Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2022

 

21 грудня 2022 р. о 1210

Порядок денний

 • Коропов О.В.

  Дифузійні потоки на макродефекти в ансамбля

  Обговорюється підхід, який ґрунтується на побудові областей впливу макродефектів та ефективного середовища при розрахунках дифузійних потоків на макродефекти (пори, виділення нової фази, дислокації) в ансамблях.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

14 грудня 2022 р. о 1410

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Рівняння Фейнмана-Каца для двовимірного активного броунівського руху

  Використовуючи інтеграл по траєкторіям отримано рівняння Фейнмана-Каца для броунівського функціоналу, що описує модель двовимірний активного броунівського руху. Знайдено асимптотичний розподіл для зазначеного процесу.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

7 грудня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединська Ю.О.

  Дослідження польової емісії з системи метал-діелектрик-метал-вакуум

   

 • Недорешта В.М.

  Теоретичні основи апроксимації трьохзубного (trident) процесу народження електрон-позитронної пари процесами першого порядку

  Досліджено теоретичні основи можливості апроксимації процесу другого порядку за сталою тонкої структури, а саме трьохзубного (trident) процесу народження електрон-позитронної пари процесами першого порядку, а саме процесом випромінювання фотона електроном в лазерному полі та процесом народження пари фотоном в лазерному полі.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

30 листопада 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Кульментєв О.І.

  Атомні нанокластери у багаторівневому комп'ютерному моделюванні матеріалів різних варіантів безвуглецевої енергетики

  В даний час двома основними варіантами безвуглецевої енергетики можна вважати ядерну енергетику (реактори розподілу) та водневу енергетику. При застосуванні методу багаторівневого моделювання вивчення матеріалів в цих областях на структурному мезорівні найважливішу роль грають атомні нанокластери. У реакторах розподілу – у продовженні термінів їх експлуатації (утворення частинок нових фаз із затримками розвитку), а у об'єктах водневої енергетики – завдання вибору підходящих нанокаталізаторів. У доповіді представлено можливий оригінальний підхід до дослідження структури та динамічних властивостей атомних нанокластерів, що базується на попередніх роботах автора.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

29 листопада 2022 р. о 1400

Порядок денний

 • Ворошило О.І.

  Розрахунок інтерференційного доданку в ймовірності КЕД процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом в полі електромагнітної хвилі

  Запропонований новий спосіб розрахунку процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом в полі електромагнітної хвилі, що описуються 2-ма діаграмами Феймана.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

16 листопада 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Густина струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності наноскопічних вістрь

  За допомогою чисельного методу знайдено густину струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності наноскопічних вістрь.  

 • Хелемеля О.В.

  Використання методів чисельного моделювання при вивченні процесу польової емісії

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

9 листопада 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Новак О.П.

  Іонізація при альфа-розпаді воднеподібного іону полонію в полі лазерного імпульсу.

  Чисельно розраховано імовірність процесу та її залежність від параметрів лазерного імпульсу, енергії альфа-частинки та інтервалу часу між моментами розпаду та максимуму інтенсивності. Shake-off ефект внаслідок виходу альфа-частинки враховано шляхом проекції амплітуд імовірності на новий квазістаціонарний базис хвильових функцій. Проведено порівняння з випадком зіткнення іонів Pb та He в полі лазерного імпульсу.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

2 листопада 2022 р. о 1600

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Спін-поляризаційні ефекти в процесі фотонародження електрон-позитронної пари в надкритичному магнітному полі

  Дане дослідження присвячене теоретичному вивченню процесу однофотонного народження електронно-позитронної пари в надкритичному магнітному полі з поляризованими частинками. Знайдено загальні вирази для ймовірності досліджуваного процесу та отримано прості аналітичні формули для ступеня поляризації народжених частинок, коли енергія фотона близька до порогової.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

26 жовтня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Скороход Р.В.

  Моделювання радіаційно-стимульованої дифузії та радіаційно-індукованої сегрегації в матеріалах на основі Fe під дією іонного опромінення

   

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

12 жовтня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Міжфазна тріщина за стиску та зсуву

  Розглянуто стиск і зсув пружної кусково-однорідної площини з прямолінійною тріщиною на межі поділу матеріалів. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершин. Із застосуванням методу Вінера – Гопфа отримано аналітичний розв'язок задачі. Знайдено розміри областей контакту, розподіли напружень та стрибків переміщень на лінії тріщини та її продовженні, коефіцієнти інтенсивності напружень.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


12 липня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • канд. ф-м н., ст. н. с. ИТФ ННЦ ХФТИ Н. В. Алексеечкин

  Кинетика фазовых превращений с зарождением на границах зерен: новая модель

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5933774333?pwd=bHpXV3VsZ1JxNlNzQzM1U1VyVmJHUT09
Ідентифікатор конференції: 593 377 4333
Код доступу: 6E5412


 

16 червня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Коропов О.В.

