Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024VII Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики", з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (СПЕТФ+МНФ 2021)

Термін проведення: з 12.04.2021 по 14.04.2021


Участники конференції

Квантова теорія поля (онлайн)

к.ф.-м.н., н.с. відділу № 40 Лебединський Сергій Олександрович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Моделювання струму польової електронної емісії з реальної поверхні металу


к.ф.-м.н., с.н.с.. с.н.с. відділу № 40 Ворошило Олексій Іванович (ІПФ НАН України)

Резонансне наближення в КЕД процесах 2-го порядку за сталою тонкої структури


к.ф.-м.н. Дяченко Михайло Михайлович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Нелінійні колективні ефекти при гальмуванні зарядженої частинки в замагніченій електронній плазмі


м.н.с. Мусієнко Ігор Іванович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Вплив резонансних умов на струм польової емісії з двошарової поверхні металу


Курсантка Подгорнова Д.Я. (Військовий інститут телекмонукацій та інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ))

РУХ ЧАСТИНКИ З ВЕЛИКОЮ ШВИДКІСТЮ І ХВИЛЬОВИЙ ПРОЦЕС


к.ф.-м.н., с.н.с. Новак Олександр Петрович (ІПФ НАН України)

Іонізація K-оболонки важкого іона коротким лазерним імпульсом


к.ф.-м.н., н.с. Недорешта Віталій Миколайович (Інститут прикладної фізики НАН України)

РЕЗОНАНСНА КІНЕМАТИКА РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ ТА ФОТОНІВ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ В СИЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ПОЛІ


к.ф.-м.н., н.с. Хелемеля Олексій Володимирович (Інститут прикладної фізики НАН України)

УРАХУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗНАКУ ЗАРЯДУ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ ВАЖКОЇ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИВзаємодія іонів та електронів низьких енергій з речовиною (онлайн).

молодший науковий співробітник Сайко Микола Олександрович (Інститут прикладної фізики)

Практичні аспекти реалізації універсальної системи автоматизації науково-містких процесів на прикладі вакуумної установки для напилення покриттів методом магнетронного розпилення


м.н.с. лабораторії №35 Карпенко Олександр Юрійович (Інститут прикладної фізики НАН України)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЛАЗМОВО-МОДИФІКОВАНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ДО ВАКУУМНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПРОБОЇВ


кандидат фіз.-мат. наук, зав.лабораторії Батурін Володимир Андрійович (Інститут прикладної фізики НАН України)

РОЗПОРОШУВАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ІОНІВ МЕТАЛІВ


кандидат технічних наук Литвинов Петро Олексійович (ІПФ НАНУ України)

ЗБІЛЬШЕННЯ ЕМІСІЙНОЇ ЩІЛЬНОСТІ НЕГАТИВНИХ ІОНІВ З ИПФ-ДЖЕРЕЛА ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ОБ’ЄМІ ЕМІСІЙНОЇ ОБЛАСТІ ПЛАЗМИ


молодший науковий співробітник Роєнко Олег Юрійович (ІПФ НАН України)

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГЕНЕРАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ІОНІВ В ІПФ-ДЖЕРЕЛІ


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Нагорний Анатолій Григорович (ІПФ НАН України)

Датчик струму з високовольтною оптичною розвязкою


Зав. сектору розроблення науково-навчальних приладів Коломієць Володимир Миколайович (НДЦ ННП ІПФ НАН України)

Експериментальний стенд для напилення захисних покриттів методом магнетронного розпилення імпульсами високої потужності на внутрішній поверхні каналу повномірного артилерійського ствола калібру 30 мм


Молодший науковий співробітник Шульженко Анатолій Валерійович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Характеризація бронзових виробів з розкопок Церкви спаса на берестові


аспірант Положій Гліб Євгенович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Вдосконалення каналу протонно-променевої літографії на АПК “Сокол” в Інституті прикладної фізики НАН України


к.ф.-м.н., Старший науковий співробітник відділу Фізики пучків заряджених частинок Ребров В.А (Інститут прикладної фізики НАН України)

КАНАЛ ПРОТОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ЛІТОГРАФІЇРадіаційне матеріалознавство (онлайн).

кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Баштова Анна Іванівна (Інститут прикладної фізики НАН України)

Дослідження стійкості β-Nb фази в бінарних сплавах Zr-Nb підданих радіаційному опроміненню


аспірант Ворона Марина Іванівна (Інституту прикладної фізики НАН України)

Методи визначення швидкості анігіляції позитронів в конструкційних матеріалах реакторів


аспірант Скороход Роман Володимирович (Інститут прикладної фізики НАН України)

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИСЛОКАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ НА ЕФЕКТИ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОЇ СЕГРЕГАЦІЇ В ТРИКОМПОНЕНТНОМУ СПЛАВІ Fe-20%Cr-8%Ni


молодший науковий співробітник відділу №30 Білик Володимир Миколайович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Застосування методу PIXE для відновлення концентраційного профілю в зразках Zr сплаву з імплантованим Zr


д. ф.-м. н., провідний науковий співробітник Острик Володимир Іванович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Метод продовження крайових умов у задачах теорії пружностіФазовий контраст, біофізика та медицина (онлайн).

м.н.с. Калінкевич Оксана Володимирівна (Інститут прикладної фізики НАН України)

ДОСЛІДЖЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ ВОДНЮ В МЕДИЧНИХ ІМПЛАНТАХ З Ti-Zr СПЛАВІВ З МОДИФІКОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ЗА УМОВИ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО НАВОДНЕННЯ


к.ф.- м.н., науковий співробітник Стародуб Станіслав Сергійович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Актуальні компактні джерела рентгенівского випромінювання


Аспірант Овчаренко Артур Юрійович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Аналітичний опис формування рентгенівського фазоконтрастного зображення


асистент Мусієнко Ольга Станіславівна (каф. Динаміки і міцність машин та опору матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського)

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ У СТАБІЛІЗАЦІЇ АКРОМІАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СУГЛОБА


м.н.с. Трофименко Яна Віталіївна Трофименко (ІПФ)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО РЕНТГЕНВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ


к.т.н., м.н.с., старший викладач Фам Дик Куан (каф. Динаміки і міцність машин та опору матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського)

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ У СТАБІЛІЗАЦІЇ АКРОМІАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СУГЛОБАКомп’ютерне моделювання фізичних процесів (онлайн).

к.ф.-м.н., завідувач лабораторії Бистрик Юрій (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Limiting distribution for the XY-model of ballistic Lévy walks


Doctor of Physics and Mathematics, Leading Researcher Kul'ment'ev Alexandr Ivanovich (Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Ukraine Sumy, Ukraine)

EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN ADJACENT LEVELS WHEN MULTI-LEVEL COMPUTER SIMULATION


кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Овчаренко Юрій Михайлович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Дослідження механічних властивостей сплавів Fe-Cu, Fe-Ni та Fe-Cu-Ni методами молекулярної динаміки


к.ф.-м.н., старший науковий співробітник відділу №10 Возний Віталій Іванович (Інститут прикладної фізики НАН України)

Чисельне моделювання індуктивного високочастотного джерела іонів із застосуванням пакета COMSOL


молодший науковий співробітник Крикля Сергій Володимирович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Моделювання електрон-позитронної анігіляції в точкових дефектах


д.ф.-м.н., Завідувач відділу Фізики пучків заряджених частинок Пономарьов О.Г. (Інституту прикладної фізики НАН України)

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИКИ ПУЧКА В ІОННОМ ІНЖЕКТОРІ ДЛЯ КОМПАКТНОГО ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДУ


Відділ ядерно-фізичних досліджень Головний інженер комплексної установки Шуліпа Руслан Олександрович (Інститут прикладної фізики Національної академії наук України)

Прилад для вимірювання єміттансу пучка протонів на електростатичному прискорювачі «Сокіл»


студент, бакалавр Бєлінський Андрій Олександрович (Криворізький державний педагогічний університет)

Неекстенсивна природа гравітаційних хвиль


Кандидат технічних наук Обухов Олексій Анатолійович (Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії, науковий співробітник)

Особливості розрахункового моделювання обтікання реактивних снарядів повітряним потокомПитання теорії та методики навчання фізики та нанотехнологій (очно).

аспірант кафедри природничих наук та методик їхнього викладання Гайда Василь Ярославович (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка м.Кропивницький, Україна)

ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПОНЕНТА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ


к.т.н., старший викладач кафедри "Вища математика і фізика" Дяденчук Альона Федорівна (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного)

Формування технічного мислення у майбутніх екологів при вивченні загального курсу фізики


студент Тилик Святослав Володимирович (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)

Елементи історизму як засіб розвитку інтересу учнів до фізики


кандидат педагогічних наук, доцент Кузьменко Григорій Михайлович (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)

Елементи історизму як засіб розвитку інтересу учнів до фізикиІнноваційні підходи до навчання фізики в ЗЗСО та ЗВО (очно).

Викладач фізики Кравчук Андрій Віталійович (Житомирський агротехнічний коледж)

Дослідницькі творчі завдання під час самостійної роботи з фізики


- Декарчук Сергій Олександрович (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ З ФІЗИКИАктуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (очно).

канд. фіз-мат. н., доцент Медведовська Оксана Геннадіївна (СумДПУ)

Огляд хмарних сервісів, підтримуючих спільну роботу над документом у режимі реального часу на основі web-сервісу Google Trends


кандидат педагогічних наук, доцент Сергієнко Людмила Григорівна (ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кафедра ВМФ)

Дидактичні критерії управління успішністю студентів


Кандидат педагогічних наук, cтарший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Мельник Юрій Степанович (м. Київ, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

Особливості вивчення законів механіки в базовому курсі фізики


методист Могильницький Микола Васильович (Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області)

Фотограмметричні лабораторні дослідження в навчальному процесі вищої та середньої школи.


асистент Ткач Варвара Сергіївна (КПІ ім Ігоря Сікорського)

Особливості впровадження дистанційної форми навчання в КПІ ім. Ігоря СікорськогоОстанні новини

Засідання вченої ради

27/02/2024 в 1500 відбудеться засідання Вченої ради Час проведення: 27.02.2024 Детальніше ...

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав.лаб. №41 Бистрика Юрія Сергійовича з присудженням Премії Верховної Ради України Детальніше ...