Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 | 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2008)

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

На базі об’єднаної схеми: фізика вакуумних конденсатів квантової хромодинаміки, релятивістська теорія надплинності та фізика керрівських чорних дірок, що обертаються, розвинено квантово-вихореву теорію релятивістських струменів (джетів) в квазарах, радіогалактиках та активних ядрах галактик. Знайдено закон еволюції енергетики джетів у часі та залежність ефективної довжини джетів від середньої густини міжзоряного газу, з яким вони зіткаються.

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

Вперше розроблено та проведено випробування емісійного спектрометру низького тиску для підвищення ефективності іонізації атомів досліджуваного зразка. Застосування індуктивно зв’язаної плазми низького тиску (ІЗПНТ) в зовнішньому магнітному полі дозволяє отримати низку переваг в порівнянні з ІЗП атмосферного тиску, а саме: низький рівень витрат робочого газу і введеної в плазму ВЧ потужності, відсутність контакту плазми з навколишнім середовищем аналітичної лабораторії. Показано, що іонна емісія суттєво превалює над атомною, що покращує умови ідентифікації елементів досліджуваного зразка. Створений спектрометр знайде застосування в реакторному матеріалознавстві.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., чл.-кор. НАН України Мірошниченко В.І., Мордик С.М., Бугай О.М.)

З’ясовано природу Ca-уранініту з корінних родовищ урану натрій-уранової формації Українського щита. Доведено, що в рудах родовищ натрій уранової формації Українського щита пізній Са-уранініт є фазою сталого складу із співвідношенням атомних кількостей кальцію до урану як 1:2. Рентгенографічними дослідженнями доведено монофазність зразків (структура типу флюориту, параметр елементарної комірки a0=0,537 nm.). Са-уранініт має переважно форму плівочних виділень, що розколюються на прямокутні частинки. Через тонкий характер плівок і мікронний розмір кристалітів під дією природних агентів звітрювання легко втрачає проміжні продукти ділення атомів урану і через це є типовим носієм радіоактивної нерівноваженості. Мінерал може бути використано для встановлення останнього часу радіохімічної зміни уранових руд. Отримані результати свідчать, що Са-уранініт може бути раніше невідомою природною сполукою.

(Вальтер А.А.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...