Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2019

24 грудня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Поляризація синхротронного випромінювання в близько швінгеровскому магнітному полі в ультраквантовому наближенні

  Вивчається процес випромінювання фотона електроном на найнижчих рівнях Ландау в магнітному полі порядку швінгеровского значення. Знайдено загальні вирази для ймовірності процесу і поляризаційних параметрів випромінювання. Аналізуються спін-поляризаційні ефекти і їх залежність від величини поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


19 грудня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Встановлено світовий рекорд напруженості поля для прискорювального магніту (Огляд літератури)

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Доповідь по дисертаційному дослідженню “Резонансні та когерентні квантово-електродинамічні ефекти в сильних електромагнітних плоскохвильових полях”: Розділ 2. Процеси першого порядку в зовнішньому електромагнітному плоскохвильовому полі

  Приведено результати дисертаційного дослідження щодо процесів першого порядку в зовнішньому електромагнітному плоскохвильовому полі та літературний огляд цих процесів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


17 грудня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  (Огляд літератури)

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Втрати енергії іона в електронному газі з врахуванням другого борнівського наближення

  Використовуючи вираз діелектричної сприйнятливості електронного газу з врахуванням поправок другого порядку в рамках борнівського наближення, отримано залежність енергетичних втрат важкої зарядженої частинки в електронному газі від її швидкості.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


04 грудня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Квантова кореляція поліпшить рентгенівські зображення (Огляд літератури)

 • Ст. досл. Лебедь О.А.

  Актуальні питання квантової електродинаміки в лазерних полях

  Пропонується оглядова доповідь за результатами теоретичних та експериментальних досліджень КЕД процесів в лазерному полі. Розглянуто нелінійні ефекти для процесів розсіювання, випромінювання і народження пар в імпульсному лазерному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


27 листопада 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Скороход Р.В.

  (Огляд літератури)

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Термодинамічне та кінетичне моделювання осадів Fe-Cr-Al

  Утворення великих об’ємних фракцій осадів Fe-Cr-Al приводить до надмірної крихкості сталей реакторних ємностей (RPV) зі збільшенним строком використання. Таким чином. Було розроблено нову та унікальну напів емперичну модель кластерної динаміки для вивчення еволюції Fe-Cr-Al в сталях із низьким вмістом міді RPV. Модель основана на термодинаміці CALPHAD та радіаційно-дифузійній кінетиці..

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


20 листопада 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Струм польової емісії у випадку двоступеневого потенціального бар'єру при модифікації поверхні металу

  Розв’язана квантово-механічна задача про рух електрона через модельний двоступеневий потенціальний бар’єр системи метал-вакуум. Аналітично знайдено вирази для коефіцієнта прозорості потенціального бар’єру та струму польової емісії.

 • Н.с. Дяченко М.М.

  КЕД процеси першого порядку в надкритичному магнітному полі

  Проведено дослідження квантово-електродинамічних (КЕД) процесів першого порядку (фотонародження електрон-позитронної пари та синхротронне випромінювання) при наявності магнітного поля. Знайдено в загальному випадку амплітуди процесів. Проаналізовано випадок надкритичних магнітних полів та знайдено вирази для ймовірностей.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


13 листопада 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Фізики навчилися охолоджувати негативні іони (Огляд літератури)

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих сплавах Fe-Cr-Ni під дією іонного опромінення

  Проведено моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих сплавах Fe-Cr-Ni під дією опромінення іонами Fe2+.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


6 листопада 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Новий фононний лазер (Огляд літератури)

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Порівняння програмних пакетів, призначених для відновлення фазової інформації у різних реалізаціях рентгенівського фазового контрасту

  Знання внутрішньої мікроструктури досліджуваного об’єкта у багатьох випадках сприяє якісному аналізу, інтерпретації, діагностиці і т. ін. Отримання додаткових даних у рамках означених методик вимагає витончених шляхів для вилучення фази хвилі із даних вимірювань. Обробка таких даних була нещодавно реалізована у запрограмованих та доступних способах. Проведено огляд, аналіз та порівняння цих програм за такими критеріями як швидкодія, вхідні і вихідні дані, вимоги до об’єктів візуалізації.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


30 жовтня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Вперше виміряна маса нейтрино (Огляд літератури)

 • Н.с. Недорешта В.М.