  Дифузійні потоки на макродефекти в ансамблях

  Обговорюється підхід, який ґрунтується на побудові областей впливу макродефектів та ефективного середовища при розрахунках дифузійних потоків на макродефекти (пори, виділення нової фази, дислокації) в ансамблях.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

8 червня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Алексенко О.В.

  Числовий розв'язок рівняння Ланжевена з адитивними та мультиплікативними шумами з використанням паралельних обчислень

  Освоєння методів програмування з використанням технології Cuda на прикладі дослідження задач нормальної та аномальної дифузії. Напрацьований досвід буде використовуватися для дослідження проблем радіаційного матеріалознавства.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

1 червня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Побудова теоретичної моделі для опису процесу ай-трекінгу (eye tracking)

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

25 травня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Поліщук А.Ю.

  Солітони в ядерній стаціонарній теорії функціонала щільності. Частина 1

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

18 травня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах Fe-Cr та Fe-Cr-Ni

  Представлені матеріали дисертаційного дослідження з моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах на основі Fe.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

19 жовтня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединський С.О.

  Урахування розкиду радіусів нановістрь на поверхні катоду на польову емісію

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

11 травня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Вплив імпульсного характеру зовнішнього поля на процес народження електрон-позитронних пар гамма-квантом

  Досліджено вплив імпульсного характеру зовнішнього поля на перебіг процесу народження e--е+ пари при зіткненні інтенсивного лазерного пучка з фотонним пучком слабкої інтенсивності.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

4 травня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Нелінійна діелектрична модель гальмування зарядженої частинки в електронній плазмі

  Продовжено дослідження проблеми відмінності втрат енергії різнойменно заряджених частинок при русі крізь електронний газ. В рамках нелінійної діелектричної моделі знайдено аналітичні вирази для втрат енергії зовнішньої швидкої зарядженої частинки в одновимірному випадку. Проведено PIC (Particle in cell) моделювання в одновимірному випадку для холодної електронної плазми та при наявності розкиду електронів за швидкостями. Зроблено порівняння отриманих аналітичних залежностей з результатами моделювання.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

27 квітня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Проходження важкої зарядженої частинки через магнітоактивний електронний газ з анізотропним розподілом електронів за швидкостями

  Чисельно проведено розрахунок гальмiвної здатностi у випадку сильної анiзотропiї електронного газу в розподiлi за швидкостями в сильному магнiтному полi з врахуванням аналітично отриманого в рамках квантово-польового пiдходу виразу для дiелектричної сприйнятливостi електронного газу. Пiдтверджено експериментально спостережуваний факт пiдвищення енергетичних втрат важкої зарядженої частинки в електронному газi з анiзотропним розподiлом за швидкостями в зовнiшньому сильному магнiтному полi. Показано, що можливе пiдвищення максимума сили тертя в сильному магнiтному полi бiльш, нiж на два порядки.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

26 квітня 2022 р. о 1400

Порядок денний

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Кінетичний метод Монте-Карло – основний сучасний метод мезодинаміки в реакторному матеріалознавстві

  Кінетичний метод Монте-Карло (кМК) є незамінним методом дослідження атомних та молекулярних систем, що дозволяє вирішувати широкий спектр задач, пов'язаних із дифузією атомів, утворенням дефектів різного типу, зростанням та самоорганізацією наноструктур. У доповіді розглядаються математичні основи кМК та його різноманітні додатки у багаторівневому комп'ютерному моделюванні в ядерній енергетиці

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

13 квітня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Обчислення збільшення густини струму польової електронної емісії в області неоднорідності на поверхні металу

  За допомогою чисельного методу знайдено величину збільшення густини струму польової електронної емісії в області неоднорідності на поверхні металу

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

6 квітня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Спінові ефекти в процесі фотоіонізації важких воднеподібних іонів

  Досліджено процес іонізації воднеподібного іону коротким інтенсивним лазерним імпульсом в рамках релятивістської теорії збурень. Отримано ймовірності іонізації з урахуванням моменту і проєкції спіну іонізованого електрону. Поляризацію електрона одержано шляхом проєкції хвильової функції на повну систему розсіювальних функцій воднеподібного атому

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

30 березня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Лебединський С.О.

  Дослідження морфології поверхні мідних електродів та її вплив на польовий емісійний струм

  Теоретично та експериментально досліджено реальні поверхні електродів та оцінено вплив вістрь розміром менших за 100 нм на польовий емісійний як можливий чинник збільшення темнового струму у експериментах з вивчення градієнтної стійкості конструкційних матеріалів прискорювачів.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


23 лютого 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Проф. Острик В.І.

  Бігармонічна задача для прямокутника

  Метод продовження крайових умов застосовано до бігармонічної задачі для прямокутника. З'ясовано зміст невідомих коефіцієнтів у розвиненні шуканої функції за однорідними розв'язками та доведено повноту системи власних функцій. Результати розрахунків напружень співставлено з результатами, отриманими раніше методами суперпозиції та Рітца.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118


 

22 червня 2022 р. о 1500

Порядок денний

 • Ворошило О.І.

  Процес розсіювання електрона на мюоні в полі плоскої електромагнітної хвилі в загальному випадку (частина 2).

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118