Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Фомін Петро Іванович

Нет аватара
----

 

Загальна інформація

Визнаний учений у галузі квантової теорії поля та її застосування у фізиці елементарних частинок, фізиці конденсованого стану речовини, астрофізиці й космології. Кандидат фізико-математичних наук (1959), доктор-фізико математичних наук (1972), професор (1981), заслужений діяч науки УРСР (1982), лауреат премії АН України ім. М.П. Барабашова член-кореспондент НАН України (1990), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 р. за цикл робіт “Ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану”.

Петро Іванович Фомін народився 20 червня 1930 р. в с. Жихарево, Урицького району, Орловської області (СРСР). У 1953 р. закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету, в 1957 р. – аспірантуру (був одним із перших учнів всесвітньо відомого фізика-теоретика академіка О.І. Ахієзера).

З 1957 р. по 1972 р. працював у Харківському фізико-технічному інституті АН України (спочатку на посаді наукового співробітника, а з 1961 р. на посаді старшого наукового співробітника). В 1972 р. за конкурсом був переведений в Інститут теоретичної фізики АН України (м. Київ) на посаду старшого наукового співробітника. В 1974 - 1998 рр. та 1998-2001 рр. завідувач відділу астрофізики і елементарних частинок цього ж інституту. В 1996-1998 р, та з 2001 - по цей час завідувач теоретичного відділу Інституту прикладної фізики.

Роботи П.І. Фоміна присвячені актуальним проблемам гравітації, астрофізики і космології, квантової теорії поля і теорії елементарних частинок. У цій області йому належить ряд глибоких визнаних у всьому світі фізичних ідей і вагомих результатів.

Спільні з А.І. Ахієзером і М.Ф. Шульгою роботи П.І. Фоміна по когерентним ефектам у гальмівному випромінюванні на монокристалах лягли в основу нового підходу до опису когерентних явищ при високих енергіях, який отримав потім плідний розвиток.

Для робіт П.І. Фоміна в області астрофізики і космології характерним є широке залучення результатів і принципів загальної теорії відносності, фізики високих енергій і квантової теорії поля до пояснення конкретних астрофізичних і космологічних спостережень.

В 1973 р. П.І. Фоміним вперше у світі було показано, що об’єднання принципів загальної теорії відносності і квантової теорії поля приводить до явища гравітаційної нестійкості фізичного вакууму – принциповій можливості народження просторово-замкнутих Всесвітів із вакууму. Запропонований П.І. Фоміним квантово-польовий підхід до космологічної проблеми становить основу квантової космології, що нині інтенсивно розвивається.

Для вирішення проблеми високоенергетичної активності таких об’єктів як квазари, радіогалактики, ядра активних галактик, особливо природи характерної для них активності у вигляді релятивістських струменів П.І. Фомін залучив ідею про існування у фізичному вакуумі квантово-польових конденсатів, певною мірою подібних до квантових конденсатів в теорії надплинності. Цей підхід привів до кількісної теорії, що успішно описує весь діапазон спостережуваних потужностей струменевої активності. Врахування взаємодії квантованих вихорів з міжзоряними газопилових хмар дозволило пояснити генерацію релятивістських електронів, феномен “надсвітлових” рухів та інш. явища.

Роботи П.І. Фоміна з фізики елементарних частинок і квантової теорії поля в основному присвячені дослідженню структури фізичного вакууму і прояву його властивостей у різних фізичних процесах.

У квантовій електродинаміці ним отримані важливі результати, пов’язані з дослідженням радіаційних вакуумних ефектів у високих порядках теорії збурень для процесів розсіювання у області високих енергій, а також з дослідженням проблем розходження і структури поля на малих відстанях методами, що виходять за рамки стандартної теорії збурень. Ідеї та результати П.І. Фоміна в області квантової електродинаміки були розвинуті ним і співробітниками і перенесені на більш загальні схеми калібровочних теорій поля, в тому числі на квантову хромодинаміку. П.І. Фомін разом із співробітниками вперше розв’язав проблему “надпровідного типу” для ферміонного спектра в квантовій електродинаміці, що уможливило динамічне пояснення походженню мас ферміонів – явища, яке є аналогом виникнення енергетичної щілини в теорії надпровідності.

Сьогодні П.І. Фомін активно працював над проблемою каузальної квантової механіки, зокрема ним успішно вирішене питання редукції хвильової функції.

П.І. Фомін зробив вагомий внесок у підготовку наукових кадрів і розвиток фундаментальних і астрофізичних досліджень на Україні. Його учнями захищено 5 докторських і 16 кандидатських дисертацій. Він є президентом Українського гравітаційного товариства.

Нагороди

Нагрудний знак - Петро Могила (ІІІ ступінь) (2008),

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...