Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024с.н.с  Батурін   В.А.

Кількість публікацій у базі даних 175, з них надруковано 166:

статей у вітч. виданнях 46 статей у заруб. виданнях 24 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 70 Тези доп. на заруб. конф. 23 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . V.A. Karpyna, A.I. Ievtushenko, O.I. Bykov, O.F. Kolomys, V.V. Strelchuk, S.P. Starik, V. Baturin, O. Karpenko, O.S. Lytvyn Argon and oxygen pressure influence on the properties of NiO films deposited by magnetron sputtering in layer-by-layer growth regime // Physica B: Condensed Matter Available, 2024, 415740 : стаття у заруб. виданні

2 . Карпенко О.Ю., Батурін В.А., Роєнко О.Ю ВПЛИВ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ ЕЛЕКТРОДІВ НА ВИНИКНЕННЯ ВИСОКОВАКУУМНИХ ПРОБОЇВ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.50-51 : тези доп. на вітч. конф.

3 . Батурін В. А., Роєнко О. Ю., Литвинов П. О., Карпенко О.Ю. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІОННОГО ПУЧКА В ДЖЕРЕЛІ НЕГАТИВНИХ ІОНІВ ВОДНЮ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.82-83 : тези доп. на вітч. конф.

4 . П.О. Литвинов, В.А. Батурін, О.Ю. Роєнко РОЗПИЛЮВАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО НЕГАТИВНИХ ІОНІВ ВУГЛЕЦЮ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.58 : тези доп. на вітч. конф.

5 . А.Г.Нагорний, С.О.Єрьомін, В.А.Батурін МОДЕЛЮВАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДЯНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЧАСТОТУ 2,45 ГГц // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.68-69 : тези доп. на вітч. конф.

6 . В.А. Батурін, О.Ю. Карпенко, С.О. Єрьомін, О.Ю. Роєнко ДОСЛІДЖЕННЯ ВАКУУМНИХ ПРОБОЇВ НА ЗРАЗКАХ МІДІ З ВИСОКОЕНТРОПІЙНИМИ ПОКРИТТЯМИ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.57 : тези доп. на вітч. конф.

7 . Vitalii Karpyna, Arsenii Ievtushenko, Olena Olifan, Sergey Mamykin, Oleksandr Kolomys, Viktor Strelchuk, Peter Lytvyn, Sergii Starik, Volodymyr Baturin, Oleksandr Karpenko Substrate bias influence on the properties of ZnO:Al and ZnO:Al,N films deposited by magnetron sputtering // IXTH International Samsonov Conference “Materials Science Of Refractory Compounds” (MSRC-2024) 27-30 May 2024, Kyiv, Ukraine. - 140p. - P.12 : тези доп. на вітч. конф.

8 . A.Ievtushenko, O.Baibara, M.Dranchuk, O.Khyzhun, V.Karpyna, O.Bykov, O.Lytvyn, V.Tkach, V.Baturin, O.Karpenko Behavior of Al Impurity in ZnO Films: Influence of Al-Level Doping on Structure, X-Ray Photoelectron Spectroscopy and Transport Properties // Physica Status Solidi (A), 2023, Volume 220, Issue 2. - P. 2200523(1)-2200523(7) : стаття у заруб. виданні

9 . Лебединський С.О., Карпенко О.Ю., Батурін В.А., Холодов Р.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАКУУМНИХ ВИСОКОГРАДІЄНТНИХ ПРОБОЇВ З ІОННО-МОДИФІКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МІДНИХ ЕЛЕКТРОДІВ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.128 : тези доп. на вітч. конф.

10 . О.Ю. Карпенко, В.А. Батурін, С.О. Єрьомін, О.Ю. Роєнко СТІЙКІСТЬ ДО ПРОБОЇВ ПОВЕРХНІ МІДНИХ ЗРАЗКІВ ПРИ ЇЇ ОПРОМІНЕННІ МЕТАЛЕВИМИ ТА ГАЗОВИМИ ІОНАМИ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.77 : тези доп. на вітч. конф.

11 . П.О. Литвинов, В.А. Батурін, С.О. Єрьомін, О.Ю. Роєнко УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІОННИЙ ІНЖЕКТОР ДЛЯ ІОННО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.76 : тези доп. на вітч. конф.

12 . Роєнко О. Ю., Литвинов П. О., Батурін В. А. Експериментальні дослідження параметрів іонного пучка компактного джерела іонів металів для імплантерної техніки // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 74-76. : тези доп. на вітч. конф.

13 . Карпенко О.Ю., Батурін В.А., Єрьомін С.О., Роєнко О.Ю., Нагорний А.Г. Вплив радіаційно-індукованих дефектів на стійкість до вакуумних пробоїв поверхні мідних зразків // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 46-48. : тези доп. на вітч. конф.

14 . Baturin V.A., Karpenko A.Yu., Lebedynskyi S.O., Roenko O.Yu., Eryomin S.O., Novak O.P., Kholodov R.I. STUDY OF VACUUM HIGH-GRADIENT BREAKDOWNS FROM THE ION-MODIFIED SURFACE OF COPPER ELECTRODES // Problems of Atomic Science and Technology, Vol. 2023, No. 3, pp. 103 - 107 : стаття у вітч. виданні

15 . Ievtushenko A., Karpyna V., Khyzhun O., Bykov O., Olifan O., Lytvyn P., Yarmolenko O., Tkach V. , Baturin V., Karpenko О. The effect of magnetron power and oxygen pressure on the properties of NiO films deposited by magnetron sputtering in layer-by-layer growth regime // Vacuum, V. 215, 2023, 112375 : стаття у заруб. виданні


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  вперед >>