Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2001 0

Видавнича діяльність

Різновид публікацій: Стаття у вітчизн. виданні | Загальна кількість: 27

Данильченко С.М., Станиславов А.С., Кузнецов В.Н., Коченко А.В., Калиниченко Т.Г., Резник А.В., Стариков В.В., Москаленко Р.А., Романюк А.Н.. Структура и морфология нанокристаллических кальцификатов щитовидной железы Журнал нано- та електронної фізики, 2016, T.8, № 1, 01031(6сс)
В. П. Сидоренко, Ю. В. Прокофьев, Д. С. Мурченко, В. М. Еременко, А. В. Шелехов Координатно-чувствительный детектор заряженных частиц для спектроскопии Технология и конструирование в электронном аппаратуре, 2016, № 4-5, с.53-60 , DOI: 10.15222/TKEA2016.4-5.53
О.Г. Астраханцева, Є.А. Самохіна, О.Г. Бордунова, В.Д. Чіванов Композиція для захисту інкубаційних яєць курей на основі хітозану, перекисних сполук і сульфату заліза (FeSO4 5H2O) Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво 7 207-213
A.V.Romanenko, A.G.Ponomarov The Use of Nuclear Scanning Microprobe to Study Radiation-Induced Migration of Impurities at the Grain Boundaries in Construction Materials Журнал нано- та електронної фізики, Суми, 2016, том 8, №1, 01014(4сс)
V Yi Popovich, A Yi Jevtushenko, MV Dranchuk, LO Klochkov, VA Karpina, GV Lashkar'ov, OS Litvin, VP Romanyuk, VM Tkach, VA Baturin, O Je Karpenko, MG Dushejko Effect of argon deposition pressure on the properties of aluminum-doped ZnO films deposited layer–by–layer using magnetron sputtering Український фізичний журнал, 2016, Vol.61, №4, p.334-339. doi: 10.15407/ujpe61.04.0325
Голубнича В.М., Трофименко Я.В., Калінкевич О.В., Корнієнко В.В., Скляр А.М. Антибактеріальна дія комплексних препаратів на основі хітозану та наночастинок міді Biomedical and Biosocial anthopology, 2016, №28, с. 74-76
Гусак Є.В., Солодовник О.В., Міщенко О.М., Яновска Г.О., Ярмоленко В.О., Курганська В.О., Дедкова К.А., Погорелов М.В. Дослідження поведінки магнієвих імплантів іn vitro в розчині SBF Морфологія, 2016, т. 10, № 3, с. 110-113
Большанин С.Б., Яновская А.А., Кузнецов В.Н., Рогульський Ю.В., Станиславов А.С., Ильяшенко В.Ю., Сони А.К. Адсорбция ионов цинка капсулами гидроксиапатита в альгинатной оболочке. Изучение кинетики Хімічна промисловість України, 2016, № 2, с. 3-11
Данильченко С.М., Чиванов В.Д., Рябышев А.Г., Новиков С.В., Степаненко А.А., Кузнецов В.Н., Миронец Е.В., Марийчук А.В., Яновская А.А., Бордунова О.В., Исследование термического разложения природных карбонатов кальция методом температурно-программированной масс-спектрометрии Журнал нано- та електронної фізики, 2016, т. 8, No 4(1), 04031 (3)
S.V. Novikov, A.G. Ryabyshev, O.V. Zaporozhets, A.A. Yanovska , V.B.Moskalenko, A.V. Boitchenko, V.N. Kovalchuk, A.N. Kalinkevich, V.D. Chivanov, S.N. Danilchenko, V.E. Storizhko GAS INLET SYSTEM FOR AN ACCELERATING MASS-SPECTROMETER PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, N5 (105). Series: Nuclear Physics Investigations (67), p.108-113.
Коломієць В.М., Кононенко І.М., Кравченко С.М., Захарець М.І., Сторіжко В.Ю., Возний В.І., Бугай О.М., Девізенко О.Ю. Определение толщины слоев многослойных периодических покритий методом резерфордовского обратного рассеяния Металлофизика и новейшие технологии, 2016, т. 38, № 6, с. 815—823 / DOI:10.15407/mfint.38.06.0815
Новак О.П. Рух іона в замагніченному електронному газі як розсіяння в деформованому кулонівському потенціалі Доповіді Національної академії наук України, 2016, т. 47, № 1, с. 41-46
