Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2018 рік | новини за роками:
 
2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Звітність за науковими роботами

Нагадування керівникам наукових робіт !

Термін - до 10 грудня 2018 р.

 • Анотовані звіти за 2018 рікі. (Зразок оформлення)
 • В електронному вигляді скорочений анотований звіт (обсягом 0,5 – 1 сторінки формату А4, в якому в заголовку вказати назву роботи, основні результати, дати оцінку рівня дослідження (перевищує міжнародні стандарти високого рівня; відповідає міжнародним стандартам високого рівня; певною мірою відповідає національним стандартам високого рівня) і характеристику його наукової та практичної значимості; окремим пунктом відобразити досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку; в кінці – основних авторів здобутку). 

Термін - до 18 грудня 2018 р.

 • Керівникам наукових робіт, виконання яких завершується у 2018 р. подати до науково-організаційного відділу необхідні дані для закриття роботи згідно додатку 1.
 • Керівникам наукових робіт, в яких замовником передбачений проміжний звіт за 2018 р., подати до науково-організаційного відділу дані відповідно додатку 2.

Додаток 1

 1. Звіт (в паперовій та електронній формах) з титульним листом, з підписами авторів (1 екз. зберігається в Інституті, другий - замовнику, третій, за бажання, зберігається у відділі). Звіт оформляється відповідно до ДСТУ 2015 р. Окремо надати титульний лист з підписом і печаткою для УкрІНТЕІ.
 2. Головне із реферату звіту в облікову картку (ОК) на  українській, російській і англійській мовах в електронній формі: Опис науково-технічної  продукції –дані  для ІК: Технічні переваги. Науково-технічний рівень (щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів, прототипів).  Економічні переваги (які, за рахунок чого). Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність.   Назва науково-технічної продукції (укр., рус., анг.).
 3. Список виконавців наукової роботи в паперовій формі з зазначенням шифра роботи, назви роботи, виконавців з приведенням посад, ступенів і вчених звань – 1 екз., з підписами виконавців. Також надати список виконавців в електронній формі
 4. В електронному вигляду перелік найбільш значимих праць з наукової роботи (основні публікації із звіту для ОК).
 5. Довідка про патенти ( довідка – як додаток до протоколу про закриття теми).
 6. Для наукових робіт відомчого замовлення - завірені належним чином рецензії експертів, що характеризують результати наукових досліджень (не менше від двох рецензентів з різних організацій).
 7.  Акт про впровадження наукової роботи (для прикладних робіт обов᾿язковий

Додаток 2

 1. Звіт (в паперовій та електронній формах) з титульним листом, з підписами авторів (1 екз. зберігається в Інституті, другий - замовнику, третій, за бажання, зберігається у відділі). Звіт оформляється відповідно до ДСТУ 2015 р. Окремо надати титульний лист з підписом і печаткою для УкрІНТЕІ.
 2. Головне із реферату звіту в облікову картку (ОК) на  українській, російській і англійській мовах в електронній формі
 3. Список виконавців наукової роботи в паперовій формі з зазначенням шифра роботи, назви роботи, виконавців з приведенням посад, ступенів і вчених звань – 1 екз., з підписами виконавців. Також надати список виконавців в електронній формі
 4. В електронному вигляду перелік найбільш значимих праць з наукової роботи (основні публікації із звіту для ОК).

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

26 грудня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Холодов Р.І.

  Просвітлення оптики у польовій емісії.

  Вивчається ефект просвітлення оптики в процесі польової емісії електронів. Вираз для струму польової емісії знайдено з урахуванням додаткового вакуумного шару в потенційному бар'єрі. Аналізується вплив товщини вакуумного шару і покриття на ток польової емісії.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час: 21 грудня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: обґрунтування конструкцій прямого і зворотного магнетронів для нанесення металевих покриттів, за допомогою чисельного аналізу. Доповідач – м.н.с. відділу ядерно-фізичних досліджень Садовий Сергій Олексійович
 • Доповідь на тему: розробка автоматизованого емітансометра для вимірювання яскравості іонного пучка. Доповідач – к.ф.-м.н., с.н.с. відділу ядерно-фізичних досліджень Возний Віталій Іванович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

19 грудня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Подвійне променезаломлення фізичного вакууму в помірно сильному лазерному полі.

