Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2011)

ЯДЕРНА ФІЗИКА, ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ФІЗИКА ПЛАЗМИ

В Інституті прикладної фізики НАН України в рамках нового проекту ЦЕРН, який передбачає будівництво електрон-позитронного колайдера на енергію 3 ТеВ ( проект CLIC ), на основі виконаних експериментів на установці DC sparc в ЦЕРНі встановлено один із можливих механізмів виникнення ВЧ-пробоїв у прискорювальних структурах при надвисоких градієнтах електричних полів. Виконані дослідження спектрів плазми при ВЧ-пробоях та проведений аналіз зразків надчистої міді модулів прискорювальних структур на аналітичному прискорювальному комплексі ІПФ НАН України виявили ключову роль розчиненого у міді водню в ініціюванні пробоїв. Отримані дані будуть використані в технології виготовлення прискорювальних структур колайдерів наступного покоління

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., чл.-кор. НАН України Мирошніченко В.І., Мордик С.М., Бугай О.М., Крамченков А.Б.)

Проведено теоретичні розрахунки та експериментальні вимірювання залежності виходу характеристичного рентгенівського випромінювання для Zr, Ti, Cu в діапазоні енергій протонного пучка від 800 кеВ до 1,5 МеВ. Аналіз отриманих результатів показав, що експериментальні результати добре збігаються з теоретичними.
Створено джерело квазімонохроматичного рентгенівського випромінювання на базі електростатичного прискорювача іонів. Для фокусування іонного пучка на конвертері використовується дублет електростатичних квадрупольних лінз.
(академік НАН України Сторіжко В.Ю., Бугай О.М., Денисенко В.Л, Вершинський С.О.)

Запропоновано розв’язання фундаментальної і невирішеної наразі «проблеми редукції» в квантовій механіці, тобто миттєвої зміни опису квантового стану (хвильової функції) об’єкта, що відбувається при вимірюванні. Доведено, що внутрішня динаміка хвильового пакета є суттєво нелінійною і описується рівняннями гідродинамічного типу. Перше з них – це рівняння неперервності, а друге має форму рівняння динаміки для надплинної рідини, що за певних умов і приводить до редукції хвильової функції.

(чл.-кор. НАН України Фомін П.І.)

Вперше побудовано релятивістську теорію резонансів, пов'язаних з виходом віртуальної частинки на масову оболонку, для процесів фотонарождення електрон-позитронних пар у полi ядра та розсіювання електрона на фотоні в імпульсному лазерному полі. Доведено, що для типових імпульсних лазерів, використовуваних на прискорювачах SLAC ( Стенфорд, США ), Брукхейвенскої національної лабораторії (США) та FAIR ( Дармштадт, Німеччина ) резонансні поперечні перерізи можуть на декілька порядків величини перевищувати відповідні поперечнi перерізи без зовнішнього поля. Розроблено та внесено на розгляд програму досліджень з перевірки квантової електродинаміки в сильних імпульсних лазерних полях у зазначених центрах.
Пропонована теорія розвиває фундаментальні уявлення щодо взаємодії сильних лазерних полів з речовиною.

(Рощупкiн С.П., Лебедь О.А., Ворошило О.І., Недорешта В.М.)

РАДІАЦІЙНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ

Встановлено, що для однокомпонентної кристалічної системи з сумірними та несумірними масштабами розповсюдження збурень внаслідок сумісної дії опромінення та термічно стимульованого перемішування флуктуації довжини стрибка вибитих атомів приводять до мікроструктурних перетворень з формуванням дисипативних структур з розподілом атомної густини вздовж атомних площин. Встановлено наявність конкуренції регулярної та стохастичної компонент потоку опромінення. Регулярна складова потоку перешкоджає упорядкуванню, в той часі як стохастична компонента, що характеризує розкид частинок за енергіями, сприяє походженню атомного упорядкування.
Проведено узагальнення моделі опису процесів утворення хвильових структур на поверхні мішеней при іонному розпиленні із врахуванням розкиду кута розпилення. Показано, що скорельованість флуктуацій кута розпилення зменшує область глибини проникнення та середнього кута розпилення зі зміною орієнтації поверхневих структур. Встановлено, що скейлінгова динаміка процесів структуроутворення окрім основних енергетичних параметрів задається інтенсивністю флуктуацій кута розпилення та радіусом їх кореляцій. Досліджено процеси зміни морфології поверхні кремнія при розпиленні іонами аргону з енергією від 1 до 100 кеВ. Встановлено скейлінгові характеристики для процесу зміни висоти поверхні, отримано показник шорсткості та росту.

(Харченко Д.О.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...