Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023

 

Вчена рада

Засідання 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2013

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Затвердження анотованих звітів за 2013 рік
  Доповідачі: учений секретар Інституту, керівники наукових робіт
 • Звіти наукових робіт, виконання яких завершується в 2013 р.
  Доповідачі: керівники наукових робіт
 • Затвердження проміжних звітів, які заплановані замовником за 2013 р.
  Доповідачі: учений секретар Інституту, керівники наукових робіт
 • Звіт про результати відрядження до Китаю
  Доповідач: в.о. зав. відділу № 20, к.ф.-м.н. Данильченко С.М.
 • Інше 

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 • Атестація аспірантів, які завершили навчання.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Атестація аспірантів, які завершили перший та другий роки навчання та затвердження індивідуальних планів роботи на 2013 рік.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання.
 • Доповідач: к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., учений секретар.
 • Затвердження нової наукової роботи: Розроблення комп’ютерної складової багатофункціонального електровимірювального комплекту приладів для фізичного експерименту.
 • Доповідач: к.ф.-м.н. Лопаткін Р.Ю.
 • Різне.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Затвердження звіту та програми діяльності відділу № 30.
  Доповідач: зав. відділу №30, академік НАН України Сторіжко В.Ю.
 • Затвердження звіту та програми діяльності відділу № 60.
  Доповідач: зав. відділу №60 д.ф.-м.н. Харченко Д.О.
 • Затвердження анотаційних звітів
  Доповідачі: наукові керівники робіт
 • Інше 

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Затвердження звіту та програми діяльності відділу № 10.
  Доповідач: зав. відділу №10 д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України Мирошніченко В.І.
 • Інше 

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Інформація щодо спільного засідання Президії НАН України та Президії НАМН України про стан та перспективи розробок і вітчи-зняного виробництва радіофармпрепаратів, прискорювачів та діаг-ностичної апаратури для потреб розвитку ядерної медицини в Україні.
  Доповідач: директор ІПФ НАН України, академік Сторіжко В.Ю..
 • Затвердження звітів та програми діяльності відділу № 20.
  Доповідач: в.о. зав. відділу №20, к.ф.-м.н. Данильченко С.М.
 • Затвердження нового проекту держбюджетної тематики.
  Доповідач: зав. лаб. №31, к.ф.-м.н. Возний В.І.
 • Інше 

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


21 травня 2013 р. о 1500

Порядок денний

 • Затвердження звітів та програми діяльності відділу № 50. Доповідачі:
  зав. відділу №50, д.г.-м.н. Вальтер А.А.
 • Затвердження звітів та програми діяльності НДЦ ННП.
  Доповідачі: зав. НДЦ ННП, к.ф.-м.н. Лопаткин Р.Ю.
 • Нагородження почесними грамотами Управління освіти наукових пра-цівників з нагоди Дня Науки.
  Доповідачі: директор ІПФ НАН України акад. Сторіжко В.Ю.
 • Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Інформація про річні збори НАН України.
  Доповідачі: директор Інституту акад. Сторіжко В.Ю., заст. директора з наукової роботи чл.-кор. Мирошніченко В.І., к.ф.-м.н. Холодов Р.І.
 2. Затвердження звітів та програми діяльності відділу № 40 і лабораторії № 41.
  Доповідачі: зав. відділу №40, д.ф.-м.н. Рощупкін С.П., зав. лаб. №41 к.ф.-м.н. Холодов Р.І.
 3. Затвердження положення про атестацію наукових працівників ІПФ НАН України.
  Доповідачі: пров. юрисконсульт Чуяшенко Д.О.
 4. Нагородження почесними грамотами ВЯФЕ наукових працівників з нагоди Всеукраїнського Фестивалю Науки.
  Доповідачі: директор ІПФ НАН України акад. Сторіжко В.Ю.
 5. Інше

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


26 лютого 2013 р. о 1500

Порядок денний

 1. Внесення до темплану нових НР.
  Доповідачі: керівники наукових робіт
 2. Атестація стипендіатів Президента України та Президії НАН України.
  Доповідачі: стипендіати (Магілін Д.В., Новак О.П., Лисенко І.О., Пономарьов А.О.)
 3. Висунення кандидатур:
  • Премія Верховної ради України для молодих учених;
  • Грант Президента для молодих учених;
  • Стипендія Президії НАН України для молодих учених.
  Доповідачі: вчений секретар – к.ф.-м.н. Ворошило О.І., к.ф.-м.н. Лебедь О.А., Лисенко І.О., Романенко О.О.
 4. Інше

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради