Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 | 2003 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2003)

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ

1. Виконані теоретичні і експериментальні дослідження процесів генерації та поглинання плазмових хвиль в геліконовому діапазоні частот з плазми та яскравості іонних джерел. Показано, що необхідна густина плазми плазми (1011 ÷ 1013 см -3) досягається за рахунок резонансного поглинання хвиль при низькій величині введеної в плазму високочастотної потужності. Утримування стабільної плазми здійснюється за допомогою кільцевих постійних NdFeB магнітів. Отримані режими роботи джерела іонів гелію і аргону з яскравістю 100 Ам-2рад-2 Ев-1, що в кілька разів перивищує яскравість компактних газових джерел, які використовуються для отримання сфокусованих субмікронних пучків іонів Мев-них енергій.

(акад. Сторіжко В.Ю., Мірошниченко В.І., Мордик С.М., Возний В.І.)

2. Запропоновано новий метод аналізу спектрів часу життя позитронів, який ґрунтується на використанні ефективних (швидких) алгоритмів. Сформульовано новий критерій визначення числа станів у спектрі. Розроблено програмне забезпечення, та проведено його тестування на модельних спектрах. Показано, що метод має високу роздільну здатність. Це робить його перспективним при аналізі спектрів, які містять близькі компоненти.

(Кульментьєв О.І.)

ФІЗИКА М'ЯКОЇ РЕЧОВИНИ

Отримано нові дані про дефектність кристалічної будови біомінералу кісткової тканини: розміри кристалітів (L), та мікродеформації кристалічної гратки (ε) біоапатиту як у нормальному стані, так і при патології та в модельних умовах; вивчена локалізація у біоапатиті карбонат-іону (СО32-), що є основним чинником недосконалості кристалічної будови. Отримані результати необхідні для розуміння механізмів біомінералізації, а саме структурних та субструктурних особливостей біоапатиту, які є визначальними факторами в процесах перебудови та відновлення кісткової тканини.

(Данильченко С.М., Суходуб Л.Ф.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...