Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 | 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2006)

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

Показано, що ефекти динамічного порушення кіральної симетрії з утворенням вакуумних конденсатів в квантовій хромодинаміці і теорії електрослабких взаємодій приводять до трактовки природи сил інерції, тобто походження лівої частини рівнянь Ньютона, як чисто вакуумного квантовопольового ефекту, а саме як прояви «вакуумного вітру», що виникає при прискоренні тіл відносно вакуумних конденсатів. На відміну від гіпотетичного класичного «ефірного вітру» ХІХ ст. «вакуумний вітер» є пропорційним прискоренню, а не швидкості.

(чл.-кор. НАН України Фомін П.І.)

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

Розроблено компактні генератори плазми з постійними магнітами для використання в плазмових технологіях, джерелах іонів для застосування в нано- та мікро- аналітичних аналізаторах, мас-спектрометрах з індуктивно-звязанною плазмою. Одержані режими роботи ВЧ-генераторів з високою густиною плазми ~1013 см-3 (аргон) , ~3*1012 см-3 (гелій), ~8*1011 см-3 (водень) при < 300 Вт введеною в плазму ВЧ-потужності (fВЧ=27.12 МГц) та режимах низького тиску в розрядній камері плазмового генератора < 4 мТорр. Підвищення густини плазми в джерела здійснюється за рахунок створення ефективного ВЧ розряду зі зовнішнім магнітним полем.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., чл.-кор. НАН України Мірошниченко В.І., Мордик С.М., Возний В.І.)

Методами рентгенівської дифракції, атомно-абсорбційної спектрометрії та електронно-зондового рентгенівського мікроаналізу досліджено фазовий розпад біогенних та синтетичних Mg-вмісних апатитів з утворенням b-трикальціймагнійфосфату(b-TКMФ). Із порівняльного аналізу продуктів розпаду біогенного і синтетичного апатиту встановлено, що утворення b-TКMФ лімітується як недостатньою концентрацією Mg, так і малими розмірами кристаліті.

Для дослідження локалізації та температурної міграції Mg розроблено препаративні методи виділення з біомінералу його апатитної складової при збереженні мікроструктури кристалів. Методами елементного аналізу оцінено “стабільну” частку Mg, що зв’язана з кристалічною структурою біоапатиту, та “лабільну”, що входить до так-званого неапатитного оточення кристалів біомінералу. В результаті проведених досліджень виявлено, термоактивований ефект видалення Mg із кристалічної решітки біоапатиту на поверхню кристалів. Намічено технологічні шляхи створення кальційфосфатних біоматеріалів із різною пролонгацією процесу виходу Mg у біологічне середовище організму.

(Данільченко С.М., Бугай О.М., Суходуб Л.Ф.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...