Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024VIII Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики" (СПЕТФ+МНФ 2022)

Термін проведення: з 24.10.2022 по 26.10.2022


Участники конференції

Квантова теорія поля.

к.ф.-м.н. Лебединський Сергій Олександрович (ІПФ НАН України)

ПОЛЬОВА ЕЛЕКТРОННА ЕМІСЯ З «РЕАЛЬНОЇ» ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ


к.ф.-м.н., с.н.с. Ворошило Олексій Іванович (ІПФ НАН України)

Розрахунок інтерференційного доданку в ймовірності КЕД процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом в полі електромагнітної хвилі


с. н. с. Новак Олександр (Інститут прикладної фізики НАН України)

Зниження самополяризації електронів в процесі нелінійного синхротронного випромінювання


к.ф.-м.н., н.с. Недорешта Віталій Миколайович ( Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Резонанс прямої амплітуди ефекту комптона для ультрарелятивістських енергій електронів у сильному лазерному полі


кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Дяченко Михайло Михайлович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Поглинання фотона через народження електрон-позитронної пари в надкритичному магнітному полі


м.н.с. Мусієнко Ігор Іванович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Густина струму польової електронної емісії з поверхні металу з врахуванням наявності наноскопічних вістрьВзаємодія іонів та електронів низьких енергій з речовиною.

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ігнатьєв Ігор Геннадійович (Інститут прикладної фізики Національної Академії Наук України, Відділ фізики пучків заряджених частинок)

ПРИСКОРЮВАЧ ДЛЯ ПРОТОННО - ПРОМЕНЕВОЇ ЛІТОГРАФІЇ


На розгляді: к.ф.-м.н., науковий співробітник відділу фізики пучків заряджених частинок Колінько Сергій Володимирович (Інститут прикладної фізики НАН України)


к. ф.-м. н., старший науковий співробітник Возний Віталій Іванович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Іонне джерело з електронним ударом для компактного мікрозонда


к. ф.-м. н., завідувач сектору Коломієць Володимир Миколайович (Інститут прикладної фізики НАН України)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ СТВОЛІВ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ


Research Engineer Profatilova I V (FREIA (Facility for Research Instrumentation and Accelerator Development) laboratory, Department of Physics and Astronomy, Uppsala University)

Effect of pulse width on the breakdown rate at pulsed dc system


м.н.с Карпенко Олександр Юрійович (Інститут прикладної фізики НАН України)

ВПЛИВ ТОНКОПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПРОБОЇВ МІДНИХ ЗРАЗКІВ


На розгляді: аспірант Гончаренко Оксана Іванівна (Інститут прикладної фізики НАН України)Радіаційне матеріалознавство.

аспірант Скороход Роман Володимирович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

ВПЛИВ ЕНЕРГІЙ МІГРАЦІЙ ВАКАНСІЙ КОМПОНЕНТІВ СПЛАВУ НА ЕФЕКТИ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОЇ СЕГРЕГАЦІЇ В АУСТЕНІТНИХ СПЛАВАХ Fe-Cr-Ni


аспірант Ворона Марина Іванівна ( Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

ЧАС ЖИТТЯ ПОЗИТРОНІВ В ПОТЕНЦІАЛЬНІЙ ЯМІ В МОДИФІКОВАНІЙ МОДЕЛІ ТАО-ЕЛДРУПА


кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Данильченко Сергій Миколайович (Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми, Україна)

ВИЗНАЧЕННЯ ВОДНЮ В МЕТАЛАХ МЕТОДОМ ТЕРМІЧНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ В ІНЕРТНОМУ ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ


д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник Острик Володимир Іванович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Розкриття тріщини на межі пружної півплощини та жорсткої стінки


Молодший науковий співробітник Білогородський Юрій Сергійович (Інститут прикладної фізики НАНУ)

Стабільність високодисперсних керамічних і металевих сполук під радіаційним опроміненням


м.н.с. Роєнко О Ю (Інститут прикладної фізики НАН України)

КОМПАКТНЕ ДЖЕРЕЛО ІОНІВ МЕТАЛІВ ДЛЯ ІМПЛАНТЕРНОЇ ТЕХНІКИ


молодший науковий співробітник Крикля С.В. (ІПФ НАН України)

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ІОНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПРИСКОРЮВАЧАФазовий контраст, біофізика та медицина.

молодший науковий співробітник Кулик Олександр Миколайович (Інститут прикладної фізики НАН України)

ВПЛИВ ХІМІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ НА АНАЛІТИЧНИЙ ТЕРМІН ДІЇ ГРАФІТОВИХ ПЕЧЕЙ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОГО СПЕКТРОМЕТРА


С.н.с. Рогульський Юрій (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, відділ радіаційної біофізики)

РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНАХ РОСЛИН ВНАСЛІДОК ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ


- Демешко Ярослав Валентинович (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")

Визначення жорсткості апарату ілізарова при різних навантаженнях за допомогою методу скінченних елементів


аспірант Овчаренко Артур Юрійович (ІПФ НАН України)

Формування фазоконтрастного зображення багатокомпонентних тестових об'єктів


- Моргун Олексій Ігорович (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")

РОЗРОБКА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ ФІКСАТОРА ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ


- Ребристий Данііл Ігорович (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)

Проведення біомеханічного дослідження з метою визначення міцності та жорсткості фіксаторів


студент, спеціальність «131 Прикладна механіка» Пекельний Денис Олександрович (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", НН ММІ)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ МЕТОДОМ ФОТОПРУЖНОСТІ В ОРТОПЕДИЧНИХ ІМПЛАНТАТАХ


На розгляді: молодший науковий співробітник Поліщук Антон Вікторович (Інститут прикладної фізики)Комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

- Нєхороших Микита Віталійович (КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ММІ )

Визначення коефіцієнтів моделей Максвелла та Кельвіна-Фойгта


Кандидат фіз. - мат. наук, науковий співробітник Алексенко Олег Володимирович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Числовий розв'язок рівняння Ланжевена з адитивним шумом


магістр, аспірант Колінько Іван Сергійович (СУМДУ)

Моделювання процессів утворення та формування плівок тугоплавких сполук


д.ф.-м.н, проф Пономарьом Олександр Георгійович (IПФ НАН України)

Формування пучка в установках протонно-променевої літографії високої роздільної здатності


д.ф.-м.н., с.н.с. Кульментьєв O I (IAP NASU)

Метод оптимізації нанокластерів для водневої енергетики у рамках багаторівневого моделювання


к.ф.-м.н, н.с. Хелемеля О В (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Методи оптимізації алгоритмів РІС в задачах польової емісії


- Кравченко Віктор Володимирович (КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ММІ, спеціальність 131 – “Прикладна механіка”, 4й курс)

Модернізація вузла комплексу для дослідження динамічного модуля пружності в композитних матеріалах


На розгляді: кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Бистрик Юрій Сергійович (Інститут прикладної фізики НАН України)Актуальні питання теорії та методики навчання фізики.

На розгляді: магістрант Ліхун Мей (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)


На розгляді: Канд. техн. наук , доцентка кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Бірюкова Тетяна Вікторівна (Буковинський державний медичний університет)


На розгляді: Доктор фіз.-мат. наук , завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Федів Володимир Іванович (Буковинський державний медичний університет)


На розгляді: Канд. фіз.-мат. наук , доцентка кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Олар Олена Іванівна (Буковинський державний медичний університет)


На розгляді: Доктор фіз.-мат. наук , завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Федів Володимир Іванович (Буковинський державний медичний університет)


На розгляді: Канд. фіз.-мат. наук , доцентка кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Олар Олена Іванівна (Буковинський державний медичний університет)


На розгляді: Канд. техн. наук , доцентка кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Бірюкова Тетяна Вікторівна (Буковинський державний медичний університет)Інноваційні підходи до навчання фізики у закладах загальної середньої та вищої освіти.

На розгляді: старший викладач Марченко Оксана Анатоліївна (Державний навчальний заклад "Черкаське вище професійне училище")


На розгляді: доктор педагогічних наук, професор Кузьменко Ольга Степанівна (Донецький державний університет внутрішніх справ; Національний центр "Мала академія наук України")Останні новини

Засідання вченої ради

27/02/2024 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради Час проведення: 27.02.2024 Детальніше ...

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав.лаб. №41 Бистрика Юрія Сергійовича з присудженням Премії Верховної Ради України Детальніше ...