Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 

Спеціалізована вчена рада К55.250.01

Засідання 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012

Архів новин за 2013

Порядок денний

 • Захист дисертаційної роботи Колінька Сергія Володимировича «Особливості формування пучків іонів системами квадрупольних лінз з порушеною структурою магнітних полів », що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – Пономарьов О.Г., д.ф.-м.н., с.н.с., зав. лабораторії ІПФ НАН України.
  Офіційні опоненти:
  Шраменко Б.І., д.ф.-м.н., с.н.с., пров. н.с. НДК «Прискорювач» ННЦ ХФТІ;
  Лисенко О.В., д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри загальної та теоретичної фізики СумДУ МОН України.

Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України.

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


Порядок денний

 1. Прийняття до захисту дисертаційної роботи м.н.с. відділу ядерно-фізичних методів досліджень ІПФ НАН України Крамченкова Андрія Борисовича «Джерело квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання на базі електростатичного прискорювача протонів» за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок. Науковий керівник : д.ф.-м.н., професор, академік НАН України Сторіжко В.Ю.
 2. Прийняття до захисту дисертаційної роботи м.н.с. відділу пучків заряджених частинок ІПФ НАН України Пономарьова Артема Олександровича «Формування пучка в ядерному мікрозонді з урахуванням неоднорідності фазової густини частинок» за спеціальності 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок. Науковий керівник: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., Мирошніченко В.І.
 3. Визначення додаткових кандидатських іспитів здобувачу наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 –  фізика пучків заряджених іонів Коліньку С. В. 

Порядок денний

 • Прийняття до розгляду дисертаційної роботи м.н.с. відділу фізики пучків заряджених частинок ІПФ НАН України Колінька Сергія Володимировича « Особливості формування пучків іонів системами квадрупольних лінз з порушеною структурою магнітних полів » за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок
 • Науковий керівник – Пономарьов О.Г., д.ф.-м.н., с.н.с., зав. лабораторії ІПФ НАН України.

 • Захист дисертаційної роботи Крамченкова Андрія Борисовича «Спектрометрія пружного розсіяння з високою роздільною здатністю на пучках прискорених іонів», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – Сторіжко В.Ю., д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, директор ІПФ НАН України.
  Офіційні опоненти:
  Довбня А.М., д.ф.-м., чл.-кор. НАН України, професор, директор НДК «Прискорювач» ННЦ ХФТІ;
  Мирошніченко В.І., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок ІПФ НАН України.

 • Захист дисертаційної роботи Пономарьова Артема Олександровича «Формування пучка в ядерному мікрозонді з урахуванням неоднорідності фазової густини частинок» що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок.

  Науковий керівник – Мирошніченко В.І., д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок ІПФ НАН України.
  Офіційні опоненти:
  Огнівенко В.В., д.ф.-м.н., с.н.с., пров. н.с. відділу теоретичної плазмової електроніки та нових методів прискорення ННЦ ХФТІ;
  Кононенко С.І., к.ф.-м.н., с.н.с., доцент, доцент кафедри прикладної фізики та фізики плазми ХНУ ім.В.Н.Каразіна.

Роботи виконані в Інституті прикладної фізики НАН України.

Запрошуються всі бажаючі.

м. Суми, вул. Петропавлівська 58, актова зала Інституту прикладної фізики


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...