Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2023

 

27 грудня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Холодов Р.І.

  Процеси КЕД у полі лазерної хвилі. Частина 3

  Вивчається процес випромінювання фотона електроном у надкритичному полі плоскої електромагнітної хвилі. Враховуються поляризації всіх частинок (фотону і електрона) та ЕМП. Знайдено загальні вирази для ймовірності процесу в одиницю часу.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

20 грудня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Кульментьєв О.І.

  Фізико-хімічні та радіаційні властивості графіту в активній зоні високотемпературних реакторів

  Характерною особливістю високотемпературних газоохолоджуваних реакторів поділу (ВТГР) є використання гелію і застосування графіту як основного конструкційного матеріалу, сповільнювача і відбивача в активній зоні. Відсутність тут металевих конструкцій, а також застосування мікропалива, що включається в призматичні або кульові тепловидільні збірки з графіту, дають змогу досягти в реакторах ВТГР набагато вищої температури в порівнянні з реакторами інших типів. При цьому проєкти ВТГР передбачають використання графіту в дуже жорстких радіаційно-термічних умовах. Тому представляє інтерес уточнення фізико-хімічних, механічних, корозійних і радіаційних умов, у яких передбачається експлуатація в активній зоні виробів із графіту або інших матеріалів на основі вуглецю.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

13 грудня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Коропов О.В.

  Вплив зовнішніх факторів на кінетику зарадження пор під опроміненням

  Обговорюється вплив зовнішніх факторів (зовнішніх напружень, температури, тощо) на кінетику зарадження пор за умов опромінення. 

 • Недорешта В.М.

  Поляризаційні ефекти в процесі народження електрон-позитронної пари в полі лазерної хвилі

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

6 грудня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Денисов С.І.

  Спрямований транспорт однодоменних феромагнітних наночастинок індукований періодичними магнітними полями

  В роботі представлені результати асимптотичної теорії спрямованого транспорту однодоменних феромагнітних наночастинок, що індукується градієнтним магнітним полем, яке змінюється у часі за гармонічним законом, та постійним однорідним магнітним полем, яке має перпендикулярну та паралельну до напрямку градієнтного поля компоненти. Розв’язано систему базових рівнянь, що описують обертальний та поступальний рухи наночастинок, що знаходяться в околі початку координат і знайдено їх асимптотичну поведінку. Наближений розв’язок отримано і в другому граничному випадку, коли частинки знаходяться далеко від початку координат. Використовуючи узгоджений асимптотичний аналіз, визначено часові залежності координати частинки і її середньої швидкості, які якісно узгоджуються з чисельними результатами. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

29 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Статистичні властивості солітону в моделі Френкеля-Конторової з випадковими полями

  Розглянуто модель Френкеля-Конторової з випадковим потенціалом. Отримано рівняння Ланжевена для положення центра масс кінка та знайдено його розподіл. Досліджено також інші статистичні характеристики моделі. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

22 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединська Ю.С.

  Вплив пор заповнених діелектриком на струм польової емісії

  У доповіді буде представлено результати теоретичного дослідження густини струму польової електронної емісії з багатошарової системи метал-діелектрик-метал-вакуум. За допомогою такої моделі можна описати струм з поверхні металу, у якій містяться пори заповнені зокрема воднем. Отримано аналітичний вираз для коефіцієнту прозорості потенціального бар'єру. За допомогою чисельних обчислень отримано графіки залежності густини струму від розмірів пор, глибини їх залягання та властивостей діелектрика, яким вони заповнені. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

15 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Фотоіонізації воднеподібного іона з врахуванням недипольних ефектів

  В рамках теорії збурень проведено дослідження процесу фотоіонізації воднеподібного іона, коли потенціал ядра враховується точно, а лазерна хвиля розглядається як збурення. В нерелятивістському наближенні розглянуто вплив недипольних ефектів на досліджуваний процес та проведено порівняння з дипольним наближенням та чисельними розрахунками. хвилі. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

8 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Ворошило О.І.

