Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024с.н.с.  Ворошило  О.І.

Кількість публікацій у базі даних 54, з них надруковано 51:

статей у вітч. виданнях 2 статей у заруб. виданнях 19 монографій 2 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 27 Тези доп. на заруб. конф. 0 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Ворошило О.І., Недорешта В.М. Резонансне утворення електрон-позитронної пари при розсіюванні високоенергетичних фотонів на циркулярно-полязованому лазерному полі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.24-25 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Ворошило, В.М. Недорешта РЕЗОНАНСНЕ НАБЛИЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ФОТОТРИЗУБУ В ПОЛІ ЛІНІЙНО-ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ О.І. // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.40 : тези доп. на вітч. конф.

3 . В.М. Недорешта, О.І. Ворошило, Р.І. Холодов ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ ЗВОРОТНОГО КОМПТОНІВСЬКОГО РОЗСІЮВАННЯ В ПОЛІ ЛАЗЕРНОЇ ХВИЛІ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.59-60 : тези доп. на вітч. конф.

4 . Ворошило О.І., Недорешта В.М. Новий спосіб розрахунку ймовірності процесу народження електрон-позитронної пари при розсіюванні електрона на полі електромагнітної хвилі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 30-32. : тези доп. на вітч. конф.

5 . О.І. Ворошило, В.М. Недорешта АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ 2-ГО ПОРЯДКУ ЗА СТАЛОЮ ТОНКОЇ СТРУКТУРИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В ПОЛІ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.26 : тези доп. на вітч. конф.

6 . О.І. Ворошило, В.М. Недорешта Резонансне наближення для процесу утворення електрон- позитронної пари при розсіюванні високоенергетичного фотона на лазерному імпульсі // Наукові праці Міжнародної конференції "Резонансні явища в атомних системах" 19-21 вересня 2023 р., с.233-236 : тези доп. на вітч. конф.

7 . Lysenko A.V., Voroshylo O.I., Ilin S.S. INFLUENCE OF GENERATED PUMP ELECTRIC FIELD ON MULTIHARMONIC INTERACTION OF WAVES IN AMPLIFICATION SECTION OF SUPERHETERODYNE FEL // Problems of Atomic Science and Technology, V..2023, № 6, pp. 186 - 191. : стаття у вітч. виданні

8 . Ворошило О.І., Недорешта В.М. Розрахунок інтерференційного доданку в ймовірності КЕД процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом в полі електромагнітної хвилі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с.17-20. : тези доп. на вітч. конф.

9 . Недорешта В.М., Ворошило О.І. Резонанс прямої амплітуди ефекту Комптона для ультрарелятивістських енергій електронів у сильному лазерному полі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 52-53. : тези доп. на вітч. конф.

10 . О.І. Ворошило, В.М. Недорешта Знаходження аналітичних виразів для ймовірностей процесів 2-го порядку в лазерних полях // Міжнародна конференція «Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки» до 100-річчя від дня народження професора І.П.Запісочного Ужгород, 26-27 травня 2022, c.174-178 : стаття у вітч. виданні

11 . Ворошило О.І., Недорешта В.М. Розрахунок ймовірностей процесів 2-го порядку з фотонним проміжним станом в полі монохроматичної електромагнітної хвилі // XIX КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, присвячена 25-річчю ІФВЕЯФ ННЦ ХФТІ (Харків, 23-26 березня 2021 р.), с. 27 : тези доп. на вітч. конф.

12 . В.М. Недорешта, О.І. Ворошило Народження e--е+ пари при зіткненні інтенсивного лазерного пучка з фотонним пучком слабкої інтенсивності // XIX КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, присвячена 25-річчю ІФВЕЯФ ННЦ ХФТІ (Харків, 23-26 березня 2021 р.) , с. 23 : тези доп. на вітч. конф.

13 . Ворошило О. І., Недорешта В. М. Резонансне наближення в КЕД процесах 2-го порядку за cталою тонкої структури // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 25. : тези доп. на вітч. конф.

14 . Недорешта В. М., Ворошило О. І. Резонансна кінематика розсіяння електронів та фотонів високих енергій в сильному лазерному полі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 55-56. : тези доп. на вітч. конф.

15 . V.N. Nedoreshta, A.I. Voroshilo, S.P. Roshchupkin and V.V. Dubov Two-photon emission of an electron in the weak pulsed laser field for the resonant case // Laser Physics, Vol. 27, 2017, 026003 (9pp) : стаття у заруб. виданні


1  2  3  4  вперед >>