Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2015

23 грудня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Спін-поляризаційні ефекти в процесах КЕД в сильному магнітному полі

  Вивчено ефекти впливу поляризації початкових фотонів на спіни кінцевих електронів (позитронів) і навпаки вплив спінів початкових частинок на поляризацію кінцевих фотонів в процесах квантової електродинаміки першого і другого порядку в сильному магнітному полі. Аналіз проводиться в ультраквантовому і ультрарелятивістському наближеннях.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

16 грудня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Кравченко С.М.

  Розпочато спорудження найбільшої у світі цифрової камери (Огляд літератури)

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Три наукові гіпотези про життя на Марсі(Огляд літератури)

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Антиматерія займеться "серфінгом" на плазмових хвилях, що біжать в прискорювачах нового типу (Огляд літератури)

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

9 грудня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Двофотонна анігіляція електрон-позитронної пари в полі плоскої імпульсної електромагнітної хвилі

  Продовжено дослідження процесу двофотонної анігіляція електрон-позитронної пари в полі плоскої електромагнітної хвилі з обмежуючою. Визначені умови резонансного перебігу процесу. Отримані вирази для резонансного перерізу у випадку малої інтенсивності хвилі. Проведено аналіз цих виразів і показано, що в резонансі переріз процесу на декілька порядків перевищує нерезонансний.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

2 грудня 2015 р. о 1000

Порядок денний

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Гаджети майбутнього: Все моє ношу з собою (огляд літератури)

   

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Двохфотонне випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі

  Теоретично досліджено процес резонансного двофотонного випромінювання електрона в полі імпульсної лазерної хвилі. Визначено резонансну кінематику процесу та отримано його ймовірність. Показано, що резонансна ймовірність двухфотонного випромінювання може бути на кілька порядків величини більше, ніж вірогідність відповідного нерезонансного процесу.

 • Н.с. Кравченко С.М.

  Розрахунок сили тертя, обумовленої парними зіткненнями, в імпульсному наближенні

  В імпульсному наближенні класичної теорії зіткнень між двома частинками, що взаємодіють через центральний потенціал, проводиться розрахунок сили тертя, що діє на заряджену частинку, яка рухається в електронному газі. Досліджується залежність сили тертя від знака заряду частинки у вищих порядках імпульсного наближення.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

18 листопада 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  ALICE виміряв маси та енергії зв'язку легких антиядер (огляд літератури)

   

 • Нікішкін І.І.

  Відкриття: час - це не те, що ми думаємо (огляд літератури)

   

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Двофотонне народження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі

  Розглянуто резонансний процес народження електрон-позитронної пари двома фотонами на довільні низькі рівні Ландау. Знайдено порогові та резонансні умови цього процесу. Розрахована загальна амплітуда для частинок з довільною поляризацією та резонансний переріз процесу. Показано, що переріз процесу факторизується по правилу Брейта-Вігнера. Проведено порівняння швидкості народження пар двома фотонами та одним. Знайдена критична густина м'яких фотонів, при якій резонансний процес двофотонного народження пари стає порівняльним з однофотонним, який вважається основним в процесі генерації електрон-позитронної плазми біля пульсарів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

18 листопада 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Відкрито адрон нового типу - пентакварк з прихованою чарівністю (огляд літератури)

   

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Резонансна двохфотонна анігіляція електронної пари в полі монохроматичної хвилі

  Процес описується двома парами Фейнмановських діаграм, що відрізняються типом проміжної частинки. За рахунок впливу зовнішнього поля процес розпадається на декілька процесів першого порядку за сталою тонкої структури: однофотонну анігіляцію електрон-позитронної пари в полі хвилі та розсіяння електрона (позитрона) з випромінюванням спонтанного фотона в полі хвилі. Знайдено дві суттєво різні кінематичні області розсіювання: резонансна анiгiляція виникає, коли всi частинки, що беруть участь у процесi, розповсюджуються у вузькому конусi, який суттєво не співпадає з напрямком розповсюдження хвилі, при цьому, енергiї електрона та позитрона мають бути ультрарелятивiстськими та перевищувати деякий поріг; лише три частинки (електрон, позитрон та жорсткий фотон) у вузькому конусi, а м’який фотон поза конусом.

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Узагальнення підходу Фаулера-Нордгейма по польовій емісії на релятивістський випадок

  У рамках підходу Фаулера-Нордгейма методом зшивання рішень рівняння Клейна-Гордона знайдено релятивістське рішення для щільності струму польової емісії. Проведено порівняння з струмом отриманим Фаулером і Нордгейма в нерелятивістському наближенні.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

11 листопада 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Нікішкін І.І.

