Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка


 
Досягнення по рокам: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 | 2006 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2006)

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

Показано, що ефекти динамічного порушення кіральної симетрії з утворенням вакуумних конденсатів в квантовій хромодинаміці і теорії електрослабких взаємодій приводять до трактовки природи сил інерції, тобто походження лівої частини рівнянь Ньютона, як чисто вакуумного квантовопольового ефекту, а саме як прояви «вакуумного вітру», що виникає при прискоренні тіл відносно вакуумних конденсатів. На відміну від гіпотетичного класичного «ефірного вітру» ХІХ ст. «вакуумний вітер» є пропорційним прискоренню, а не швидкості.

(чл.-кор. НАН України Фомін П.І.)

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

Розроблено компактні генератори плазми з постійними магнітами для використання в плазмових технологіях, джерелах іонів для застосування в нано- та мікро- аналітичних аналізаторах, мас-спектрометрах з індуктивно-звязанною плазмою. Одержані режими роботи ВЧ-генераторів з високою густиною плазми ~1013 см-3 (аргон) , ~3*1012 см-3 (гелій), ~8*1011 см-3 (водень) при < 300 Вт введеною в плазму ВЧ-потужності (fВЧ=27.12 МГц) та режимах низького тиску в розрядній камері плазмового генератора < 4 мТорр. Підвищення густини плазми в джерела здійснюється за рахунок створення ефективного ВЧ розряду зі зовнішнім магнітним полем.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., чл.-кор. НАН України Мірошниченко В.І., Мордик С.М., Возний В.І.)

Методами рентгенівської дифракції, атомно-абсорбційної спектрометрії та електронно-зондового рентгенівського мікроаналізу досліджено фазовий розпад біогенних та синтетичних Mg-вмісних апатитів з утворенням b-трикальціймагнійфосфату(b-TКMФ). Із порівняльного аналізу продуктів розпаду біогенного і синтетичного апатиту встановлено, що утворення b-TКMФ лімітується як недостатньою концентрацією Mg, так і малими розмірами кристаліті.

Для дослідження локалізації та температурної міграції Mg розроблено препаративні методи виділення з біомінералу його апатитної складової при збереженні мікроструктури кристалів. Методами елементного аналізу оцінено “стабільну” частку Mg, що зв’язана з кристалічною структурою біоапатиту, та “лабільну”, що входить до так-званого неапатитного оточення кристалів біомінералу. В результаті проведених досліджень виявлено, термоактивований ефект видалення Mg із кристалічної решітки біоапатиту на поверхню кристалів. Намічено технологічні шляхи створення кальційфосфатних біоматеріалів із різною пролонгацією процесу виходу Mg у біологічне середовище організму.

(Данільченко С.М., Бугай О.М., Суходуб Л.Ф.)


Останні новини

Вибори директора

Наказ № 204 від 30.12.2021 "Про організацію виборів директора ІПФ НАН України" Детальніше ...

Розпорядження № 145 від 03.03.22 "Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України" Детальніше ...

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2022 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...

До уваги співробітників ІПФ НАН України ! Детальніше ...

Конференції

C Е М І Н А Р присвячений пам'яті Петра Івановича Фоміна "КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА космологія" Детальніше ...