Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 

Вчена рада

Засідання 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Архів новин за 2012

20 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Розгляд звітів за науковими роботами:  №184-10 (Бугай О.М.), №186-11(чл.-кор.  Мирошніченко В.І.), №187-11 (акад. Сторіжко В.Ю.), №188-12 (проф. Харченко Д.О.), №189-12 (Харченко В.О.), №204-12 (чл.-кор. Мирошніченко В.І.),  385-11 (Лебедь О.А.), №505-12 (Данильченко С.М.), №507-12 (акад. Сторіжко В.Ю.),
 • Інше

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


25 грудня 2012 р. о 1500

Порядок денний

 • Оглядова доповідь: проект CLIC

  к.ф.-м.н. Лебедь О.А.

 • Звіт про відрядження в ЦЕРН

  асп. Профатілова Я.В.

 • Розгляд звітів за науковими роботами:

  № 380-10 (Вальтер А.А.), № 504-12 (Рогульський Ю.В.)

 • Висунення праці к.ф.-м.н. Харченко "Властивості проходження нерівноважних процесів упорядкування в опроінюваних кристалічних систеах" на здобуття премії Президента України для молодих вчених
  Доповідачі: уч. секр. Ворошило О.І., к.ф.-м.н. Харченко В.О.
 • Інше

Явка членів вченої ради обов'язкова

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради


10 грудня 2012 р. о 1500

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • Наукова доповідь: «Новітні наукові европейські мегапроекти.» Заст. директора з наукової роботи, к.ф.-м.н., с.н.с., доц. Холодов Р.І.
 • Затвердження анотаційних звітів з наукових робіт, що виконувалися в ІПФ НАН України в 2012р.
 • Відрахування із аспірантури Реброва О.В.
 • Доповідачі: учений секретар к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., науковий керівник д.ф.-м.н., с.н.с. Пономарьов О.Г.

 • Переведення аспіранта Булата В.С. на денну форму навчання
 • Доповідачі: учений секретар к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., асп. Булат В.С.

  Доповідачі: керівники наукових робіт.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 • Атестація аспірантів, які завершили навчання.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Атестація аспірантів, які завершили перший та другий роки навчання та затвердження індивідуальних планів роботи на 2013 рік.
 • Доповідачі: наукові керівники, аспіранти.
 • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання.
 • Доповідач: к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило О.І., учений секретар.
 • Затвердження нової наукової роботи: Дослідження механізмів пробою в прискорюючих високоградієнтних структурах CLIC, обумовлених наявністю газових домішок.
 • Доповідач: чл.-кор. НАН України, зам. директора з наукової роботи Мирошніченко В.І.
 • Різне.

11 грудня 2012 р. о 1300

Порядок денний

 • Прийняття до розгляду дисертації Пономарьова А. О. « Формування іонного пучка з неоднорідною фазовою густиною в ядерному мікрозонді» за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.»

  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України Мирошніченко Валентин Іванович.

 • Прийняття до розгляду дисертації Крамченкова А.Б. «Спектрометрія пружного розсіяння з високою роздільною здатністю » за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Сторіжко Володимир Юхимович.

 • Захист дисертаційної роботи Нагорного Дмитра Анатолійовича «Визначення плазмових параметрів високочастотного джерела іонів методами зондової та надвисокочастотної діагностики», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник - к.ф.-м.н., с.н.с. Мордик С.М.

  Офіційні опоненти:

  • Пономарьов О.Г., д.ф.-м., с.н.с., зав. лабораторії №12 ІПФ НАН України;
  • Шамрай К.П., д.ф.-м.н., с.н.с., зав. відділу теорії плазми ІЯД НАН України.

  Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України.

 • Захист дисертаційної роботи Вершинського Сергія Олексійовича «Джерело квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання на базі електростатичного прискорювача протонів» що представлені на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – акад. Сторіжко В.Ю., д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, директор Інституту прикладної фізики НАН України.

