Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2022)

В рамках співпраці ІПФ НАН України та колаборації SPARC@FAIR обчислено імовірності іонізації при альфа-розпаді воднеподібного іону полонію в полі інтенсивного лазерного імпульсу. Розрахунок проведено чисельно в рамках релятивістської теорії та без використання теорії збурень. Показано, що при іонізації К-оболонки комбінованим потенціалом альфа-частинки та лазерного імпульсу, спостерігається інтерференційний ефект, що полягає у відхилення імовірності від передбачень теорії збурень. Характер інтерференційного ефекту залежить від частоти випромінювання, а також порядку, в якому початковий іон зазнає збурень. Відхилення від передбачень теорії збурень більше, якщо опромінення лазерним імпульсом відбувається пізніше альфа-розпаду.

(Новак О.П., чл.-кор. НАН України Холодов Р.І., Дяченко М.М.)

В рамках виконання цільової науково-технічної програми оборонних досліджень НАН України на 2020-2024 рр. розроблене високоефективне джерело іонів берилію та на його основі іонний інжектор для іонного імплантера МВР-202 фірми “BALZERS”, що знаходиться в Інституті фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова з метою організації технологічного процесу виготовлення приймачів інфрачервоного випромінювання, основаного на іонній імплантації антимоніду індію. Джерело іонів берилію просте в обслуговуванні і універсальне в тому, що може генерувати іони з будь-якого газу та будь-якого металу без використання високотемпературної печі для його випаровування. Проведено налагодження іонного імплантера МВР-202 фірми “BALZERS” та підготовлено умови для забезпечення технологічного процесу виготовлення фотоприймачів в діапазоні інфрачервоного спектру для систем наведення.

(Батурін В.А., Литвинов П.О., Роєнко О.Ю.)

У рамках міжнародного співробітництва з Інститутом ядерної енергії Китаю було досліджено процеси випадіння преципітатів beta-фази у цирконієвих сплавах з низькою концентрацією ніобію та олова. Було показано, що конкуренція між балістичним перемішуванням і термодинамічною силою відіграє головну роль у кінетиці радіаційно-індукованого випадіння та розчинення преципітатів.

(Харченко В.О., Харченко Д.О.)

В рамках виконання міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA" спільно з європейськими партнерами досліджено серію сорбуючих матеріалів на основі хітину та хітозану, отриманого з оболонок личинок Hermetia illucens. Матеріали були додатково магнітномодифіковані для забезпечення можливості селективної магнітної сепарації з розчинів і суспензій, що особливо важливо в промислових біотехнологічних процесах і при обробці різноманітних промислових стічних вод. Оцінено сорбційну здатність цих матеріалів. Матеріали докладно охарактеризовано методами скануючої електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції, температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії, атомно-абсорбційної спектроскопії та елементного аналізу.

(Калінкевич О.B., А Калінкевич О.М., Чіванов В.Д.)

1230

У рамках співпраці з колаборацією CERN за проєктом CLIC створена теорія передпробійного струму з врахуванням морфології поверхні прискорювальної структури, яка враховує наявність субмікронних і мікронних нерівностей. Розраховане середнє поле пробою для проєктних матеріалів прискорювача. Розрахунки показали гарну узгодженість з експериментальними даними отриманими у ЦЕРНі. Змодельовано процес нагрівання вістрь нанометрових розмірів польовим емісійним струмом з урахуванням розмірних ефектів.

(Лебединський С.О., чл.-кор. НАН України Холодов Р.І., Мусієнко І.І.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...