  КЕД процеси першого порядку в сильному лазерному полі

  Зроблено огляд квантово-електродинамічних (КЕД) процесів першого порядку при наявності сильного лазерного поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


23 жовтня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Електрони порушили закон збереження імпульсу при опроміненні світлом (Огляд літератури)

 • Звіти аспірантів

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


16 жовтня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Розрахунок імовірності електронних переходів важкої квазімолекули з використанням атомного та миттєвого базисів хвильових функцій

  Розраховано амплітуди переходів електрона при зіткненні двох іонів з використанням атомного та миттєвого базисів хвильових функцій. Головна увага зосереджена на особливостях методики розрахунку та правильній інтерпретації результатів. Проведено порівняння результатів з результатами теорії збурень для іонізації Полонію при альфа-розпаді.

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


9 жовтня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Бистрик Ю.С.

  Аномальні транспортні та релаксаційні процеси у стохастичних системах з надповільною еволюцією

  Представлення матеріалів дисертаційного дослідження

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


19 вересня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Польова електронна емісія з врахуванням впливу зовнішнього магнітного поля та релятивістських ефектів

  Представлення матеріалів дисертаційного дослідження

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


12 червня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Зменшення енергетичного розкиду електронів польової емісії в області абсолютної прозорості бар'єру

  Продовжено вивчення процесу польової емісії електронів з багатошарових металів з урахуванням багатоступеневих потенційних бар'єрів. Аналізується енергетичний розкид електронів і ефект зменшення розкиду в області абсолютної прозорості бар'єру.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


5 червня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Коропов О.В.

  До урахування міжзеренної межі в теорії радіаційно-індукованої сегрегації

  Сформульовані рівняння та граничні умови, що враховують дислокаційну структуру міжзеренної межі в теорії радіаційно-індукованої сегрегації.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


4 червня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Імовірність іонізації при зіткненні іонів в лазерному полі

  Чисельно розраховано імовірність іонізації в низькоенергетичному зіткненні іонів при опроміненні зовнішньою лазерною хвилею. Використано базис хвильових функцій в центрально-симетричному потенціалі. Проведено порівняння з випадком іонізації атому лазерним імпульсом.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


22 травня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Використання методу стаціонарної фази до КЕД в полі інтенсивної електромагнітної хвилі

  Розглянуті приклади використання методу стаціонарної фази при дослідженні процесів першого процесу в полі інтенсивної плоскої електромагнітної хвилі і досліджена можливість використання данного методу до аналізу процесів другого порядку в інтенсивному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


15 травня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Народження неполяризованих пар електронів і позитронів при зіткненні ультра релятивістського електрона з лазерним імпульсом.

  Теоретично вивчається процес народження неполяризованих пар електронів і позитронів при зіткненні ультра релятивістського електрона з лазерним імпульсом. Розглянуто загальний випадок для інтенсивності поля; детально проаналізовано резонансну та нерезонансну кінематики. Отримано вираз для амплітуди досліджуваного процесу для помірно сильного зовнішнього імпульсного лазерного поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


8 травня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Чорна В.О.

  Визначення критичних флуктуацій при фазових переходах 2-го роду поза т. Кюрі.

  В роботі визначено критичні флуктуації при фазових переходах 2-го роду поза т. Кюрі.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль.

  Розглянуто розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль. Проаналізовано кінематичні характеристики процесу, отримано амплітуду. Особливу увагу приділено інтерференційній області.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


17 квітня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Наш Всесвіт: пузир, що розширюється в додатковий вимір (Огляд літератури)

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Вплив поляризації фізичного вакууму на фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі

  Проведено дослідження впливу поляризації фізичного вакууму на процес фотонародження електрон-позитронної пари в магнітному полі. Знайдено радіаційну поправку до процесу народження пари фотоном для найнижчих рівнів Ландау. Також проаналізовано випадок резонансного протікання процесу, коли проміжні частинки виходять на масову поверхню та досліджено поляризаційні властивості.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


10 квітня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Моделювання процесу втрат енергії крупної частинки в задачі електронного охолодження методом PIC.

  Моделювання процесу втрати енергії крупної частинки при проходженні через електронний газ методом PIC.

