Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка


 
Досягнення по рокам: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2012)

РОЗДІЛ "ЯДЕРНА ФІЗИКА, ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ФІЗИКА ПЛАЗМИ"

Вперше теоретично досліджено процес резонансного народження електрон-позитронної пари електроном в магнітному полі поблизу порогу процеса та знайдено вирази для повної імовірності процесу. Проведено порівняння одержаних результатів з даними експеримента зі спостереження народження електрон-позитронних пар в зіткненнях високоенергетичного електронного пучка з тераватним лазерним імпульсом (SLAC National Accelerator Laboratory, 1997). Розрахована кількість утворених електрон-позитронних пар становить N~80, що добре узгоджується з експериментальним значенням N=106 ± 14.

(О.П. Новак, Р.І. Холодов)

Теоретично вивчені процеси квантової електродинаміки першого й другого порядків за постійною тонкої структури у полі двох інтенсивних імпульсних лазерних хвиль. Показано, що процеси розсіювання лептонів і випромінювання фотонів у таких полях можуть відбуватися у двох суттєво різних кінематичних областях: неінтерференційній й інтерференційній. Причому, в інтерференційній області істотні процеси корельованого випромінювання й поглинання фотонів обох хвиль і процес розсіювання відбувається в одній площині на задані кути. Ймовірність таких процесів значно перевершує відповідну ймовірність у будь-якій іншій геометрії. Результати теоретичних досліджень будуть використані у співробітництві з колаборацією SPARC в рамках мегапроекту FAIR (Німеччина).

(С.П. Рощупкін, О.А. Лебедь, О.О. Падусенко, О.І. Ворошило)

Розроблено конструкцію нового типу джерела одно та двохзарядних іонів металів на основі іонно-плазмового розпорошення. Фізичною основою принципу дії джерела є два послідовних розряди – обернений магнетронний та класичний Пеннінгівський, які ділять газорозрядну камеру джерела на послідовні функціональні зони.

 

Проведено серію експериментів з дослідження генерації іонів заліза – Fe+, Fe++ та цирконію - Zr+, Zr++ в імпульсному та стаціонарному режимах роботи іонного джерела. Показано, що доля однозарядних іонів металів досягає 21 %, а доля двохзарядних іонів – 23 % від загального струму іонів. Загальний струм іонів досягає 1 ÷ 1,5 mA.

Розроблено та виготовлено інжектор металічних іонів для високодозного іонного імплантера на енергію до 500 кеВ, що забезпечить проведення спільно з ІФТТМТ ННЦ ХФТІ імітаційних експериментів для дослідження впливу опромінення на конструкційні матеріали ядерної техніки.

(чл.-кор. НАН України В.І. Мирошніченко, В.А. Батурін, П.О. Литвинов, С.О. Пустовойтов)

Спільно з Дармштадським технічним університетом (Німеччина) розроблена методика досліджень in situ сегрегації компонентів в розплавлених металах та їх окислення за допомогою методу резерфордівського зворотного розсіювання з високою роздільною здатністю. Проведені перші експерименти з дослідження стехіометричного складу сплаву олова з вісмутом в при поверхневій зоні в твердому та розплавленому станах. Методика буде використана для досліджень металевих теплоносіїв в реакторах.

(акад. НАН України В.Ю. Сторіжко, Х.Д. Карстаньєн, О.М. Бугай, А.Б. Крамченков)

РОЗДІЛ "РАДІАЦІЙНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ"

При реалізації процедури багаторівневого моделювання з метою вивчення характеру утворення радіаційних пошкоджень у конструкційних матеріалах досліджено процеси зміни мікроструктури у кристалічних системах та процеси рекристалізації з встановленням кількісних характеристик дефектів та властивостей фізичних процесів перебудови мікроструктури при відпалі. З’ясовано, що при зростанні дози опромінення відбуваються переходи між структурами скупчень вакансій до протяжних дефектів з формуванням зерен, що змінюють свою орієнтацію. Виявлено інтервали значень температури та дози опромінення, за яких можливими стають такі процеси структуроутворення та з’ясовано основні закономірності кінетики формування структур точкових дефектів з аномальною динамікою росту зерен.

(Д.О.Харченко, В.О.Харченко)

РОЗДІЛ РАДІОХІМІЯ, РУДОУТВОРЕННЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ

Передбачено та експериментально підтверджено явище природного збагачення ізотопу свинцю-208 в древніх торієвих (безуранових) мінералах руд України. Мас-спектроскопічний аналіз зразків монацитів, зібраних з покладів гранітних пегматитів Середнього Побужжя та кори звітрювання Гайсинської площі, засвідчив високу ізотопічну чистоту вказаного ізотопу (97,5% при вмісті торію 8,9% і загального свинцю 0,9%) та, відповідно, перспективність його видобування. Ізотоп свинцю-208 розглядається як перспективний теплоносій в атомній енергетиці з мінімальним поглинанням нейтронів.

(А.А.Вальтер, О.В.Андрєєв,А.І.Писанський)

РОЗДІЛ "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ"

Отримані і детально вивчені нові композитні матриці (скаффолди) для іммобілізації досліджуваних клітин та створення модельних клітинних угруповань з метою дослідження комплексного впливу іонізуючого випромінювання. Апробовано лабораторні технології отримання скаффолдів у різних формах: хітозанова губка, хітозанове „намисто”, хітозан армований нанокристалічним апатитом, мультимембранний гідрогель. Біосумісність скаффолдів доведено in vivo тестами з вживленням під шкіру, які показали, що через один тиждень пори імплантату (хітозан в композиті з апатитом) заповнюються живими клітинами.

(О.В. Калінкевич, О.М. Калінкевич)

РОЗДІЛ СПЕЦІАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, ЗАСОБИ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Завершена розробка універсального програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації демонстраційних і лабораторних експериментів в навчальних закладах. У відповідності до стандартів МОНМС України підготовлені методичні рекомендації у вигляді електронних зошитів і каталогу шаблонів експериментів. Комплекс в сукупності з традиційним навчальним обладнанням може суттєво підвищити рівень викладання природничих наук в загально-освітніх закладах України.

(Р.Ю. Лопаткін, М.І. Колесник, Л.А. Собко)


Останні новини

Вибори директора

Наказ № 204 від 30.12.2021 "Про організацію виборів директора ІПФ НАН України" Детальніше ...

Розпорядження № 145 від 03.03.22 "Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України" Детальніше ...

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2022 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...

До уваги співробітників ІПФ НАН України ! Детальніше ...

Конференції

C Е М І Н А Р присвячений пам'яті Петра Івановича Фоміна "КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА космологія" Детальніше ...