Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023

 Актуальні новини   | новини 2023 рік | новини за роками:
 
2023  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Щиро вітаємо провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., с.н.с. Харченка Василя як одного із переможців у конкурсі "Найкращий молодий вчений Академії" та бажаємо йому міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і нових наукових успіхів та здобутків!


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

6 грудня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Денисов С.І.

  Спрямований транспорт однодоменних феромагнітних наночастинок індукований періодичними магнітними полями

  В роботі представлені результати асимптотичної теорії спрямованого транспорту однодоменних феромагнітних наночастинок, що індукується градієнтним магнітним полем, яке змінюється у часі за гармонічним законом, та постійним однорідним магнітним полем, яке має перпендикулярну та паралельну до напрямку градієнтного поля компоненти. Розв’язано систему базових рівнянь, що описують обертальний та поступальний рухи наночастинок, що знаходяться в околі початку координат і знайдено їх асимптотичну поведінку. Наближений розв’язок отримано і в другому граничному випадку, коли частинки знаходяться далеко від початку координат. Використовуючи узгоджений асимптотичний аналіз, визначено часові залежності координати частинки і її середньої швидкості, які якісно узгоджуються з чисельними результатами. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

06.12.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

29 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Бистрик Ю.С.

  Статистичні властивості солітону в моделі Френкеля-Конторової з випадковими полями

  Розглянуто модель Френкеля-Конторової з випадковим потенціалом. Отримано рівняння Ланжевена для положення центра масс кінка та знайдено його розподіл. Досліджено також інші статистичні характеристики моделі. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

29.11.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

22 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединська Ю.С.

  Вплив пор заповнених діелектриком на струм польової емісії

  У доповіді буде представлено результати теоретичного дослідження густини струму польової електронної емісії з багатошарової системи метал-діелектрик-метал-вакуум. За допомогою такої моделі можна описати струм з поверхні металу, у якій містяться пори заповнені зокрема воднем. Отримано аналітичний вираз для коефіцієнту прозорості потенціального бар'єру. За допомогою чисельних обчислень отримано графіки залежності густини струму від розмірів пор, глибини їх залягання та властивостей діелектрика, яким вони заповнені. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

22.11.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

15 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Дяченко М.М.

  Фотоіонізації воднеподібного іона з врахуванням недипольних ефектів

  В рамках теорії збурень проведено дослідження процесу фотоіонізації воднеподібного іона, коли потенціал ядра враховується точно, а лазерна хвиля розглядається як збурення. В нерелятивістському наближенні розглянуто вплив недипольних ефектів на досліджуваний процес та проведено порівняння з дипольним наближенням та чисельними розрахунками. хвилі. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

15.11.2023

Розклад семінарів

До уваги співробітників ІПФ НАН України!

До уваги  співробітників ІПФ НАН України !

8 листопада 2023 року о 10.00 у конференц-залі адміністративного корпусу Інституту відбудуться лекції для аспірантів за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії за  спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»:

 «Комп'ютерне моделювання фізичних процесів»

Викладач:  завідувач відділу № 10 ІПФ НАН України, професор, д.ф.-м.н. Пономарьов О.Г.

Бажаючим прослухати курс лекцій, прохання звертатися до НОВ ІПФ НАН України за електронною адресою: iapsumy@gmail.com

 

08.11.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

8 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Ворошило О.І.

  Врахування поляризації електронів в процесі випромінювання фотона електроном в полі еліптично-поляризованої ел.-маг. хвилі

  Дослідження присвячене знаходенню ймовірності процесу випромінювання поляризованого фотона поляризованим електроном в полі еліптично-поляризованої ел.-маг. хвилі. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

08.11.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

7 листопада 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Алексенко О.В.

  Моделювання дифузії міжвузельного кластера дефектів за допомогою рівняння Ланжевена з кольоровим шумом

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

07.11.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

1 листопада 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Новак О.П.

  Квантування на світловому конусі

  Представлено елементарний огляд квантування на світловому конусі. Формулювання квантової теорії в координатах світлового фронту було запропоноване Діраком і являє собою корисну альтернативу звичайному одночасному квантуванню. 

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

01.11.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

25 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Мусієнко І.І.

  Представлення матеріалів дисертації «Польова емісія з модифікованої поверхні металу з врахуванням наявності вакансій у приповерхневому шарі та наноскопічних вістрь»

  Створено теорію тунелювання електронів крізь модифікований потенціальний бар’єр для врахування впливу точкових дефектів приповерхневого шару металу на струм польової емісії.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

25.10.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

18 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Скороход Р.В.

  Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах Fe-Cr та Fe-Cr-Ni

  Матеріали дисертаційного дослідження з моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах на основі Fe.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

18.10.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

attachments/files/file/Розклад_осінь23.pdf 

11 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Лебединський С.В.

  Методи визначення роботи виходу електронів з металу

  Проведено огляд актуальних методів експериментального визначення роботи виходу електронів з металу у розрізі задачі зменшення ймовірності виникнення високовакуумного високоградієнтного пробою. Оцінено можливість їх використання в Інституті прикладної фізики НАН України.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

11.10.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

attachments/files/file/Розклад.pdf 

4 жовтня 2023 р. о 1500

Порядок денний

 • Острик В.І.

  Контактна задача для міжфазного відшарованого включення

  Розглянуто рівновагу двох жорстко з'єднаних пружних півплощин із різних матеріалів, на межі поділу яких розміщене тонке жорстке включення. Одна сторона включення з'єднана з однією з півплощин, а інша – відшарована з утворенням тріщини. Враховано фрикційний контакт берегів тріщини поблизу її вершин. Із застосуванням методу Вінера – Гопфа розв’язок системи інтегральньних рівнянь задачі отримано в замкненій формі. Знайдено розміри областей контакту берегів тріщини, розподіли напружень в областях контакту, на межі поділу півплощин поза тріщиною та в місці з'єднання включення з півплощиною, асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі кінця включення.  

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

04.10.2023

Розклад семінарів

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

26 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Горкавенко Володимир Миколайович

  Пошук проявiв частинок за межами Стандартної моделi та топологiчних струноподiбних об’єктiв

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

26.09.2023


Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення

 

19 вересня 2023 р. о 1400

Порядок денний

 • Олександр Лисенко

  Вплив генерованого електричного поля накачки на підсилення хвиль просторового заряду в супергетеродинному ЛВЕ.

Семінар буде проводиться дистанційно.

Параметри підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3083959109?pwd=NllDZlIxQ2R4UEVUeFlsY296bmVyQT09
Ідентифікатор конференції: 308 395 9109
Код доступу: 320118

 

 

 

 

19.09.20231  2  3  вперед >>

Останні новини

Різне

Щиро вітаємо провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., с.н.с. Харченка Василя як одного із переможців у конкурсі "Найкращий молодий вчений Академії" та бажаємо йому міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і нових наукових успіхів та здобутків! Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 06.12.2023 Детальніше ...