Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | 2004 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2004)

ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА

Створено релятивістську теорію ефекту посилення електромагнітного випромінювання в процесі розсіяння електрона на ядрі в полі циркулярно-поляризованої електромагнітної хвилі. Ефект посилення циркулярно-поляризованої електромагнітної хвилі має місце в певній області кутів початкового електрона щодо напряму розповсюдження хвилі і істотно залежить від енергії електронів і інтенсивності поля. Показано, що найбільше поси¬лення поля має місце для нерелятивістських електронів у області середніх полів. Із зростанням енергії електронів ефект посилення поля ослабляється і для ультрарелятивістських електронів - пропадає. Підвищення інтенсивності поля при даній енергії електронів також приводить до повільного ослаблення ефекту посилення поля. Для високих інтенсивностей хвилі ефект посилення поля пропадає. Показано, що у області оптичних частот для середніх полів (F~(105 ÷106)В/см) коефіцієнт посилення лазерного випромінювання може складати величину порядку μ~10-1 см-1 для достатньо потужних електронних пучків.

(Рощупкін С. П., Цибульник В. А.)

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

Розроблено діагностичну апаратуру для вимірювання густини плазми та енергетичного розкиду пучку в високочастотних джерелах іонів. Введено в дію СВЧ інтерферометр для вимірювання густини плазми в діапазоні 10 11 -10 13 см-3 та енергоаналізатор для вимірювання енергетичного розкиду пучку в діапазоні 1 - 150 еВ. Проведено виміри густини плазми для індукційних режимів ВЧ джерела іонів аргону, гелію та водню. В мультикасповому з металевою розрядною камерою високочастотному джерелі іонів реалізовано режими роботи з енергетичним розкидом 8 еВ.

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., Мірошниченко В.І., Мордик С.М., Возний В.І., Нагорний А.Г.)

ФІЗИКА М'ЯКОЇ РЕЧОВИНИ

Експериментально досліджено процес мінералізації колагенових фібрил з гідроксил апатитом (ГАП)(мінеральної компоненти кісткової тканини). Вперше вивчено вплив мінералізації на гідратацію колагену. Знайдено, що в присутності ГАП деякі сайти гідратації колагенових фібрил які відповідають регіонам з'єднання проколагенових мономерів, є закритими для прямої взаємодії з молекулами води, що може привести до зміни конформації колагенового пептиду при біомінералізації. Розроблено молекулярну модель, яка демонструє початкову фазу мінералізації двох колагенових шарів нанокристалами ГАП у водному оточенні.

(Суходуб Л.Ф.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...