Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024  Новак   О.П.

Кількість публікацій у базі даних 68, з них надруковано 62:

статей у вітч. виданнях 16 статей у заруб. виданнях 13 монографій 1 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 22 Тези доп. на заруб. конф. 5 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Дяченко М. М., Новак О. П., Лебединський С. О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І. ВПЛИВ НАДКРИТИЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СПІН-ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.36-37 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Фоміна А.П., Новак О.П, Холодов Р. І., Маслов В.І. ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЮПІТЕРА НА СУПУТНИКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОПРОМІНЕННЯ ЇХ ПОВЕРХНІ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.91-92 : тези доп. на вітч. конф.

3 . М.М. Дяченко, О.П. Новак, Р.І. Холодов СПІН-ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В НАДКРИТИЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.21-22 : тези доп. на вітч. конф.

4 . О. Новак, М. Дяченко, С. Лебединський, Р. Холодов ФОТОІОНІЗАЦІЯ ВАЖКИХ ІОНІВ КОРОТКИМ ЛАЗЕРНИМ ІМПУЛЬСОМ З ЕЛІПТИЧНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.41 : тези доп. на вітч. конф.

5 . M Diachenko, O Novak, R Kholodov Spin-polarization effects in the one-photon pair production in a supercritical magnetic field // Modern Physics Letters A, 2450064 : стаття у заруб. виданні

6 . O. Novak, M. Diachenko, R. Kholodov Relativistic effects in ionization of heavy hydrogen-like ions by short x-ray pulses // Physica Scripta, 2023, 98, Выпуск 61 065404 : стаття у заруб. виданні

7 . О. Новак, М. Дяченко, Р. Холодов ІОНІЗАЦІЯ ПРИ ЗІТКНЕННІ ІОНУ СВИНЦЮ ТА АЛЬФА-ЧАСТИНКИ В КОРОТКОМУ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ІМПУЛЬСІ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.129 : тези доп. на вітч. конф.

8 . V.I. Maslov, M. Cassé, O.K. Cheremnykh, A.P. Fomina, D. Grasso, R.I. Kholodov, O.P. Novak, R.T. Ovsiannikov Structures of vortexes near the poles of planets of the solar system // XVI International Workshop “PLASMA ELECTRONICS AND NEW METHODS OF ACCELERATION” (September 5-6, 2023) NSC KIPT, Kharkiv, Ukraine, p.18 : тези доп. на вітч. конф.

9 . Новак О. П., Збудження важкого воднеподібного іону інтенсивним рентгенівським імпульсом // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, наукових і науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики» (СПЕТФ+МНФ 2023) : тези доп. на вітч. конф.

10 . R.I. Kholodov, O.P. Novak, M.M. Diachenko Resonant and polarization effects in the processes of quantum electrodynamics in a strong magnetic field // https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.09484 :

11 . O. Novak, R. Kholodov, A.N. Artemyev, A. Surzhykov, Th. Stoehlker Ionization in a laser assisted ion-ion collision // https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.09491 :

12 . Фоміна А.П., Новак О.П, Маслов В.І., Хелемеля О.В., Холодов Р. І. Радіаційне середовище і заряджені частинки магнітосферної плазми Юпітера // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 83-84. : тези доп. на вітч. конф.

13 . O. Novak, R. Kholodov, A.N. Artemyev, A .Surzhykov, Th. Stöhlker Ionization in a laser-assisted ion-ion collision // Physical Review A, 2023, V. 107 (5), 052815 : стаття у заруб. виданні

14 . Baturin V.A., Karpenko A.Yu., Lebedynskyi S.O., Roenko O.Yu., Eryomin S.O., Novak O.P., Kholodov R.I. STUDY OF VACUUM HIGH-GRADIENT BREAKDOWNS FROM THE ION-MODIFIED SURFACE OF COPPER ELECTRODES // Problems of Atomic Science and Technology, Vol. 2023, No. 3, pp. 103 - 107 : стаття у вітч. виданні

15 . Khelemelia O.V., Fomina A.P., Novak O.P., Kholodov R.I. MODELING THE INTERACTION OF JUPITER'S MAGNETOSPHERIC PLASMAIONS WITH SATELLITE // Problems of Atomic Science and Technology, 2023, V, 2023, № 4, р. 117 - 120 : стаття у вітч. виданні


1  2  3  4  5  вперед >>