Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ ПрофспілкаІнститут прикладної фізики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

1. Завідувача сектору розроблення науково-навчальних приладів.
Вакансій – 1.

Вимоги до посади: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

2. Провідного наукового співробітника лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення
Вакансій – 1.

Вимоги до посади: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

3. Наукового співробітника лабораторії рентгенівської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів.
Вакансій – 1.

4. Наукового співробітника сектору - Центр коллективного користування "Прискорювальний мас-спектрометр"
Вакансій – 1.

Вимоги до посади: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

  1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
  2. копію документа, що посвідчує особу;
  3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4. автобіографію;
  5. копію трудової книжки (за наявності);
  6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі та заповнену анкету учасника конкурсу (анкету можна заповнити на сайті Інституту в особистому кабінеті), з візою завідувача кадрів Інституту.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).


Термін подачі документів для участі в конкурсі до 25.10.2021
Документи подаються за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, ІПФ НАН України, кімн.9 — науково-організаційний відділ, тел. +380 542 22-46-08)


Дата розміщення оголошення: 24.09.2021

Останні новини

Конкурси

Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ НАН України Кінцевий термін подачі документів: 16.11.2021 Детальніше ...

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад Кінцевий термін подачі документів: 25.10.2021 Детальніше ...