Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Мирошніченко Валентин Іванович

----
д.ф.-м.н.
чл.-кор. НАН України, с.н.с., засл. діяч науки і техн. України 

Загальна інформація

Відомий вчений в області фізики пучків заряджених частинок та плазмової електроніки. Кандидат фізико-математичних наук (1967), старший науковий співробітник (1975), доктор фізико-математичних наук (1989), член-кореспондент НАН України (2006), Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

Валентин Іванович Мирошніченко народився 21 травня 1935 р. у с. Іванівка Вовчанського району, Харківської області. Помер 06 березня 2015 р.

У 1958 р. закінчив Харківський державний університет.

З 1958 до 1995 р. В.І. Мирошніченко пройшов шлях від молодшого наукового співробітника ХФТІ АН УРСР до начальника лабораторії. З 1995 р. по по 2015 р. завідувач відділу електростатичних прискорювачів Інституту прикладної фізики НАН України. З 2006 р. по 2015 р. заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН України.

Він є автором піонерських робіт по застосуванню релятивістських електронних пучків для генерації короткохвильового електромагнітного випромінювання при взаємодії з електромагнітними хвилями на основі вимушеного когерентного розсіяння цих хвиль електронами релятивістського пучка. Ним вперше у світі одночасно з американськими вченими побудована нелінійна теорія роботи лазера на вільних електронах (ЛВЕ) в так званому раманівському режимі, коли стають суттєвими ленгмюрівські коливання електронів у релятивістському пучку, які виникають під впливом пондеромоторних сил падаючої та розсіяної хвиль.

Отримано експериментальне підтвердження його передбачення відносно збільшення коефіцієнтів підсилення амплітуди короткохвильового випромінювання в умовах, коли взаємодія відбувається в присутності зовнішнього магнітного поля при виконанні резонансних умов. Він є співавтором ідеї та побудови нелінійної теорії плазмового лазера на вільних електронах (ПЛВЕ), в якому роль ондулятора виконує ленгмюрівська хвиля, збуджена в плазмовому середовищі.

В цій роботі було винайдено новий колективний механізм розсіяння ленгмюрівської хвилі – так зване аномальне розсіяння за термінологією академіка Франка І.М. Відзначимо, що роком пізніше з’явилася стаття великої групи американських авторів, в якій були викладені та розглянуті аналогічні ідеї.

В.І.Мирошніченко разом з академіком Файнбергом Я.Б. є авторами ідеї та нелінійної теорії по фізичному механізму прискорення електронних пучків на основі оберненого механізму плазмового лазера на вільних електронах.

Піонерська робота В.І. Мирошніченко, присвячена дослідженням нестійкості при іонно-циклотронному нагріванні іонної компоненти плазми, послужила початком широкого кола як теоретичних, так і експериментальних робіт, виконаних в ННЦ ХФТІ при вирішенні проблеми керованого термоядерного синтезу. Наукові здобутки В.І. Мирошніченко останнього десятиріччя пов’язані з розробкою та спорудженням в ІПФ НАН України аналітичного прискорюючого комплексу, призначеного для дослідження елементного складу та структури речовини ядерно-фізичними методами.

Ці дослідження та розробки завершились запуском першого на території країн СНД скануючого ядерного мікрозонду для проведення неруйнівного локального аналізу структури та елементного складу речовин.

Мирошніченко В.І. бере активну участь у підготовці молодих спеціалістів, працюючи за сумісництвом професором кафедри експериментальної і теоретичної фізики, де читає спецкурси “Фізичні основи прискорення заряджених часток” та “Основи фізики плазми”.

Основні наукові праці

    • Ignat’ev I.G., Magilin D.V., Miroshnichenko V.I., Ponomarev A.G., Storizhko V.E., Sulkio-Cleff B. Immersion probe-forming system as a way to the compact design of nuclear microprobe // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. – 2005. – V. 231. – P. 94-100.
    • Игнатьев И.Г., Мирошниченко В.И., Пономарев А.Г., Сторижко В.Е., Oптимизация иммерсионной зондо-формирующей системы ионного микрозонда мегаэлектронвольтных энергий // Прикладная физика. – 2006. –№5. – С. 47-50.
    • Ponomarev A.G., Miroshnichenko V.I., Storizhko V.E. The Beam Control in Quadrupole Probe-Forming Systems with Allowance of Correlation between Angular Distribution and Energy Spread of Charged Particles // Physics Procedia 2008. – V. 1. – P. 99-104.

Нагороди

Почесна грамота Президії НАН України (2008), Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2008), Подяка Президії НАН України (2010), Почесна грамота Президії НАН України (2005), Подяка прем єр-міністра (2013), Інше (2014),

Останні новини

Різне

15-16 квітня 2024 р. проводиться X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, наукових і науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики" (СПЕТФ-МНФ 2024) Детальніше ...