  Теоретично досліджується ефект подвійного променезаломлення фізичного вакууму у помірно сильному лазерному полі. Ефект полягає у зміні поляризації фотонів внаслідок народження та анігіляції віртуальних електрон-позитронних пар в сильному зовнішньому електромагнітному полі, яке перетворює фізичний вакуум на анізотропне середовище для фотонів. Методами теорії поля розраховується зміна поляризації фотона при поширенні його в сильному лазерному полі.

 • С.н.с. Новак О.П.

  Іонізація при зіткненні іонів в лазерному полі. Обчислення матричних елементів переходів.

  Розглянуто методику чисельного розрахунку матричних елементів переходів в сферичній системі координат. Матричні елементи розраховані відносно базису власних функцій гамільтоніану двох кулонівських центрів. Поле лазера задається як розвинення плоскої хвилі за сферичними функціями.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час: 14 грудня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: іонна оптика каналу квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання. Доповідач – с.н.с. відділу ядерно-фізичних досліджень Ігнатьєв Ігор Геннадійович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

14/12/2018 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Вітальне слово директора, акад. НАН України Сторіжко В.Ю.
  Доповідач: акад. НАН України Сторіжко В.Ю.
 2. Інформація щодо Ювілейний зборів НАН України з нагоди 100-річчя Академії наук України.
  Доповідач: заст. дир. Холодов Р.І.
 3. Вручення нагород з нагоди 100 річного ювілею НАН України
  Доповідач: директор ІПФ НАН України, акад. НАН України Сторіжко В.Ю.
 4. Заключні звіти аспірантів.
  Доповідач: Аспірантів, що завершують навчання.
 5. Річні звіти аспірантів
  Доповідачі: аспіранти.
 6. Затвердження тем дисертаційних досліджень.
  Доповідачі: наукові керівники аспірантів.
 7. Висунення кандидатури с.н.с. відділу № 30, к.ф.-м.н. Лебедя О.А. на вчене звання старшого дослідника.
  Доповідач: к.ф.-м.н. Лебедь О.А.
 8. Затвердження анотованих і заключних звітів.
 9. Інше.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 14.12.2018

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

12 грудня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  ANKAphase: програмне забезпечення для однофазового пошуку фази із вбудованих рентгенівських фазовоконтрасних рентгенограмм

  Запропонована комп'ютерна програма ANKAphase, яка оброблює рентгенівські фазово-контрастні рентгенограмми шляхом реконструкції проекційної товщини об'єкту(-тів). Програмне забезпечення використовує одноразовий не ітераційний метод пошуку фаз описаний Девідом Паганіном та ін. Враховуючи можливість малої абсорбції зразка (якою можна знехтувати), цей метод строго справедливий тільки для монохроматичного освітлення та одноматеріалових об'єктів, але допускається відхилення від цих умов, особливо поліхроматичність. ANKAphase призначена для застосування до томографічних даних. Дане програмне забезпечення може оброблювати серію зображень і виконувати корекцію плоского та темного полів.

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Особливості кінематики процесів квантової електродинаміки в імпульсних лазерних полях

  Пропонується оглядова доповідь за результатами дослідження КЕД процесів в полі однієї і двох імпульсних хвиль. Розглянуто резонансні і інтерференційні ефекти для процесів розсіювання, випромінювання і народження пар в імпульсному лазерному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

5 грудня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Відновлення зображення за допомогою тривимірних поліномів Церніке

  Представлено метод відновлення зображення за допомогою тривимірних поліномів Церніке. Наведено порівняння дескрипторів 3D Zernike зі сферичними гармоніками у відношенні обчислюваних аспектів та ефективності отримання зображення. Крім того, детально розглянуто вплив параметрів алгоритму, таких як перетворення в об'ємну функцію, кількість використаних коефіцієнтів, на якість отриманого зображення

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Аналіз різних наближень при розрахунку процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом

  Проведений порівняльний аналіз різних наближень при розрахунку процесів 2-го порядку за сталою тонкої структури з фотонним проміжним станом.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

28 листопада 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Релятивістська поправка до польового струму

  Проведено врахування релятивістської поправки до імовірності тунелювання електронів. Аналізується вплив поправки на густину струму польової емісії.

 • С.н.с. Коропов О.В.

