопада включно.

Форму запиту і консультацію щодо його підготовки можна отримати в ДФФД (куратор конкурсу - Величко Ірина Георгіївна, тел. 246-39-27, 095-551-74-02) або на сайті www.dffd.gov.ua

термін подачі матеріалів: 29.11.2013

www.dffd.gov.ua
Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

27 листопада 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Цибульник В.О.

  Посилення електромагнитного поля при розсiюваннi електрона на ядрi в зовнiшьньому полi слабкої інтенсивності при довiльному кутi початкового електрона

  Вивчено посилення електромагнiтного поля при розсiюваннi електрона на ядрi у зовнiшьньому полi слабкої інтенсивності в борнiвському наближеннi при довiльному кутi початкового електрона. Отримано аналiтичний вираз для коефіцієнта посилення для будь-яких енергій електрона. Перевiрено перехiд до вiдомого виразу для початкового електрона в площинi (xz).

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Енергетичні втрати важкої зарядженої частинки в замагніченому електронному газі

  Розглядається випадок втрат енергії важкої зарядженої частинки при русі в замагніченому електронному газі методами квантової теорії поля. Виконана оцінка впливу постійного зовнішнього магнітного поля і температури електронного середовища на процес електронного охолодження. Обрахунок проводиться на кластері Інституту прикладної фізики НАН України. Алгоритми, використанні для обчислень, реалізовані з підтримкою бібліотеки паралельної роботи MPI (Message Passing Interface).

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

25 листопада 2013 р. о 900

Порядок денний

 • Доповідь головн. інж. Новікова С.В. Способи і методи визначення вмісту водню, розчиненого в металах: фундаментальні та прикладні аспекти.
 • Звіти аспірантів: Люльченка С., Жовнера М., Коченко О.
 • Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати


1  2  3  4  5  6  7  вперед >>

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...