Картинка
Новини Про Інститут Головні результати Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2018 рік | новини за роками:
 
2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: 

 • відділу моделювання радіаційних ефектів та мікроструктурних перетворень у конструкційних матеріалах № 60.

У конкурсі на заміщення посад старших наукових співробітників можуть брати участь особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 10 років, наукові праці та авторські свідоцтва (патенти) на винаходи за відповідною спеціальністю. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи. Перевага віддається особам, що мають науковий ступінь кандидата наук.

До заяви на ім'я директора Інституту прикладної фізики НАН України додаються:

 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • список наукових праць і винаходів, завірений в установленому порядку;
 • довідка про наукову діяльність;
 • копії дипломів про вищу освіту, кандидата наук, доктора наук;
 • атестати доцента, старшого наукового співробітника, професора.

Термін подання заяв для участі у конкурсі до 20  вересня 2018 р.

Документи подаються особисто з 20 серпня по 20 вересня 2018 року (м. Суми, вул. Петропавлівська 58, ІПФ НАН України, кімн.9 — науково-організаційний відділ, тел. 22-46-08)

термін подачі матеріалів: 20.09.2018

Показати

13 (чтв) вересня 2018 р.16-00 відбудуться загальні збори молодих учених ІПФ НАН України.

Порядок денний

 1. Внесення змін до складу ради молодих учених
 2. інше

Явка молодих учних ІПФ НАН України обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Інститут прикладної фізики НАН України оголошує прийом до аспірантури на 2018 р. з відривом від виробництва – 3 особи за спеціальністю 104 – фізика та астрономія.

До аспірантури Інституту прикладної фізики НАН України на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра та спеціаліста (включно 2015 рік).

До заяви на ім'я директора Інституту прикладної фізики НАН України додаються:

 1. особовий листок з обліку кадрів;
 2. витяг з трудової книжки (за наявності);
 3. автобіографія;
 4. характеристика-рекомендація з місця роботи (для осіб, що вступають до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу необхідно мати рекомендацію вченої ради вузу або факультету);
 5. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома);
 6. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукову доповідь (реферат) у швидкозшивачі з обраної наукової спеціальності + рецензію;
 7. медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-o;
 8. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 9. копія паспорта;
 10. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 11. 2 фотокартки 3х4 см.

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами (з марками).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступником особисто. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі.

Прийом документів на конкурс до аспірантури Інституту проводиться до 10 вересня 2018 року (м. Суми, вул. Петропавловська, 58, к. 9, тел.: 22-46-08), а зарахування - з 1 листопада 2018 року. 

До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли співбесіду з передбачуваним науковим керівником (за наявності) або з Вченим секретарем ІПФ НАН України та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики запланованої наукової роботи.

Абітурієнти складають вступні іспити з обраної наукової спеціальності (в обсязі програми для вузу), з філософії, з іноземної мови у вересні - жовтні 2018 року.

Навчальний рік в аспірантурі починається з 1 листопада 2018 року.

термін подачі матеріалів: 10.09.2018

Показати

06 вересня 2018 р. в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Громадське обговорення роботи: "Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію", авторів: чл.-кор. Денисов В.Ю., чл.-кор. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережний Ю.А., д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.
  Робота висунена Інститутом ядерних дослІджень НАН України на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.
  Доповідачі: директор ІПФ НАН України, акад. НАН України Сторіжко, вч. секр. Ворошило О.І., автори

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

З матеріалами роботи можна ознайомитись за посиланням: http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/yaderni-procesi-yak-dzherelo-informaciyi-pro-strukturu-yader-ta-yadernu-vzaiemodiyu

відбудеться: 06.09.2018

Показати

Молоді вчені Інституту прикладної фізики НАН України отримали грант Президента України на виконання наукової роботи "Процеси квантової електродинаміки в інтенсивних силових полях", керівник проекту Лебедь О.А.

Витяг із РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2018-рп "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік"

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 "Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" призначити на 2018 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

 • ....
 • ЛЕБЕДЮ Олександру Анатолійовичу – 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення дослідження "Процеси квантової електродинаміки в інтенсивних силових полях"
 • .....

 

Показати

25/07/2018 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Вибори на вакантну посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру навчально-наукових приладів ІПФ НАН України.
  Доповідачі: уч. секр. Ворошило О.І., претендент
 2. Інше.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 25.07.2018

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:4 липня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: монітор профілю низькоенергетичного пучка на основі диску Ніпкова. Доповідач – м.н.с лабораторії прискорювачів прямої дії, іонної імплантації та модифікації реакторних матеріалів Нагорний Володимир Анатолійович
 • Звіт про виконану роботу аспіранта третього року навчання Криклі Сергія Володимировича за період з 1 листопада 2017 по 31 квітня 2018 року.
 • Звіт про виконану роботу аспіранта третього року навчання Шульженко Анатолія Валерійовича за період з 1 листопада 2017 по 31 квітня 2018 року.
 • Звіт про виконану роботу аспіранта другого року навчання Шуліпи Руслана Олександровича за період з 1 листопада 2017 по 31 квітня 2018 року.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: 

 • старшого наукового співробітника Науково-дослідного центру наукових і навчальних приладів за спеціальністю фізики приладів, елементів і систем.

