Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2014 рік | новини за роками:
 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  2013 2012 2011

Фільтр:


Електронні журнали для установ НАН України

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського інформує, що установам НАН України як зовнішнім користувачам НБУВ в період з 04.08.14 р. по 31.12.14 р., відповідно до замовлень на 2014 р., відкрито доступ до науково-інформаційних ресурсів компаній EBSCO, Elsevier та IET: Academic Search Complete, SciVerse Scopus, SciVerse Freedom Collection та INSPEC.

Доступ до інформаційних продуктів (див. Додаток) надається установам автоматично за їх ІР-адресами при завантаженні наступних сторінок мережі Інтернет: http://search.ebscohost.com, http://scopus.com, http://sciencedirect.com.

З метою забезпечення ефективного споживання зазначених продуктів звертаємо Вашу увагу на необхідність контролю і заборону передачі прав користування ними третім особам відповідно до умов підписаного НБУВ контракту. У випадку несанкціонованого підключення до виділених установам ресурсів сторонніх організацій або осіб, що автоматично реєструється апаратними засобами, компанії-поставщики мають право припинити надання послуги.

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

26 грудня 2014 р. о 900

Порядок денний

Порядок денний
 1. Доповідь м.н.с. Калінкевич О.В. "Дослідження процесів патологічної мінералізації в модельних системах".  
 2. Доповідь в.о. зав. відділом №20, к.ф.-м.н. Данильченко С.М. про відрядження до інституту хімічної фізики Академії наук КНР. 
3. Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

24 грудня 2014 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Квантово-електродинамічні процеси в сильному магнітному полі, в тому числі в задачі електронного охолодження

  Проведено аналіз спін-поляризаційних ефектів в процесах синхротронного випромінювання та однофотонного народження е+е- пари в магнітному полі. Вивчено резонанси в КЕД процесах другого порядку в сильному магнітному полі: двухфотонная народження е+е- пари, поширення фотона в сильному магнітному полі, народження е+е- пари фотоном з випусканням фотона, народження е+е- пари електроном. Побудовано теорію електронного охолодження позитивно і негативно заряджених частинок методом квантової теорії поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Велопарковка на території адміністративного корпусу

Шановні працівники ІПФ НАН України!

За ініціативи ради молодих учених на території адміністративного корпусу облаштована велопарковка.

Показати

18 грудня (четвер) о 15-00 відбудеться засідання Вченої ради

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 •  Затвердження анотованих звітів наукових робіт  

        Доповідач: керівники наукових робіт 

 •  Звіти наукових робіт, виконання яких завершується у 2014 р. 

       Доповідачі:   керівники наукових робіт №184-10, 392-12 (к.ф.-м.н. Бугай О.М.), №209-13 (к.ф.-м.н. Новак О.П.), №510-13 (к.т.н. Собко Л.А.)

 • Затвердження проміжних звітів з наукових робіт, що виконувалися в 2014 р.

       Доповідачі: : керівники наукових робіт №207-13 (чл.-кор. НАН України Мирошніченко В.І.), 208-13 (к.ф.-м.н. Бугай О.М.)

 •  Різне      

     м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради       

відбудеться: 18.12.2014

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

17 грудня 2014 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Вечірка В.М.

  Найбільші загадки Сонячної системи (огляд літератури)

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Вплив зовнішнього імпульсного поля двох однаково спрямованих лазерних хвиль на кулонівське відштовхування двох нерелятивістськіх електронів

  Досліджено взаємодію двох нерелятівістскіх класичних електронів в імпульсному полі двох лінійно-поляризованих лазерних хвиль різних частот, часів імпульсів і інтенсивностей. Показана можливість компенсації кулонівського відштовхування між електронами. Отримано набори значень характеристик двох хвиль, при яких посилюється ефект компенсації.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

ГРАНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015-2016 учебный год

International Agency for Development of Culture, Education and Science 1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia www.iadces.com

ГРАНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015-2016 учебный год

Инструкции для участника конкурса

International Agency for the Development of Culture, Education and Science (IADCES) объявляет проведение конкурса на получение исследовательских грантов в 2015-2016 учебном году. Гранты присуждаются независимой комиссией экспертов на основе предыдущего анонимного рецензирования письменных заявок ("peer-review"). Гранты предоставляются авторам тех научных проектов, которые соответствуют международным стандартам. Долгосрочным заданием программы является поддержка развития научных исследований в разных странах мира. Бюджет конкурса 20 млн. евро.

Право на участие в конкурсе

Участники конкурса. Участником конкурса может быть любой работник научных и образовательных учреждений, или лицо, которое учится у них. Он должен использовать полученный грант только для научных целей, предвиденных в заявке на проект. Свободное владение английским языком для участия в конкурсе не требуется. Лица, которые раньше получали гранты от IADCES, могут подавать заявки на данный конкурс.

