Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2012 рік | новини за роками:
 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011

Фільтр:


Семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом проф. Рощупкіна С.П.

28 листопада 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Огляд літератури: Подорожуємо до зірок, випереджаючи світло.

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.
  Застосування методів рішення зворотних задач при інтерпретації експериментальних даних у фізиці поверхні.

  У доповіді дано визначення і класифікація зворотних задач, а також описані сучасні методи їхнього вирішення. Як приклад розглянута задача диференціювання наближено заданої функції. Ця задача важлива при обробці спектра вторинних електронів у методі електронної Оже-спектроскопії. Проаналізовано можливість розробки методу інтерпретації спектра часу життя позитронів, що грунтується на регуляризованних рішеннях задачі чисельного диференціювання.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

докладніше на http://roshchupkin.sumy.ua/
Показати

Засідання Вченої ради ІПФ НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 • Атестація аспірантів, які завершили навчання.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Атестація аспірантів, які завершили перший та другий роки навчання та затвердження індивідуальних планів роботи на 2013 рік.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання.
 • Доповідач: к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., учений секретар.
 • Затвердження нової наукової роботи: Дослідження механізмів пробою в прискорюючих високоградієнтних структурах CLIC, обумовлених наявністю газових домішок.
 • Доповідач: чл.-кор. НАН України, зам. директора з наукової роботи Мирошніченко В.І.
 • Різне.

відбудеться: 22.11.2012

Показати

21.11.2012 о 15-00 семінар з квантової електродинаміки в сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

 • Ст.н.с. Денисенко О.І.

  Огляд літератури: процес Брейта — Уілера в інтенсивному лазерному полі.

 • Вечірка В.П.
  Таємницю вибуху наднових розкрито.
 • н.с. Недорешта В.М.
  Вплив інтенсивного імпульсного електромагнітного поля на резонансне розсіяння фотона на електроні.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

відбудеться: 21.11.2012

Показати

21 листопада 2012 р. о 10-00 cемінар відділу № 30 ядерно-фізичних досліджень к.ф.-м.н. Денисенка В.Л.

Порядок денний

 • Звіт про відрядження к.ф.-м.н. Бугая О.А.

м. Суми, лабораторний корпус, кімн. 24-А

відбудеться: 21.11.2012

Показати

14.11.2012 о 15-00 семінар з квантової електродинаміки в сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

 • Ст.н.с. Ворошило О.І.

  Огляд літератури: Випромінення фотона електроном в полі лазеру.

 • Хелемеля О.В.
  Чисельні розрахунки втрат енергії зарядженою частинкою, яка проходить через магнітоактивну електронну плазму в магнітному полі.

  Проведено чисельні розрахунки електронної сприятливості електронної плазми та втрат енергії зарядженою частинкою, знайдених в рамках квантової теорії поля.Проведено порівняння розрахунків з аналітичними виразами робіт Ахієзера у випадку холодної електронної плазми.

 • Астапович Д.О.
  Народження е+е- пари двома фотонами в магнітному полі.

  Розглянуто процес народження е+е- пари двома фотонами в зовнішньому магнітному полі. Отримано амплітуду ймовірності процесу. Проведено аналіз кінематики процесу народження пари.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

відбудеться: 14.11.2012

докладніше на http://roshchupkin.sumy.ua/
Показати

14 листопада 2012 р. о 10-00 cемінар відділу № 30 ядерно-фізичних досліджень к.ф.-м.н. Денисенка В.Л.

Порядок денний:

 • Формування пор та тріщин в кераміці під дією пучка водню і гелію. Доповідач: Сакунов А.В.

м. Суми, лабораторний корпус, кімн. 24-А

відбудеться: 14.11.2012

Показати

14.11.2012 о 15-00 семінар з квантової електродинаміки в сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

 • Ст.н.с. Денисенко О.І.

  Огляд літератури: процес Брейта — Уілера в інтенсивному лазерному полі.