  Гравітація здатна викликати декогеренцію великих квантових систем (огляд літератури)

   

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Сверхінтелект не з'явиться ніколи (огляд літератури)

   

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Формування електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних електромагнітних хвиль

  Вивчено інтерференційну область процесу формування електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних світлових хвиль. Отримано вираз для диференціальної ймовірності утворення електрон-позитронної пари у випадку циркулярної поляризації хвиль. Показано, що дана ймовірність може на декілька порядків величини перевищувати ймовірність процесу без поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

4 листопада 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Фізики вивчають темні сили та інші темні явища (огляд літератури)

   

 • С.н.с. Новак О.П.

  Матричні елементи процесу іонізації важких квазімолекул

  Розраховані матричні елементи переходів в полі двох центрів поза межами теорії збурень. Проведена параметризація радіальних елементів з метою подальшого аналітичного розв’язку рівнянь зв’язаних каналів. Дослідження проводиться спільно з колаборацією SPARC@FAIR.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

28 жовтня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Вчені виявили древній ядерний реактор (огляд літератури)

   

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Втрати енергії іону в електронному газі в сильному магнітному полі

  В рамках квантово-польового методу отримано аналітичний вираз для уявної частини діелектричної сприйнятливості електронного газу в сильному магнітному полі. Чисельно отримана залежність втрат іону в замагніченому електронному газі від швидкості. Проведено порівняльний чисельних результатів з результатами експериментів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

21 жовтня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Бей М.

  Сонячна система вступає в нову еру (огляд літератури)

   

 • Нікішкін І.І.

  Моделювання динаміки пучків заряджених частинок і плазмових процесів методом PIC

  Проведено огляд методів PIC для моделювання динаміки пучків заряджених частинок та плазмових процесів. Метод ілюструється на прикладах процесів розширення електронного газу, коливання електрон-позитронної плазми та емісії електронів.

 • Мусієнко І.І.

  Роль польової емісії і темнового струму в високоградієнтному пробої

  В роботі розглянуті види емісій, механізм польової емісії, електричний пробій, вплив зовнішніх електромагнітних полів на холодну емісію.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

13 жовтня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Чи потрібна теорія струн для квантової гравітації? (огляд літератури)

   

 • Аспірант Лебединський С.О.

  А що коли паралельні світи існують? (огляд літератури)

   

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Взаємодія двох нерелятивістських электронів у зовнішньому імпульсному полі двох перпендикулярних лазерних хвиль

  Досліджено взаємодію двох нерелятивістських класичних електронів в імпульсному полі двох лінійно-поляризованих лазерних хвиль, що поширюються перпендикулярно одна одній. Показана можливість компенсації кулонівського відштовхування між електронами. Отримано середню ефективну силу тяжіння електронів, що перевищує силу Кулона в 1,5-2 рази.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

7 жовтня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Boltzmann brain — гіпотетичний об'єкт, що виникає в результаті флуктуацій в якій-небудь системі і здатний усвідомлювати своє існування (огляд літератури)

   

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Розсіювання електрона на ядрі на малі кути в імпульсному лазерному полі

  Продовжено дослідження процесу розсіювання електрона на ядрі в полі імпульсної лазерної хвилі. Задача розглянута в першому борнівському наближенні для моделі квазімонохроматичної хвилі. Розглянуто випадок малих кутів розсіяння електрона. Отримано аналітичні вирази для амплітуди і перерізу розсіювання досліджуваного процесу. Вивчено особливості перерізу для малих переданих імпульсів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

30 вересня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Надпотужний лазер дав змогу «зліпити» з двох фотонів один (огляд літератури)

   

 • Н.с. Левицька О.О.

  Резонансне розсіювання ультрарелятивістських електронів у сильному полі імпульсної лазерної хвилі

  Теоретично досліджено процес резонансного Меллерівського розсіювання електронів з ультрарелятивістськими енергіями у сильному полі імпульсної лазерної хвиді. Детально вивчено кінематику розсіювання на малі полярні кути. Отримано вирази для амплітуди та диференціального перерізу для випадку еліптичної поляризації хвилі. Показано, що величина резонансного перерізу різко спадає при збільшенні енергії ультрарелятивістських електронів для випадку слабких та помірно сильних полів. Також показано, що для циркулярної поляризації резонансний переріз у чотири рази перевищує переріз для випадку лінійної поляризації. Переріз резонансного розсіювання ультрарелятиіистських електронів на малі кути в полі імпульсної лазерної хвилі може перевищувати відповідний переріз за відсутності зовнішнього поля на 5-6 порядків за величиною для електронів МеВ-них енергій та петаваттних оптичних лазерів (PHELIX, Vulcan), та на 8-9 порядків – для мультипетаваттних лазерів, які випромінюють у фемтосекундному діапазоні (Vulcan10, ELI).

