Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2016

28 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Спін-поляризаційні ефекти в процесах КЕД в сильному магнітному полі. Продовження

  Продовжено вивчення ефектів впливу поляризації початкових фотонів на спіни кінцевих електронів (позитронів) і навпаки впливу спінів початкових частинок на поляризацію кінцевих фотонів в процесах квантової електродинаміки другого порядку в резонансних умовах в сильному магнітному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


21 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Левітуючі алмазні наночастинки дозволили вченим виміряти величину торсіонних коливань і перевірити основні принципи квантової теорії (огляд літератури)

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Резонансне утворення електрон-позитронної пари початковим фотоном з випроміненням кінцевого фотона в полі монохроматичної хвилі. Кінематика процесу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


14 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Астрономи розкрили таємницю, що стосується величезної космічної "бульбашки" (огляд літератури)

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Використання підходу Фаулера-Нордгейма по польовій емісії на релятивістський випадок

  В рамках підходу Фаулера-Нордгейма досліджено можливість використання методу зшивання рішень рівняння Клейна-Гордона для знаходження релятивистского рішення для щільності струму польової емісії.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


07 грудня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.

  Метод Super-Resolution в задачах обробки зображень, його фізичні і інформаційно-технічні принципи

  Дано визначення роздільної здатності зображення, фізичні принципи, що обмежують її величину в реальних оптичних системах. Проведений аналіз достоїнств і недоліків способів збільшення роздільної здатності експериментальним і апаратним шляхом. Показано як подібні задачі можуть розв’язуватись на комп’ютері за допомогою методу Super-Resolution. Описані основні етапи математичної реалізації цього методу, які в подальшому планується реалізувати у рамках вейвлет-аналізу. Надані перші результати по розробці та тестуванню необхідного програмного забезпечення.

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Резонансне випромінювання м'якого і жорсткого фотонів при анігіляції пари в лазерному полі

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


30 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Розроблено акустичну технологію, що створює голографічні зображення за допомогою крихітних частинок і звукових коливань (огляд літератури)

 • С.н.с. Новак О.П.

  Утворення подвійних електричних шарів в магнітосфері Юпітера

  За допомогою методу частинок в комірках проведено моделювання утворення подвійного шару в плазмі під дією потоку електронів. Розглянуто можливу роль подвійних шарів у формуванні висхідних електронних потоків в токовій трубці системи Юпітер-Іо.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


23 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Когерентні властивості електромагнітного випромінювання. Теорія і експеримент.

  У методі рентгенівського фазового контрасту (РФК) зображення об'єкта за-сновано на аналізі тих змін в розподілі фаз електромагнітного випромінювання, які виникають при проходженні випромінювання джерела через досліджуваний об'єкт. Оскільки в даний час експериментальний вимір фази неможливо, то основний упор в методі РФК робиться на дослідженні відносних змін фаз, які проявляються у вигляді змін інтенсивності реєстрованого детектором випромінювання. Для реа-лізації такого підходу випромінювання джерела повинно володіти певними коге-рентними властивостями. У зв'язку з цим розглянута сучасна теорія оптичної коге-рентності, заснована на взаємній функції когерентності. Ця функція дозволяє ви-значити комплексну ступінь когерентності і чисельно характеризувати ступінь ко-герентності реальних джерел.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


16 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Моделювання динаміки пучка антипротонів у магнітному полі в задачі електронного охолодження

  Моделювання пучка антипротонів в електростатичному наближенні у магнітному полі методом PIC. Відлагодження програми без магнітного поля. Чисельне виявлення ефекту електронного охолодження антипротонів.

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Обчислення величини струму польової емісії з модифікованої поверхні металу у вакуум під впливом електричного поля.

  В доповіді розглядається спосіб знаходження емісійного струму електронів з середовища метал-метал-вакуум за допомогою коефіцієнта прозорості потенціального бар’єру. Задача сформульована з умовою товщини другого середовища, яка менше розміру скін-шару. Проводиться зшивка хвильових функцій для східчастого потенціального бар’єру.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


9 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Як розщеплюють мить - що відбувається на надкоротких проміжках часу? (огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь О.О.

