Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2021 рік | новини за роками:
 
2021  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Конкурс українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки

1 січня 2021 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і техніки Китайської Народної Республіки оголосили конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021–2022 роки. Проєкти приймають до 28 лютого 2021 року.

Подати їх можна за такими пріоритетними напрямами:

• інформаційні та комунікаційні технології;

• енергетика та енергоефективність;

• раціональне природокористування, у тому числі агротехнології;

• науки про життя, включаючи лікування таких хворіб, як нова короновірусна пневмонія, та дослідження ефективних ліків тощо;

• нові речовини і матеріали;

• фундаментальні науки.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.

термін подачі матеріалів: 28.02.2021

Показати

Конкурс проєктів з виконання завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр.

Розпорядженням Президії НАН України від 15.01.2021 № 18 оголошено конкурс проєктів з виконання завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр.

Конкурс проводиться згідно з Концепцією програми, затвердженою постановою Президії НАН України від 11.03.2020 № 84.

Основні розділи Програми:

 1. Розроблення методологічних основ математичного моделювання на основі суперкомп’ютерних технологій.

 2. Розроблення методів високопродуктивних обчислень (НРС) та інтелектуальних систем для автоматизації дослідження та розв’язання  складних задач.

 3. Розвиток об’єднаної грід- і хмарної інфраструктури для розподілених обчислень та її інтегрування до Європейської хмари відкритої науки, розроблення хмарно-орієнтованих сервісів, сервісів машинного навчання та штучного інтелекту.

 4. Розроблення та дослідження методології, моделей та інструментів системного аналізу в міждисциплінарних дослідженнях на основі інтелектуального аналізу великих даних (Big Data).

Участь у конкурсі за Програмою передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

 1. У конкурсі можуть брати участь проєкти, виконавцями та співвиконавцями яких є лише установи НАН України.

 2. До участі в конкурсі допускаються тільки проєкти, спрямовані на реалізацію основних розділів Програми відповідно до її Концепції.

 3. Проєкт має бути схвалений вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.

 4. Одна особа може бути керівником тільки одного проєкту.

 5. Запити установ НАН України на участь у конкурсі за Програмою (далі – Запит) формуються та роздруковуються винятково за допомогою Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України).

 6. У Запиті наводяться перспективні обсяги фінансування на весь строк виконання проєкту (термін виконання проєкту визначає виконавець), але фінансування проєкту визначається замовником Програми (НАН України) відповідно до фактично виділених коштів на виконання завдань Програми на поточний рік.

 7. У Запиті вказується розділ Програми.

Запити подаються у паперовому вигляді у двох примірниках за адресою: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54, кім. 518 вченому секретарю Відділення інформатики НАН України Гороховатській Ользі Ярославні, тел.: (044) 239-6541. 

 1. Термін подання запитів – з 18.01 по 16.02 2021 р.

 2. Дата подання запиту визначається датою його реєстрації Науковою радою Програми.

 3. Запити, що не відповідатимуть вимогам конкурсу або невчасно подані, до участі в конкурсі не допускаються.

 4. Запити, що не пройшли конкурс, не повертаються.

 5. Заявник має право відкликати поданий запит в межах вищезазначеного терміну.

У місячний строк після завершення терміну подання документів Наукова рада Програми забезпечує проведення наукової експертизи запитів, допущених до участі в конкурсі, та визначає переможців.

Розгляд запитів здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

 • відповідність мети і завдань проєкту основним розділам Програми; 

 • інноваційність наукових підходів;

 • актуальність проєкту для вирішення потреб науки, техніки, економіки, національної безпеки та оборони України;

 • науковий рівень публікацій заявника;

 • повнота опису наукової продукції, яка буде створена, очікуваних результатів виконання проєкту;

 • проєкт не може дублювати роботи з поточної бюджетної тематики, а також підтримані іншими конкурсами; 

 • перспективи впровадження (використання) результатів виконання проекту.

Перевага надаватиметься проєктам, за якими результат буде отримано протягом 2-3 років.