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Seminars program ;   Программа семинаров

27 травня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Холодов Р.І.

  Квантово-електродинамічні процеси в сильному магнітному полі, в тому числі в задачі електронного охолодження (матеріали дисертаційної роботи)

  Представлено матеріали дисертаційної роботи за темою КЕД процеси в сильному магнітному полі, включаючи синхротронне випромінювання і однофотонного народження е+е- пари, двухфотонне народження е+е- пари, розповсюдження фотона в сильному магнітному полі, народження е+е- пари фотоном з випусканням фотона, народження е+е- пари електроном. Аналізуються спін-поляризаційні ефекти і резонанси в даних процесах. Побудовано теорію електронного охолодження позитивно і негативно заряджених частинок методом квантової теорії поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


20 травня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Вчені "стерли" чорні діри (огляд літератури)

 • C.н.с. Кравченко С.М.

  Розрахунок сили тертя, обумовленої парними зіткненнями, в імпульсному наближенні

  В імпульсному наближенні класичної теорії зіткнень між двома частинками, що взаємодіють через центральний потенціал, проводиться розрахунок сили тертя, що діє на заряджену частинку, яка рухається в електронному газі. Досліджується залежність сили тертя від знака заряду частинки у вищих порядках імпульсного наближення.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


13 травня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Сучасний стан фізичних уявлень в космології (огляд літератури)

 • C.н.с. Лебедь О.А.

  Резонансне народження електрон-позитронних пар при зіткненні релятивістських електронів з лазерним імпульсом

  Розпочато дослідження процесу народження електрон-позитронних пар електроном високої енергії при зіткненні з лазерним імпульсом. Розглядається випадок, коли тривалість лазерного імпульсу значно більше характерного часу осциляцій амплітуди хвилі. Визначено резонансну кінематику процесу народження електрон-позитронних пар. Отримано і досліджено амплітуду переходу в умовах резонансу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


29 квітня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Зігрітися допоможуть нанотехнології (огляд літератури)

 • C.н.с. Новак О.П.

  Іонізація з внутрішніх оболонок в зіткненні важких іонів поза межами монопольного наближення

  Досліджено іонізацію з внутрішніх орбіталей в процесі повільного зіткнення важких іонів. Залежна від часу хвильова функція розвинута в ряд по стаціонарним розв’язкам рівняння Дірака у полі двох центрів. Одержана система зв’язаних каналів розв’язується аналітично в рамках теорії збурень. Матричні елементи, що входять в рівняння, одержані з використанням підгонки до чисельних розрахунків в полі двох центрів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


15 квітня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Властивості фізичного вакууму. Проникність (огляд літератури)

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Ймовірність процесу проходження антипротона крізь електронний газ з урахуванням другого борнівського наближення

  Продовжено вивчення процесу проходження антипротона крізь електронний газ методами квантової теорії поля. Знайдена ймовірність процесу з урахуванням другого борнівського наближення для області великих переданих імпульсів за допомогою функції Гріна системи невзаємодіючих електронів. Зроблено оцінку втрат енергії антипротона в другому борнівському наближенні.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


8 квітня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Цілі, завдання, етапи комп'ютерної обробки зображень і можливість використання в цій області вейвлет-аналізу

  Доповідь представляє собою вступ до курсу комп’ютерної обробки зображень. Описана ієрархічна структура завдань обробки зображень: від формування зображень до сприйняття зображень. Розглянуті два найбільш важливих варіанта представлення інформації, яка міститься в зображеннях, – просторове зображення і представлення через хвильове число. У зв'язку з цим коротко описано дискретне перетворення Фур'є і алгоритм швидкого перетворення Фур'є. Вейвлети представлені як узагальнення базису Фур'є, а саме як базис, елементи якого одночасно просторово і частотно локалізовані. Описані переваги вейвлет-аналізу в завданнях комп'ютерної обробки зображень. В якості прикладу розглянуто завдання стиснення зображень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


1 квітня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта.В.М.

  Найважливіші відкриття на Марсі (огляд літератури)

 • Аспірант Лебединський С.О.

