Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 | 2001 1997 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (2001)

У розділ "Ядерна фізика та фізика високих енергій"

Завершено цикл досліджень граничної роздільної здатності сучасних зондоформуючих систем ядерного мікрозонду на базі триплетів та квадруплетів магнітних квадрупольних лінз. Визначені граничні рівні паразитичних секступольної та октупольної компонент поля квадрупольних лінз, при яких їх внесок в роздільну здатність не є визначальним. Показано, що застосування сучасних електростатичних прискорювачів з відносним розкидом по енергіям частинок в пучку ε/ε 10-5 та прецизійних магнітних квадрупольних лінз розв'язує проблему хроматичних та паразитичних аберацій, викликаних порушенням квадрупольної симетрії лінз. Таким чином, зандоформуючі системи на базі триплетів та квадруплетів магнітних квадрупольних лінз мають границю своєї роздільної здатності на рівні ~ 0,3 мкм при струмі І=100рА, яка визначається власними сферичними абераціями 3-го порядку. Подальший прогрес в розробках мікрозондів МеВ-ного діапазона визначається яскравістю іонних джерел. 

(акад. НАН України Сторіжко В.Ю., Мирошніченко В.І., Пономарьов О.Г.Лебідь С.О., Мордик С.М.)

Розглянуто процес ультраквантового магніто-гальмівного поляризованого випромінювання у випадку, якщо електрон перебуває у довільному слабо збудженому електричному стані. Залежність аоляризації фотона від кута випромінювання в ультра квантовому наближенні збігається з відомим квазикласичним виразом. Знайдено жорстку кореляцію між лінійною поляризацією фотона і переорієнтацією спіна електрона: при переорієнтації спіна знак лінійної поляризації змінюється на протилежний.

(чл.-кор. НАН України ФомінП.І., Холодов Р.І.)

 Запропоновано новий метод аналізу спектрів часу життя позитронів в речовині, який грунтується на використанні ефективних (швидких) алгоритмів. Сформульований новий критерій визначення числа станів у спектрі. Розроблено програмне забезпечення, а також на модельних спектрах проведено його тестування. Показано, що метод має високу роздільну здатність. Це робить його перспективним при аналізі спектрів, які містять близькі компоненти.

(Кульментьєв О.І.)

 

У розділ "Молекулярна фізика та біофізика"

Проведено дослідження взаємодфї стероїдних препаратів рослинного походження з компонентами біополімерів. Вивчено формулювання нековалентно зв'язаних комплексів між молекулою стероїдного глікозиду і різноманітними біомолекулами (амінокислотами, нуклеозидами та нуклеотидами), з метою розкриття основ можливих механізмів терапевтичної дії цих препаратів чи небажаних побічних ефектів та молекулярних основ впливу на компоненти біополімеріів. Дослідженняв виконані з використанням м'якоіонізаційної мас-спектрометрії (ToF-PDMS).

(Суходуб Л.Ф., Пилипенко В.В., Калінкевич О.М.)

 


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...