У конкурсі на заміщення посад старших наукових співробітників можуть брати участь особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 10 років, наукові праці та авторські свідоцтва (патенти) на винаходи за відповідною спеціальністю. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи. Перевага віддається особам, що мають науковий ступінь кандидата наук.

До заяви на ім'я директора Інституту прикладної фізики НАН України додаються:

 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • список наукових праць і винаходів, завірений в установленому порядку;
 • довідка про наукову діяльність;
 • копії дипломів про вищу освіту, кандидата наук, доктора наук;
 • атестати доцента, старшого наукового співробітника, професора.

Термін подання заяв для участі у конкурсі до 29  червня 2018 р.

Документи подаються особисто з 29 травня по 29 червня 2018 року (м. Суми, вул. Петропавлівська 58, ІПФ НАН України, кімн.9 — науково-організаційний відділ, тел. 22-46-08)

термін подачі матеріалів: 29.06.2018

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:20 червня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Using of proton beam writing techniques for fabrication of micro diffraction gratings. Доповідач – д.ф.-м.н., завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок Пономарьов Олександр Георгійович
 • Доповідь на тему: The new Sumy nuclear microprobe with high resolution probe-forming system. Доповідач – д.ф.-м.н., завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок Пономарьов Олександр Георгійович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

13 червня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Холодов Р.І.

  Ефекти поляризації вакууму в процесі однофотонного народження е+ е- пари в сильному магнітному полі

  Проведено врахування радіаційної поправки до імовірності однофотонного народження е+ е- пари в сильному магнітному полі в резонансних умовах. Аналізуються умови виникнення резонансів і дана оцінка впливу резонансної поляризації вакууму на імовірність процесу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:12 червня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Nanocrystallite growth activation energies of the apatite under isochronal thermal treatment. Доповідач – к.ф.-м.н, н.с відділу радіаційної біофізики Дуванов Сергій Михайлович
 • Доповідь про участь у роботі конференції: CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE, та короткі повідомлення про вибрані доповіді. Доповідач – к.ф.-м.н, н.с відділу радіаційної біофізики Дуванов Сергій Михайлович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

6 червня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Застосування методу регуляризації у задачі відновлення фази при реконструкції фазоконтрастних зображень

  Вивчається задача реконструкції зашумлених зображень за допомогою методу регуляризації. На модельні зразки наноситься специфічного типу шум після чого за допомогою одномірного інтегрування відбувається процес реконструкції для отримання бажаного, неспотвореного шумом зображення. Для вирішення задачі пропонується застосувати метод регуляризації. Приводяться чисельні результати експериментів.

 • Н.с Недорешта В.М.

  Резонансное двухфотонное излучение электрона в сильном импульсном лазерном поле

  Теоретически исследован процесс резонансного двухфотонного излучения электрона в поле импульсной лазерной волны. Произведен расчет и анализ вероятности данного процесса в сильном лазерном поле.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:31 травня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: застосування методу PIXE у дендрохронологічних дослідженнях. Доповідач – м.н.с відділу ядерно-фізичних досліджень Гудаков Олексій Олександрович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

30 травня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  ЦЕРН підвів підсумки коллайдерного 2017 року (Огляд літератури)

 • С.н.с. Коропов О.В.

  Взаємна дифузія в металевих стопах

  Обговорюються відомі співвідношення, що описують взаємну дифузію в багатокомпонентних концентрованих металевих стопах.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

23/05/2018 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Інформація щодо загальних зборів НАН України.
  Доповідачі: Директор ІПФ НАН України, акад. НАН України Сторіжко В.Ю., заст. дир. Холодов Р.І.
 2. Представлення докторської дисертації "Мікроструктурні перетворення і процеси самоорганізації в конденсованих середовища" к.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с. відділу № 40 В.О. Харченка
  Доповідач: Харченко В.О.
 3. За результатами міжнародної конференції "Співробітництво ЦЕРН – Україна, сучасний стан і перспективи"
  Доповідач: директор, академік НАН України Сторіжко В.Ю.
 4. Щодо "Українсько-російсько-англійський словник для фізиків".
  Доповідач: с.н.с. НОВ, к.ф,н Юдіна С.М.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 23.05.2018

Показати


1  2  3  4  вперед >>

Останні новини

Засідання спеціалізованої вченої ради К55.250.01

Засідання спеціалізованої вченої ради К 55.250.01 Час проведення: 11.10.2018 Детальніше ...

Конкурси

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади Кінцевий термін подачі документів: 20.09.2018 Детальніше ...