Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Рогульський Юрій Володимирович

Посада: с.н.с.; член вченої ради Інституту;

e-mail:  
 

Загальна інформація

Рогульський Юрій Володимирович народився 1959 р. в м. Харкові.

Навчався в середніх школах №16, 67 м. Харкова (1966-1976 рр.). Закінчив Харківський політехнічний інститут (1976-1982 рр.) і отримав фх інженера-хіміка технолога. Закінчив аспірантуру Інституту прикладної фізики НАН України за спеціальністю біофізика.

Кандидат фізико-математичних наук (2001 р., спеціалізована вчена рада Сумського державного університету) за спеціальністю 01.04.01 - фізика приладів, елементів і систем. Дисертація: «Кінетична модель процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі» за спеціальністю відбувся 26 вересня 2000 р. у Сумському державному університеті, науковий керівник - д.ф.-м.н., професор Суходуб Леонід Федорович. Офіційні опоненти - д.ф.-м.н., професор заступник директора Інституту хімії поверхні Покровський Валерій Олександрович і д.т.н., професор зав. кафедри автоматики і промислової електроніки Борисенко Олексій Андрійович.
Старший науковий співробітник (2006 р., вчена рада ІПФ НАН України) зі спеціальності фізика приладів елементів і систем.

В Інституті прикладної фізики працював на посадах:

 • 1997 р.– провідний інженер відділу масс спектрометрії та біофізики № 20;
 • 1997 -1998 рр.   головний спеціаліст;
 • 1998 -2001 рр.  головний інженер проекту;
 • З 2001 р.   с.н.с., заст. зав. відділом., зав. лаб. спектрального аналізу.
 •  

Наукові інтереси: Атомно-абсорційна спектрометрія, моделювання термоелектронної атомізації, верифікація атомно-абсорбційного аналізу, фізична хімія, ядерна криміналістика, екологія, спектральний аналіз ядерних матеріалів.

Дисертація: «Кінетична модель процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі» за спеціальністю 01.04.01 - фізика приладів, елементів і систем відбувся 26 вересня 2000 р. у Сумському державному університеті, науковий керівник - д.ф.-м.н., професор Суходуб Леонід Федорович. Офіційні опоненти - д.ф.-м.н., професор заступник директора Інституту хімії поверхні Покровський Валерій Олександрович і д.т.н., професор зав. кафедри автоматики і промислової електроніки Борисенко Олексій Андрійович.

Провідна установа : Харківський військовий державний університет Міністерства оборони України.

Основні наукові публікації

  • Рогульский Ю.В. Бугай А.Н., Кулик А.Н. Влияние пористости поверхности графитовой печи на атомизацию пробы. // Журнал прикладной спектроскопии. – 2004. – Т. 71, № 2. – с. 259-263.
  • A.N. Buhay, Yu.V. Rogulsky, A.N. Kulik, A.N. Kalinkevich, L.F. Sukhodub Simulation of atomic absorption signals: A kinetic model with two independent sources. // Spectrochimica Acta Part B. – 2005. – V.60. – P. 491 – 503.
  • Рогульский Ю.В., Бугай А.Н., Кулик А.Н. Влияние потери массы в результате износа графитовой трубчатой печи на температурный режим электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра КАС-120. // Аналитика и контроль. – 2004. – Т. 8. – № 3. – с. 231-235.
  • Ю.В. Рогульський, Р.І. Холодов, Л.Ф. Суходуб Кінетична модель атомно-абсорбційного сигналу. // Український фізичний журнал. 2001. –Т.46, №4.
  • Ю.В. Рогульський, Р.И. Холодов, Л.Ф. Суходуб Дослідження дифузії пари металу атомно-абсорбцiйним методом. // Український фізичний журнал.1999.-N4.
  • Ю.В. Рогульский, Р.И.Холодов, Л.Ф. Суходуб Определение скорости разогрева графитовой печи для атомно-абсорбционной спектрометри. // ЖАХ (Россия, РАН). 1999. т.54. №10.
  • Данильченко С.Н., Рогульский Ю.В., Суходуб Л.Ф. Определение содержания микроэлементов в сыворотке крови методом атомно-абсорбционной спектроскопи с электротермической атомизацией. // Клиническая лабораторная диагностика  1997. №9.
  • Рогульский Ю.В., Бугай А.Н., Гудакова А.А. и др. Модель аналитического сигнала в атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией // Журнал прикладной спектроскопии. 2008. Т.75, №3, С.295–299.
  • Rogulsky Yu.V., Gudakova A.A., Kulik A.N. and Buhay A.N. Determination of impurity content in the reactor zirconium by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization in the graphite furnace // МОХА, 2008. Т.3,  №2, С.214-216.
  • Перегудов О.Н., Бугай А.Н., Рогульський Ю.В., Покровський В.А. Метод определения параметров формы пиков секторного масс-спектрометра // Масс-спектрометрия. 2007. №4(1), С.43-48.

Нагороди

Ювілейна почесна грамота (2018), Почесна грамота Президії НАН України (2019),

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...