  Визрівання Оствальда сферичних виділень на міжзеренній межі, яке лімітується поверхневою кінетикою

  Теоретично розглянуто визрівання Оствальда сферичних виділень нової фази, розташованих на міжзеренній межі скінченної товщини, з урахуванням дифузійних потоків атомів домішки з глибини зерна до міжзеренної межі. Вважається, що ріст виділень лімітується поверхневою кінетикою вбудови атомів домішки в виділення, а не дифузією атомів домішки в міжзеренній межі. Знайдено асимптотичні часові залежності середнього і критичного радіусів виділення, пересичення твердого розчину атомів домішки в міжзеренній межі, функції розподілу виділень за розмірами, густини виділень, коефіцієнта заповнення міжзеренної межі виділеннями. Обговорюються границі застосування проведеного розгляду.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час: 22 листопада 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Звіт про виконану роботу аспіранта третього року навчання Шульженка Анатолія Валерійовича за період з 1 листопада 2015 по 31 жовтня 2018 року
 • Звіт про виконану роботу аспіранта другого року навчання Шуліпи Руслана Олександровича за період з 1 листопада 2017 по 31 жовтня 2018 року
 • Звіт про виконану роботу аспіранта третього року навчання Зінченка Євгена Ігоровича за період з 1 листопада 2015 по 31 жовтня 2018 року

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

21 листопада 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Вивчення впливу модифікації поверхні металу на величину густини струму польової емісії для модельного потенціального бар’єру

  В доповіді розглядається врахування впливу різних параметрів системи метал-метал-вакуум на величину густини струму польової емісії з модифікованої поверхні металу у високоградієнтних постійних електричних полях. Досліджуваними параметрами задачі є величина роботи виходу металу, товщина модифікації поверхні металу, об’єм утворених дефектів в приповерхневому шарі металу.

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Чисельний розв'язок рівнянь руху двох нерелятивістських електронів в імпульсного електромагнітному полі двох хвиль за допомогою пакету MATLAB

  Розглянуто чисельний розв'язок системи з шести зчеплених диференціальних рівнянь другого порядку, що описують рух двох нерелятівістських електронів в імпульсному електромагнітному полі двох хвиль. Рівняння руху записані з урахуванням всіх малих поправок з точністю до v/c. У доповіді розглянуті різні випадки інтенсивностей полів, тривалостей імпульсів і їх вплив на взаємодію електронів. Розрахунки проведені в системі MATLAB.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

19/11/2018 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Звіт докторантів.
  Доповідачі: докторанти.
 2. Результати виконання гранту "Впровадження інноваційних методів досліджень та збереження об’єктів культурної спадщини".
  Доповідач: заст. зав. відділу № 30 Бугай О.М.
 3. Відкриття навої прикладної наукової роботи відомчої тематики.
  Доповідач: с.н.с. відділу № 30 Лебедь О.А.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 19.11.2018

Показати

Навчальний курс «Ядерно-фізичні методи для культурної спадщини».

12-16 листопада 2018 року у м. Суми Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури за підтримки Українського культурного фонду* проводять навчальний курс «Ядерно-фізичні методи для культурної спадщини».

Навчання безкоштовне.

Курс спрямований перш за все на спеціалістів, які займаються археологією, реставрацією та консервацією культурної спадщини, музейних співробітників тощо. Але багато чого нового можуть дізнатися і студенти, і звичайні слухачі.

адреса: вул. Покровська, 9/1, Конгрес-хол СумДУ. Початок 12 листопада, о 10:00.

відбудеться: 16.11.2018

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

14 листопада 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Теоретичні підходи для дослідження дефектів вакансійного типу у конструкційних матеріалах методами електронно-позитронної анігіляції.

  Визначення розмірів дефектів.

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Вплив магнітного поля на поляризацію фізичного вакууму.

  Проведено дослідження процесу розповсюдження поляризованого фотона в магнітному полі. Знайдено в загальному вигляді поляризаційний тензор та показники заломлення фізичного вакууму в ультраквантовому наближенні та у випадку надкритичного магнітного поля. За отриманими виразами для поляризаційного тензора проведено аналіз поляризаційних властивостей досліджуваного процесу для довільних значень енергії початкового фотона. Також проаналізовано випадок резонансного протікання процесу, коли проміжні частинки виходять на масову поверхню.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Власникам карток Укрсоцбанку

В чтв 08 листопада 2018 р.

 09-30 в НДЦ ННП (Прокоф'єва)

11-30 (орієнтовно) лабораторний корпус

буде проводиться видача зарплатних карток "Альфабанку". При себі мати паспорт і ідентифікаційний код.

 Якщо Ви не змогли отримати картку, то звертайтесь у відділення "Альфабанку" на вул. Гагаріна  з 09 листопада 2018 р.

Показати


1  2  3  4  5  6  вперед >>

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...