Вальтер А.А., Андреев О.В., Павлюк В.М., Писанський А.І., Подберезська Н.В. Новий практично важливий різновид монацита Побужжя, збагачений на чистий 208-ий ізотоп свинцю збагачений чистим ізотопом свинцю 208Pb "Мінералогічний збірник Львівського университету", 2016, №66, вип.1, стор.119-128
Харченко В.О., Харченко Д.О., Кохан С.В., Яновський В.В., Дворниченко А.В Формування нанорозмірних структур адсорбату в процесах конденсації з газової фази Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, т.14, №1, с.47-121
Вальтер А.А., Андреєв О.В., Хлонь О.А. Досвід застосування рентгенофлуоресцентного методу для дослідження системи Rb-Sr калієвих мінералів Мінералогія: сьогодення і майбуття: наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, матеріали десятих наукових читань ім. Євгена Лазаренка, 2016, т.10, c.10-12
Медведовська О. Г., Соколов С.В., Федоренко Т.А., Чепурних Г.К. До питання про фазові переходи першого роду в ортоферитах Фізика і хімія твердого тіла, 2016, вип.17, №2, с. 193-197.
Харченко Д.О., Харченко В.О., Баштова А.І. Самоорганізація вакансійного ансамблю при спінодальному розпаді бінарних систем, підданих сталій дії радіаційного опромінення Український фізичний журнал, 2016, Т. 61, № 3, c. 276-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2016_61_3_11
Харченко В.О., Яновський В.В., Дворниченко А.В. Формування нанорозмірних структур адсорбату в процесах конденсації з газової фази з урахуванням температурних ефектів Металлофизика и новейшие технологии, 2016, т. 38, № 2, с. 205—227, DOI:10.15407/mfint.38.02.0205
Лисенко І.О. Формування стійких поверхневих структур при іонному розпорошенні в рамках анізотропної моделі Курамото-Сівашинського Український фізичний журнал, 2016, т. 61, № 7, с.594-602.
V.Kharchenko , D.Kharchenko, Xiaoyong Wu, Bang Wen, Lu Wu, Wei Zhang An atomic scale study of structural and electronic properties for -Zirconium with single vacancies and vacancy clusters Металлофизика и новейшие технологии, 2016, т.38, №9, с.1195-1212 / DOI:10.15407/mfint.38.09.1195
Yu. M. Ovcharenko, S. V. Kokhan, D. O. Kharchenko, Xiaoyong Wu, Bang Wen, Lu Wu, Wei Zhang A Study of Atomic Displacements Produced in -Zr by Using Molecular Dynamics Simulations Металлофизика и новейшие технологии, 2016, т.38, №10, с.1303-1320, DOI: 10.15407/mfint.38.10.1303
Тулякова Н.О., Трофимчук А.Н., Стрижак А.Е. Алгоритмы фильтрации электрокардиограммы с динамически изменяемым размером окна Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2016, т. 76, №2 с. 4-14.
Коропов О.В. Математична модель пізньої стадії сегрегації домішки на міжзеренній межі у випадку утворення пласких виділень нової фази 17 міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, Київ: Т. 1. Диференціальні та інтегра
Тулякова Н.О., Трофимчук А.Н., Стрижак А.Е. Адаптивные мириадные фильтры для обработки сигналов ЭКГ, регистрируемых с высокой частотой дискретизации Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2016, т. 4(78), с.97-107.
Ігнатьєв І.Г. Газопостачання установок високої і надвисокої напруги за допомогою азотних компресорних станцій Винахідник і раціоналізатор, 2016, № 5, стр.17-18
Є. В. Гусак, С. М. Данильченко,О. В. Гордієнко, Н. М. Іншина, О. М. Олешко, М. В. Погорєлов Хімія поверхні біологічних апатитів мінералізованих тканин (на прикладі губчастої кісткової) Morphologia, 2016, Т. 10, № 3, С. 114-117. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Morphology_2016_10_3_22
Kharchenko, V.O., Kharchenko, D.O., Lysenko, I.O., Yanovsky, V.V., Dvornichenko, A.V. Formation of Nanoscale Structures on a Surface of Materials at Ion-Beam Sputtering Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2016,14(3), с. 319-374

