Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

№40 - Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Cемінари 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2013

25 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Про природу вузьких піків в каналі народження е+е- пар при зіткненнях важких іонів

  Серія квазі-еквідистантних вузьких піків в каналі сумарної енергії е+е-, що спостерігалася при зіткненнях важких іонів в GSI, Дармштадт, є результатом взаємного зв'язування е+е- пар і сильного магнітного поля, створюваного зіштовхуються ядрами. Пара захоплюється в «магнітну пастку» між двох ядер, що стикаються і в свою чергу «електрон-позитронна плазма» в пастці утримує магнітне поле протягом ~ 10-19 с за рахунок магнітогідродинамічного ефекту альфвенівського «вмерзання».

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


18 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Стародуб С.С.

  Ефективний потенціал взаємодії двох електронів в імпульсному світловому полі, як рішення рівняння Паулі в зовнішньому полі. Чисельна перевірка відомих виразів для різних наближень

  Вивчається взаємодія двох нерелятивістських електронів між собою в присутності імпульсної світлової хвилі. Розглядається рішення рівняння Паулі, яке враховує релятивістські поправки. Дані поправки дають основний внесок при врахуванні впливу лазерної хвилі на відносний рух електронів. Здійснюється пошук та нормування хвильових функцій на відносний рух частинок. Реалізована чисельна перевірка відомих рішень рівняння Шредінгера в різних наближеннях.

 • Аспірант Дяченко М.М.

  Температурна функція Гріна в задачі електронного охолодження

  Розглянуто процес проходження позитивно і негативно заряджених частинок через електронну плазму методами квантової теорії поля. Знайдено вирази для ймовірності процесу в першому і другому борнівському наближенні через температурну функцію Гріна. Показано відмінність втрат енергії для різнойменно заряджених частинок.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


11 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Сучасні методи обробки даних натурних та комп'ютерних експериментів у фізиці поверхні

  Дано огляд методів обробки даних натурних і комп'ютерних експериментів у фізиці поверхні.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль

  Розглянуто розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль. Проаналізовано кінематичні характеристики процесу, отримано амплітуду. Особливу увагу приділено інтерференційній області.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


4 грудня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Резонансний інтерференційний ефект при розсіянні лептона на лептоні в двомодовому імпульсному світловому полі. Ультрарелятивістський випадок

  Проведено теоретичне дослідження процесу резонансного розсіяння ультрарелятивістських лептона на лептоні в інтерференційній області, коли лептони рухаються у вузькому конусі з фотонами зовнішнього поля. Детально вивчені умови та кінематика резонансу. Отримано аналітичні вирази для амплітуди та перерізу. Показано суттєвий вплив інтерференції та поляризації хвиль на досліджуваний процес.

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Процеси першого порядку і процес Комптона в лазерному полі

  Проведено огляд літератури з процесів першого порядку і процесу Комптона в лазерному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


27 листопада 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Цибульник В.О.

  Посилення електромагнитного поля при розсiюваннi електрона на ядрi в зовнiшьньому полi слабкої інтенсивності при довiльному кутi початкового електрона

  Вивчено посилення електромагнiтного поля при розсiюваннi електрона на ядрi у зовнiшьньому полi слабкої інтенсивності в борнiвському наближеннi при довiльному кутi початкового електрона. Отримано аналiтичний вираз для коефіцієнта посилення для будь-яких енергій електрона. Перевiрено перехiд до вiдомого виразу для початкового електрона в площинi (xz).

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Енергетичні втрати важкої зарядженої частинки в замагніченому електронному газі

  Розглядається випадок втрат енергії важкої зарядженої частинки при русі в замагніченому електронному газі методами квантової теорії поля. Виконана оцінка впливу постійного зовнішнього магнітного поля і температури електронного середовища на процес електронного охолодження. Обрахунок проводиться на кластері Інституту прикладної фізики НАН України. Алгоритми, використанні для обчислень, реалізовані з підтримкою бібліотеки паралельної роботи MPI (Message Passing Interface).