Сферы исследований. Любые научные дисциплины, включая математику, материаловедение, биологию, экономику, право, педагогику, психологию, физику, физическую культуру и здоровье, историю, литературу, лингвистику, философию, культурологические исследования, религиоведение, искусствоведение, гендерные исследования и тому подобное.

Проекты. На конкурс допускаются разнообразные типы проектов: научные, архивные или полевые исследования с дальнейшим написанием монографии; сборники источниковедческих материалов; работа с архивными или музейными коллекциями, результаты которой в дальнейшем могут быть использованы в конкретных исследовательских проектах. Поощряется представление заявок на общие проекты. Один из участников проекта должен подать заявку от имени группы на условиях, описанных в бланке заявки.

Критерии отбора

В каждом проекте должно быть четко и убедительно сформулировано: какими являются цели данного проекта, какие используются источники, и какая применяется методология, какое значение будут иметь полученные результаты для труда других исследователей, какие конечные результаты проекта должны быть получены.

Общая оценка проекта будет зависеть от опыта исследовательской и преподавательской деятельности участника конкурса, а также от рекомендации, предоставленной его коллегой. Однако важнейшим критерием отбора является качество самого проекта, в том виде, в котором он представлен в заявке самим соискателем. Не существует ни одной особенной техники или формулы, по которой должна быть составлена заявка. Очень важно, чтобы она была написана убедительно, четким языком, понятным как для специалистов в этой отрасли, так и для широко образованных коллег.

 

термін подачі матеріалів: 15.12.2014

Подробная информация на сайте: http://www.iadces.com
Показати

Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О.

12 грудня 2014 р. о 1300

Порядок денний

 • Баштова А.І.

  Роль нерівноважних вакансій у процесі спінодального розпаду

>

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

11 грудня (четвер) 15-00 відбудеться засідання Вченої ради

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 •  Висунення кандидатури д.ф.-м.н., заслуженого діяча науки і техніки – Рощупкіна С.П. для обрання чл.-кор. НАН України за спеціальністю «Ядерна фізика» по відділенню Ядерної фізики та енергетики.

        Доповідач: проф. Рощупкін С.П.

 •  Вибори на вакантну посаду н.с. відділу №20

       Доповідачі:  учений секретар к.ф.-м.н. Ворошило О.І.,  конкурсант

 • Затвердження проміжних звітів з наукових робіт, що виконувалися в 2014 р.

       Доповідачі: чл.-кор. НАН України Мирошніченко В.І. (№212-14), к.ф.-м.н. Лопаткін Р.Ю. (№210-13), к.ф.-м.н. Возний В.І. (№211-14)

 • Звіти наукових робіт, виконання яких завершується у 2014 р. 

     Доповідачі: керівники наукових робіт: д.с.-г.н. Чіванов (№206-13),к.ф.-м.н. Данильченко С.М. (№511-14)

 •  Різне      

     м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради       

відбудеться: 11.12.2014

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

10 грудня 2014 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Дяченко М.М.

  У бозе-конденсаті реалізовано синтетичний магнітний монополь (огляд літератури)

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Резонансна анігіляція ультрарелятивістської електронної пари в світловому полі

  Вивчається резонансна двохфотонна анігіляція електрон-позитронної пари в полі циркулярно-поляризованої помірно-сильною світлової хвилі. Процес описується двома парами Фейнмановских діаграм, що відрізняються типом проміжної частинки. Через вплив зовнішнього поля процес розпадається на кілька процесів першого порядку: однофотонну анігіляцію пари в полі хвилі і випромінення фотона при розсіянні в полі хвилі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

XIII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ, ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ И УСКОРИТЕЛЯМ

 XIII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ, ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ И УСКОРИТЕЛЯМ

(Харьков, ННЦ ХФТИ, 16-20 марта 2015г.)

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ CООБЩЕНИЕ

 

Конференция будет проведена Институтом физики высоких энергий и ядерной физики ННЦ ХФТИ НАН Украины. Ускорительную часть тематики данной конференции перенесено на УСКОРИТЕЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ Харьков, ННЦ ХФТИ, 21-25 сентября 2015г.)

Апробация работы на данной конференции учитывается при приемке к публикации соответствующей статьи в журнал "Вопросы атомной науки и техники, ядерно-физические исследования".

