Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2019

 Актуальні новини   | новини 2019 рік | новини за роками:
 
2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час: 22 травня 2019 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: структура популяцій ценозоутворюючих видів рослин в соснових лісах Національного природного парку Гетьманський. Доповідач – м.н.с. відділу ядерно-фізичних досліджень Гудаков Олексій Олександрович.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Семінар з питань наукового і навчального приладобудування

Семінар НДЦ ННП ІПФ НАН України 

Дата та час: 15 травня 2019 р. о 1100

 

Місце проведення:  Науково-дослідний центр ННП Інституту прикладної фізики НАН України, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 38А, аудиторія 6

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Емітансметр.
 • Доповідач – с.н.с., к.ф.-м.н. Возний Віталій Іванович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

8 травня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Чорна В.О.

  Визначення критичних флуктуацій при фазових переходах 2-го роду поза т. Кюрі.

  В роботі визначено критичні флуктуації при фазових переходах 2-го роду поза т. Кюрі.

 • Н.с. Недорешта В.М.

  Розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль.

  Розглянуто розсіяння фотона на електроні в полі двох імпульсних світлових хвиль. Проаналізовано кінематичні характеристики процесу, отримано амплітуду. Особливу увагу приділено інтерференційній області.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

V Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики" (22-24.04.2019)

22-24 квітня 2019 р. в Інституті прикладної фізики Національної академії наук та Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренко МОН України відбудеться конференція молодих учених "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики".

Конференція входить до ПЕРЕЛІКу наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2019 р. Посилання.

термін подачі матеріалів: 24.04.2019

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

17 квітня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Наш Всесвіт: пузир, що розширюється в додатковий вимір (Огляд літератури)

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Вплив поляризації фізичного вакууму на фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі

  Проведено дослідження впливу поляризації фізичного вакууму на процес фотонародження електрон-позитронної пари в магнітному полі. Знайдено радіаційну поправку до процесу народження пари фотоном для найнижчих рівнів Ландау. Також проаналізовано випадок резонансного протікання процесу, коли проміжні частинки виходять на масову поверхню та досліджено поляризаційні властивості.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час: 10 квітня 2019 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: аналіз спектра часу життя позитронів з використанням фазочастотної характеристики перетворення Фур'є. Доповідач – н.с. відділу ядерно-фізичних досліджень Дудник Андрій Борисович.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

10 квітня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Моделювання процесу втрат енергії крупної частинки в задачі електронного охолодження методом PIC.

  Моделювання процесу втрати енергії крупної частинки при проходженні через електронний газ методом PIC.

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Вивчення впливу модифікації поверхні металу на струм польової емісії.

  В доповіді розглядається врахування впливу різних параметрів системи метал-метал-вакуум на струм польової емісії з модифікованої поверхні металу у високоградієнтних постійних електричних полях. Досліджуваними параметрами задачі є величина роботи виходу металу, товщина модифікації поверхні металу, об’єм утворених дефектів в приповерхневому шарі металу.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

3 квітня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Чорна В.О.

  Надпровідність при кімнатній температурі (Огляд літератури)

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Концепція віртуальної оптики в формуванні зображень на основі когерентного рентгенівського випромінювання

  Поява останнім часом високопродуктивних комп'ютерів привело до виникнення концепції віртуальної оптики. В рамках цієї концепції для конкретної системи віртуальні оптичні елементи доповнюють реальні і часто мають властивості, які складно або неможливо реалізувати на практиці. Для когерентного рентгенівського випромінювання це зводиться до вирішення прямої задачі формування фазоконтрастного зображення і зворотної – відновлення за виміряним зображенням амплітуди і фази випромінювання на виході з досліджуваного зразка. На більш глибокому рівні відновлене електромагнітне поле може бути використане потім в інших віртуальних методах формування зображень, що призводить до суттєвого спрощення і здешевлення реального експериментального обладнання.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

2 квітня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • Старший дослідник Лебедь О.А.

  Актуальні питання квантової електродинаміки в лазерних полях (огляд)

  Пропонується оглядовий доповідь за результатами теоретичних та експериментальних досліджень КЕД процесів в лазерному полі. Розглянуто нелінійні ефекти для процесів розсіювання, випромінювання і народження пар в імпульсному лазерному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Вітаємо к.ф.-м.н., зав. лабораторії рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів Лебедя Олександра Анатолійовича з присвоєнням вченого звання старшого дослідника.

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 05.03.2019 № 308
Список здобувачів вченого звання старшого дослідника

.........
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Інститут прикладної фізики НАН України
Лебедь Олександр Анатолійович, спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
..........
Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

20 березня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Гальмування важкої зарядженої частинки електронним газом в зовнішньому магнітному полі

  Досліджено випадок гальмування важкої зарядженої частинки електронним газом в зовнішньому магнітному полі. Проаналізовано вираз для діелектричної сприйнятливості магнітоактивного електронного середовища. Отримано залежність гальмівної здатності електронного газу від швидкості іона для помірно сильних магнітних полів.

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Застосування поліномів Церніке для обробки зображень (продовження). Обернене перетворення.

  У даній роботі представлено метод відновлення зображення за допомогою поліномів Церніке. З отриманого образу зображення, за допомогою оберненого перетворення, отримано прообраз. Також детально розглянуто реалізацію програмного коду для перетворення зображень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

13 березня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Новий підхід рентгенівської візуалізації може підвищити нанорозмірну роздільну здатність джерела синхротронного випромінювання APS (Argonne, USA) (Огляд літератури)

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Вплив магнітного поля на струм польової емісії з конструкційних матеріалів прискорювачів (огляд)

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

13/03/2019 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Представлення дисертації "Нелінійні ефекти в процесах квантової електродинаміки в сильному імпульсному полі лазера" на здобуття ступеня д-ра фіз.-мат. наук.
  Доповідач: к.ф.-м.н., зав. лаб. № 31 Лебедь О.А.
 2. Питання проведення атестації ІПФ НАН України.
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 3. Висунення кандидатури д.ф.-м.н., с.н.с. Харченко В.О. на стипендію Верховної ради для молодих докторів наук.
  Доповідачі: д.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с. відділу № 60 Харченко В.О.
 4. Різне.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 13.03.2019

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

6 березня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Вчені виявили процес, який стабілізує термоядерну плазму (Огляд літератури)

 • Н.с. Тулякова Н.О.

  Артефакти в рентгенівській комп’ютерної томографії.

  Розглянуті типи артефактів, присутніх у рентгенівських комп’ютерних томографічних зображеннях. Проведено огляд методів обходу або усунення артефактів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Вітаємо н.с.відділу № 40 Дяченка М.М.та м.н.с.Хелемелю А.В. з присудженням Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р.

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (далі - Премія):

за роботу "Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах":

Дяченку Михайлу Михайловичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

Хелемелі Олексію Володимировичу - молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

Показати


Останні новини

Семінари

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів” Час проведення: 22.05.2019 Детальніше ...