Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Ілляшенко Вячеслав Юрійович

----

 

Загальна інформація

Основні наукові публікації

  • Ильяшенко В.Ю., Перегудов О.Н., Калинкевич А.Н., Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование аминокислот. Тези доповідей: I Українська наукова конференція “Проблеми біологічної і медичної фізики”, Харків, 20-22 вересня 2004 року.
  • Перегудов О. Н., Ильяшенко, В. Ю., Шкурдода В. Ф., Суходуб Л. Ф. Ранняя диагностика заболеваний желудка методами масс-спектрометрии. Тези доповідей: I Українська наукова конференція “Проблеми біологічної і медичної фізики”, Харків, 20-22 вересня 2004 року, стор.218.
  • Рогульський Ю. В., Бугай О. М., Кулік О. М., Угнічов В. М., Ілляшенко В. Ю. Розробка методики визначення рівня забруднення атмосферного повітря м. Суми. Звіт про науково-дослідницьку роботу № держреєстрації 00105U001945 ІПФ НАН Україним. Суми, 2005.
  • Ильяшенко В.Ю., Калинкевич А.Н., Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование свободных аминокислот и их кластеров. Друга всеукраїнська наукова-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальные вопросы теоретической и прикладной физики и биофизики» «Физика. Биофизика – 2006» г. Севастополь 17-22 апреля 2006 года.
  • Ильяшенко В. Ю., Калинкевич А. Н., Перегудов О. Н.,Суходуб Л. Ф. Применение ортофосфорной кислоты в качестве матрицы для масс-спектрометрического исследования аминокислот и их кластеров методом бомбардировки быстрыми атомами. III съезд Всероссийского масс-спектрометрического сообщества II Всероссийская конференция с международным участием «Масс-спектрометрия и её прикладные проблемы», 3-7 сентября 2007 г., г. Москва.
  • Ілляшенко В. Ю., Калінкевич О. М., Суходуб Л. Ф. Дослідження амінокислот та їх кластерів методом бомбардування швидкими атомами з застосуванням ортофосфорної кислоти і гліцерину в якості матриць. IV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» «БФФХ – 2008», Севастополь, 21-26  квітня 2008 г.
  • Danilchenko S. N., Kalinkevich O. V., Pogorelov M. V., Kalinkevich A. N., SkIyar A. M., Kalinichenko T. G., Ilyashenko V. Y., Starikov V. V., Bumeyster V. I., Sikora V. Z., Sukhodub L. F., Mamalis A. G., Lavrynenko S. N., Ramsden J. J. Chitosan-hydroxyapatite composite biomaterials made by a one step co-precipitation method: preparation, characterization and in vivo tests // Journal of Biological Physics and Chemistry 9 (2009) 119-126 Received 6 July 2009; accepted 21 September 2009.
  • Калинкевич А. Н., Ильяшенко В. Ю., Суходуб Л. Ф., Юхоменко М. М., Снегир С. В. Сравнительное исследование циклических малеинимидов с ядром пиридина методами мягкоионизационной масс-спектрометрии. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» «БФФХ – 2010»,  Севастополь, 26-30 квітня 2010 р.
  • Ильяшенко В. Ю., Рогульський Ю. В. Верификация результатов измерения в методе электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии. «VIII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії», НТК «Інститут монокристалів», пр. Леніна 60, м. Харків 61001, Україна, 11-14 травня 2010 р.
  • Перегудов О. Н., Бугай А. Н., Ильяшенко В. Ю., Снегир С. В. Estimation of Peak Parameters in MALDI-TOF Mass Spectrometry. International Symposium devoted to the 80th anniversary of Academician O.O.Chuiko "Modern Problems of Surface Chemistry and Physics", 17-21 травня 2010 p., м. Київ.

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...