Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Кульментьєв Олександр Іванович

Посада: пров. н.с.; член вченої ради Інституту;
д.ф.-м.н.
с.н.с.e-mail:  
 

Загальна інформація

Біографія

Народився в 1955 р. в м. Кемерово, Росія.

У 1978 р. з відзнакою закінчив Томський державний університет за спеціальністю фізика.

З 1979 р. по 1984 р. – аспірант Томського державного університету (м. Томськ).

З 1984 р. по 1989 р. – старший науковий співробітник Сибірського фізико-технічного інституту (м. Томск).

З 1989 г. до цього часу працює в Інституті прикладної фізики НАН України (м. Суми) на посаді старшого, потім провідного наукового співробітника.

Захист дисертації

Кандидатська дисертація «Дослідження електронної структури частково впорядкованих сплавів», 21 грудня 1984 р., науковий керівник - Єгорушкін Валерій Юхимович

Науковий ступінь д.ф.-м.н.: "Ідентифікація структури твердих тіл на основі ядерно-фізичних методів та комп'ютерного моделювання", 01.04.07 - фізика твердого тіла, наук. консультант акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., директор ІПФ НАН України Сторіжко В.Ю. , спецрада Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України, 02 листопада 2015 р.

Напрями наукової діяльності

Дослідження процесів взаємодії пучків заряджени частинок з речовиною. Удосконалення моделей, що опусують формування вимірюваного виходу в різних методах аналізу на пучках іонів. Розроблення підходів і алгоритмів обміну даними між окремими структурними рівнями при першопринципному комп`ютерному моделюванню еволюції властивостей конструктивних матеріалів під опромінюванням. Використання сучасних методів прикладної математики (вейвлет-аналіз, методи розв`язку некоректних задач, глобальної оптимізації, спектральний аналіз, виявлення прихованих закономірностей) в задачах оброблення даних натурних і комп`ютерних експериментів.

Навчальні курси: «Загальна фізика»: 120 годин.

Керівництво роботою аспіранта з 1990 по 1993 гг.: «Відновлення профіля концентрації домішок у методі резонансних ядерних реакцій» – Забашта Олег Іванович (спеціальність 01.04.01 – «Техніка фізичного експерименту, фізика приладів, автоматизація фізичних досліджень»).

Основні наукові публікації

 1. Олемской А.И., Слезов В.В., Кульментьев А.И. Об условиях гетерогенизации соединения YBa2Cu3 О 7-d // Физика низких температур. – 1990. – Т. 16, № 6. – С.702-707.
 2. Григорьев А.Н., Дедик А.Н., Кульментьев А.И. Муратов В.И, Пелетминский В.С., Савушкин В.Е., Сторижко В.Е. Изменение относительной интенсивности линий возбуждаемого ионами H+ спектра ХРИ при переходе от случайного к ориентированному положению монокристалла // Поверхность. – 1991, № 9. – С.157-159.
 3. Егорушкин В.Е., Кульментьев А.И., Савушкин Е.В. Беспорядок смещений и реконструкция (001) грани вольфрама. // Изв. ВУЗов. Физика. – 1991. – Т.34, № 8, С.24-35.
 4. Забашта О.И., Кульментьев А.И., Нестеренко А.Е., Сторижко В.Е. Определение профиля концентрации примеси в методе резонансных ядерных реакций. // Укр. фіз. журн. – 1993, № 4, С.494-500.
 5. Забашта О.И., Кульментьев А.И., Сторижко В.Е. Глубинное профилирование легких примесей методом резонансных ядерных реакций // Изв. ВУЗов. Физика. – 1993, № 5. – С.79-86.
 6. Kul’ment’ev A.I., Storizhko V.E., Zabashta O.I. Resonant nuclear reaction analysis with high depth resolutition // NIM.В. – 1994. – V.85. – P.633-636.
 7. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Компьютерный эксперимент по определению параметров течения плотного газа в вакуумированный объем. ВАНТ. – 1999, Вып. 1(9). – С. 79-82.
 8. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Компьютерные измерения параметров свободного пробега частиц газа в модели твердых сфер. ВАНТ. – 1999, Вып. 1(9). – С. 83-86.
 9. Кульментьев А.И. Использование вейвлет-анализа для оценки и оптимального подавления шумов в спектрах характеристического рентгеновского излучения. // Изв. ВУЗов. Физика. – 1999. – № 7. – С. 57-63.
 10. Батурiн В.В., Кульментьєв О.І., Сторiжко В.Ю. Основана на вейвлет перетвореннi оптимальна процедура придушення шумiв в спектрах ХРВ. // Укр. фіз. журн. – 1999, Т.44, № 12, С. 1530-1535.
 11. Кульментьєв О.І. Швидкий алгоритм аналізу спектрів часу життя позитронів. // Укр. фіз. журн. – 2001, Т.46. № 11, С. 1225–1230.
 12. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Исследование математической природы уравнения выхода в спектрометрии обратного рассеяния. // Вісник СумДУ. – 2002. – № 2. – С. 107-116.
 13. Кульментьєв О.І. Розв’язування рівняння виходу в задачі аналізу спектра зворотного розсіяння. 1 // Укр. фіз. журн. – 2003. – Т.48, № 3. – С. 281-289.
 14. Кульментьєв О.І. Розв’язання рівняння виходу в задачі аналізу спектра зворотного розсіяння. 2. //Укр. фіз. журн. – 2003. – Т.48, № 5. – С. 492-499.
 15. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Новый подход к решению задачи анализа спектров обратного рассеяния. // Вісник СумДУ. – 2004. – № 10 (69). – С. 131-142.
 16. Kul’ment’ev A.I. Analysis of positron lifetime spectra via a fast Prony algorithm // Eur. Phys. J. Appl. Phys. – 2004. – V.25. – P. 191-201.
 17. Kul’ment’ev A.I. Application of Digital Spectral Analysis to decomposition of positron lifetime spectra. // ВАНТ, Серия: Ядерно-физические исследования. – 2005, № 6. – C. 93-100.
 18. Кульментьев А.И. Теоретическое описание процессов многократного рассеяния в методах анализа на пучках заряженных частиц // Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка. – 2006. – № 9 (93). – С. 108-119.
 19. Кульментьев А.И. Кинематические характеристики процесса многократного рассеяния классических частиц // Вісник СумДУ, Серія: Фізика, математика, механіка. – 2007. – № 1. – С. 163-177.
 20. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Описание свойств поверхности нанокластеров при атомистическом компьютерном моделировании // Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 107-116.
 21. Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Метод измерения формы нанокластера при атомистическом компьютерном моделировании // Журнал нано- і електронна фізика. – 2009. – № 3. – С. 60-73.
 22. Егорушкин В.Е., Кульментьев А.И., Савушкин В.Е., Кононенко А.Б., Алышев С.В. Электроны и фононы в неупорядоченных сплавах. – Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1989. – 272 с.
 23. Конспект лекций в 2-х частях Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Компьтерные эксперименты в статистической физике. Модель идеального газа. Часть 1. – Сумы: СумГУ, 1996. – 108 с. Часть 2. - Сумы: СумГУ, 1997. – 115 с.
 24. Навчальний посібник: Кульментьев А.И., Кульментьева О.П. Методы анализа поверхности твердых тел. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 158 с.

Нагороди

Почесна грамота відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2015), Нагрудний знак - Пам’ятна відзнака НАН України (2018),

Останні новини

Вибори директора

Наказ № 204 від 30.12.2021 "Про організацію виборів директора ІПФ НАН України" Детальніше ...

Розпорядження № 145 від 03.03.22 "Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України" Детальніше ...

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2022 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...

До уваги співробітників ІПФ НАН України ! Детальніше ...

Конференції

C Е М І Н А Р присвячений пам'яті Петра Івановича Фоміна "КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА космологія" Детальніше ...