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Вивчення впливу модифікації поверхні металу на струм польової емісії.

  В доповіді розглядається врахування впливу різних параметрів системи метал-метал-вакуум на струм польової емісії з модифікованої поверхні металу у високоградієнтних постійних електричних полях. Досліджуваними параметрами задачі є величина роботи виходу металу, товщина модифікації поверхні металу, об’єм утворених дефектів в приповерхневому шарі металу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


2 квітня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • Старший дослідник Лебедь О.А.

  Актуальні питання квантової електродинаміки в лазерних полях (огляд)

  Пропонується оглядовий доповідь за результатами теоретичних та експериментальних досліджень КЕД процесів в лазерному полі. Розглянуто нелінійні ефекти для процесів розсіювання, випромінювання і народження пар в імпульсному лазерному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


3 квітня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Чорна В.О.

  Надпровідність при кімнатній температурі (Огляд літератури)

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Концепція віртуальної оптики в формуванні зображень на основі когерентного рентгенівського випромінювання

  Поява останнім часом високопродуктивних комп'ютерів привело до виникнення концепції віртуальної оптики. В рамках цієї концепції для конкретної системи віртуальні оптичні елементи доповнюють реальні і часто мають властивості, які складно або неможливо реалізувати на практиці. Для когерентного рентгенівського випромінювання це зводиться до вирішення прямої задачі формування фазоконтрастного зображення і зворотної – відновлення за виміряним зображенням амплітуди і фази випромінювання на виході з досліджуваного зразка. На більш глибокому рівні відновлене електромагнітне поле може бути використане потім в інших віртуальних методах формування зображень, що призводить до суттєвого спрощення і здешевлення реального експериментального обладнання.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


20 березня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Гальмування важкої зарядженої частинки електронним газом в зовнішньому магнітному полі

  Досліджено випадок гальмування важкої зарядженої частинки електронним газом в зовнішньому магнітному полі. Проаналізовано вираз для діелектричної сприйнятливості магнітоактивного електронного середовища. Отримано залежність гальмівної здатності електронного газу від швидкості іона для помірно сильних магнітних полів.

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Застосування поліномів Церніке для обробки зображень (продовження). Обернене перетворення.

  У даній роботі представлено метод відновлення зображення за допомогою поліномів Церніке. З отриманого образу зображення, за допомогою оберненого перетворення, отримано прообраз. Також детально розглянуто реалізацію програмного коду для перетворення зображень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


13 березня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Новий підхід рентгенівської візуалізації може підвищити нанорозмірну роздільну здатність джерела синхротронного випромінювання APS (Argonne, USA) (Огляд літератури)

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Вплив магнітного поля на струм польової емісії з конструкційних матеріалів прискорювачів (огляд)

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


6 березня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Вчені виявили процес, який стабілізує термоядерну плазму (Огляд літератури)

 • Н.с. Тулякова Н.О.

  Артефакти в рентгенівській комп’ютерної томографії.

  Розглянуті типи артефактів, присутніх у рентгенівських комп’ютерних томографічних зображеннях. Проведено огляд методів обходу або усунення артефактів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


27 лютого 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Фізика елементарних частинок в 2018 році (Огляд літератури)

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Врахування іонного опромінювання в задачах радіаційно-індукованої сегрегації.

  Проведено моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в феритних сталях під дією іонного опромінення. В рівняннях радіаційно-індукованої сегрегації враховано зміну концентрації компонентів та дефектів сплаву за рахунок атомів імплантації та балістичної дифузії.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 


6 лютого 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Вхідні і вихідні дані в пакеті ANKAphase.

  Дано короткий опис програмного пакету ANKAphase, призначеного для відновлення фази в методі вільного поширення для рентгенівського фазового контрасту. Детально проаналізовані вирази для обчислення проекційної товщини, сенс і електродинамічна природа всіх вхідних в ці вирази величин. Відзначено наступні позитивні особливості пакета ANKAphase: можливість врахування ненульового поглинання, неітераційний характер, необхідність проведення вимірювань для єдиної відстані між зразком і детектором, наявність зручної для користувача оболонки і графічного інтерфейсу. Підкреслюється можливість використання пакета ANKAphase при проведенні томографічних досліджень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради