Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка


 
Досягнення по рокам: 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2004)

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

Створено релятивістську теорію ефекту посилення електромагнітного випромінювання в процесі розсіяння електрона на ядрі в полі циркулярно-поляризованої електромагнітної хвилі. Ефект посилення циркулярно-поляризованої електромагнітної хвилі має місце в певній області кутів початкового електрона щодо напряму розповсюдження хвилі і істотно залежить від енергії електронів і інтенсивності поля. Показано, що найбільше поси¬лення поля має місце для нерелятивістських електронів у області середніх полів. Із зростанням енергії електронів ефект посилення поля ослабляється і для ультрарелятивістських електронів - пропадає. Підвищення інтенсивності поля при даній енергії електронів також приводить до повільного ослаблення ефекту посилення поля. Для високих інтенсивностей хвилі ефект посилення поля пропадає. Показано, що у області оптичних частот для середніх полів (F~(105 ÷106)В/см) коефіцієнт посилення лазерного випромінювання може складати величину порядку μ~10-1 см-1 для достатньо потужних електронних пучків.

(Рощупкін С. П., Цибульник В. А.)

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

Розроблено діагностичну апаратуру для вимірювання густини плазми та енергетичного розкиду пучку в високочастотних джерелах іонів. Введено в дію СВЧ інтерферометр для вимірювання густини плазми в діапазоні 10 11 -10 13 см-3 та енергоаналізатор для вимірювання енергетичного розкиду пучку в діапазоні 1 - 150 еВ. Проведено виміри густини плазми для індукційних режимів ВЧ джерела іонів аргону, гелію та водню. В мультикасповому з металевою розрядною камерою високочастотному джерелі іонів реалізовано режими роботи з енергетичним розкидом 8 еВ.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., Мірошниченко В.І., Мордик С.М., Возний В.І., Нагорний А.Г.)

ФІЗИКА М'ЯКОЇ РЕЧОВИНИ

Експериментально досліджено процес мінералізації колагенових фібрил з гідроксил апатитом (ГАП)(мінеральної компоненти кісткової тканини). Вперше вивчено вплив мінералізації на гідратацію колагену. Знайдено, що в присутності ГАП деякі сайти гідратації колагенових фібрил які відповідають регіонам з'єднання проколагенових мономерів, є закритими для прямої взаємодії з молекулами води, що може привести до зміни конформації колагенового пептиду при біомінералізації. Розроблено молекулярну модель, яка демонструє початкову фазу мінералізації двох колагенових шарів нанокристалами ГАП у водному оточенні.

(Суходуб Л.Ф.)


Останні новини

Вибори директора

Наказ № 204 від 30.12.2021 "Про організацію виборів директора ІПФ НАН України" Детальніше ...

Розпорядження № 145 від 03.03.22 "Про відтермінування виборів керівників наукових установ НАН України" Детальніше ...

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2022 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...

До уваги співробітників ІПФ НАН України ! Детальніше ...

Конференції

C Е М І Н А Р присвячений пам'яті Петра Івановича Фоміна "КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА космологія" Детальніше ...