Картинка
Новини Про Інститут Головні результати Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2018 рік | новини за роками:
 
2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

21 лютого 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Нові дані по космічним електрона і позитрона принесли чергові загадки (огляд літератури)

 • С.н.с. Новак О.П.

  Роль подвійних шарів в магнітосфері Юпітера в механізмі генерації ДКМ сплесків

  Розглянуто проходження ударної хвилі з електростатичним подвійним шаром вздовж токової трубки Іо. Взаємодія хвилі з магнітосферною плазмою призводить до утворення щільних висхідних потоків електронів з малою ефективною температурою. Показано, що такі потоки задовольняють умовам переходу в режим циклотронного надвипромінювання.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

19/02/2018 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Доповіді за результатами виконання наукових робіт.
  Доповідачі: Шкурат О.І., к.ф.-м.н., с.н.с. Батурін В.А., к.ф.-м.н., с.н.с. Возний В.І., к.ф.-м.н., с.н.с. Данильченко С.М.
 2. Висунення кандидатур до участі у конкурсі на здобуття премій Верховної ради України та Президента України для молодих учених.
  Доповідачі: уч. секр. Ворошило О.І., голова ради молодих учених Лебедь О.А., претенденти
 3. Зміни до тематичного плану за розділом III відомча тематика
  Доповідачі: керівники НР
 4. Результати відрядження до КНР.
  Доповідачі: Батурін В.А., Шкурат О.І.
 5. Підтримка кандидатур для обрання на вакансію дійсних членів та член-кореспондентів НАН України
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 6. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 19.02.2018

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:15 лютого 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Огляд теорії позитронної анігіляційної спектроскопії часу життя. Доповідач – к.ф.-м.н. с.н.с відділу квантової динаміки сильних полів Денисенко Олег Іванович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

14 лютого 2018 р. о 900

Порядок денний

 • "Швидкий атомний транспорт і інші процеси в наноструктурованих інтерфейсах систем "метал-кераміка" і "кераміка-кераміка".  Доповідач: н.с., к.ф.-м.н. Дуванов С.М.

 • Матеріали для направлення до редакції журналу за робочою назвою "Нестаціонарна дифузія Ті-імпланта в модифікованих композитних шарах корунда". Доповідач: н.с., к.ф.-м.н. Дуванов С.М.

 • Доповідь щодо висунення циклу наукових праць "Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини" на здобуття щорічної премії Президента України для молодих ученихДоповідач: н.с., к.ф.-м.н. Кузнецов В.М.

 • Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:1 лютого 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в бінарних сплавах. Доповідач – к.ф.-м.н. с.н.с відділу ядерно-фізичних досліджень Денисенко Віталій Леонідович
 • Доповідь на тему: спектрометрія часу життя позитронів при дослідженні модифікованих матеріалів. Доповідач – аспірант третього року навчання зі спеціальності 01.04.20 (фізика пучків заряджених частинок) Крикля Сергій Володимирович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

22 січня 2018 р. о 900

Порядок денний

 • «Звіт про результати відрядження в Інституті сучасної фізики м.Ланджоу, КНР»
  Доповідач:    м.н.с. Жовнір М.О.
 • «Моделювання процесів взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними об'єктами на різних рівнях організації живої матерії»
  Доповідач:    м.н.с. Люльченко С.О.
 • Інше

Запрошуються студенти, аспіранти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Памяті професора, доктора фізико-математичних наук Альберта Івановича Семененко

Дирекція та співробітники Інституту прикладної фізики глибоко сумують з приводу смерті колишнього провідного наукового співробітника Інституту, доктора фізико-математичних наук, професора Семененко Альберта Івановича!

Альберт Іванович пішов з життя 07 січня 2018 р. у 80-річному віці.


Народився 25 грудня 1938 р. в с. Щебенчіха, Вяземського району, Хабаровського краю.
У 1962 р. закінчив Харківський державний університет.
1962-1967 – молодший науковий співробітник відділу теоретичної фізики ФТІНТ АН УРСР,
1967-1982 – старший науковий співробітник ФТІНТ АН УРСР,
1982-1986 – завідувач кафедрою загальної та експериментальної фізики Сумського філіала ХПІ,
1986 – нач. сектора ОКТБ ФТІНТ АН УРСР,
1986-1987 – завідувач кафедрою загальної та експериментальної фізики Сумського філіала ХПІ,
1987-1988 – завідувач кафедрою загальної та експериментальної фізики Запоріжського державного університету,
1988-1989 – пров. н.с. Новосибірського Інституту фізики напівпровідників СВ АН СРСР.
1989-1991 – пров. н.с. Сумського відділення ІМФ АН УРСР,
1991 -2014 головний н.с., пров. н.с. Інституту прикладної фізики НАН України,
 

Його роботи пов'язані з дослідженням методом еліпсометрії тонкоплівкових поверхневих структур, що пов'язано з суттєвими розробками у теорії приладу (еліпсометра). Займався рішенням зворотньої задачі еліпсометрії з застосуванням нових методів прикладної математичної фізики. При участі Семененка А.І. вперше у світі розроблена теорія оптичного поляризаційного еліпсометричного методу дослідження неоднорідних поверхневих структур твердих тіл і рідин. Розроблений метод широко застосовується для фундаментальних і прикладних досліджень суттєво неоднорідних структур напівпровідників та інших матеріалів

Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1984).

Показати

Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О.

19 січня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Чепурных Г.К., Черная В.А., Медведовская О.Г.

  Аномалии магнитной восприимчивости при фазовых переходах второго рода вне точки Кюри

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях під керівництвом професора Рощупкіна С.П.

17 cічня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Тулякова Н.О.

  Локально-адаптивні міріадні фільтри для усунення складних завад у біомедичних сигналах

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Вітаємо співробітників відділу № 60 к.ф.-м.н., с.н.с. ХАРЧЕНКА Василя Олеговича та к.ф.-м.н., н.с. ЛИСЕНКО Ірину Олегівну з присудженням премії Президента України для молодих вчених 2017 року! Бажаємо нових досягнень та професійних перемог на дивовижному шляху наукового пошуку!!!

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №458/2017

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  

п о с т а н о в л я ю:

 

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2017 року:

 

– за роботу "Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням":

ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу – к.ф.-м.н., с.н.с. Інституту прикладної фізики НАН України

ЛИСЕНКО Ірині Олегівні – к.ф.-м.н., н.с. Інституту прикладної фізики НАН України; 

 

Показати

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні колеги!

Щиро вітаємо вас з нагоди світлих і радісних свят Нового року та Різдва Христового!

Хай принесуть новорічні свята мир, радісний настрій на весь рік і краще майбутнє, додадуть сил, творчої наснаги та впевненості у завтрашньому дні!

Дякуємо за нові наукові здобутки, вчасну і активну взаємодію, розуміння і підтримку!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Показати

Спільний семінар відділу № 40 і лабораторії № 80

03 січня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Профатілова Ярослава Валеріївна

  Дослідження високовольтних пробоїв

  Звіт за програмою академічної мобільності в ЦЕРНі. Координатор програми к.ф.-м.н., с.н.с. Батурін В.А.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати