Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, наукових і науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики» (СПЕТФ+МНФ 2023)

Термін проведення: з 10.04.2023 по 12.04.2023


Участники конференції

Квантова теорія поля.

к.ф.-м.н.,н.с. Лебединський Лебединський Сергій Олександрович (Інститут прикладної фізики)

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОР У ПРИ ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ МЕТАЛУ НА ГУСТИНУ СТРУМУ ПОЛЬОВОЇ ЕМІСІЇ


Інститут прикладної фізики НАН України, н.с. відділу №40 Дяченко Михайло Михайлович

Нелінійні ефекти при проходженні зарядженої частинки крізь електронну плазму


Інститут прикладної фізики Національної академії наук України Новак Олександр Петрович

Збудження важкого воднеподібного іону інтенсивним рентгенівським імпульсом


Інститут прикладної фізики НАН України Мусієнко Ігор Іванович

Вплив сили дзеркального зображення на форму потенціального бар’єра для польової емісії з металів


Інститут прикладної фізики НАН України Лебединська Юлія Станіславівна

ПОЛЬОВА ЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ ПРИ НАЯВНОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВКРАПЛЕНЬ В МЕТАЛІ


Інститут прикладної фізики НАН України Недорешта Вталій Миколайович

Поляризаційні ефекти при спонтанному випроміненню фотона електроном у полі лазерної хвилі


Інститут прикладної фізики НАН України, с.н.с. відділу № 40 (0.5 ставки) Ворошило Олексій Іванович

Новий спосіб розрахунку ймовірності процесу народження електрон-позитронної пари при розсіюванні електрона на полі електромагнітної хвиліВзаємодія іонів та електронів низьких енергій з речовиною.

Інститут прикладної фізики Національної Академії Наук України, відділ фізики пучків заряджених частинок Ігнатьєв Ігор Геннадійович

Дільник напруги прискорювальної трубки для протонно - променевої літографії


JGU Institut für Physik Staudingerweg 7/Gebäude 2412, 55128 Mainz Кононенко Iрина Миколаiвна

Influence of Interfacial Spin-orbit effects on Magneto-optic-Kerr-Effect in Magnetic/Nonmagnetic heterostructures


Інститут прикладної фізики Національної академії наук України Коломієць Володимир Миколайович

ОТРИМАННЯ СТІЙКИХ ДО АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОКРИТТІВ В4С МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ


Інститут прикладної фізики НАН України Роєнко О. Ю.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІОННОГО ПУЧКА КОМПАКТНОГО ДЖЕРЕЛА ІОНІВ МЕТАЛІВ ДЛЯ ІМПЛАНТЕРНОЇ ТЕХНІКИ


Інститут прикладної фізики Національної академії наук України Положій Гліб Євгенович

Протонна літографія в Україні та світі


Інститут прикладної фізики Національної академії наук України Возний Віталій Іванович

Вимірювання параметрів іонного джерела з електронним ударом


Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України, Університет Париж-Сакле, Орсе, Франція, науковий співробітник Фоміна А.П.

Вплив радіаційного середовища та заряджених частинок магнітосферної плазми Юпітера на його супутники.


Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, Відділ ядерно-фізичних досліджень, завідувач сектору Бугай Олександр Миколайович

Інфрачервона спектрометрія вологої деревини археологічних об’єктівРадіаційне матеріалознавство.

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, лабораторія 36 композитних матеріалів атомно-водневої енергетики, молодший науковий співробітник Білогородський Юрій Сергійович

Вплив опромінення і насичення вакансіями на фазову стабільність наночастинок заліза


Інститут прикладної фізики НАН України, інженер II-кат. Лаб.31 Ворона Марина Іванівна

Вплив тунелювання електронів на швидкість анігіляції позитрона в сферичній потенціальній ямі


Інститут прикладної фізики НАН України Скороход Роман Володимирович

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ ПРОДУКУВАННЯ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ ТА ТЕМПЕРАТУРИ НА РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНУ СЕГРЕГАЦІЮ В СПЛАВАХ Fe-Cr-Ni МЕТОДОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ


Інститут прикладної фізики НАН України, молодший науковий співробітник Крикля Сергій Володимирович

Розробка методики дослідження радіаційно-індукованої сегрегації методом PIXE


ІПФ НАН України Білик Володимир Миколайович

Можливість використання портативного рентгенівського спектрометра для визначення товщини тонкого поверхневого шару при аналізі елементного складу зразків з покриттям.Фазовий контраст, біофізика та медицина.

Інститут прикладної фізики НАН України, лабораторія рентгенівської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів, завідувач лабораторії Лебедь Олександр Анатолійович

Актуальні питання реалізації фазового контрасту на компактних джерелах рентгенівського випромінювання


Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, інженер ІІ категорії лабораторії № 31 Овчаренко Артур Юрійович

Особливості перерозподілу інтенсивності на границі поділу середовищ в методі лінійного фазового контрасту.


Інститут прикладної фізики НАН України Поліщук Антон Вікторович

The numerical-visual search of contrast images obtained using in-line X-ray phase-contrast imagingКомп’ютерне моделювання фізичних процесів.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, старший викладач Єрмаков Олег Євгенович

Метаповерхні для планарних оптичних поляризаційних пристроїв та захвату світла в оптоволокно


Ітститут прикладної фізики НАН України Хелемеля Олексій Володимирович

Моделювання плазмових процесів з використанням PIC


Інститут прикладної фізики НАН України, Суми, Україна Лабораторія інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Алексенко Олег Володимирович

МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ ПРЕЦИПІТАТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІВНЯННЯ ЛАНЖЕВЕНА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Фізико-математичний факультет, спеціальність "104 фізика і астрономія", студент 1 курсу магістратури Колупаєв Владислав Олегович

3d acoustic metamaterials with controllable bandgap gates based on magnetorheological elastomersПрикладна механіка.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, спеціальність 131 Прикладна механіка, курс 3. Дученко Кирил Олександрович

Duchenko K.O, Khoroshev K.G., Kykot S.V. Inverse problem of kinematics of crank-slider mechanism using vector algebra methods


Інститут прикладної фізики НАН України, пров. наук. сп. Острик Володимир Іванович

Розкриття тріщини на межі тонкого жорсткого включення у пружному матеріалі


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Овчаренко Єгор Ігорович

Визначення пружних характеристик пакету моношарів композитних тонкостінних пластин


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут Демешко Ярослав Валентинович

Розрахунок міцності та деформівності апарату Ілізарова за допомогою методу скінченних елементівАктуальні питання теорії та методики навчання фізики.

лабораторія 36 композитних матеріалів атомно-водневої енергетики, Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, м. Суми, Україна Шірінян Арам Сергійович

Четвертий постулат молекулярно-кінетичної теорії для нанорозмірного кристалаІнноваційні підходи до навчання фізики у закладах загальної середньої та вищої освіти

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, магістрант, спеціальність "014 Середня освіта (Фізика)" Щербак Маргарита Олексіївна

Інноваційні підходи до навчання фізики у закладах середньої освіти


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, старший викладач Єрмаков Олег Євгенович

Дослідницько-проєктний підхід до навчання фізики та формування молодих науковців


Доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету Микитюк Орися Юріївна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти, викладач математики Шатова Олена Дмитрівна

ВИКОРИСТАННЯ MIND MAPPING ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ТЕРМОДИНАМІКИОстанні новини

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 04.10.2023 Детальніше ...