Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2016 рік | новини за роками:
 
2020 2019 2018 2017 2016  2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Вітаємо співробітників лаб. №41 Новака О.П., Дяченко М.М., Хелемелю О.В. з присудженням премії Президента України для молодих учених

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №509/2016

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2016 року:

............................

– за роботу "Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою":

НОВАКУ Олександру Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ДЯЧЕНКУ Михайлу Михайловичу – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ХЕЛЕМЕЛІ Олексію Володимировичу – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

...................................

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

28 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Спін-поляризаційні ефекти в процесах КЕД в сильному магнітному полі. Продовження

  Продовжено вивчення ефектів впливу поляризації початкових фотонів на спіни кінцевих електронів (позитронів) і навпаки впливу спінів початкових частинок на поляризацію кінцевих фотонів в процесах квантової електродинаміки другого порядку в резонансних умовах в сильному магнітному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

26/12/2016 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Затвердження тем досліджень аспірантів 1-го року навчання
  Доповідач: Керівники аспірантів.
 2. Звіти аспірантів
  Доповідачі: аспіранти, наукові керівники
 3. Затвердження заключних і проміжних звітів
  Доповідачі: керівники наукових робіт
 4. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 26.12.2016

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

21 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Левітуючі алмазні наночастинки дозволили вченим виміряти величину торсіонних коливань і перевірити основні принципи квантової теорії (огляд літератури)

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Резонансне утворення електрон-позитронної пари початковим фотоном з випроміненням кінцевого фотона в полі монохроматичної хвилі. Кінематика процесу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ

АЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

термін подачі матеріалів: 15.12.2016

Детальніше
Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

14 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Астрономи розкрили таємницю, що стосується величезної космічної "бульбашки" (огляд літератури)

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Використання підходу Фаулера-Нордгейма по польовій емісії на релятивістський випадок

  В рамках підходу Фаулера-Нордгейма досліджено можливість використання методу зшивання рішень рівняння Клейна-Гордона для знаходження релятивистского рішення для щільності струму польової емісії.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

07 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.

  Метод Super-Resolution в задачах обробки зображень, його фізичні і інформаційно-технічні принципи

  Дано визначення роздільної здатності зображення, фізичні принципи, що обмежують її величину в реальних оптичних системах. Проведений аналіз достоїнств і недоліків способів збільшення роздільної здатності експериментальним і апаратним шляхом. Показано як подібні задачі можуть розв’язуватись на комп’ютері за допомогою методу Super-Resolution. Описані основні етапи математичної реалізації цього методу, які в подальшому планується реалізувати у рамках вейвлет-аналізу. Надані перші результати по розробці та тестуванню необхідного програмного забезпечення.

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Резонансне випромінювання м'якого і жорсткого фотонів при анігіляції пари в лазерному полі

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

30 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Розроблено акустичну технологію, що створює голографічні зображення за допомогою крихітних частинок і звукових коливань (огляд літератури)

 • С.н.с. Новак О.П.

  Утворення подвійних електричних шарів в магнітосфері Юпітера

  За допомогою методу частинок в комірках проведено моделювання утворення подвійного шару в плазмі під дією потоку електронів. Розглянуто можливу роль подвійних шарів у формуванні висхідних електронних потоків в токовій трубці системи Юпітер-Іо.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

23 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Когерентні властивості електромагнітного випромінювання. Теорія і експеримент.

  У методі рентгенівського фазового контрасту (РФК) зображення об'єкта за-сновано на аналізі тих змін в розподілі фаз електромагнітного випромінювання, які виникають при проходженні випромінювання джерела через досліджуваний об'єкт. Оскільки в даний час експериментальний вимір фази неможливо, то основний упор в методі РФК робиться на дослідженні відносних змін фаз, які проявляються у вигляді змін інтенсивності реєстрованого детектором випромінювання. Для реа-лізації такого підходу випромінювання джерела повинно володіти певними коге-рентними властивостями. У зв'язку з цим розглянута сучасна теорія оптичної коге-рентності, заснована на взаємній функції когерентності. Ця функція дозволяє ви-значити комплексну ступінь когерентності і чисельно характеризувати ступінь ко-герентності реальних джерел.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

17/11/2016 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Наукова доповідь: "Спін-поляризаційні ефекти в процесах КЕД у сильному магнітному полі" за результатами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня д-р фіз.-мат. наук.
  Доповідач: заст. дир. з наук. роботи, к.ф.-м.н., с.н.с. Холодов Р.І.
 2. Затвердження тем наукових досліджень аспірантів 1-го року навчання.
  Доповідачі: аспіранти, наукові керівники.
 3. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 17.11.2016

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

16 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Моделювання динаміки пучка антипротонів у магнітному полі в задачі електронного охолодження

  Моделювання пучка антипротонів в електростатичному наближенні у магнітному полі методом PIC. Відлагодження програми без магнітного поля. Чисельне виявлення ефекту електронного охолодження антипротонів.

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Обчислення величини струму польової емісії з модифікованої поверхні металу у вакуум під впливом електричного поля.

  В доповіді розглядається спосіб знаходження емісійного струму електронів з середовища метал-метал-вакуум за допомогою коефіцієнта прозорості потенціального бар’єру. Задача сформульована з умовою товщини другого середовища, яка менше розміру скін-шару. Проводиться зшивка хвильових функцій для східчастого потенціального бар’єру.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

14 листопада 2016 р. о 900

Порядок денний

 • Доповідь м.н.с. Жовнера М.О. "Молекулярне моделювання".
 • Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

10 листопада (четвер) 2016 р. о 15-00 відбудуться збори колективу наукових працівників ІПФ НАН України

Порядок денний

 • Вибори директора Інституту прикладної фізики НАН України.
  Доповідач: заст. директора з наук. роботи Холодов Р.І

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 10.11.2016

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

9 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Як розщеплюють мить - що відбувається на надкоротких проміжках часу? (огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь О.О.

  Нерезонансний параметричний інтерференційний ефект при фотонародженні e--e+ пар на ядрі в полі двох імпульсних лазерних хвиль

  Вивчається фотонародження e--e+ пар на ядрі в полі двох імпульсних лазерних хвиль в нерезонансному випадку. Процес досліджується в інтерференційній кінематичній області. В цьому випадку вимушене випромінювання і поглинання фотонів зовнішнього лазерного поля відбувається корельованим чином. Проводиться порівняльний аналіз нерезонансного перетину процесу в інтерференційній області, перетину при інших кінематичних умовах і перетину процесу за відсутності зовнішнього поля. Вивчається перетин, просумованний за всіма парціальним процесам, в разі нерелятивістських енергій e--e+ пари.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

7 листопада 2016 р. о 900

Порядок денний

 • Доповідь аспіранта Люльченко С.О. за матеріалами дисертаційної роботи "Моделювання взаємодій іонізуючого випромінювання з біологічними об'єктами"
 • Доповідь аспіранта Люльченко С.О. "Підходи до чисельного моделювання рентгенівського фазового контрасту"
 • Звіти аспірантів.
 • Різне

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати


1  2  3  4  5  вперед >>

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...