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


20 листопада 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Так з чого все-таки складається спін протона (огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Розсіювання електрона на ядрі у полі двох імпульсних лазерних хвиль PIC

  Продовжено дослідження процесу розсіювання електрона на ядрі у полі двох однонаправлених імпульсних хвиль. Розглядається випадок, коли тривалість кожного з імпульсів значно більше характерного часу осциляцій амплітуди поля. Отримано загальні вирази для амплітуди та перерізу процесу розсіювання електрона на ядрі у полі двох імпульсних хвиль. Досліджується повний переріз розсіювання, що просумований по всім парціальним процесам випромінювання та поглинання фотонів зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


14 листопада 2013 р. об 1100

Лекція проф. Рощупкіна С.П.

 • Фундаментальні проблеми теоретичної фізики

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


13 листопада 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Підірвані основи фізики частинок (огляд літератури)

 • Аспірант Вечірка В.П.

  Моделювання динаміки пучка електронів в магнітному полі методом PIC

  В рамках методів PIC (Particle-in-Cell) вивчається динаміка пучка електронів з анізотропним розподілом температури. Розглянуто процес температурної релаксації в електронному газі в магнітному полі. Проведено порівняння отриманих результатів з характерним часом релаксації для електронних охолоджувачів в сучасних накопичувальних кільцях.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


7 листопадая 2013 р. об 1100

Лекція проф. Рощупкіна С.П.

 • Фундаментальні проблеми теоретичної фізики

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


6 листопада 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Цибульник В.О.

  Нові вимірювання гравітаційної сталої ще сильніше заплутують ситуацію (огляд літератури)

 • С.н.с. Кравченко С.М.

  ПАРНІ ЗІТКНЕННЯ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ГАЗІ З УРАХУВАННЯМ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ ІМПУЛЬСНОГО НАБЛИЖЕННЯ

  В імпульсному наближенні класичної теорії зіткнень між двома частинками, що взаємодіють через центральний потенціал, проводиться розрахунок сили тертя, що діє на заряджену частку, яка рухається в електронному газі. Розглядається залежність сили тертя від знака заряду частинки у вищих порядках імпульсного наближення.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


31 жовтня 2013 р. об 1100

Лекція проф. Рощупкіна С.П.

 • Фундаментальні проблеми теоретичної фізики

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


30 жовтня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Дяченко М.М.

  Фізики близькі до створення закручених хвиль матерії (огляд літератури)

 • С.н.с. Новак О.П.

  Хвильова функція електрона в полі двох центрів в монопольному наближенні

  Розглянуто розв’язок рівняння Дірака в полі двох кулонівських центрів. Залежність хвильової функції від кутових змінних дискретизується переходом до спряженої змінної (моменту імпульса). Це досягається розвиненням хвильової функції в ряд по мультипольним компонентам. В монопольному наближенні потенціал апроксимується його сферично симетричною частиною.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


23 жовтня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Вечірка В.П.

  Фізики отримали «електромагнітних котів Шредінгера» (огляд літератури)

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Розсіювання електрона на мюоні в двухмодовому імпульсному полі в інтерференційній області (ІО)

  Теоретично вивчено процес нерезонансного розсіювання електрона на мюоні в двухмодовому імпульсному полі циркулярно поляризованої помірно сильної електромагнітної хвилі в (ІО). Отримано вираз для амплітуди, ймовірності та диференційного перетину нерезонансного розсіювання частинок нерелятивістських енергій для довільних обвідних потенціалу в наближенні, коли час імпульсу значно перевищує характерний період осциляцій хвилі. Визначено кінематика ІО, в якій квантовий параметр Багатофотонні Бункина-Федорова дорівнює нулю, а основним параметром Багатофотонні стає параметр α. Показано, що кут розсіювання буде залежати від числа випроменених або поглинених фотонів комбінаційних частот зовнішньої хвилі, а парціальна ймовірность набуває додаткового розширення за рахунок імпульсного характеру зовнішнього поля.

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Народження електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних світлових хвиль

  Показано, що формування електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних світлових хвиль має місце в різних кінематичних областях: інтерференційній і неінтерференційній. У неінтерференційній області утворення пар в основному відбувається за рахунок незалежної взаємодії з хвилями, і багатофотонні ефекти характеризуються класичними параметрами багатофотонності γj. У інтерференційної області, утворення пар відбувається за рахунок взаємодії з полем обох хвиль, а багатофотонні процеси характеризуються класичними інтерференційними параметрами α±. Визначено, що утворення пар відбувається в площині, яка визначається напрямком падаючого фотона і напрямком поширення хвиль.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


16 жовтня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Семененко А.І., Ілляшенко М.В.

  Методи одержання рентгенівських зображень у фазовому контрасті

  Представлено огляд методів одержання рентгенівських зображень у фазовому контрасті.

 • Денисенко О.І.

  Розсіювання електрона на мюоні в двухмодовому імпульсному полі в інтерференційній області (ІО)

  Теоретично вивчено процес нерезонансного розсіювання електрона на мюоні в двухмодовому імпульсному полі циркулярно поляризованої помірно сильної електромагнітної хвилі в (ІО). Отримано вираз для амплітуди, ймовірності та диференційного перетину нерезонансного розсіювання частинок нерелятивістських енергій для довільних обвідних потенціалу в наближенні, коли час імпульсу значно перевищує характерний період осциляцій хвилі. Визначено кінематика ІО, в якій квантовий параметр Багатофотонні Бункина-Федорова дорівнює нулю, а основним параметром Багатофотонні стає параметр α. Показано, що кут розсіювання буде залежати від числа випроменених або поглинених фотонів комбінаційних частот зовнішньої хвилі, а парціальна ймовірность набуває додаткового розширення за рахунок імпульсного характеру зовнішнього поля.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


2 жовтня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Профессор Рощупкин С.П.

  Задачі осінньої наукової сесії відділу квантової електродинаміки сильних полів

 • Аспірант Хелемеля О.В.

  У Сонячній системі немає темної матерії? (огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Взаємодія лазера екстремально високої інтенсивності з фундаментальними квантовими системами (огляд)

  Стаття присвячена огляду останніх досліджень щодо високоенергетичних процесів в області релятивістської квантової динаміки, квантової електродинаміки, ядерної фізики і фізики частинок, що відбуваються в екстремально інтенсивних лазерних полях.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


29 травня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кравченко С.М.

  РОЗРАХУНОК СИЛИ ТЕРТЯ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ПАРНИМИ ЗІТКНЕННЯМИ, У НАБЛИЖЕННІ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЧАСТИНКИ І ЗАМАГНІЧЕНОСТІ ЕЛЕКТРОНІВ.

  Методом послідовних наближень розраховується сила тертя, обумовлена ​​парними зіткненнями в замагніченій плазмі. Траєкторія частинки передбачається прямолінійною, а ларморівський радіус електронів вважається нульовим.

 • C.н.с. Холодов Р.І.

  СОЛЕТОНИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ЗАМАГНІЧЕНІЙ ПЛАЗМІ ПРИ РУСІ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК.

  Вивчаються автомодельні рішення рівнянь одновимірної системи сільнозамагніченного електронного газу. Солетоноподібні рішення відповідають ефекту прилипання електронів до антипротонів. Проводиться оцінка втрат енергії антипротона на збудження солетонних мод.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


15 травня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Огляд літератури: Фізики виявили "нестандартну" частинку.

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Метод молекулярної динаміки у сильному зовнішньому магнітному полі.

  Розглянуто метод включення довільно сильного однорідного зовнішнього магнітного поля в чисельні схеми розв'язання рівнянь руху заряджених частинок. У зв'язку з цим дано загальний огляд різноманітних методів рішення рівнянь руху, які мають вигляд звичайних диференціальних рівнянь відносно вектора стану. При чисельній реалізації таких методів вибір величини тимчасового кроку відбувається на основі порівняльного аналізу помилок апроксимації та помилок округлення. Однак у зовнішньому магнітному полі на вибір цього кроку накладається ще одна умова, яка пов'язана з тим, що він повинен бути значно менше періоду обертання зарядженої частинки навколо лінії поля. Цей період у разі сильних полів може бу-ти досить малий. Представлено такий варіант рішення, при якому подібне обме-ження відсутнє. Передбачається, що даний метод буде корисним при постановці чисельних експериментів, пов'язаних з електронним охолодженням важких заряджених частинок.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


24 квітня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Цибульник В.О.

  Огляд літератури: Нанороботи побудують новий світ.

 • Н.с. Новак О.П.

  Народження електрон-позитронної пари в полі двох кулонівських центрів.

  Розглянуто народження електрон-позитронних пар полем важких іонів, що зіштовхуються. Враховано взаємодію утворених лептонів з іонами в рамках картини Фаррі. Процес досліджено в першому порядку за сталою тонкої структури для нерелятивістських енергій іонів. Зроблена оцінка ймовірності процесу в монопольному наближенні.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


22 травня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кравченко С.М.

  РОЗРАХУНОК СИЛИ ТЕРТЯ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ПАРНИМИ ЗІТКНЕННЯМИ, У НАБЛИЖЕННІ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЧАСТИНКИ І ЗАМАГНІЧЕНОСТІ ЕЛЕКТРОНІВ.

  Методом послідовних наближень розраховується сила тертя, обумовлена ​​парними зіткненнями в замагніченій плазмі. Траєкторія частинки передбачається прямолінійною, а ларморівський радіус електронів вважається нульовим.

 • Н.с. Стародуб С.С.

  ЕФЕКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ ЕЛЕКТРОНІВ В ІМПУЛЬСНОМУ СВІТЛОВОМУ ПОЛІ, ЯК РІШЕННЯ РІВНЯННЯ ПАУЛІ В ЗОВНІШНЬОМУ ПОЛІ.

  Вивчається взаємодія двох нерелятивістських електронів між собою в присутності імпульсної світлової хвилі. Розглядається рішення рівняння Паулі, яке враховує релятивістські поправки. Дані поправки дають основний внесок у врахуванні впливу лазерної хвилі на відносний рух електронів. Здійснюється пошук та нормування хвильових функцій на відносний рух частинок.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


18 квітня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Левицька О.О.

  Огляд літератури: Все змінюється, навіть галактики.

 • Аспірант Дяченко М.М.

  Втрати енергії зарядженої частинки в електронному газі методом КТП у другому борнівському наближенні.

  Проведено аналіз літератури процесу проходження зарядженої частинки через електронну плазму (перше наближення теорії збурень). Розглянуто процес розсіювання зарядженої частинки, при русі в електронному газі в другому борнівському наближенні. Отримано ймовірність процесу та втрати енергії в цьому наближенні. Проведено аналіз залежності від знаку заряду отриманих виразів.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


10 квітня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Лебедь О.А.

  Огляд літератури: Магнітосфера: броня, обтікач, сито?

 • С.н.с. Денисенко О.І.

  Нерезонансне розсіяння електрона на мюоні в двухмодовому імпульсному полі в інтерференційній області.

  Теоретично вивчено процес нерезонансного розсіяння електрона на мюоні в двухмодовому імпульсному полі еліптично поляризованої помірно сильної електромагнітної хвилі в інтерференційній області (ІО). Отримано вираз для амплітуди, ймовірності та диференційного перерізу нерезонансного розсіяння частинок в нерелятивістському випадку для довільних обвідних потенціалу в наближенні, коли час імпульсу значно перевищує характерний період осциляцій хвилі. Визначено кінематику ІО, в якій квантовий параметр багатофотонні Бункіна-Федорова дорівнює нулю, а основним параметром багатофотонні стає параметр α. Ця область виникає, коли всі частинки поширюються в площині початкового імпульсу і хвильового вектора. Показано, що кут розсіяння буде залежати від числа випромінених або поглинених фотонів комбінаційних частот зовнішньої хвилі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


3 квітня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Хохлов Д.Л.

  Теорія гравітації з універсальним зарядом.

  Розглядається гравітація в теорії з універсальним зарядом. Гравітаційна хвиля на зразок електромагнітної хвилі представляється у вигляді тензорної хвилі планківської маси, яка є проміжним полем при взаємодії партонів протона. Ця взаємодія може описувати розпад протона на гіпотетичні планківські нейтрино, які виступають в якості гравітаційного випромінювання.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


27 березня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Огляд літератури: Наш Чумацький Шлях - їдок на славу!

 • аспірант Хелемеля О.В.

  Чисельні розрахунки діелектричної проникності електронної плазми з урахуванням температури.

  Проведено чисельний аналіз виразу для діелектричної проникності і сили тертя електронного газу з врахуванням температури в рамках квантової теорії поля. Результати порівнюються з аналітичними виразами у випадках подовжнього та поперечного рухів в електронному газі з врахуванням анізотропії температури в лінійному наближенні.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


20 березня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • н.с. Новак А.П.

  Огляд літератури: Вчені заглянули в загадкову псевдощілину.

 • С.н.с. Лисенко О.Б.

  Народження електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних світлових хвиль.

  Розглянуто процес народження електрон-позитронної пари фотоном в полі двох імпульсних світлових хвиль. Визначені параметри, що характеризують процес. Встановлені кінематичні області дослідження. Отримано вираз для амплітуди даного процесу.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


13 березня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Вечірка В.П.

  Огляд літератури: Від складного до складнішого: створено нову модель штучного мозку.

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Випромінювання фотона електроном в полі двох імпульсних електромагнітних хвиль середньої інтенсивності.

  Досліджено процес випромінювання фотона електроном в полі двох імпульсних електромагнітних хвиль середньої інтенсивності. Отримано амплітуду і ймовірність процесу у даному випадку. Проаналізована інтерференційна область процесу.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


27 лютого 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • н.с. Стародуб С.С.

  Огляд літератури: Будується ядерний реактор розміром з футбольний м'яч.

 • н.с. Лебедь О.А.

  Розсіювання електрона на ядрі у полі двох імпульсних лазерних хвиль.

  Продовжено дослідження процесу розсіювання електрона на ядрі у полі двох однонаправлених імпульсних хвиль. Розглядається випадок, коли тривалість кожного з імпульсів значно більше характерного часу осциляцій амплітуди поля. Отримано загальні вирази для амплітуди та перерізу процесу розсіювання електрона на ядрі у полі двох імпульсних хвиль. Процес досліджується в інтерференційній області, в якій електрон корельовано випромінює і поглинає фотони обох хвиль.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


27 лютого 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Дяченко М.М.

  Огляд літератури: Фізика-2012: бозон Хіггса і інші частинки.

 • С.н.с. Цибульник В.О.

  Посилення електромагнитного поля при розсiюваннi електрона на ядрi в зовнiшьньому полi слабкої інтенсивності: загальний релятивiстський випадок.

  Вивчено посилення електромагнiтного поля при розсiюваннi електрона на ядрi у зовнiшьньому полi слабкої інтенсивності в борнiвському наближеннi. Отримано аналiтичний вираз для коефіцієнта посилення для будь-яких енергій електрона. Перевiрено перехiд до вiдомого виразу для нерелятивiстських энергiй електрона.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


20 лютого 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Хелемеля А.В.

  Огляд літератури: Нобелівська премія з фізики - 2012.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Вплив інтенсивного імпульсного лазерного поля на резонансне розсіяння фотона на електроні.

  Розглянуто резонансне комптонівське розсіяння в інтенсивному імпульсному електромагнітному полі. Визначено резонансну кінематику процесу та отримано його переріз. Показано, що інтенсивність імпульсного лазерного поля суттєво впливає на резонансний профіль перерізу.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


13 лютого 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • с.н.с. Кравченко С.М.

  Огляд літератури: Підсумки 2012р. за версією журналу Physics World.

 • н.с. Левицька О.О.

  Резонансний інтерференційний ефект при розсіянні лептона на лептоні в двомодовому імпульсному світловому полі.

  В загальному релятивістському випадку проведено теоретичне дослідження процесу резонансного розсіяння лептона на лептоні в двомодовому імпульсному полі в інтерференційній області. Детально вивчені умови та кінематика резонансу. Отримано аналітичні вирази для амплітуди та перерізу. Визначено пролітну ширину, зумовлену імпульсним характером зовнішнього поля. Показано суттєвий вклад доданків, що зумовлені інтерференцією хвиль, у диференціальний переріз розсіяння.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики

 


6 лютого 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Професор Рощупкін С.П.

  Відриття весінньої наукової сесії.

 • C.н.с. Лисенко О.Б.

  Огляд літератури: Фізики розкрили головну таємницю Всесвіту.

 • C.н.с. Денисенко О.І.

  Релятивістський електрон в сфокусованому лазерному імпульсі (огляд).

  У цьому огляді розглядаються різні теоретичні підходи до вивчення КЕД-процесів в імпульсних лазерних полях.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики