Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 Актуальні новини   | новини 2019 рік | новини за роками:
 
2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


V Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики" (22-24.04.2019)

22-24 квітня 2019 р. в Інституті прикладної фізики Національної академії наук та Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренко МОН України відбудеться конференція молодих учених "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики".

Конференція входить до ПЕРЕЛІКу наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2019 р. Посилання.

термін подачі матеріалів: 24.04.2019

Показати

Вітаємо к.ф.-м.н., зав. лабораторії рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів Лебедя Олександра Анатолійовича з присвоєнням вченого звання старшого дослідника.

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 05.03.2019 № 308
Список здобувачів вченого звання старшого дослідника

.........
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Інститут прикладної фізики НАН України
Лебедь Олександр Анатолійович, спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
..........
Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

20 березня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Хелемеля О.В.

  Гальмування важкої зарядженої частинки електронним газом в зовнішньому магнітному полі

  Досліджено випадок гальмування важкої зарядженої частинки електронним газом в зовнішньому магнітному полі. Проаналізовано вираз для діелектричної сприйнятливості магнітоактивного електронного середовища. Отримано залежність гальмівної здатності електронного газу від швидкості іона для помірно сильних магнітних полів.

 • Аспірант Поліщук А.Ю.

  Застосування поліномів Церніке для обробки зображень (продовження). Обернене перетворення.

  У даній роботі представлено метод відновлення зображення за допомогою поліномів Церніке. З отриманого образу зображення, за допомогою оберненого перетворення, отримано прообраз. Також детально розглянуто реалізацію програмного коду для перетворення зображень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

13 березня 2019 р. о 1400

Порядок денний

 • Аспірант Поліщук А.В.

  Новий підхід рентгенівської візуалізації може підвищити нанорозмірну роздільну здатність джерела синхротронного випромінювання APS (Argonne, USA) (Огляд літератури)

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Вплив магнітного поля на струм польової емісії з конструкційних матеріалів прискорювачів (огляд)

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

13/03/2019 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Представлення дисертації "Нелінійні ефекти в процесах квантової електродинаміки в сильному імпульсному полі лазера" на здобуття ступеня д-ра фіз.-мат. наук.
  Доповідач: к.ф.-м.н., зав. лаб. № 31 Лебедь О.А.
 2. Питання проведення атестації ІПФ НАН України.
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 3. Висунення кандидатури д.ф.-м.н., с.н.с. Харченко В.О. на стипендію Верховної ради для молодих докторів наук.
  Доповідачі: д.ф.-м.н., с.н.с., с.н.с. відділу № 60 Харченко В.О.
 4. Різне.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 13.03.2019

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

6 березня 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Мусієнко І.І.

  Вчені виявили процес, який стабілізує термоядерну плазму (Огляд літератури)

 • Н.с. Тулякова Н.О.

  Артефакти в рентгенівській комп’ютерної томографії.

  Розглянуті типи артефактів, присутніх у рентгенівських комп’ютерних томографічних зображеннях. Проведено огляд методів обходу або усунення артефактів.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Вітаємо н.с.відділу № 40 Дяченка М.М.та м.н.с.Хелемелю А.В. з присудженням Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р.

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (далі - Премія):

за роботу "Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах":

Дяченку Михайлу Михайловичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

Хелемелі Олексію Володимировичу - молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

27 лютого 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Нікішкін І.І.

  Фізика елементарних частинок в 2018 році (Огляд літератури)

 • Аспірант Скороход Р.В.

  Врахування іонного опромінювання в задачах радіаційно-індукованої сегрегації.

  Проведено моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в феритних сталях під дією іонного опромінення. В рівняннях радіаційно-індукованої сегрегації враховано зміну концентрації компонентів та дефектів сплаву за рахунок атомів імплантації та балістичної дифузії.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар відділу №20 з питань радіаційної біофізики під кер. д.с.-г.н. Чіванова В.Д.

12 лютого 2019 р. о 900

Порядок денний

 • Електронно-індукований рентгеноспектральний мікроаналіз (EDX, WDX-аналізатор)
  Доповідачі: м.н.с. Зінченко Є.І., н.с. к.ф.-м.н. Дуванов С.М.
 • Глобальне потепління - міфи і реальність
  Доповідач с.н.с. к.ф.-м.н. Рогульський Ю.В.
 • Доповідь н.с., к.ф.-м.н. Кузнецов В.М. щодо висунення циклу наукових праць «Магнітокерований синтез штучних біокристалічних захисних структур типу "ультра/нанорозмірні неорганічні частки - полімерна матриця" для потреб медицини та косметологічної хірургії» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених 2019р.
 • Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

6 лютого 2019 р. о 1500

Порядок денний

 • Пров.н.с. Кульментьєв О.І.

  Вхідні і вихідні дані в пакеті ANKAphase.

  Дано короткий опис програмного пакету ANKAphase, призначеного для відновлення фази в методі вільного поширення для рентгенівського фазового контрасту. Детально проаналізовані вирази для обчислення проекційної товщини, сенс і електродинамічна природа всіх вхідних в ці вирази величин. Відзначено наступні позитивні особливості пакета ANKAphase: можливість врахування ненульового поглинання, неітераційний характер, необхідність проведення вимірювань для єдиної відстані між зразком і детектором, наявність зручної для користувача оболонки і графічного інтерфейсу. Підкреслюється можливість використання пакета ANKAphase при проведенні томографічних досліджень.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

04/02/2019 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради

Порядок денний

 1. Інформація щодо наради "Атомна енергетика".
  Доповідач: директор, акад. НАН України Сторіжко В.Ю.
 2. Зміни в структурі Інституту Інституту.
  Доповідач: директор, акад. НАН України В.Ю. Сторіжко.
 3. Щодо нового порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.
  Укранська наука на шляху до Європи: Аналіз основних положень статті заст. міністра МОН України Максима Стріхи (ZN № 1226 12-18.01.2019).
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 4. Розподіл базового фінансування на 2018 р.
  Доповідач: заст. дир. Р.І. Холодов.

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

відбудеться: 04.02.2019

Показати

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні колеги!

Щиро вітаємо вас з нагоди світлих і радісних свят Нового року та Різдва Христового!

Хай принесуть новорічні свята мир, радісний настрій на весь рік і краще майбутнє, додадуть сил, творчої наснаги та впевненості у завтрашньому дні!

Дякуємо за нові наукові здобутки, вчасну і активну взаємодію, розуміння і підтримку!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Показати

Останні новини

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав. лабораторії рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів Лебедя Олександра Анатолійовича з присвоєнням вченого звання старшого дослідника. Детальніше ...

Конференції

V Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики" (22-24.04.2019) Детальніше ...