Картинка
Новини Про Інститут Головні результати Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2018

 Актуальні новини   | новини 2018 рік | новини за роками:
 
2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Фільтр:


Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О.

26 квітня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Харченко В.О.

  Мікроструктурні перетворення та процеси самоорганізації в конденсованих системах

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

18 квітня 2018 р. о 1600

Порядок денний

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Перевірка теорії Ейнштейна вказала на те, що Сонце втрачає свою масу (огляд літератури)

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Подвійне променезаломлення фізичного вакууму в магнітному полі

  Продовжено вивчення явища подвійного променезаломлення фізичного вакууму в магнітному полі за допомогою квазікласичного, квантово-механічного підходів та методом стандартної теорії розсіяння. Досліджуються закономірності впливу зовнішнього магнітного поля на зміну поляризації фотонів з різного діапазону енергій. Знайдено параметри поляризації кінцевого фотона (параметри Стокса, кут повороту площини поляризації, параметр еліптичності) в сильному магнітному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

17 квітня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Скороход Р.

  Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в трикомпонентних сплавах

  В моделі радіаційно-індукованої сегрегації, що базується на першому та другому законах Фіка з урахуванням зворотного ефекту Кіркендала, розроблений комп’ютерний код, за допомогою якого для трикомпонентних сполук знайдені просторова і часова залежності концентрацій компонентів та точкових дефектів. Проведено моделювання радіаційно-індукованої сегрегації при різних початкових концентраціях компонентів, температурах, швидкостях утворення дефектів і набраних дозах опромінення. Продемонстрований процес досягнення стаціонарного стану при збільшенні дози опромінення.

 • Аспірант А.Ю.

  Побудова діаграми Пурбе для вивчення корозії реакторних матеріалів

  Корозія – це процес самовільного руйнування металів та сплавів у результаті фізико-хімічної взаємодії з оточуючим середовищем. Метали та сплави є найбільш важливими конструкційними матеріалами. Економічні втрати внаслідок корозії у промислово розвинутих країнах досягають 3-5% від національного доходу. Вивчення можливості зменшення наслідків виникнення корозії є досить актуальним. Для встановлення межі термодинамічної можливості протікання електрохімічної корозії металів зазвичай використовують діаграми Пурбе (діаграми станів системи метал-вода). Вони дають інформацію про термодинамічну рівновагу між металом, його йонами в розчині або нерозчинними продуктами реакції для різних електродних потенціалів φ (у вольтах за водневою шкалою) метала та різних pH водного розчину.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:12 квітня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: дослідження характеристик індуктивно-зв’язаної плазми з зовнішнім магнітним полем, утвореного системою постійних магнітів. Доповідач – с.н.с відділу ядерно-фізичних досліджень Мордик Сергій Миколайович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

11 квітня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Огляд термоядерних стартапів світу (огляд літератури)

 • Аспірант Мусієнко І.І.

  Теоретичне вивчення модифікації поверхні металу для мінімізації високовольтних пробоїв у прискорювальних структурах

  Розглядається спосіб знаходження теоретичної залежності, яка враховує вплив різних параметрів системи метал-метал-вакуум на величину густини струму польової емісії з модифікованої поверхні металу у високоградієнтних постійних електричних полях. Для розв’язку задачі використовується умова неперервності хвильових функцій у точках повороту потенціального бар’єру.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:5 квітня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: деякі філософські моменти про можливості установки вимірювання часу життя позитронів. Доповідач – м.н.с відділу ядерно-фізичних досліджень Захарець Михайло Іванович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

4 квітня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Новак О.П.

  Сильна перемінність блазарів добре пояснюється деформацією його джетів (огляд літератури)

 • Аспірант Нікішкін І.І.

  Моделювання одновимірного газу методом PIC

  Моделювання розширення електронного газу, вирівнювання температур 2-х підсистем, власних коливання модельного електрон-позитронного газу, втрати енергії іона при проходженні через електронний газ методом PIC.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О.

29 березня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Баштова А.І.

  Моделювання просторової організації точкових дефектів в опромінюваних системах

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

28 березня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • С.н.с. Ворошило О.І.

