Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 | 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2009)

ЯДЕРНА ФІЗИКА, ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ФІЗИКА ПЛАЗМИ

1.1 Завершено монтажні і пусконалагоджувальні роботи по спорудженню нового аналітичного каналу в складі мікроаналітичного прискорювального комплексу ІПФ НАН України для неруйнівного вимірювання концентрації водню в реакторних матеріалах. До складу каналу входять прецизійний електростатичний аналізатор, система електростатичних ква-друпольних лінз, позиційно-чутливий детектор ядер віддачі та надвисоко-вакуумна камера взаємодії. Проведено тестові експерименти з малокутово-го розсіювання іонів гелію на зразках Al, Ti, Cu і Pb.

Роботи по спорудженню аналітичного каналу виконувались спільно з Інститутом Макса Планка (м.Штутгарт, ФРН).

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., проф. Карстаньен Х.Д., Дрозденко О.О., Крамченков А.Б.)

1.2 Експериментально підтверджено теоретичне передбачення раді¬ального перерозподілу щільності плазми у ВЧ-джерелі при наявності магнітного поля. При цьому змінюються умови поглинання ВЧ-потужності, що призводить до зміщення області максимальної щільності плазми у бік екстрактору та покращення характеристик іонного пучка.

(чл.-кор. НАН України В.І. Мирошніченко, А.Г. Нагорний, Д.А. Нагорний, С.М. Мордик )

Побудовано загальну теорію посилення електромагнітного випромінювання при розсіюванні нерелятивістського електрона на іоні у полі еліптично поляризованої електромагнітної хвилі по всьому інтервалу інтенсивностей. В області помірно-сильного поля виявлено ефект анома¬льного посилення світлового поля, пов'язаний з випромінюванням електронами великої кількості вимушених фотонів хвилі. Внаслідок ефекту аномального посилення квантовий параметр багатофотонності Бункіна-Федорова, який визначає інтенсивність хвилі, досягає великих значень порядку, γi,max~103. На лінійному прискорювачі електронів Стенфордського університе¬ту розпочато експериментальну перевірку зазначених ефектів.

(С.П. Рощупкін, В.О. Цибульник)

РАДІАЦІЙНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ

1 Розроблено методику картування розподілу домішок в приповерхневих шарах товстих зразків конструкційних матеріалів за допомогою ядерного сканувального мікрозонду з мікрометровою роздільною здатністю з використанням ядерно-фізичних методів PIXE і RBS. З використанням розробленої методики проведено дослідження розподілу хімічних елементів в бінарному цирконієвому сплаві Zr1Nb, корпусної сталі та розподілу домішок в інтерфейсах композиту, отриманого за допомогою твердофазного зварювання.

(Д.В. Магілін, К.І. Мельник, О.Г. Пономарьов)

1.2 Розвинено статистичну теорію самоподібних складних систем, генеруючий функціонал яких подається перетворенням Мелліна деформованої експоненти, а генератор масштабного перетворення зводиться до похідної Джексона. Показано, що при такому виборі роль параметра порядку відіграє деформований логарифм амплітуди гідродинамічної моди. У гармонічному наближенні знайдено деформовану статистичну суму і нижчі моменти параметра порядку. Отримано рівняння, яким підкоряється генеруючий функціонал системи, що має симетрію та зв'язки. Розвинена польова схема є основою статистичної теорії складних систем, для яких імовірність реалізації мікростанів має не експоненціальний, а ступеневий хвіст. До таких систем відносяться феромагнетики, спінове скло, двовимірна електронна плазма у турбулентному режимі, тверді тіла, які підлягають опроміненню, квантові системи, що проявляють ефекти за¬плутування, та багато інших.

(О.І. Олємской)

РАДІОХІМІЯ, РУДОУТВОРЕННЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ

Отримано експериментальне підтвердження існування в природі і конкретно у Ново-Станковатському родовищі України мінералу з ізотопно чистим 87Sг (96,4+ 2,6)% при звичайній ізотопній розповсюдженості - 7%.

(А.А. Вальтер)

ФІЗИКА М'ЯКОЇ РЕЧОВИНИ

На основі концепції побудови сучасних біоміметичних матеріалів для потреб медицини вперше отримані та піддані всебічному фізико-хімічному аналізу такі перспективні біокомпозити:
а) нанореактори на основі акрилових гідрогелів для утворення та іммобілізації в їх поровому просторі нанорозмірних кальцій-фосфатних час тинок гідроксилапатиту;
б) біокомпозити на основі хітозану та нанокристалічного апатиту. Проведено серію біологічних досліджень in vivo отриманих зразків біокомпозитів та доведено їх високий ступінь біосумісності і терапевтич¬ний потенціал.

(чл.-кор. НАН України Л.Ф. Суходуб, С.Н. Данильченко, А.Н. Калинкевич, О.В. Калинкевич, І.Е.Болдескул)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...