 • Вечірка В.П.
  Таємницю вибуху наднових розкрито.
 • н.с. Недорешта В.М.
  Вплив інтенсивного імпульсного електромагнітного поля на резонансне розсіяння фотона на електроні.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

відбудеться: 14.11.2012

Показати

Нові конкурси Сьомої рамкової програми з досліджень та технологічного розвитку Єврокомісії (РП7)

10-19 липня оголошено більше 50 нових конкурсів РП7 за крупними блоками «Співробітництво» (всі тематичні напрями), «Можливості», «Люди» (програми Марі Кюрі), «Ідеї». Це останні в РП 7 конкурси, які, зокрема, готують учасників РП7 до переходу в наступну семирічну програму «Горизонт-2020». Загальний бюджет складає понад 8 млрд. Євро, що перевищує фінансування проектів попередніх конкурсів. Орієнтовні терміни подачі заявок з боку міжнародних консорціумів жовтень 2012 – січень 2013 рр. залежно від конкретного напряму.

термін подачі матеріалів: 01.11.2012

Докладніше
Показати

Увага - оголошується конкурс (Ф53) спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД) на 2013 – 2014 роки

Державний фонд фундаментальних досліджень України і Російський фонд фундаментальних досліджень відповідно до укладеної між ними угоди про співробітництво оголошують третій конкурс спільних проектів фундаментальних наукових досліджень з метою консолідації зусиль Фондів для фінансової підтримки актуальних досліджень, що виконуються спільно вченими України й Росії.

Виконавці проектів, відповідно до п. 6 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних», повинні надати письмову згоду щодо обробки своїх персональних даних у «Базі даних конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень».

Конкурс проводиться за наступними науковими напрямами:

 • математика, механіка і інформатика (01);
 • фізика і астрономія (02);
 • хімія (03):
 • біологія та медична наука (04);
 • науки про людину та суспільство (05);
 • науки про Землю та проблеми навколишнього середовища (06);
 • наукові основи перспективних технологій (07).

При оголошенні конкурсу Сторони керуються відповідними класифікаторами наукових напрямів, що прийняті кожною Стороною.

На конкурс приймаються наукові дослідницькі проекти, що будуть виконуватмся невеликими науковими колективами російських і українських учених.

Запити на конкурс подаються одночасно в обидва Фонди відповідно до встановлених форм, при цьому українські вчені подають запити до ДФФД, російські - до РФФД.

Вчений може бути керівником тільки одного проекту.

Назва проекту, ключові слова, основні тематичні формулювання в обох варіантах повинні бути ідентичними, а програма досліджень - взаємно погоджена за змістом і термінами. У програмі досліджень повинно бути чітко зазначено, які завдання виконує українська сторона, а які - російська.

Запити на конкурс у ДФФД подаються до 1 листопада 2012 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

термін подачі матеріалів: 01.11.2012

Деталі, програма та умови
Показати

Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів на період 2013-2014 роки

Відповідно до Спільної заяви Державного комітету України з питань науки і технологій та Федерального міністерства наукових досліджень і технологій ФРН від 10.06.1993 року та Меморандуму про взаєморозуміння, підписаному 23 листопада 2009 р. Федеральним міністерством освіти та дослідження Німеччини (BMBF) та Міністерством освіти на науки України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та Федеральне міністерство освіти та дослідження Німеччини (BMBF) оголошують конкурс спільних українсько-німецьких науково-технічних проектів на період 2013-2014 років.

Мета Програми

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн. Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Відповідальні за Програму:

З української сторони: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;

З німецькою сторони: Федеральне міністерство освіти та дослідження Німеччини (BMBF)

Критерії відбору

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна проектна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього двостороння Змішана Комісія, яка збирається за ініціативою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Федерального міністерства освіти та дослідження Німеччини, приступає до остаточного розгляду з метою відбору науково-дослідних проектів, яким буде надано фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

 • компетентність української групи та її здатність довести проект до логічного завершення;
 • якість інфраструктури з українського боку; необхідність для української групи співпрацювати з визначеним німецьким партнером;
 • взаємодоповненість двох груп;
 • взаємний обмін досвідом;
 • наукова та промислова цінність, очікувані від проекту; перспективність співробітництва; участь докторів наук та/або молодих вчених.