  Нерезонансний параметричний інтерференційний ефект при фотонародженні e--e+ пар на ядрі в полі двох імпульсних лазерних хвиль

  Вивчається фотонародження e--e+ пар на ядрі в полі двох імпульсних лазерних хвиль в нерезонансному випадку. Процес досліджується в інтерференційній кінематичній області. В цьому випадку вимушене випромінювання і поглинання фотонів зовнішнього лазерного поля відбувається корельованим чином. Проводиться порівняльний аналіз нерезонансного перетину процесу в інтерференційній області, перетину при інших кінематичних умовах і перетину процесу за відсутності зовнішнього поля. Вивчається перетин, просумованний за всіма парціальним процесам, в разі нерелятивістських енергій e--e+ пари.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


2 листопада 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Нобелівська премія з фізики 2016 (огляд літератури).

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Вплив сильного зовнішнього магнітного поля на енергетичні втрати зарядженої частинки в електронному газі

  В рамках квантово-польового підходу одночасно врахований вплив як зовнішнього магнітного поля, так і температури електронного газу на енергетичні втрати важкої зарядженої частинки. Отримано аналітичні вирази для уявної та дійсної частин діелектричної сприйнятливості. Чисельно підраховані енергетичні втрати важкої зарядженої частинки в електронному газі в зовнішньому магнітному полі. Результати чисельного розрахунку добре узгоджуються із аналітичними результатами, отриманими І.А.Ахієзером.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


26 жовтня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Нерезонансний параметричний інтерференційний ефект в процесі спонтанного гальмівного випромінювання (СГВ) електрона при розсіюванні в полі ядра і двох імпульсних лазерних хвиль.

  Досліджено взаємодію двох нерелятивістських класичних електронів в імпульсному полі двох лазерних хвиль, що поширюються перпендикулярно один одному. Отримано ефекти тяжіння і аномального відштовхування електронів. Ефект тяжіння дозволяє збільшити час утримання електронів в порівнянні з відповідною величиною без зовнішнього поля. Ефект аномального відштовхування дозволяє електронам (після взаємодії) розлітатися на відстані, що перевищують на порядок відповідні дистанції без зовнішнього поля.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансне двохфотонне випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі

  Теоретично досліджено процес резонансного двохфотонного випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі. Використовується наближення, коли тривалість лазерного імпульсу значно більше, ніж характерний час осциляцій. Показано, що резонансні умови в значній мірі залежать від енергії та кута вльоту початкового електрона. Для діапазону слабких полів було отримано аналітичний вираз для резонансної ймовірності досліджуваного процесу. Показано, що резонансна ймовірність зменшується зі збільшенням енергії та зменшенням кута вльоту початкового електрона.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


19 жовтня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Проект ThomX(оглядова доповідь)

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Аномальна взаємодія електронів в полі двох перпендикулярних лазерних хвиль

  Досліджено взаємодію двох нерелятивістських класичних електронів в імпульсному полі двох лазерних хвиль, що поширюються перпендикулярно один одному. Отримано ефекти тяжіння і аномального відштовхування електронів. Ефект тяжіння дозволяє збільшити час утримання електронів в порівнянні з відповідною величиною без зовнішнього поля. Ефект аномального відштовхування дозволяє електронам (після взаємодії) розлітатися на відстані, що перевищують на порядок відповідні дистанції без зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


5 жовтня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Резонансні ефекти при розповсюдженні фотонів в магнітному полі (дисертаційна доповідь)

  Розглянуто резонансне розповсюдження поляризованого фотона з послідовним народженням та анігіляцією електрон-позитронної пари у присутності сильного магнітного поля. Досліджено зміну поляризації фотона у резонансному та нерезонансному випадках та показано, що у більшості випадках фотон має аномальну лінійну поляризацію. Досліджено резонансне двофотонне народження електрон-позитронної пари у ультраквантовому наближенні для довільно поляризованих частинок. Показано, що переріз є найбільшим по порядку величини для народженої пари з напрямками спінів μ-=-1, μ+=+1, як і у випадку однофотонного народження пари. Проведено порівняння процесів 1γ та резонансного 2γ народження пари в магнітосфері пульсара. Показано, що другий процес домінує над першим при концентрації циклотронних фотонів більше 1024 cm-3.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


8 червня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Спін-поляризаційні ефекти в процесах КЕД в сильному магнітному полі. Продовження