  Історія дослідження впливу магнітного поля на струм польової емісії

  Короткий огляд існуючої літератури, у якій описані теоретичні та експериментальні дослідження впливу магнітного поля під різними кутами до поверхні на струм польової емісії. Також буде представлено роботи виконані в Інституті по вивченню даного питання.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


25 березня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Нобелівські премії — 2014 (огляд літератури)

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Двухфотонна анігіляція електрон-позитронної пари в полі плоскої імпульсної електромагнітної хвилі

  Розглянуто процес двухфотонної анігіляції електрон-позитронної пари в полі плоскої електромагнітної хвилі з огинаючою. Визначено умови резонансного перебігу процесу. Отримано вирази для резонансного перерізу у випадку малої інтенсивності хвилі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


18 березня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Життя у віртуальній реальності не за горами (огляд літератури)

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Формування електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних електромагнітних хвиль

  Показано, що формування електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних світлових хвиль має місце в різних кінематичних областях: інтерференційній і неінтерференційній. Детально вивчена інтерференційна область утворення пари, в якій в явному вигляді проявляється взаємовплив хвильув процесі утворення пари. Отримано вирази для диференціальної ймовірності утворення електрон-позитронної пари в загальному випадку а також для диференціальної ймовірності в разі циркулярної поляризації хвиль.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


11 березня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Лебедь О.А.

  Найбільш захоплюючі космічні відкриття 2014 року (огляд літератури)

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Резонансна двох-фотонна аннігіляція електронної пари в полі лазерної хвилі

  Теоретично вивчено процес резонансної двохфотонної анігіляції електрон-позитронної пари у полі помірно сильної циркулярно поляризованої хвилі. У хвильовому полі резонансний процес ефективно розпадається на два процеса першого порядку за постійною тонкої структури. Коли проміжна частинка є електрон, резонанс можливий для ультрарелятивістських енергій позитрона, що летить у вузькому конусі з жорстким фотоном і ультрарелятивістського електрона (починаючи з деякого порогу) що рухається під довільним кутом з м'яким фотоном. Отримана амплітуда і диференційний переріз процесу, який в області оптичних частот може значно перевищувати відповідний переріз анігіляції без поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


4 березня 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Новак О.П.

  10 найбільших відкриттів 2014: створення майбутнього (огляд літератури)

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Діелектрична сприйнятливість електронного газу з врахуванням зовнішнього магнітного поля

  Отримано аналітичний вираз для діелектричної сприйнятливості електронного газу в рамках квантово-польового методу при сильних магнітних полях. Порівняно результати квантового підходу з плазмовою моделлю. Розглянуто задачу втрат енергії в замагніченому електронному газі в процесах термоядерного синтезу та космології.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


25 лютого 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • C.н.с. Кравченко С.М.

  Всесвіт: множинний чи багатоваріантний? (огляд літератури)

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Посилення компенсації кулонівського відштовхування між двома однойменно-зарядженими нерелятивістськими частинками в присутності імпульсного поля двох односпрямованим лазерних хвиль

  Досліджено взаємодію двох нерелятивістських класичних електронів і двох нерелятивістських ядер урану в імпульсному полі двох лінійно-поляризованих односпрямованих лазерних хвиль різних часів імпульсів і інтенсивностей. Показана можливість посилення компенсації кулонівського відштовхування між однойменно-зарядженими частинками за рахунок зміщення піку лазерного імпульсу другої хвилі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


18 лютого 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Дяченко М.М.

  Топ-10 найважливіших наукових відкриттів 2014 року за версією Science (огляд літератури)

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Резонанс обмінної діаграми при розсіянні фотона на електроні в імпульсному лазерному полі

  Теоретично вивчено резонанс обмінної амплітуди комптонівського розсіяння в полі слабоінтенсівної імпульсної лазерної хвилі циркулярної поляризації. Визначено резонансну кінематику процесу та отримано його переріз. Показано, що резонансна ймовірність може значно перевищувати ймовірність Комптон-ефекту за відсутності зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


11 лютого 2015 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Землю оточує невидимий щит (огляд літератури)

 • Н.с. Левицька О.О.

  Резонансне розсіювання електрона на електроні в полі імпульсної лазерної хвилі

  Теоретично розглянуто процес резонансного розсіювання електрона на електроні в імпульсному полі лазера в ультрарелятивістському випадку. Детально вивчено умови та кінематику процесу для випадку розсіювання на малі кути. Отримано аналітичні вирази для амплитуди та переріза процесу для загальної еліптичної поляризації. Визначено пролітну ширину, зумовлену імпульсним характером зовнішнього поля. Показано суттєве перевищення за величиною перерізу розсіювання досліджуваного процесу над відповідним перерізом розсіювання за відсутності зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради