Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024


 
Досягнення по рокам: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 | 1991 |

Найважливіші досягнення Інституту прикладної фізики НАН України (1991)

 

У галузі фундаментальних досліджень по ядерно-ізичним засобам досліджень

Завершені експериментальні дослідження процесів генерації втринних електронів і фотонів у речовині при опромінюванні пучками прискорених іонів у діапазоні енергій від 0,5 до 3 МеВ. На основі виконаних досліджень вперше розроблена методика, виготовлено і опробувано на прискорювачі обладнання аналітичного канала прискорювального комплексу, створюємого у ІПФ АН України. Новий аналітичний канал оснащений електростатичним аналізатором, оптичним спектрометром та багатоканальною спектрометричною апаратурою, пов'язаною з ЕОМ.

У додаток до широко розповсюджених ядерних засобів елементного складу матаріалів відкривається можливість отримання аналітичної інформації про хімічний склад та структуру матеріалів. Робота виконана сумісно з ХДУ ім. О.М.Горького

(д.ф.-м.н., проф. Сторіжко В.Ю., к.ф.-м.н. Дедік А.М.)

 

У розділ "Фізика твердого тіла"

Запропоновано мікроскопічну зонну теорію спектру елементарних збуджень у надплинному гелії, яка веде до висновку про кристалоподібне упорядкування рідкого гелію в основному стані

(чл.-кор. НАН України ФомінП.І.)

 

У галузі фундаментальних досліджень по фізиці твердого тіла та матеріалознавству

Запропоновано новий підхід у елепсометрії, дозволяючий реалізувати граничні можливості засобу, який знаходить широке пристосування у дослідженнях оптичних властивостей і товщини шарів тонкоплінкових систем. У його основі лежить однозонова методика еліпсометричних вимірювань. На основі цієї методики запропонована нова метрологія, дозволяюча суттєво підвищити точність вимірювання поляризаційних кутів, ірозроблена теорія еліпсометрії анізотропних середовищ.

(д.ф.-м.н., проф., Семененко А.І.)


Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...