  Резонанс в багатофотонних процесах (l=5) при народження електрон-позитронної пари в процесі розсіюванні електрона на лазерній хвилі (експеримент SLAC)

  Досліджено багатофотонні процеси l=5 при народженні електрон-позитронної пари електроном в процесі розсіюванні електрона на лазерній хвилі у резонансному наближенні. Проведено аналіз резонансних умов. Отримана і проаналізована ймовірність даного процесу в резонансному наближенні. Показано, що резонансна область вносить суттєвий вклад у загальну ймовірність процесу утворення електрон-позитронної пари у випадку коли порогові умови виконуються для чотирьохфотонних процесів

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

21 березня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Н.с. Дяченко М.М.

  Фізика елементарних частинок у 2017 році (огляд літератури)

 • М.н.с. Лебединський С.О.

  Релятивістська поправка до польового струму

  У роботі показано урахування релятивістьських ефектів у теорії Фаулера і Нордгейма

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:15 березня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: Стенд для діагностики параметрів пучка електростатичного прискорювача. Доповідач – к.ф.-м.н, н.с відділу фізики пучків заряджених частинок Колінько Сергій Володимирович
 • Доповідь на тему: відпрацювання технології протонно-пучкової літографії для виробництва мікрокомпонентів вакуумної електроніки та рентгенівської оптики. Доповідач – к.ф.-м.н, н.с відділу фізики пучків заряджених частинок Колінько Сергій Володимирович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

14 березня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • Аспірант Полищук А.Ю.

  Двошаровий графен може перетворюватися в надміцну плівку (огляд літератури)

 • С.н.с. Лебедь О.А.

  Резонансне розсіювання ультрарелятивістських електронів в полі двох імпульсних сильних лазерних хвиль

  Розглядається процес розсіювання у випадку ультрарелятивістських енергій електронів та високої інтенсивності поля. Визначено умови резонансного протікання процесу. Визначено інтерференційну кінематичну область, де випромінювання-поглинання фотонів кожної з хвиль відбувається корельованим чином. Проведено порівняльний аналіз резонансних перерізів в інтерференційній області та в області Бункіна-Федорова, де процеси випромінювання-поглинання фотонів зовнішнього поля протікають незалежно.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

7 березня (середа) о 13.00 в актовій залі ІПФ НАН України відбудеться науковий семінар зі статистичної фізики та мікроструктурних перетворень

 Порядок денний

 • Бадалян А., кафедра ПМ та МСС СумДУ

  Формирование и режимы движения ансаблей наночастиц в равновесной статистической теории

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

Показати

Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

7 березня 2018 р. о 1500

Порядок денний

 • М.н.с. Хелемеля О.В.

  Втрати енергії важкою зарядженою частинкою в замагніченому електронному газі з врахуванням анізотропної температури

  Представлення матеріалів роботи дисертаційного дослідження.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Показати

Семінар лабораторного корпусу ІПФ НАН України “Розробка ядерно-фізичних методів дослідження структури і складу матеріалів та електростатичних прискорювачів”

Дата та час:01 березня 2018 р. о 1000

Місце проведення: лабораторний корпус Інституту прикладної фізики НАН України, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 3, аудиторія 24а

Порядок денний

 • Доповідь на тему: вплив іонно-плазменної обробки міді на високовакумні пробої. Доповідач – м.н.с лабораторії прискорювачів прямої дії, іонної імплантації та модифікації реакторних матеріалів Карпенко Олександр Юрійович
 • Доповідь на тему: дослідження можливості отримання іонів тугоплавких металів із джерела розпилювального типу для імітаційних досліджень радіаційної стійкості матеріалів. Доповідач – м.н.с лабораторії прискорювачів прямої дії, іонної імплантації та модифікації реакторних матеріалів Роєнко Олег Юрійович

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Заявка на участь у наступних семінарах розташована за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvWKFDdhjqsxBv9aN4nlnEcXaGm-RbIXmnxMgTKlsDg/edit?usp=sharing

Заповнені заявки надсилайте на пошту:

ipflabseminar@gmail.com

Показати


Останні новини

Семінари

Науковий семінар зі статистичної фізики і мікроструктурних перетворень під кер. проф. Харченка Д.О. Час проведення: 26.04.2018 Детальніше ...