Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 | 2005 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2005)

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

У загальному релятивістському випадку вивчено вплив поляризації хвилі на факторизацію резонансного перерізу розсіювання фотона на електроні в полі еліптично поляризованої електромагнітної хвилі. Установлено, що факторизація резонансного перерізу на відповідні перерізи двох процесів першого порядку по сталій тонкої структури має місце незалежно від поляризації хвилі для нерелятивістських енергій електрона. У випадку релятивістських енергій електрона ця факторизація можлива лише для лінійної поляризації хвилі. Максимальна відмінність від факторизованого перерізу відповідає випадку циркулярної поляризації хвилі. Показано, що резонансний переріз розсіювання фотона на електроні в полі плоскої хвилі може на декілька порядків величини перевищувати відповідний переріз без поля.

(Рощупкін С.П., Ворошило О.І.)

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

1. В наближенні рівномірного розподілу частинок пучка в фазовому просторі проведено дослідження можливості підвищення граничної роздільної здатності іонних зондових систем формування мікропучків мегаелектронвольтних енергій за допомогою параметричних мультиплетів магнітних квадрупольних лінз для системи з більшою кількістю лінз. Показано, що густина аксептансу, яка характеризує роздільну здатність зондоформуючої системи і пропорційна густині струму на мішені, має тенденцію збільшення з ростом кількості лінз, але в системі з п’ятьма і шістьма лінзами має практично ту ж саму густину аксептансу. Це свідчить про недоцільність застосування зондових систем формування мікропучків з кількістю лінз більш ніж п’ять, що підтверджується останніми експериментальними даними інших авторів.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., Мірошниченко В.І., Пономарьов О.Г., Мельник К.І)

2. Розроблено кристалохімічну модель закріплення атомів віддачі ізотопу 187Os в структурі молібденіту після b- розпаду ядра 187Re. За допомогою цієї моделі передбачено явище аномального збагачення молібденітів на 187Os.

(Вальтер А.А., Писанский А.І.)

ФІЗИКА М’ЯКОЇ РЕЧОВИНИ

Вперше в неемпіричному наближенні abinitio проведено квантово-хімічні розрахунки електронної та просторової будови, а також коливальних спектрів (ІЧ- поглинання) фосфатів кальцію та кластерів гідроксилапатиту, включаючи асоціатори з молекулами води, які є передвісниками біофосфатів. Встановлено, що морфологічні зміни при кластерізації фосфатів адекватно відображуються в їх розрахованих коливальних спектрах, а обчислені коливальні частоти в спектрах ІЧ -поглинання та розсіяння нейтронів шляхом їх зіставлення з експериментальними результатами і рішення оберненої спектральної задачі дозволили отримати реальні силові поля вивчених структур: наявність гідроксильної групи зв’язаної з кальцієм ідентифікується за лініями поглинання 633 см-1, а також 650 і 3735 см-1; атоми кальцію мають змінне координаційне число, що спричиняє уширення ліній в коливальних спектрах. Отримані дані в поєднанні з мас-спектрометричними та іншими дослідженнями є суттєвими для виявлення впливу мінералізації колагену на його гідратно-іонне оточення при утворенні нової кісткової тканини

(Суходуб Л.Ф., Болдескул І.Є.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...