Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023



  Положій  Г.Є.

Кількість публікацій у базі даних 19, з них надруковано 19:

статей у вітч. виданнях 5 статей у заруб. виданнях 2 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 10 Тези доп. на заруб. конф. 2 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . О.Г. Пономарьов, С.В. Колінько, Г.Є. Положій, В.А. Ребров ЗОНДОФОРМУЮЧІ СИСТЕМИ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ З КОРЕКЦІЄЮ СФЕРИЧНИХ АБЕРАЦІЙ ДЛЯ ЯДЕРНОГО СКАНУЮЧОГО МІКРОЗОНДУ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.131 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Ponomarev A.G., Kolinko S.V., Polozhii H.E., Rebrov V.A. High demagnification probe-forming systems with spherical aberration correction for nuclear microprobe // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 13-15. : тези доп. на вітч. конф.

3 . Положій Г. Є., Пономарьов О. Г., Ребров В. А., Колінько С. В., Салівон В. Ф., Калінкевич О. М., Калінкевич О. В., Шуліпа Р. О. Протонна літографія в Україні та світі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 71-72. : тези доп. на вітч. конф.

4 . H. Ye. Polozhii, A. G. Ponomarev, S. V. Kolinko, V. A. Rebrov, R. O. Shulipa, O. M. Kalinkevich, O. V. Kalinkevich Proton beam writing: World experience and prospectives in Ukraine // Nuclear Physics and Atomic Energy 2023, volume 24, issue 1, pages 72-80. : стаття у вітч. виданні

5 . Ponomarev A.G., Kolinko S.V., Polozhii H.E., Rebrov V.A. HIGH RESOLUTION PROBE-FORMING SYSTEM WITH SPHERICAL ABERRATION CORRECTION FOR NUCLEAR MICROPROBE // Problems of Atomic Science and Technology, Том 2023, Выпуск 3, Страницы 153 - 157. : стаття у вітч. виданні

6 . Ponomarev A.G., Kolinko S.V. , Polozhii H.E., Rebrov V.A. High demagnification probe-forming systems with spherical aberration correction for a nuclear microprobe // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, V. 543, 2023, p.165102 : стаття у заруб. виданні

7 . OV Kalinkevich, H Ye Polozhii, SV Kolinko, Ye I Zinchenko, A Yu Karpenko, VA Baturin, AG Ponomarev, AN Kalinkevich, SN Danilchenko, A Daskalova, L Angelova, I Buchvarov Controllable structures on the surface of natural polymers made by proton beam writing and femtosecond laser treatment | [Створення контрольованих мікроструктур на поверхні природних полімерів за допомогою протонної літографії та фемтосекундного лазера] // Fizika Nizkikh Temperatur, 2022, V.48 (4), p.393-397 : стаття у вітч. виданні

8 . OV Kalinkevich, H Ye Polozhii, SV Kolinko, Ye I Zinchenko, A Yu Karpenko, VA Baturin, AG Ponomarev, AN Kalinkevich, SN Danilchenko, A Daskalova, L Angelova, I Buchvarov Controllable structures on the surface of natural polymers made by proton beam writing and femtosecond laser treatment // Low Temperature Physics, 2022, V.48 (4), p.349-352 : стаття у заруб. виданні

9 . Polozhii H.E., Ponomarev A.G., Kolinko S.V., Rebrov V.A. Vector proton beam writing system // Problems of Atomic Science and Technology, 2022, No. 3, р. 52 - 55. : стаття у вітч. виданні

10 . Пономарьов О.Г., Колінько С.В., Ребров В.А., Положій Г.Є., Салівон В.Ф. Система скидання пучка зі зразка для каналу протоннопроменевої літографії аналітичного прискорювального комплексу ІПФ НАН України // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 64-65. : тези доп. на вітч. конф.

11 . Пономарьов О.Г., Колінько С.В., Положій Г.Є. Формування пучка в установках протонно-променевої літографії високої роздільної здатності // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 65. : тези доп. на вітч. конф.

12 . A.G. Ponomarev, H.E. Polozhii, S.V. Kolinko, V.A. Rebrov, V.F. Salivon Proton beam writing of X-ray difraction gratings using a quadruplet of magnetic quadrupole lenses with individual power supplies // 18-th International conference on nuclear microprobe technology and applications (ICNMTA2022), September 11-16, 2022, Ljubljana, Slovenia, p. 89 : тези доп. на заруб. конф.

13 . Г. Є. Положій, О. Г. Пономарьов, С. В. Колінько, В. А. Ребров, Р. О. Шуліпа Протонна літографія: Світовий досвід та перспективи в України // XХІХ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 26 - 30 вересня 2022 року) , с.72-73 : тези доп. на вітч. конф.

14 . Положій Г. Є., Ребров В. А., Колінько С. В., Саливон В. Ф., Пономарьов О. Г., Калінкевич О. М., Калінкевич О. В., Зінченко Є. І. Вдосконалення каналу протонно-променевої літографії на АПК “СОКОЛ” в Інституті прикладної фізики НАН України // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 66. : тези доп. на вітч. конф.

15 . S.V. Kolinko, I.S. Kolinko, H.E. Polozhii, A.G. Ponomarev Beam scanning control system for proton beam writing // East European Journal of Physics, 2021, № 3, 14028, Страницы 134 - 140 : стаття у вітч. виданні


Останні новини

Різне

Щиро вітаємо провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., с.н.с. Харченка Василя як одного із переможців у конкурсі "Найкращий молодий вчений Академії" та бажаємо йому міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і нових наукових успіхів та здобутків! Детальніше ...