Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 | 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2013)

У розділ "Ядерна фізика, фізика високих енергій і фізика плазми"

Створена та введена в експлуатацію установка для дослідження монокристалів методом каналювання. Проведено попередні експерименти з вимірювання виходу резерфордівського зворотного розсіювання протонів від монокристалу Si орієнтованого віссю <111> вздовж вісі пучка та отримані характерні залежності нормованого виходу резерфордівського зворотнього розсіювання протонів при кутах близьких до критичного.

Установка буде використовуватись для дослідження розподілу домішок та еволюції радіаційних дефектів матеріалах ядерної енергетики.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., Бугай О.М., Крамченков А.Б., Внученко А.О., Ігнатенко С.М., Денисенко В.Л.)

Розроблено новий метод та експериментальний стенд для прецизійного центрування і характеризації структури поля систем магнітних квадрупольних лінз. Метод засновано на вимірах радіальної складової магнітного поля на циліндричний поверхні в повітряному проміжку лінз за допомогою мініатюрного датчика Холла. Експериментально показано, що чутливість методу визначення положення осі лінз знаходиться на рівні 2 мкм, похибка визначення паразитних секступольної і октупольної компонент поля складають менше 20 %.

Отримані результати будуть використані в Інституті прикладної фізики НАН України та Об’єднаному інституті ядерних досліджень в м. Дубна при створенні нових установок ядерного скануючого мікрозонду.

(Пономарьов О.Г., Колінько С.В., Ребров В.А.)

У рамках дiелектричної моделi знайдено втрати енергiї антипротона у замагнiченому електронному газі з анізотропною температурою. Показано, що чисельні розрахунки втрат енергії, проведені за допомогою розробленого коду, співпадають з отриманими в рамках квантової теорії поля аналiтичними виразами у випадку поздовжнього та поперечного магнiтному полю рухiв антипротона в лінійному наближенні за температурою. Роботу проведено згідно з угодою з коллаборацією HESR мегапроекту FAIR про задачу електронного охолодження антипротонів

(чл.-кор. НАН України Мирошнiченко В.I., Холодов Р.I., Хелемеля О.В.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...