  Продовжено Вивчання ефектів впливу поляризації початкових фотонів на спіни кінцевих електронів (позитронів) і навпаки впливу спінів початкових частинок на поляризацію кінцевих фотонів в процесах квантової електродинаміки другого порядку в резонансних умовах в сильному магнітному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

1 червня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Вчені перевірили, чи існує наш Всесвіт насправді (Огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Народження електрон-позитронної пари при зіткненні електрона з лазерним імпульсом

 • Продовжено дослідження процесу народження електрон-позитронних пар електроном високої енергії при зіткненні з лазерним імпульсом. Розглядається випадок, коли тривалість лазерного імпульсу значно більше характерного часу осциляцій амплітуди хвилі. Визначено резонансну кінематику процесу народження електрон-позитронних пар. Отримано і досліджено амплітуду переходу в резонансному та нерезонансному випадку.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

25 травня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Нейромережу навчили колоризувати ЧБ картинки (Огляд літератури)

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Таблиця Менделєєва стала на чотири клітини довшою (Огляд літератури)

 • Н.с. Кравченко С.М.

  Особливості поведінки сили тертя електронного охолодження в умовах замагніченого електронного поток

 • Методом послідовних наближень розраховується сила тертя, обумовлена парними зіткненнями у замагніченій плазмі. Траєкторія частинки вважається прямолінійною, а ларморовський радіус електронів – нульовим.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

18 травня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Поліщук А.

  Вчені виявили вірогідне джерело "розумного" сигналу, спійманого в 1977 році (Огляд літератури)

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Фізичні принципи формування зображень в рентгенівській оптиці

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

11 травня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Сайко І., Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України

  Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонійних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь (дисертаційна робота)

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Резонансна двухфотонна анігіляція електронної пари в полі монохроматичної хвилі

 • Процес описується двома парами Фейнманівских діаграм, що відрізняються типом проміжної частинки. Показано, що є дві різні кінематичні області розсіювання: коли всі беруть участь в процесі частинки поширюються у вузькому конусі і коли тільки три частки (електрон, позитрон та жорсткий фотон) у вузькому конусі, а м'який фотон поза цим конуса. Енергії електрона і позитрона повинні бути ультрарелятивістськими і перевищувати певний поріг

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


20 квітня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Китай винайшов квантову телепортацію на 1200 км (Огляд літератури)

 • Н.с. Левицька О.О.

  Параметричний інтерференційний ефект в процесі нерезонансного спонтанного гальмівного випромінювання (СГВ) електрона при розсіюванні на ядрі в полі двох імпульсних лазерних хвиль

 • Теоретично досліджено процес СГВ електрона на ядрі в полі двох імпульсних хвиль. Детально вивчено кінематику процеса: визначено умови резонанса (явища виходу проміжного електрона на масову поверхню) та умови виникнення параметричного інтерференційного ефекту (явища корельованого поглинання та випромінювання початковим електроном фотонів зовнішнього електромагнітного поля). Отримано вирази для амплітуди та перерізу нерезонансного процесу. Показано суттєвий вплив поля двох імпульсних хвиль на досліджуваний процес; проведено оцінку величини отриманого перерізу відносно перерізу процеса, що протікає без зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

13 квітня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Резонансні ефекти при розповсюдженні фотонів в магнітному полі (Доповідь дисертації)

 • Досліджено процес розповсюдження фотона довільної поляризації в сильному магнітному полі. Розрахована загальна амплітуда та знайдена ймовірність процесу розповсюдження фотона в ультраквантовому наближенні (резонансний та нерезонансний випадки). Порівняння цих виразів показує значне перевищення ймовірності резонансного випадка. Також показано, що поляризація кінцевого фотона майже завжди не залежить від поляризації початкового. Знайдено порогові та резонансні умови процесу двофотонного народження електрон-позитронної пари. Розрахований резонансний переріз процесу на довільні низькі рівні Ландау. Показано, що переріз процесу максимальний для додатних проекцій магнітних моментів електрона та позитрона та аномальної лінійної поляризації жорсткого фотону.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

6 квітня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Вчені, поки тільки в теорії, знайшли спосіб створення штучних гравітаційних полів (Огляд літератури)

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Моделювання пучка антипротонів в задачі електронного охолодження

 • Моделювання динаміки пучка антипротонів в електростатичному наближенні методом PIC. Аналіз характеристик пучка в рамках задачи электронного охлаждения (температура, емітанс). Використання алгоритмів чисельного розв’язку рівняння Пуассона.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

30 березня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Гравітаційна лінза допомогла відкрити нову екзопланету (Огляд літератури)

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Втрати енергії іону в електронному газі в сильному магнітному полі

 • В рамках квантово-польового методу аналітичний вираз для діелектричної сприйнятливості електронного газу представлено у вигляді ряду у випадку сильного магнітного поля. Чисельно отримана залежність втрат іону в замагніченому електронному газі від швидкості. Проведено порівняльний чисельних результатів з результатами експериментів та чисельного розрахунку в рамках класичних наближень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

23 березня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Нейтринна астрофізика робить перші кроки (Огляд літератури)

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Обчислення ймовірності переходу електрона з металу у вакуум під впливом електричного поля в формалізмі Фаулера – Нордгейма

 • В доповіді розглядається спосіб знаходження емісійного струму електронів за допомогою коефіцієнта прозорості потенціального бар’єру.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

27 квітня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Росія та США на МКС готуються до міжпланетних перельотів (Огляд літератури)

 • С.н.с. Новак О.П.

  Іонізації при асиметричних зіткненнях важких іонів

 • Проведено феноменологічний розрахунок іонізації з К-оболонки при асиметричному зіткненні іонів. Використано чисельні розв’язки рівняння Дірака в двоцентровому потенціалі. Імовірність процесу розраховано шляхом наближеного розв’язку рівнянь зв’язаних каналів. Дослідження проводиться спільно з колаборацією SPARC@FAIR.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

16 березня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Вперше безпосередньо виміряні квантові флуктуації електромагнітного поля у вакуумі (Огляд літератури)

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Структурні властивості вакууму (Огляд літератури)

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

9 березня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Крихітні краплі кварк-глюонної плазми утворюються і в несиметричних ядерних зіткненнях (Огляд літератури)

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Високоградієнтне прискорення

  Розглянуто, що відбувається з ВЧ структурою при високому градієнті і великій потужності. Поведінка високої потужності не описується добре, ясною теоремою з доказами теорем. Замість того, що у нас є туманна картина. Описано сучасне розуміння того, як поводяться ВЧ структури при високій потужності. І для її опису буде розглянута фізика пробою.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

2 березня 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Сторіччя ОТО, або Ювілей Першої листопадової революції (Огляд літератури)

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Розрахунок резонансних ймовірностей процесів 2-го порядку

  Описаний спосіб знаходження резонансних ймовірностей процесів 2-го порядку у випадку електронного (позитронного) проміжного стану в полі слабоінтенсивної електромагнітної хвилі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

24 лютого 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Нобелівська премія з фізики — 2015 (Огляд літератури)

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Вплив зовнішнього імпульсного поля двох перпендикулярних лазерних хвиль на взаємодію класичних електронів

  Досліджено взаємодію двох нерелятивістських класичних електронів в імпульсному полі двох лазерних хвиль, що поширюються перпендикулярно одна одній. Показана можливість компенсації осциляцій у відносній відстані електронів за істотного сповільнення в розльоті частинок. Отримано можливість не тільки сповільнювати відносну швидкість електронів, але й збільшувати її.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


10 лютого 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Кравченко С.М.

  Оприлюднено перші результати LHC Run 2 (Огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь А.А.

  Резонансний параметричний інтерференційний ефект при розсіюванні ультрарелятивістських електронів в полі двох імпульсних лазерних хвиль

  Розглянуто випадок ультрарелятивістських енергій електронів і поля двох сильних лазерних хвиль. Визначена інтерференційна кінематична область, де випромінювання-поглинання фотонів кожної з хвиль відбувається корельованим чином. Проведено порівняльний аналіз резонансного перерізу в інтерференційної області і перерізу процесу за відсутності зовнішнього поля. Показано, що резонансний переріз розсіювання електрона на електроні в поле двох сильних імпульсних лазерних хвиль може на кілька порядків величини перевищувати відповідний переріз за відсутності зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 


17 лютого 2016 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонансне двохфотонне випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі

  Теоретично досліджено процес резонансного двохфотонного випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі. Визначено резонансну кінематику процесу та отримано його ймовірність. Показано, що при імпульсному характері зовнішнього поля резонансна ймовірність процесу менше, ніж у випадку монохроматичної хвилі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров