Картинка
Новини Про Інститут Головні результати Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2018 рік | новини за роками:
 
2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2018-рп "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік"

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 "Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" призначити на 2018 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

 • ....
 • ЛЕБЕДЮ Олександру Анатолійовичу – 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення дослідження "Процеси квантової електродинаміки в інтенсивних силових полях"
 • .....
Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:4 липня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: монітор профілю низькоенергетичного пучка на основі диску Ніпкова. Доповідач – м.н.с лабораторії прискорювачів прямої дії, іонної імплантації та модифікації реакторних матеріалів Нагорний Володимир Анатолійович
 • Звіт про виконану роботу аспіранта третього року навчання Криклі Сергія Володимировича за період з 1 листопада 2017 по 31 квітня 2018 року.
 • Звіт про виконану роботу аспіранта третього року навчання Шульженко Анатолія Валерійовича за період з 1 листопада 2017 по 31 квітня 2018 року.
 • Звіт про виконану роботу аспіранта другого року навчання Шуліпи Руслана Олександровича за період з 1 листопада 2017 по 31 квітня 2018 року.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: 

 • старшого наукового співробітника Науково-дослідного центру наукових і навчальних приладів за спеціальністю фізики приладів, елементів і систем.

У конкурсі на заміщення посад старших наукових співробітників можуть брати участь особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 10 років, наукові праці та авторські свідоцтва (патенти) на винаходи за відповідною спеціальністю. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи. Перевага віддається особам, що мають науковий ступінь кандидата наук.

До заяви на ім'я директора Інституту прикладної фізики НАН України додаються:

 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • список наукових праць і винаходів, завірений в установленому порядку;
 • довідка про наукову діяльність;
 • копії дипломів про вищу освіту, кандидата наук, доктора наук;
 • атестати доцента, старшого наукового співробітника, професора.

Термін подання заяв для участі у конкурсі до 29  червня 2018 р.

Документи подаються особисто з 29 травня по 29 червня 2018 року (м. Суми, вул. Петропавлівська 58, ІПФ НАН України, кімн.9 — науково-організаційний відділ, тел. 22-46-08)

термін подачі матеріалів: 29.06.2018

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:20 червня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Using of proton beam writing techniques for fabrication of micro diffraction gratings. Доповідач – д.ф.-м.н., завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок Пономарьов Олександр Георгійович
 • Доповідь на тему: The new Sumy nuclear microprobe with high resolution probe-forming system. Доповідач – д.ф.-м.н., завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок Пономарьов Олександр Георгійович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

13 червня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Ефекти поляризації вакууму в процесі однофотонного народження е+ е- пари в сильному магнітному полі

  Проведено врахування радіаційної поправки до імовірності однофотонного народження е+ е- пари в сильному магнітному полі в резонансних умовах. Аналізуються умови виникнення резонансів і дана оцінка впливу резонансної поляризації вакууму на імовірність процесу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:12 червня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Nanocrystallite growth activation energies of the apatite under isochronal thermal treatment. Доповідач – к.ф.-м.н, н.с відділу радіаційної біофізики Дуванов Сергій Михайлович
 • Доповідь про участь у роботі конференції: CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE, та короткі повідомлення про вибрані доповіді. Доповідач – к.ф.-м.н, н.с відділу радіаційної біофізики Дуванов Сергій Михайлович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

6 червня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Застосування методу регуляризації у задачі відновлення фази при реконструкції фазоконтрастних зображень

  Вивчається задача реконструкції зашумлених зображень за допомогою методу регуляризації. На модельні зразки наноситься специфічного типу шум після чого за допомогою одномірного інтегрування відбувається процес реконструкції для отримання бажаного, неспотвореного шумом зображення. Для вирішення задачі пропонується застосувати метод регуляризації. Приводяться чисельні результати експериментів.

 • Н.с Недорешта В.М.

  Резонансное двухфотонное излучение электрона в сильном импульсном лазерном поле

  Теоретически исследован процесс резонансного двухфотонного излучения электрона в поле импульсной лазерной волны. Произведен расчет и анализ вероятности данного процесса в сильном лазерном поле.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:31 травня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: застосування методу PIXE у дендрохронологічних дослідженнях. Доповідач – м.н.с відділу ядерно-фізичних досліджень Гудаков Олексій Олександрович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

30 травня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  ЦЕРН підвів підсумки коллайдерного 2017 року (Огляд літератури)

 • С.н.с. Коропов О.В.

  Взаємна дифузія в металевих стопах

  Обговорюються відомі співвідношення, що описують взаємну дифузію в багатокомпонентних концентрованих металевих стопах.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

23/05/2018 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Інформація щодо загальних зборів НАН України.
  Доповідачі: Директор ІПФ НАН України, акад. НАН України Сторіжко В.Ю., заст. дир. Холодов Р.І.
 2. Представлення докторської дисертації "Мікроструктурні перетворення і процеси самоорганізації в конденсованих середовища" к.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с. відділу № 40 В.О. Харченка
  Доповідач: Харченко В.О.
 3. За результатами міжнародної конференції "Співробітництво ЦЕРН – Україна, сучасний стан і перспективи"
  Доповідач: директор, академік НАН України Сторіжко В.Ю.
 4. Щодо "Українсько-російсько-англійський словник для фізиків".
  Доповідач: с.н.с. НОВ, к.ф,н Юдіна С.М.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 23.05.2018

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

22 травня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Застосування методу регуляризації у задачі відновлення фази при реконструкції фазоконтрастних зображень

  Вивчається задача реконструкції зашумлених зображень за допомогою методу регуляризації. На модельні зразки наноситься специфічного типу шум після чого за допомогою одномірного інтегрування відбувається процес реконструкції для отримання бажаного, неспотвореного шумом зображення. Для вирішення задачі пропонується застосувати метод регуляризації. Приводяться чисельні результати експериментів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

21 травня 2018 р. о 900

Порядок денний

 • "Nanocrystallite growth activation energies of the apatite under isochronal thermal treatment".  Доповідач:  н.с., к.ф.-м.н. Дуванов С.М.

 • "ОКИСЛЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZnTe ПРИ ОБЛУЧЕНИИ БЫСТРЫМИ ИОНАМИ Xe: XRD-ИССЛЕДОВАНИЕ".  Доповідач: м.н.с. Коченко А. В., н.с., к.ф.-м.н. Дуванов С.М.

 •  

  Звіт аспіранта Зінченко Є.І.

   

 • Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час: 4 травня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: аналіз елементного складу монет пізнього римського періоду методом PIXE та обробка отриманих даних методом головних компонент (PCA). Доповідач – м.н.с відділу ядерно-фізичних досліджень Білик Володимир Миколайович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

2 травня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Кульментьєв О.І.

  Гідратований електрон. Механізми формування, структура і властивості

  Однією з актуальних проблем сучасної хімічної фізики є дослідження сольватованого електрона – надлишкового електрона, що знаходиться в рідкому або газоподібному середовищах і не утворює хімічних зв'язків. Найбільш значущим прикладом подібної субстанції є гідратований електрон, що реалізується в легкій або важкій воді і представляє собою один з продуктів радіолізу теплоносія (сповільнювача) в сучасних реакторах ділення. У доповіді описані сучасні уявлення про механізми формування, структуру і властивості гідратованого електрона. Розглянуто його роль в процесах корозії матеріалів в активній зоні реактора, а також руйнування молекул ДНК в радіаційній біології.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О.

26 квітня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Харченко В.О.

  Мікроструктурні перетворення та процеси самоорганізації в конденсованих системах

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати


1  2  3  вперед >>

Останні новини

Різне

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2018-рп "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік" Детальніше ...