Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Кульментьєв Олександр Іванович

Посада: пров. н.с.; член вченої ради Інституту;
д.ф.-м.н.
с.н.с.e-mail:  
 

Загальна інформація

Біографія

Народився в 1955 р. в м. Кемерово, Росія.

У 1978 р. з відзнакою закінчив Томський державний університет за спеціальністю фізика.

З 1979 р. по 1984 р. – аспірант Томського державного університету (м. Томськ).

З 1984 р. по 1989 р. – старший науковий співробітник Сибірського фізико-технічного інституту (м. Томск).

З 1989 г. до цього часу працює в Інституті прикладної фізики НАН України (м. Суми) на посаді старшого, потім провідного наукового співробітника.

Захист дисертації

Кандидатська дисертація «Дослідження електронної структури частково впорядкованих сплавів», 21 грудня 1984 р., науковий керівник - Єгорушкін Валерій Юхимович

Науковий ступінь д.ф.-м.н.: "Ідентифікація структури твердих тіл на основі ядерно-фізичних методів та комп'ютерного моделювання", 01.04.07 - фізика твердого тіла, наук. консультант акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., директор ІПФ НАН України Сторіжко В.Ю. , спецрада Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України, 02 листопада 2015 р.

Напрями наукової діяльності

Дослідження процесів взаємодії пучків заряджени частинок з речовиною. Удосконалення моделей, що опусують формування вимірюваного виходу в різних методах аналізу на пучках іонів. Розроблення підходів і алгоритмів обміну даними між окремими структурними рівнями при першопринципному комп`ютерному моделюванню еволюції властивостей конструктивних матеріалів під опромінюванням. Використання сучасних методів прикладної математики (вейвлет-аналіз, методи розв`язку некоректних задач, глобальної оптимізації, спектральний аналіз, виявлення прихованих закономірностей) в задачах оброблення даних натурних і комп`ютерних експериментів.

Навчальні курси: «Загальна фізика»: 120 годин.

Керівництво роботою аспіранта з 1990 по 1993 гг.: «Відновлення профіля концентрації домішок у методі резонансних ядерних реакцій» – Забашта Олег Іванович (спеціальність 01.04.01 – «Техніка фізичного експерименту, фізика приладів, автоматизація фізичних досліджень»).

Основні наукові публікації

 1. Олемской А.И., Слезов В.В., Кульментьев А.И. Об условиях гетерогенизации соединения YBa2Cu3 О 7-d // Физика низких температур. – 1990. – Т. 16, № 6. – С.702-707.
 2. Григорьев А.Н., Дедик А.Н., Кульментьев А.И. Муратов В.И, Пелетминский В.С., Савушкин В.Е., Сторижко В.Е. Изменение относительной интенсивности линий возбуждаемого ионами H+ спектра ХРИ при переходе от случайного к ориентированному положению монокристалла // Поверхность. – 1991, № 9. – С.157-159.
 3. Егорушкин В.Е., Кульментьев А.И., Савушкин Е.В. Беспорядок смещений и реконструкция (001) грани вольфрама. // Изв. ВУЗов. Физика. – 1991. – Т.34, № 8, С.24-35.
 4. Забашта О.И., Кульментьев А.И., Нестеренко А.Е., Сторижко В.Е. Определение профиля концентрации примеси в методе резонансных ядерных реакций. // Укр. фіз. журн. – 1993, № 4, С.494-500.
 5. Забашта О.И., Кульментьев А.И., Сторижко В.Е. Глубинное профилирование легких примесей методом резонансных ядерных реакций // Изв. ВУЗов. Физика. – 1993, № 5. – С.79-86.
 6. Kul’ment’ev A.I., Storizhko V.E., Zabashta O.I. Resonant nuclear reaction analysis with high depth resolutition // NIM.В. – 1994. – V.85. – P.633-636.
 7. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Компьютерный эксперимент по определению параметров течения плотного газа в вакуумированный объем. ВАНТ. – 1999, Вып. 1(9). – С. 79-82.
 8. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Компьютерные измерения параметров свободного пробега частиц газа в модели твердых сфер. ВАНТ. – 1999, Вып. 1(9). – С. 83-86.
 9. Кульментьев А.И. Использование вейвлет-анализа для оценки и оптимального подавления шумов в спектрах характеристического рентгеновского излучения. // Изв. ВУЗов. Физика. – 1999. – № 7. – С. 57-63.
 10. Батурiн В.В., Кульментьєв О.І., Сторiжко В.Ю. Основана на вейвлет перетвореннi оптимальна процедура придушення шумiв в спектрах ХРВ. // Укр. фіз. журн. – 1999, Т.44, № 12, С. 1530-1535.
 11. Кульментьєв О.І. Швидкий алгоритм аналізу спектрів часу життя позитронів. // Укр. фіз. журн. – 2001, Т.46. № 11, С. 1225–1230.
 12. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Исследование математической природы уравнения выхода в спектрометрии обратного рассеяния. // Вісник СумДУ. – 2002. – № 2. – С. 107-116.
 13. Кульментьєв О.І. Розв’язування рівняння виходу в задачі аналізу спектра зворотного розсіяння. 1 // Укр. фіз. журн. – 2003. – Т.48, № 3. – С. 281-289.
 14. Кульментьєв О.І. Розв’язання рівняння виходу в задачі аналізу спектра зворотного розсіяння. 2. //Укр. фіз. журн. – 2003. – Т.48, № 5. – С. 492-499.
 15. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Новый подход к решению задачи анализа спектров обратного рассеяния. // Вісник СумДУ. – 2004. – № 10 (69). – С. 131-142.
 16. Kul’ment’ev A.I. Analysis of positron lifetime spectra via a fast Prony algorithm // Eur. Phys. J. Appl. Phys. – 2004. – V.25. – P. 191-201.
 17. Kul’ment’ev A.I. Application of Digital Spectral Analysis to decomposition of positron lifetime spectra. // ВАНТ, Серия: Ядерно-физические исследования. – 2005, № 6. – C. 93-100.
 18. Кульментьев А.И. Теоретическое описание процессов многократного рассеяния в методах анализа на пучках заряженных частиц // Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка. – 2006. – № 9 (93). – С. 108-119.
 19. Кульментьев А.И. Кинематические характеристики процесса многократного рассеяния классических частиц // Вісник СумДУ, Серія: Фізика, математика, механіка. – 2007. – № 1. – С. 163-177.
 20. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Описание свойств поверхности нанокластеров при атомистическом компьютерном моделировании // Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 107-116.
 21. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Метод измерения формы нанокластера при атомистическом компьютерном моделировании // Журнал нано- і електронна фізика. – 2009. – № 3. – С. 60-73.
 22. Егорушкин В.Е., Кульментьев А.И., Савушкин В.Е., Кононенко А.Б., Алышев С.В. Электроны и фононы в неупорядоченных сплавах. – Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1989. – 272 с.
 23. Конспект лекций в 2-х частях Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Компьтерные эксперименты в статистической физике. Модель идеального газа. Часть 1. – Сумы: СумГУ, 1996. – 108 с. Часть 2. - Сумы: СумГУ, 1997. – 115 с.
 24. Навчальний посібник: Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Методы анализа поверхности твердых тел. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 158 с.

Нагороди

Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2015), Нагрудний знак - Пам’ятна відзнака НАН України (2018),

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...