  Врахування поляризації електронів в процесі випромінювання фотона електроном в полі еліптично-поляризованої ел.-маг. хвилі

  Дослідження присвячене знаходенню ймовірності процесу випромінювання поляризованого фотона поляризованим електроном в полі еліптично-поляризованої ел.-маг. хвилі. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

7 листопада 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Алексенко О.В.

  Моделювання дифузії міжвузельного кластера дефектів за допомогою рівняння Ланжевена з кольоровим шумом

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

1 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Новак О.П.

  Квантування на світловому конусі

  Представлено елементарний огляд квантування на світловому конусі. Формулювання квантової теорії в координатах світлового фронту було запропоноване Діраком і являє собою корисну альтернативу звичайному одночасному квантуванню. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

25 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Представлення матеріалів дисертації «Польова емісія з модифікованої поверхні металу з врахуванням наявності вакансій у приповерхневому шарі та наноскопічних вістрь»

  Створено теорію тунелювання електронів крізь модифікований потенціальний бар’єр для врахування впливу точкових дефектів приповерхневого шару металу на струм польової емісії.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

18 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Скороход Р.В.

  Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах Fe-Cr та Fe-Cr-Ni

  Матеріали дисертаційного дослідження з моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах на основі Fe.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

attachments/files/file/Розклад_осінь23.pdf 

11 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединський С.В.

  Методи визначення роботи виходу електронів з металу

  Проведено огляд актуальних методів експериментального визначення роботи виходу електронів з металу у розрізі задачі зменшення ймовірності виникнення високовакуумного високоградієнтного пробою. Оцінено можливість їх використання в Інституті прикладної фізики НАН України.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 
Розклад семінарів

attachments/files/file/Розклад.pdf 

4 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Контактна задача для міжфазного відшарованого включення

  Розглянуто рівновагу двох жорстко з'єднаних пружних півплощин із різних матеріалів, на межі поділу яких розміщене тонке жорстке включення. Одна сторона включення з'єднана з однією з півплощин, а інша – відшарована з утворенням тріщини. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершин. Із застосуванням методу Вінера – Гопфа розв’язок системи інтегральньних рівнянь задачі отримано в замкненій формі. Знайдено розміри областей контакту берегів тріщини, розподіли напружень в областях контакту, на межі поділу півплощин поза тріщиною та в місці з'єднання включення з півплощиною, асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі кінця включення.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

26 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Горкавенко Володимир Миколайович

  Пошук проявiв частинок за межами Стандартної моделi та топологiчних струноподiбних об’єктiв

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

19 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Олександр Лисенко

  Вплив генерованого електричного поля накачки на підсилення хвиль просторового заряду в супергетеродинному ЛВЕ.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

14 червня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Холодов Р.І.

  Процеси КЕД у полі лазерної хвилі. Частина 2

  Досліджується процес випромінювання фотона електроном в надкритичному полі плоскої електромагнітної хвилі. Розглядається випадок релятивістського руху електрона проти напрямку хвилі (зворотнє Комптонівьске розсіювання). Проаналізовано кінематику процесу, поляризаційні ефекти.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 


 

7 червня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Коропов О.В.

  Основні уявлення про кінетику зародження пор під опроміненням

  Обговорюються основні уявлення, що стосується кінетики зародження пор та рівняння, які описують цю кінетику за умов опромінення  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

31 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Ймовірності виживання для RTM моделі (Run-and-Tumble Model) активного броунівського руху

  Використовуючи метод Вінера-Гопфа отримано узагальнення теореми Спарре Андерсена для флуктуючих сум випадкових величин. На основі даного узагальнення розв'язано задачу знаходження ймовірностей виживання для RTM моделі активного броунівського руху у випадку довільних густин ймовірності часу руху частинки.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

24 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Кульментьєв О.І.

  Безвуглецева енергетика та комп'ютерне моделювання нанокластерів у задачі проектування нових матеріалів

  В даний час двома основними варіантами безвуглецевої енергетики можна вважати ядерну енергетику (реактори розподілу) та водневу енергетику. При застосуванні методу багаторівневого моделювання вивчення матеріалів в цих областях на структурному мезорівні найважливішу роль відіграють атомні нанокластери. У реакторах розподілу – у продовженні термінів їх експлуатації (утворення частинок нових фаз із затримками розвитку), а у об'єктах водневої енергетики – завдання вибору підходящих нанокаталізаторів. У доповіді представлено можливий оригінальний підхід до дослідження структури та динамічних властивостей атомних нанокластерів, що базується на попередніх роботах автора. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

17 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Алексенко О.В.