Різновид публікацій: Стаття у заруб. виданні | Загальна кількість: 23

Lebed A.A., Poshupkin S.P., Padusenko E.A. Resonant scattering of ultrarelativistic electrons in the strong field of a pulsed laser wave Laser Physics, 2016, V. 26, №2, р. 025302 (9 p), doi.org/10.1088/1054-660X/26/2/025302
S.V. Kolinko, A.G. Ponomarev Effect of magnetic quadrupole lenses alignment on a nuclear microprobe resolution Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, B. - 2016. - Vol. 373, p.110-116
Лапин А.С., Ребров В.А., Колинько С.В., Саливон В.Ф., Пономарёв А.Г. Канал протонно-лучевой литографии на базе электростатического ускорителя ЖТФ, Санкт-Петербург, Р.Ф, 2016, том 86, вып.9, стр.129-135
Пономарёв А.Г. THE EFFECT OF THE BEAM EMITTANCE GROWTH IN QUADRUPOLE PROBEFORM-ING SYSTEMS Журнал Актюбинского регионального госуниверситета им. К.Жубанова, 2016, №2, стр.40-48.
I. Petrov, O.Kalinkevich, M.Pogorielov, A.Kalinkevich, A.Stanislavov, A.Sklyar, S.Danilchenko, T.Yovcheva Dielectric and electric properties of new chitosan-hydroxyapatite materials for biomedical application: Dielectric spectroscopy and corona treatment Carbohydrate Polymers, 2016, V.151, р. 770-778, DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.05.110
Kuznetsov V.N., Yanovska A.A., Stanislavov A.S., Danilchenko S.N., Kalinkevich A.N., Sukhodub L.F. Controllability of brushite structural parameters using an applied magnetic field Materials Science and Engineering C, 2016, v.60, р.547-553, DOI: 10.1016/j.msec.2015.11.066
Yanovska А., Kuznetsov V., Stanislavov A., Husak Е., Pogorielov М., Starikov V., Bolshanina S., Danilchenko S. Synthеsis and characterization of hydroxyapatite-glatine composite materials for orthopaedic application Materials Chemistry and Physics, 2016, v. 183, р.93-100, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.08.006
Игнатьев И.Г. Электрофизика электростатических ускорителей заряженных частиц: Сборник статей. видавництво «Lambert Academic Publishing», 2016, Сарбрюккен, Німеччина
Voroshilo A.I., Roshchupkin S.P., Nedoreshta V.N. Resonant two–photon annihilation of an electron-positron pair in pulsed electromagnetic wave Physical Review A, 2016, А94, 032128 (9)
Starodub S.S., Roshchupkin S.P., Dubov V.V.. The anomalous interaction of electrons in strong pulsed light fields Laser Physics Letters, 2016, V. 13 (11), p. 116001 (6рр)
Lebed A.A. Electron-nucleus scattering at small angles in the field of a pulsed laser wave Laser Physics Letters, 2016, 13(4), 045401, DOI: 10.1088/1612-2011/13/4/045401
Lebed A.A., Padusenko E.A., Roshchupkin S.P., DuboV.V. Parametric interference effect in nonresonant spontaneous bremsstrahlung of an electron in the field of a nucleus and two pulsed laser waves Physical Review A, 2016, А 94, 013424, https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.013424
M.M. Diachenko, O.P. Novak, R.I. Kholodov A cascade of e – e + pair production by a photon with subseguent annihilation to a single photon in a strong magnetic field Laser Physics, 2016, V. 26 (6), 066001 (6pp)
O.V. Khelemelia, R.I. Kholodov Stopping power of an electron gas with anisotropic temperature Modern Physics Letters A, 2016, Vol.31, No13, 1650081 (10), DOI: 10.1142/S0217732316500814
Вальтер А.А. Запоздалый венок любви учителю и человеку. Воспоминания о встречах с Н.В.Беловым. Журнал структурной химии, Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск, 2016, стр.220-227
Медведовская О. Г., Федоренко Т.А., Чепурных Г.К. Особенности состояний фторида кобальта в окрестности критического поля Физика твёрдого тела, 2016, т. 58, вип.12, стр. 2350-2354.
D.Kharchenko, V.Kharchenko, A.Bashtova, I.Lysenko Patterning and pattern selection in a surface layer: Feedback between point defects population and surface layer temperature variations Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, v. 463, р. 152-162, https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.07.019
V.Kharchenko, D.Kharchenko, A.Dvornychenko Thermal effects in nano-sized adsorbate islands growth processes at vapor deposition Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,. 2016, vol. 444, р. 689-699, https://doi.org/10.1016/j.physa.2015.10.056
D.Kharchenko, V.Kharchenko Nano-sized Pattern Formation in Non-Equilibrium Adsorptive Systems with Interacting Adsorbate Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications, Springer Proceedings in Physics, Volume 183. ISBN 978-3-319-30736-7. Springer International Publishing Switzerland, 2016, p. 69-84
D.Kharchenko, V.Kharchenko, A.Bashtova, A study of void size growth in nonequilibrium stochastic systems of point defects THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2016, Vol. 89, Issue 5, 123 (11), DOI: 10.1140/epjb/e2016-70090-x
Vershynskyi S.A., Biloshapka I.O., Buhay O.M.; Denysenko V.L., Storizhko V.E., Zaharets M.I. Design of X Ray Quasi-Monochromatic Source Based on Electrostatic Proton Accelerator Trends of Synchrotron Radiation Applications in Cultural Heritage, Forensics and Materials Science, IAEA-TECDOC-1803, International Atomic Energy Agency, Nuclear Science and Instrumentation Laboratory, Seibersdorf (Austria); 192 p; ISBN 978-92-0-107116-3; Worldcat; ISSN 1011-4289; 2016, p. 164-174
Лопаткин Р.Ю.,Канивец В.Н., Игнатенко С.Н., Ридченко С.А.. Плата UDK-32F107V - высокоуровневый логический модуль в системе автоматизации нестандартного научного оборудования 12 международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", 30.05-02.06.2016, Варна, Болгария, с .554-558
Kharchenko D.O., Kharchenko V.O. Modeling phase decomposition and patterning in binary alloy systems subjected to neutron irradiation Radiation Effects and Defects in Solids, 2016, Vol. 171 (11-12), р. 819-839, DOI:10.1080/10420150.2016.1274753