Последний срок подачи материалов в электронном виде (файл с расширением .rtf, содержащий тексты тезисов и файл с расширением .pdf, содержащий сканированные образы тезисов, писем от организации и актов экспертизы) - 10 декабря 2014 года по электронному адресу: ihenp@kipt.kharkov.ua

термін подачі матеріалів: 10.12.2014

Детальніше
Показати

4 грудня (четвер) 15-00 відбудеться засідання Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Атестація аспірантів, які завершили навчання.
  Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Атестація аспірантів, які завершили перший та другий роки навчання та затвердження індивідуальних планів роботи на 2015 рік.
  Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання.
  Доповідачі: к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І. учений секретар, наукові керівники аспірантів.
 • Інше 

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 

відбудеться: 04.12.2014

Показати

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: 

 • наукового співробітника відділу ядерної біофізики №20 за спеціальністю 03.00.02 – біофізика – 1 вакансія.

У конкурсі на заміщення вакантної посади наукового співробітника можуть брати участь особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 5 років (за наявності наукового ступеня без пред'явлення вимог до стажу роботи), наукові праці за спеціальністю.

До заяви на ім'я директора Інституту прикладної фізики НАН України додаються:

 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • список наукових праць і винаходів, завірений в установленому порядку;
 • довідка про наукову діяльність;
 • копії дипломів про вищу освіту, кандидата наук,

Термін подання заяв для участі у конкурсі до 03 грудня 2014 р.

Документи подаються особисто з 03 листопада по 03 грудня 2014 року (м. Суми, вул. Петропавлівська 58, ІПФ НАН України, кімн.9 — науково-організаційний відділ, тел. 22-46-08)

 

термін подачі матеріалів: 03.12.2014

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних поля професора Рощупкіна С.П.

03 грудня 2014 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Структурні властивості фізичного вакууму (огляд літератури)

 • С.н.с. Цибульник В.А.

  Посилення електромагнитного поля при розсiюваннi релятивістського електрона на ядрi в зовнiшьньому лазерному полi

  Вивчено посилення електромагнiтного поля при розсiюваннi електрона на ядрi у зовнiшьньому полi в борнiвському наближеннi при довiльному кутi початкового електрона. Отримано аналiтичний вираз для коефіцієнта посилення для будь-яких енергій електрона.

 • Аспірант Вечірка В.П.

  Моделювання втрати енергії важкої зарядженої частинки при русі в електронному газі з анізотропною температурою методами Particle in cell

  Проводиться моделювання системи із двох пучків методами Particle in cell (PIC). Система включає в себе електронну компоненту з анізотропнім розподілом температури і пучок важких заряджених частинок, нерухомий відносно електронного газу. Розглянуто процес втрати енергії важкої частинки в електронному газі. Проведено порівняльний аналіз отриманих даних з аналітичними виразами в рамках квантової теорії поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Мероприятии "Ночь науки в Харькове", которое состоялось 27 сентября 2014 г.

Сотрудники института теоретической физики имени А.И.Ахиезера ННЦ ХФТИ г. Харьков приняли участие в традиционном мероприятии "Ночь науки в Харькове", которое состоялось 27 сентября 2014 г. В рамках данного мероприятия в ХНУ прочитан ряд научно-популярных лекций "Наука в диалоге" с участием представителей Европейского исследовательского центра ионов и протонов (FAIR):
- "Cosmic matter in the laboratory: the FAIR project in Germany". Prof. Dr. Peter Senger, Abteilung CBM - Leitung, GSI Helmholtzzentrum f?r Schwerionenforschung GmbH).
- Реликтовое гравитационное излучение - отзвук большого взрыва. Лектор: Ю. Л. Болотин, д.ф.-м. наук, зав. отделом ИТФ ННЦ ХФТИ
- "Technological challenges in modern nuclear physics experiments", Dr. Christian J. Schmidt, GSI Detector Laboratory)
- Ядерная энергетика третьего тысячелетия. Реактор бегущей волны. Лектор: С. П. Фомин, к.ф.-м.наук, ведущий научный сотрудник ИТФ ННЦ ХФТИ.

Для просмотра полной версии лекций, перейдите, пожалуйста, по ссылке, приведенной ниже. https://www.youtube.com/watch?v=OplVfBtvcVM . Также видео полной версии лекций можно найти по названию: "НОЧЬ НАУКИ ХАРЬКОВ 2014 Lectures Prof. Dr.P.Senger, Prof. Y.Bolotin, Dr. Ch.J.Schmidt, S.Fomin (full version)".

Для просмотра сокращенной версии мероприятия, перейдите, пожалуйста, по ссылке, приведенной ниже. https://www.youtube.com/watch?v=ipVqw8q_LLU. Также видео краткой версии мероприятия можно найти по названию: "НОЧЬ НАУКИ ХАРЬКОВ 2014 Lectures "Science in Dialogue" Kharkiv National University (mini video)".

Показати


1  2  3  4  5  6  7  вперед >>

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...