термін подачі матеріалів: 16.02.2021

Показати

Конкурс науково-технічних проектів за Програмою інформатизації НАН України на 2021 рік

Оголошується конкурс

науково-технічних проектів за Програмою інформатизації НАН України на 2021 рік

Проведення конкурсу спрямоване на виконання Програми інформатизації на 2020-2024 роки за основними її напрямами (див. Додаток). 

1. У конкурсі можуть брати участь проекти, виконавцями яких є установи НАН України. Установи, що не підпорядковані НАН України, можуть бути тільки співвиконавцями проекту. 

2. До участі в конкурсі допускаються лише проекти, що спрямовані на виконання завдань Програми інформатизації НАН України. Перелік конкурсних завдань наведено в Додатку. 

3. Проект має бути спрямованим на виконання одного або кількох з переліку конкурсних завдань або їх частин. 

4. Фінансування проекту визначається замовником Програми інформатизації НАН України (Президія НАН України) лише на поточний рік. 

5. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений в оголошенні термін має подати Запит на виконання проекту, оформлений відповідно до форми запиту, затвердженої Постановою Президії НАН України від 19.12.2018 р. № 339 “Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в НАН України”

6. Пріоритетними роботами на 2021 рік є такі:

 • супроводження та доопрацювання згідно зі змінами законодавства функціонуючих систем, розроблених у рамках Програми інформатизації НАН України;
 • перенесення баз даних та обробку даних систем, розроблених у рамках Програми інформатизації, до хмарного середовища НАН України;
 • проекти, спрямовані на розробку та впровадження хмарних та грід сервісів для забезпечення наукових досліджень, які по завершенню проекту мають бути внесені в каталог сервісів національної хмари відкритої науки, яка будується та буде інтегрована в Європейську хмару відкритої науки;
 • проекти щодо підвищення інформаційної безпеки баз даних функціонуючих систем, розроблених в рамках Програми інформатизації НАН України.

Термін проведення конкурсу: 11.01.2021 – 11.02.2021.

Заповнені форми запитів подаються в Інститут програмних систем НАН України. Адреса: 03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 5, приймальня.  Обов’язково відправляти електронні копії Запитів на електронну адресу:  Перконос Петро peter@protoka.kiev.ua.

 

Додаток

Завдання Програми інформатизації НАН України на 2020-2024 роки за напрямами

1. Підтримка та розвиток інфраструктури інформатизації НАН України

1.1. Підтримка та розбудова АМОД НАН України.

1.2. Надання сервісів на базі АМОД установам НАН України.

 

2. Розвиток інтегрованої системи науково-інформаційних ресурсів НАН України

2.1. Створення  єдиного наукового інформаційного простору (ЄНІП) НАН України.

2.2. Розробка і розвиток структурованого порталу НАН України «Академічна наука».

2.3. Підтримка та розвиток Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України та Системи інтеграції електронних бібліотек України.

2.4. Розробка та впровадження корпоративної наукової пошукової (навігаційної) системи НАН України.

 

3. Розвиток засобів і технологій підтримки наукових досліджень з застосуванням хмарних та Грід-технологій в НАН України

3.1. Підтримка та розвиток хмарної та грід інфраструктури в НАН України.

3.2. Розвиток сервісів в хмарній та грід інфраструктурі НАН України.

 

4. Розвиток засобів підтримки науково-організаційної та господарської діяльності НАН України

4.1. Підтримка та розвиток АІС Президії НАН України.

4.2. Підтримка та розвиток типової АІС наукової установи НАН України.

4.3. Розробка, впровадження та підтримка Інтегрованої системи організації наукової діяльності НАН України.

термін подачі матеріалів: 11.02.2021

Показати

Щиро вітаємо лаурeатів премії Президента України для молодих учених 2020 р. к.ф.-м.н. Щокотову Ольгу та к.ф.-м.н. Баштову Анну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №595/2020

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2020 року:

- за роботу «Еволюція дефектної структури та механічні властивості в опромінюваних кристалічних системах»:

БАШТОВІЙ Анні Іванівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ЩОКОТОВІЙ Ользі Михайлівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

Показати

02 січня 2021 р. пішов з життя видатний вчений, доктор г.-мін. наук, завідувач лабораторії фізичних методів аналізу руд Вальтер Антон Антонович

02 січня 2021 р. пішов з життя видатний вчений, доктор г.-мін. наук, завідувач лабораторії фізичних методів аналізу руд Вальтер Антон Антонович

Світла пам'ять про Антона Антоновича Вальтера назавжди залишиться в наших серцях.Довідка про наукову, науково-організаційну діяльність доктора геол.-мін. наук, доцента Вальтера Антона Антоновича

Вальтер Антон Антонович народився в м. Харків в 1933 р. Закінчив геологічний факультет Харківського державного університету в 1951 р. та отримав спеціальність інженера-геолога. Закінчив очну аспірантуру Інституту мінеральних ресурсів у 1963 р. В 1980 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Мінералогічні індикатори ударного метаморфізму, геологічна будова і імпактні алмази вибухових метеоритних кратерів Українського щита». Трудова діяльність: 1963-1965 – м.н.с., с.н.с. відділу мінералогії Інституту мінеральних ресурсів, 1965-1970 – доцент кафедри мінералогії і петрології Харківського державного університета, 1970-1971 – с.н.с. Фізико-технічного інституту АН УРСР, 1971-1983– с.н.с., зав. лабораторії фізичних методів дослідження, 1983-1994 – зав. відділом відділення металогенії Інституту геохімії і фізики мінералів АН України, 1994-1995 – науковий радник Державного комітету по рідкісним, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню, 1995 – помічник голови Державного комітету України з питань науки і технологій, 1995-1996 – працював в Державному комітеті України з науки, техніки та промислової політики, 1996-1998 – головний науковий співробітник Державного наукового центру радіогеології оточуючого середовища НАН та МНС України, 1998- 2014 – завідувач відділу фізичних методів аналізу руд Інституту прикладної фізики НАН України, з 2014 р. по цей час завідувач лабораторії фізичних методів аналізу руд Інституту прикладної фізики НАН України.

Вальтер А.А. видатний вчений у галузі загальної, структурної, прикладної мінералогії, фізико-хімічної петрології, фізики мінералів, порівняльної планетології. Вивчав мінералогію рідкіснометалевих, золоторудних і уранових родовищ. Брав участь у відкритті нового типу геологічних структур в Україні – вибухових метеоритних кратерів і алмазів в їх породах. Останні 20 років працює на межі ядерної фізики і наук про Землю. Використовуючи принципи і методи цих наук прогнозував новий тип корисних копалин – моноізотопну сировину. Із співавторами відкрив звичайно рідкісні ізотопи у природно чистому і надчистому стані, встановив і обґрунтував явище залежності відхилення від радіоактивної рівноваги древніх руд України в залежності від їх мінерального складу. Автор більш 330 наукових публікацій.

Відзнаки д.г.-м.н. Вальтера А.А.: Грамота Верховної ради УРСР (1982 р.), медалі СРСР (1983, 1985 рр.), медаль ВДНГ СРСР (1979 р.), диплом ВДНГ України (1981 р.), Почесна грамота Президії НАН України (2003 р.), медаль ім.В.І. Лучицького (2003 р.), Почесна грамота Кабінету міністрів України (2008), Нагрудний знак НАН України - За професійні здобутки (2013), Почесна грамота Верховної ради України (2018).

Показати

Останні новини

Різне

Щиро вітаємо лаурeатів премії Президента України для молодих учених 2020 р. к.ф.-м.н. Щокотову Ольгу та к.ф.-м.н. Баштову Анну. Детальніше ...

Конкурси

Конкурс українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 28.02.2021 Детальніше ...

Конкурс науково-технічних проектів за Програмою інформатизації НАН України на 2021 рік Кінцевий термін подачі документів: 11.02.2021 Детальніше ...

Конкурс проєктів з виконання завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр. Кінцевий термін подачі документів: 16.02.2021 Детальніше ...