Різновид публікацій: Статті у препринтах | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Монографія Україна | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Монографія за кордоном | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Підручники, навчальні посібники | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Довідники, науково-популярна література | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Брошура рекомендація, методика | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Тези доповідей на вітчизняних конф. | Загальна кількість: 51

Вальтер А.А., Андреев В.А., Павлюк В.Н., Писанский А.И., Подберёзская Н.В. Новая практически важная разновидность монаита Побужья Матеріали Х наукові читання імени академка Євгена Лазаренка,, 2016, с.17-19
А.О.Пономарьов Определение параметров ядерного микрозонда для проведения экспериментов по протонно-лучевой литографии XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков, 2016 стр.97
А.С.Лапин, С.В.Колинько, В.А.Ребров, В.Ф.Саливон, А.Г.Пономарев Прецизионное центрирование триплета магнитных квадрупольных линз для применения в распределенных зондоформирующих системах ядерного микрозонда. XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.2016, Харьков, стр.97
С.В.Колинько, А.Г.Пономарев Система сбора данных и управления сканированием ядерного микрозонда. Программное обеспечение. XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.2016, Харьков, стр.97
Батурін В.А., Карпенко О.Ю. Управление количеством ионизированной компоненты и её составом на выходе источника кластерного пучка XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков, 2016 стр.99
Батурін В.А., Ерёмин С.А., Пустовойтов С.О., Литвинов П.О., Карпенко О.Ю. Формирование пучков металлических ионов для имитационных исследований радиационной стойкости материалов XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков, 2016 стр.98
Карпенко О.Ю., Профатилова Я.В., Батурін В.А., Пустовойтов С.О. Установка для изучения влияния магнитного поля на предпробойные процессы в условиях высокого вакуума XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков, 2016 стр.98
Трофименко Я.В., Данильченко С.М. Автоклавування як метод стерилізації біоматеріалів на основі хітозану та його сполук Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 115-116.
Яновська Г.О., Большаніна С.Б., Мосьпан А.Б. Нітчасти та гранульовані форми біоматеріалів збагачених Zn2+ 1 Міжнародна науково-практична конференція «Системи розробки та постановки продукції на виробнитво» , 17-20 травня 2016, м. Суми, стр.260-261
Яновська Г.О., Большанина С.В., Станіславов О.С., Сони А.К. Hydroxyapatite-alginate micro-spheres loaded with nimesulide for biomedical application Українська конференція з міжнародною участю «Chemistry, physics and technology of surface», 2016, м. Київ, cтр.42
Москаленко В.Б., Дрозденко А.А., Самойлов П.Е., Чижов И.Г. Разработка сферического иони-затора для цезиевого источника отрицательных ионов ускори-тельного масс-спектрометра ИПФ НАН Украины XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков,.2016
Бойченко А.В., Бугай А.Н., Москаленко В.Б., Яновская А.А. Состояние радиоуглеродного анализа в ИПФ НАН Украины XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков,.2016
Ігнатьєв І.Г., Захарець М.І., Колінько С.В., Шульга Д.П. ИЗМЕРЕНИЕ ЭМИТТАНСА И ПРОФИЛЯ ПУЧКА ИОНОВ ЭСУ «СОКОЛ» ИПФ НАН УКРАИНЫ XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.2016, Харьков
Недорешта В.М., Ворошило О.І., Рощупкін С.П. Двухфотоное излучение электрона в импульсном лазерном поле XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, Харьков, 2016 стр.21
Падусенко О.О., Лебедь О.А., Рощупкін С.П. РЕЗОНАНСНОЕ РАССЕЯНИЕ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В ПОЛЕ ДВУХ СИЛЬНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ВОЛН XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков, 2016 стр.22
