Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Вершинський Сергій Олексійович

----

 

Загальна інформація

Кандидат фіз.-мат. наук (2013 р.) за спеціальністю 01.04.20 -- фізика пучків заряджених частинок. Тема дисертації: Джерело квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання на базі електростатичного прискорювача протонів. Спецрада К55.250.01 при Інституті прикладної фізики НАН України (Захист: 11.12.2012).

Тематика робіт: дослідження процесів взаємодії іонів МеВ-них енергій з речовиною. Рентгенівські методи дослідження.

Основні наукові праці

  1. Шабельников Л.Г., Денисенко В.Л., Ильяшенко М.В., Сторижко В.Е., Дрозденко А.А., Вершинский С.А. Проект источника квазимонохроматического рентгеновского излучения на базе ускорителя протонов, снабженного рентгенооптической системой // Металлофиз. новейшие технол. - 2010. - Т. 32, вып. 1. - С. 1 - 12.
  2. С. А. Вершинский, А. Г. Пономарев, В. Е. Сторижко, В. Л. Денисенко, М. В. Ильяшенко. Оптимизация ионно-оптической системы источника квазимонохроматического рентгеновского излучения на базе электростатического ускорителя // Ядерна фізика та енергетика – 2010. – Т. 11.
  3. В.Е. Сторижко, М.В. Ильяшенко, В.Б. Молодкин, А.Ю. Гаевский, В.Л. Денисенко, О.И. Денисенко, С.А. Вершинский. Способы фокусировки рентгеновского излучения // Успехи физ. мет. – 2010. – Т. 11.
  4. Сторіжко В.Ю., Ілляшенко М.В., Дрозденко О.О., Денисенко В.Л., Вершинський С.О. Джерело рентгенівського випромінювання // Деклараційний патент на корисну модель, UA 49031, H05G 2/00, H01J 35/00, u200911832 (12.04.2010, бюл. № 7).
  5. Сторіжко В.Ю., Ілляшенко М.В., Дрозденко О.О., Денисенко В.Л., Вершинський С.О. Спосіб генерації рентгенівського випромінювання // Деклараційний патент на корисну модель, UA 49032, H05G 2/00, H01J 35/00, u200911833 (12.04.2010, бюл. № 7).
  6. V. Storizhko, V. Denysenko, A. Drozdenko, M. Iljashenko, L. Shabel’nikov, S. Vershynskyi. Design of X-ray quasi-monochromatic source based on ion-beam accelerator equipped with a X-ray focusing optical system // Proc. European Conference On x-ray spectrometry, Figueira da Foz, PORTUGAL, 2010.
  7. С.А. Вершинский, В.Е. Сторижко, В.Л. Денисенко, М.В. Ильяшенко. Проект источника рентгеновского излучения на базе электростатического ускорителя // Тезисы, рабочее совещание «Рентгеновская оптика — 2010», г. Черноголовка, РФ, 2010.

Нагороди

Стипендія Президента України (2010), Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2014), Грант НАН України для молодих вчених (2015),

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...