Пріоритетні напрямки науково-технічного співробітництва:

 • біотехнології;
 • технології з ефективного використання ресурсів та енергії, сталі екологічно чисті технології;
 • наукові дослідження в сфері охорони здоров'я та медичної техніки;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • нанотехнології, нові матеріали і технології виробництва.

Крім того, підтримку можуть отримати заявки з інших тематичних пріоритетів дослідницьких програм ЄС. Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть здійснюватись в рамках нових спільних дослідних груп.

термін подачі матеріалів: 31.10.2012

Детальніше
Показати

19 жовтня 2012 р. відбудеться доповідь зам. директора УНТЦ М. Заєта.

 • Актуальні задачі УНТЦ з підтримки інноваційних проектів в Україні

Місце проведення: Зала засідань Вченої ради, вул. Петропавлівська 58

Показати

17 жовтня 2012 р. відбудеться семінар з квантової електродинаміки в сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

17 жовтня 2012 р.

 • Дяченко М.М.
  Огляд літератури: Бозонів Хігса виявилось багато.
 • Хохлов Д.Л.
  Швидкiсть поширення пов’язаних електромагнiтних полiв.
 • Питання щодо швидкостi поширення пов’язаних електромагнiтних полiв розглядається в рамках квантової механiки. Хвильова функцiя електрону представлена у виглядi вiртуальних фотонiв, що пов'язанi з електроном. Розглядається трактування фотона як частинки, що рухається зi швидкiстю свiтла, при цьому супутна хвильова функцiя фотону поширюється з нескiнченною швидкiстю. Даний пiдхiд дозволяє пояснити результати недавнiх експериментiв по вимiрюванню швидкості поширення пов’язаного магнiтного поля.

  Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

  відбудеться: 17.10.2012

  Показати

  17 жовтня 2012 р. о 10-00 відбудеться семінар відділу ядерно-фізичних досліджень під керівництвом к.ф.-м.н. Денисенка В.Л.

  Порядок денний

  • Пружнє розсіяння. Доповідач: к.ф.-м.н. Денисенко В.Л.

  м. Суми, лабораторний корпус, кімн. 24-А

  відбудеться: 17.10.2012

  Показати

  Perspectives of peaceful use of nuclear energy

  Conference Organizer: Azerbaijan National Academy of Sciences, Ministry of Communication and Information Technologies, Institute of Radiation Problems of ANAS

  Date and place of conference: 19 -21 November 2012

  • Peaceful use of nuclear energy
  • Nuclear physics
  • Nuclear and radiation safety
  • Radioecolofy
  • Application of nuclear and radiation technologies and methods
  • Acquire and use of nuclear knoledge
  • Contact

   E-mail: inerproj-irp@rambler.ru
   tel.: (+99412) 538 32 24 (132),
   (+99412) 539 33 89
   fax: (+99412) 5398318

  термін подачі матеріалів: 15.10.2012

  Показати

  11 жовтня 2012 року в 9-00 відбудеться семінар з радіаційної біофізики

  • Подання до захисту кандидатської дисертації Яновської Ганни Олександрівни на тему: "Фізико-хімічні особливості осадження кальцій-фосфатних покриттів на титанових і магнієвих модельних імплантатах".
  • Доповідь Чіванова В.Д. "Біоцидні композити на основі хітозану та нанодисперсних оксидів металів для промислового птахівництва і будівельних конструкцій в сільському господарстві".
  • Різне.

  Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

  відбудеться: 11.10.2012

  Показати


  << назад  1  2  3  4  5  6  7  8  9  вперед >>

  Останні новини

  Різне

  Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

  Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук Детальніше ...

  IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОI ФIЗИКИ НАЦIОНАЛЬНОI АКАДЕМII НАУК УКРАIНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2020 навчальний рік з відривом від виробництва – 3 особи за спеціальністю 104 – фізика та астрономія. Детальніше ...

  Конкурси

  Інститут прикладної фізики Національної академії наук України
  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення № 41 відділу квантової електродинаміки сильних полів. Кінцевий термін подачі документів: 23.08.2020 Детальніше ...

  Інститут прикладної фізики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад Кінцевий термін подачі документів: 30.08.2020 Детальніше ...