Лебедь О.А. РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНА НА ЯДРЕ НА МАЛЫЕ УГЛЫ В ПОЛЕ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРА XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков, 2016 стр.23
Стародуб С.С. Взаимодействие двух нерелятивистских электронов в импульсном поле двух перпендикулярных лазерных волн XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, Харьков, 22-25 марта 2016 г., с. 25
Лебедь О.А., Падусенко О.О., Рощупкін С.П., Дубов В.В. Resonant Laser-modifield Electron-Electron Scattering by a Strong Bichromatic Pulsed Field ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одесса, 13-15 сентября 2016, стр.21-23
Падусенко О.О., Лебедь О.А., Рощупкін С.П., Дубов В.В. Nonresonant electron-nucleus spontaneous bremsstrahlung in the field of two pulsed laser waves ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одесса, сентябрь, 13-15 2016 стр.18-20
S.S. Starodub, S.P. Roshchupkin, V.V Dubov The superstrong repulsion of elec-trons in intence pulced laser fields ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одеса, 13-15 вересня, стор.12-14
Денисенко О.І. Рощупкін С.П Soft-and Hard- Photon Emission from Pair Annihilation in Laser Field ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одесса, с.32-34
Недорешта В.М., Ворошило О.І., Рощупкін С.П. Resonant two–photon emission of electron in the pulsed laser fild ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одесса, с.15-17
Ворошило О.І. Рощупкін С.П. Недорешта В.М Resonant two–photon annihilation of electron-positron pair in the pulsed linear polarized wave field ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одеса, с.27-29
Рощупкін С.П. Influence of strong pulsed laser fields at resonant and coherent quantum electrodynamics proc-esses ХІІІ міжнародна конференція «International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, LFNM-2016», Одесса, с.7-11
Хелемеля О.В., Холодов Р.І. Визначення енергетичних втрат важкої зарядженої частинки в замагніченому електронному газі в рамках квантово-польового методу XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.Харьков,.2016, с.112
Хелемеля О.В., Холодов Р.І.. The Influence of the External Magnetic Field on Energy Losses of a Charged Particle in an Elecnron Gas Наукова конференція «International Conference andSool on Plasma Physics and Controlled Fusion», 12-15.09.2016,,Харьков, с.74
Новак О.П., Холодов Р.І.. МАТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІОНІЗАЦІЇ В ПОЛІ ДВОХ ЦЕНТРІВ XIV Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 22-23.03.2016, Харьков, с.23
Нікішкін І.І., Холодов Р.І. Моделювання електрон-позитронного газу в електростатичному наближенні методом РІС Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 97-98.
Поліщук А.В. Синтез зображень Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 100-101
Хелемеля О.В. Діелектрична сприйнятливість електронного газу у зовнішньому магнітному полі Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 121-122
М.М. Дяченко, Р.І. Холодов Резонансні ефекти при розповсюдженні фотонів в сільному магнітному полі Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 78-79
Медведовская О.Г., Федоренко Т.А., Чепурних Г.К. Фазовые переходы первого рода в ортоферритах Науково-технічна конференція «ФЕЕ-2016», Суми, 18-22 квітня 2016 р, СумДУ, с.58
Медведовская О.Г., Федоренко Т.А., Чепурних Г.К. Разработка магнитных датчиков для управления технологическими процессами ХХІІ конференція «Автоматика-2016», Суми, 22-23 вересня 2016 р, СумДУ, с.133
Харченко В.О., Wu Lu, Zhang Wei Ab-initio calculations for struc-tural, electronic and energetic properties of pure Zirconium ith vacancies Сучасні проблеми фізики металів та металічних систем, 25-27 травня 2016 р., Київ, с.94
Ovcharenko Yu.M., Kokhan S.V., Харченко Д.О., Wu Lu, Zhang Wei Evolution of defect strycture in cascades in -Zr during irradia-tion. Конференція «Сучасні проблеми фізики металів та металічних систем», 25-27 травня 2016 р.,Київ, с.79