  Числовий розв'язок системи рівнянь Ланжевена для моделювання дифузії преципітатів

  З використанням технології паралельних обчислень CUDA розглянуто моделювання дифузії преципітатів. Отримано чисельну оцінку коефіцієнта дифузії. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

 

10 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Фотоіонізація водневоподібного іона в рамках теорії збурень

  Проведено дослідження процесу фотоіонізації водневоподібного іона в рамках теорії збурень, коли потенціал ядра враховується точно, а лазерна хвиля розглядається як збурення. Розглянуто вплив недипольних поправок на ймовірність даного процесу та проведено порівняння з дипольним наближенням. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

Розклад семінарів

attachments/files/file/розклад(2).pdf 

3 травня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединська Ю.С.

  Роль водню у пробої прискорювальних структур (огляд літератури)

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

26 квітня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Недорешта В.М.

  Вплив поляризації γ-квантів на ймовірності процесів першого порядку у полі лазерної хвилі

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

5 квітня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Хелемеля О.В.

  Моделювання нелінійних ефектів у плазмі. Подвійнійні шари.

  Проведено одно- та двовимірне моделювання нелінійних процесів у плазмі, зокрема, процесу утворення подвійних шарів в плазмі, методами Particle-in-Cell. Для пришвидшення розрахунків використовуються бібліотеки: MPICH - для паралельних обчислень на центральному процесорі, CUDA - для обчислень на графічних процесорах.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

28 березня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Кульментьєв О.І.

  Огляд досліджень температури крихко-в'язкого переходу для матеріалів корпусів легководних реакторів

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 


 

22 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Скороход Р.В.

  До моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в розбавлених металевих сплавах на основі Fe

  Обговорюється механізм перетягування розчиненої речовини в процесі радіаційно-індукованої сегрегації. Цей механізм полягає в тому, що комплекси дефект-розчинена речовина, які утворюються під дією опромінення, є достатньо рухливими, щоб зазнати значної дифузії перед поглинанням на стоках точкових дефектів.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

Розклад семінарів

 

15 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Контактна задача для міжфазного відшарованого напівнескінченного включення.

  Розглянуто рівновагу двох жорстко з’єднаних пружних півплощин із різних матеріалів, на межі поділу яких розміщене напівнескінченне тонке жорстке включення. Одна сторона включення з'єднана з однією з півплощин, а інша – відшарована з утворенням тріщини. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершини. Знайдено розмір області контакту берегів тріщини, розподіли напружень в області контакту, на межі поділу півплощин поза тріщиною та в місці з'єднання включення з півплощиною.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

29 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Густина струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності напівсферичних вістрь наноскопічного масштабу

  За допомогою аналітичного та чисельного методів знайдено густину струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності напівсферичних вістрь наноскопічного масштабу.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

8 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Новак О.П.

  Збудження дискретних рівнів важкого іона полем лазерного імпульсу та альфа-частинки

  Чисельно розраховано імовірності збудження електрону важкого воднеподібного іону внаслідок зіткнення з альфа-частинкою в полі короткого рентгенівського імпульсу. Головна увага зосереджена на інтерференційному ефекті, пов'язаному зі взаємним впливом двох збурень на важкий іон. Досліджено вплив затримки між зіткненням та максимумом інтенсивності на величину інтерференційного ефекту.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

 

1 березня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Ворошило О.І.

  Знаходження ймовірності процесів 2-го порядку для фотонного проміжного стану з врахуванням інтерференції амплітуд -- новий підхід

  Запропонований новий підхід до знаходження інтерференційного доданку в ймовірності процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом, які відбуваються в полі електромагнітної хвилі  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 
Розклад семінарів

22 лютого 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединський С.О.

  Моделювання струму польової електронної емісії з «реальної» поверхні металу

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 
Розклад семінарів