Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Ребров Володимир Анатолійович

Посада: с.н.с.;

e-mail:  
Робочий телефон:  +380542640953
 

Загальна інформація

Ребров В.А.з 01.09.1980 по 01.03.1986 навчався в Харківському авіаційному Інституті. З 26.10.1992 працює в Інституті прикладної фізики НАН України. С 2004 по 2008 роки вчився в аспірантурі без відриву від виробництва.

Наукова діяльність Реброва Владимира Анатолійовича в ІПФ НАН України пов’язана з дослідженням проблем в мікрозондових системах мегаелектронвольтних енергій. За участю Реброва В.А. створена фізична модель фокусування пучка іонів у зондоформуючих системах ядерних мікрозондів, обґрунтовано вибір типу ЗФС з розподіленими вздовж оптичного тракту дуплетами МКЛ, розв’язано оптимізаційну задачу, де як цільову функцію вибрано величину аксептансу системи при заданих розмірах зонда на мішені, і визначено фізичні та геометричні параметри оптимізованої ЗФС з урахуванням яскравості пучка на рівні 7 п/А і величини енергетичного розкиду іонів в пучку ∆Е/Е = 10 -3 . На підставі математичного моделювання конфігурації магнітних полів у новому прецизійному інтегрованому дублеті МКЛ с оптимізованою формою полюсних наконечників і проведених експериментальних досліджень структури магнітного поля лінз дублету встановлено, що співвісність лінз знаходиться у межах ±10 мкм, однорідність максимального градієнта магнітного поля в зоні проходження пучка ~10-4. Розроблені загальні схеми прискорювач-мікрозонд, що відповідає розробленої концепції ядерного скануючого мікрозонду на базі електростатичного прискорювача ЕГ-5 ЛНФ ОІЯД.

Основні матеріали наукової діяльності Реброва В.А. опубліковано в 30 наукових працях.

У 2010 році Ребров В.А. в Сумському державному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем за темою «Зондоформуюча система ядерного скануючого мікрозонду на базі інтегрованих дублетів магнітних квадрупольних лінз». Йому було присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Останні новини

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав.лаб. №41 Бистрика Юрія Сергійовича з присудженням Премії Верховної Ради України Детальніше ...