Валюх Ю.В., Дудник А.Б. СПЕКТРОМЕТР ЧАСУ ЖИТТЯ ПОЗИТРОНІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ β + γ.- СПІВПАДІНЬ: ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОЛIТНОГО СЦИНТИЛЯТОРА СТАРТОВОГО ДЕТЕКТОРА Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 8-14.
Харченко Д.О., Харченко В.О., Баштова А.І. A stady external noise-induced ef-fects in processes of voids growth Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016), с.303
Харченко Д.О., Харченко В.О., Баштова А.І., Lysenko I.O. Pattern selection in a surface layer of irradiated foils:effect of the sur-face layer temperature variations Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016), с.326
Харченко В.О., Харченко Д.О., Дворниченко А.В. Temperature effects and adrorbate nano-sized structures formation at condensation from gaseous phase Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016), с.327
Lysenko I.O. Stochastic model of stationary pat-terns formation during ion sputter-ing 5 Наукова конференція «Нанорозмірні системи: Будова, Властивості, Технології», с.149
Батурін В.А., Карпенко О.Ю. The effect of magnetron power and oxygen pressure on the properties of nio films deposited by the layer–by–layer growth metod at magne-tron sputtering VII Украинская научная конференция по полупроводниковой физике, 26-30 сентября 2016, Днепр
Goncharov, A.A., Zykov, A.V.b, Shelest, I.V., Yunda, A.N., Yakovin, S.D., Kuznetsov, V.N., Mikhalev, A.D., Buranich, V.V. Effect of magnetron sputtering (RF and DC) parameters on the TaB2 films structure Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016 28 November 2016, Номер статьи 7757265 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016; Lviv; Ukraine; 14 -19 September 2016
Stanislavov, A.S., Sukhodub, L.F., Sukhodub, L.B., Kuznеtsov, V.N. The influence of ultrasound and microwave irradiation on the crystal structure of hydroxyapatite during synthesis Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016 28 November 2016, Номер статьи 7757288 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016; Lviv; Ukraine; 14 -19 September 2016
Melekhovets, O.K., Kuznеtsov, V.N., Stanislavov, A.S., Sikora, V.Z., Sukhodub, L.F. Microelements dynamics during post-fracture mineralization in hyperglycaemic condition Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016 28 November 2016, Номер статьи 7757291 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016; Lviv; Ukraine; 14 -19 September 2016
Drozdenko, M.O. Quantification of the X-ray fluorescence analyzers via elemental sensitivity characteristic Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016 28 November 2016, Номер статьи 7757312 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2016; Lviv; Ukraine; 14 -19 September 2016
Лапін О.С., Колінько С.В., Ребров В.А., Саливон В.Ф., Пономарьов О.Г. Прецизійне центрування триплета магнітних квадрупольних лінз для застосування в розподілених зондоформуючих системах ядерного мікрозонда Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 88-89.
Роенко О.Ю., Батурин В.А. Поверхностно-плазменный метод генерации отрицательных ионов Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 103-104
Мусієнко І.І Обчислення ймовірності переходу електрона з металу в вакуум під впливом електричного поля у формалізмі Фаулера-Нордгейма Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 95-96.
S.O. Lebedynskyi, R.I. Kholodov Decreasing of the field emission current by the external magnetic field Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 127-129
Рідченко С. О. КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ОСВІТНІХ ЦИФРОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 102-103
Шульженко А.В. МЕТОД РЕЗЕРФОРДІВСЬКОГО ЗВОРОТНОГО РОЗСІЮВАННЯ ПРИ АНАЛІЗІ РОЗПЛАВЛЕНИХ МЕТАЛІВ Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. – Суми: СумДПУ, 2016. – с. 124-126.