  Офіційні опоненти:

  • Куліш М.П., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, зав. кафедри фізики функціональних матеріалів Київського національного університету;
  • Мирошніченко В.І., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, заст. директора з наукової роботи ІПФ НАН України.

  Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України.

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


27 червня 2012 р. о 1500

відбудеться засідання вченої ради Інституту прикладної фізики НАН України під кер. акад. НАН України Сторіжка В.Ю.

Порядок денний

 1. Про зміни в структурі інституту.
  Доповідач: Директор ІПФ НАН України, акад. НАН України Сторіжко В.Ю.
 2. Розгляд нових науковий робіт базового фінансування прикладної тематики на 2013-2015 рр.
  Доповідачі: к.ф.-м.н., с.н.с. Рогульский Ю.В., к.ф.-м.н., доц. Лопаткін Р.Ю.
 3. Внесення до тематичного плану інституту нових наукових робіт.
  Доповідачі: к.ф.-м.н. Данильченко С.М., к.ф.-м.н., с.н.с. Рогульский Ю.В.
 4. Нагородження грамотами управління освіти працівників Інституту.
 5. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань


24 квітня 2012 р. о 1500

відбудеться засідання вченої ради Інституту прикладної фізики НАН України під кер. акад. НАН України Сторіжка В.Ю.

Порядок денний

 1. Інформація щодо звітної сесії Загальних зборів Національної академії наук України.
  Доповідачі: акад. НАН України Сторіжко В.Ю., чл.-кор. НАН України Мирошніченко В.І.
 2. Нагородження співробітників Інституту почесними грамотами ВЯФЕ з нагоди дня науки.
 3. Подання проекту д.ф.-м.н. Харченка Д.О. на конкурс наукових проектів на одержання грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2013 р.
  Доповідач: д.ф.-м.н. Харченко Д.О.
 4. Подання кандидатури д.ф.-м.н. Харченка Д.О. на вчене звання професора за спеціальністю «теоретична фізика».
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 5. Вибори завідувачів відділів № 40, № 60.
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 6. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань


02 лютого 2012 р. о 1500

відбудеться засідання вченої ради Інституту прикладної фізики НАН України під кер. акад. НАН України Сторіжка В.Ю.

Порядок денний

 1. Висунення кандидатур від ІПФ НАН України на вакантні посади член-кореспондентів та академіків НАН України.
  Доповідачі: проф. Рощупкін С.П., проф. Зінов'єв Г.М., чл.-кор. НАН України Молодкін В.Б.
 2. Висунення кандидатур на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених.
  Доповідач: уч. секр. Ворошило О.І.
 3. Питання щодо закриття наукової роботи № 185-11 “Використання та адаптація програмних кодів за стандартом грід-технологій для мультимасштабного моделювання мікроструктурних перетворень у матеріалах реакторної техніки” у зв’язку з завершенням терміну дії договору.
  Доповідач: д.ф.-м.н. Харченко Д.О.
 4. Зміни в структурі теоретичного відділу.
  Доповідач: академік НАН Украіни Сторіжко В.Ю.
 5. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань


05 січня 2012 р. о 1500

відбудеться засідання вченої ради Інституту прикладної фізики НАН України під кер. акад. НАН України Сторіжка В.Ю.

Порядок денний

 1. Розподіл бюджетного фінансування на 2011 рік.
  Доповідач: заст. дир. за наук. пит. Мирошніченко В.І.
 2. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту у 2011 році.
  Доповідач: акад. НАН України Сторіжко В.Ю.
 3. Звіти з наукових робіт, виконання яких завершується в 2011 р.
  Доповідачі: чл.кор. Мирошніченко В.І., Сторіжко В.Ю., к.ф.-м.н. Бугай О.М., д.ф.-м.н. Харченко Д.О., к.ф.-м.н. Кравченко С.М.
 4. Інше

Явка членів ради обов'язкова

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, кабінет директора


Останні новини

Вибори директора

Наказ № 204 від 30.12.2021 "Про організацію виборів директора ІПФ НАН України" Детальніше ...

Розпорядження № 145 від 03.03.22 "Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України" Детальніше ...

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2022 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...