Різновид публікацій: Тези доповідей на заруб. конф | Загальна кількість: 5

Artem Ponomarev, Istvan Rajta Single-stage quintuplet for upgrading triplet based lens systems: simulation with the beam parameters measured at the Atomki microprobe 15-ая Міжнародна конференція по технологіям ядерних мікрозондів і їх застосуванню (ICNMTA 2016), Інститут сучасної фізики м. Ланчжоу, КНР
Artem Ponomarev, Istvan Rajta Single-stage quintuplet for upgrading triplet based lens systems: simulation with the beam parameters measured at the Atomki microprobe 15-а Міжнародна конференція по технологіям ядерних мікрозондів і їх застосуванню (ICNMTA 2016), Інститут сучасної фізики м. Ланчжоу, , КНР, 31.07- 05.08.2016, c.43
O.S. Lapin, S.V. Kolinko, V.A. Rebrov, V.F. Salivon, A.G. Ponomarev PRECISE CENTERING OF A MAGNETIC QUADRUPOLE TRIPLET TO BE APPLIED IN SEPARATED PROBEFORMING SYSTEMS OF NUCLEAR MICROPROBE 15-а Міжнародна конференція по технологіям ядерних мікрозондів і їх застосуванню (ICNMTA 2016), Інститут сучасної фізики м. Ланчжоу, , КНР, 31.07- 05.08.2016, c.95
Kononenko I.N., Kolomiyets V.N., Kravchenko S.N., Zacharec M.I., Storizhko V.Yu., Vozny V.I., Denizenko V.L. Determination of the period of multilayer film structures by method of the Rutherford backscattering TFTA 16, 2nd International Conference on Thin Film Technology and Applications, 14-16 January, 2016, Bangkok
Husak Yevgenia, Yanovska Anna, Diedkova Kateryna, Kozik Yevgenii In-vitro degration of Mg-Implants 8th Internayional Student Medical Cоgress in Kosice 22th-24th of June 2016 ISMCK 2016

Різновид публікацій: Електр. публікація | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Патент в Україні | Загальна кількість: 1

Погорєлов М.В., Дейнека В.М., Гарбузова В.Ю., Солодовник О.В., Калінкевич О.В., Калінкевич О.М., Данильченко С.М. Патент на корисну модель № 105516 "Спосіб зупинки кровотечі із судин різного діаметру" Бюлетень патентних досліджень №6 від 25.03.2016

Різновид публікацій: Патент за кордоном | Загальна кількість: 0

Різновид публікацій: Дисертація, автореферат | Загальна кількість: 1

М.М. Дяченко Резонансні ефекти при розповсюдженні фотонів в магнітному полі дис. канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Дяченко Михайло Михайлович – Суми, 2016. – 125 с.

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...